Nhạc sĩ Hoàng Đan – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Chúa Nhật 1 Mùa VọngNâng tâm hồn lên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa VọngHỡi Sion (2MV)
Chúa Nhật 3 Mùa VọngHãy vui lên (Pl. 4)
Chúa Nhật 4 Mùa VọngXin hãy gieo Sương (Is. 45)Lời bài hát
Lễ Vọng Chiều 24.12Sẽ thấy vinh quang Chúa
Lễ Đêm Giáng SinhChúa đã đến
Lễ Rạng Đông Giáng SinhChúa đến
Lễ Giáng Sinh – Ban NgàyMột trẻ thơ (Is. 9)
Thánh Gia Thất
Chúa Hiển Linh Chúa Hiển Linh
+++
Thứ Tư Lễ TroChúa một niềm thương (Kn. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa ChayKhi tôi tớ kêu cầu (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa ChayTìm Nhan Thánh Chúa (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa ChayChúa sẽ thanh tẩyLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa ChayHãy vui mừng (Is. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayXin phù hộ con (Tv. 42)Lời bài hát
Lễ Lá Hân hoan đón ChúaLời bài hát
Rước Lá Chúc tụng Vua Is-ra-el (Tv. 46)Lời bài hát
Làm Phép DầuNhờ Đức KitôLời bài hát
Lễ Tiệc LyThập Giá Đức KitôLời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhCon đã sống lạiLời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục SinhNào ta hãy vui mừng (2PS)Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục SinhHãy tung hô Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục SinhKhắp trái đất (4PS)Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục SinhHát khúc tân caLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục SinhLoan báo tin vui (6PS)Lời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục SinhXin thương tình đáp lại (7PS)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Thánh Thần ChúaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1 Thường NiênChúa chịu phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Giêsu chịu phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát
Tung hô Chúa (1TN)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Thường NiênHãy chúc tụng Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Thường NiênHãy hát lênLời bài hát
Chúa Nhật 4 Thường NiênXin thương tình (4TN)Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Thường NiênHãy đến đâyLời bài hát
Chúa Nhật 6 Thường NiênXin độ trì con (Tv. 30)Lời bài hát
Chúa Nhật 7 Thường NiênDâng Chúa bài ca (Tv. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường NiênCon yêu mến Chúa (Tv. 17)
Chúa Nhật 9 Thường NiênXin xót thương con (9TN)
Chúa Nhật 10 Thường NiênTin tưởng nơi Chúa (10TN)
Chúa Nhật 11 Thường NiênXin nghe tiếng con (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 12 Thường NiênXin thương cứu độ (Tv. 27)Lời bài hát
Chúa Nhật 13 Thường NiênChúa là Vua vũ hoàn (Tv. 46)
Chúa Nhật 14 Thường NiênTình Chúa yêu thương (14TN)
Chúa Nhật 15 Thường NiênSẽ thấy tôn nhan Chúa (15TN)
Chúa Nhật 16 Thường NiênĐấng phù trì con (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường NiênThiên Chúa chúng con (17TN)
Chúa Nhật 18 Thường NiênXin đoái thương con (Tv. 69)Lời bài hát
Chúa Nhật 19 Thường NiênLạy Chúa xin nhớ lại (19TN)
Chúa Nhật 20 Thường NiênVui lên Đền thánh (20TN)
Chúa Nhật 21 Thường NiênXin cứu độ con (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường NiênXin Chúa xót thương (Tv. 83)Lời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường NiênĐấng công minh chính trực (Tv. 118)
Chúa Nhật 24 Thường NiênXin Chúa chúc phúc (Hc. 36)Lời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường NiênChúa là Đấng Cứu độ (Tv. 118)
Chúa Nhật 26 Thường NiênThiên Chúa Uy linh (26TN)
Chúa Nhật 27 Thường NiênChúa Tể Càn khôn (Et. 13)
Chúa Nhật 28 Thường NiênÔi lạy Chúa (28TN)
Chúa Nhật 29 Thường NiênCon kêu lên Ngài (Tv. 16)
Chúa Nhật 30 Thường NiênAi tìm kiếm Chúa (Tv. 104)Lời bài hát
Chúa Nhật 31 Thường NiênLời con khấn cầu (31TN)
Chúa Nhật 32 Thường NiênXin nghe con khấn cầu (Tv. 87)Lời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường NiênLời Chúa phán (33TN)
Chúa Nhật 34 Thường NiênLời chúc bình an
+++
Lễ Chúa Ba NgôiChúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi
Lễ Mình Máu ThánhBí Tích diệu kỳ
Mình Máu Thánh
Lẽ Thánh Tâm ChúaThánh Tâm Chúa
+++
Dâng Chúa trong Đền Thánh (02.02)Chúa là ánh sáng
Dâng Chúa trong Đền Thánh (Tv. 47)
Lập Tông Tòa Thánh Phêrô (22.02)
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
Đức Maria Thăm viếng Bà Isave
Chúa Hiển Dung (06.08)Chúa Hiển dung (Mt. 17)
Suy Tôn Thánh Giá (14.09)Suy tôn Thánh Giá (14.09)Lời bài hát
Lễ Truyền Tin Ngôi Lời nhập thể
Lễ Truyền GiáoXin ánh Tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Nhập LễAi tìm kiếm Chúa (30TN)Lời bài hát
Cảm tạ ChúaLời bài hát
Con đã sống lạiLời bài hát
Con kêu lên Ngài (29TN)Lời bài hát
Con yêu mến Chúa (8TN)Lời bài hát
Chúa chịu phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa đã đếnLời bài hát
Chúa đếnLời bài hát
Chúa Giêsu chịu phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Hiển dung (06.08)Lời bài hát
Chúa Hiển LinhLời bài hát
Chúa là ánh sángLời bài hát
Chúa là Đấng Cứu độ (25TN)Lời bài hát
Chúa là Vua vũ hoàn (13TN)Lời bài hát
Chúa sẽ thanh tẩy (3MC)Lời bài hát
Chúa một niềm thương
Chúa Tể Càn khôn (27TN)Lời bài hát
Chúc tụng Thiên Chúa Ba NgôiLời bài hát
Chúc tụng và tôn vinhLời bài hát
Chúc tụng Vua Is-ra-elLời bài hát
Dâng Chúa bài ca (7TN)Lời bài hát
Dâng Chúa trong Đền Thánh (02.02)Lời bài hát
Đấng công minh chính trực (23TN)Lời bài hát
Đấng phù trì con (Tv. 53)Lời bài hát
Điệp ca đón ChúaLời bài hát
Hát khúc tân caLời bài hát
Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 65)Lời bài hát
Hãy đến đây (5TN)Lời bài hát
Hãy hát lên (3TN)Lời bài hát
Hãy tung hô Chúa (3PS)Lời bài hát
Hãy vui lên (3MV)Lời bài hát
Hãy vui mừngLời bài hát
Hân hoan đón Chúa (Lễ Lá)Lời bài hát
Hỡi Sion (2MV)Lời bài hát
Khắp trái đất (4PS)Lời bài hát
Khi tôi tớ kêu cầu (Tv. 90) (1MC)Lời bài hát
Lạy Chúa xin nhớ lại (19TN)Lời bài hát
Lập Tông Tòa Thánh Phêrô (22.02)Lời bài hát
Lên đền thánhLời bài hát
Loan báo tin vui (6PS)Lời bài hát
Lời con khấn cầu (31TN)Lời bài hát
Lời Chúa phán (33TN)Lời bài hát
Mình Máu ThánhLời bài hát
Một trẻ thơLời bài hát
Nào ta hãy vui mừng (2PS)Lời bài hát
Nâng tâm hồn lên (1MV)Lời bài hát
Ngôi Lời nhập thểLời bài hát
Nhờ Đức KitôLời bài hát
Ôi lạy Chúa (28TN)Lời bài hát
Sẽ thấy tôn nhan Chúa (15TN)Lời bài hát
Sẽ thấy vinh quang ChúaLời bài hát
Sion ơi!Lời bài hát
Suy tôn Thánh Giá (14.09)Lời bài hát
Tìm Nhan Thánh ChúaLời bài hát
Tin tưởng nơi Chúa (10TN)Lời bài hát
Tình Chúa yêu thương (14TN)Lời bài hát
Tung hô Chúa (1TN)Lời bài hát
Thánh Gia ThấtLời bài hát
Thánh Tâm ChúaLời bài hát
Thánh Thần Chúa – Lễ Hiện XuốngLời bài hát
Thập Giá Đức KitôLời bài hát
Thiên Chúa chúng con (17TN)Lời bài hát
Thiên Chúa Uy linh (26TN)Lời bài hát
Về đâyLời bài hát
Vui lên Đền thánh (20TN)Lời bài hát
Xin ánh Tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Xin cứu độ con (Tv. 85)Lời bài hát
Xin Chúa chúc phúc (Hc. 36)Lời bài hát
Xin Chúa xót thương (Tv. 83)Lời bài hát
Xin đoái thương con (Tv. 69) – 18TNLời bài hát
Xin độ trì con (Tv. 30) – 6TNLời bài hát
Xin hãy gieo Sương (Is. 45) – 4MVLời bài hát
Xin nghe con khấn cầu (Tv. 87) – 32TNLời bài hát
Xin nghe tiếng con (Tv. 26) – 11TNLời bài hát
Xin phù hộ con (Tv. 42) – 5MCLời bài hát
Xin thương cứu độ (Tv. 27) – 12TNLời bài hát
Xin thương tình (4TN)Lời bài hát
Xin thương tình đáp lại (7PS)Lời bài hát
Xin xót thương con (9TN)Lời bài hát
++
Thánh Vịnh – Đáp CaCa tụng Chúa đi (Tv. 148)Lời bài hát
++
Dâng LễDâng ChúaLời bài hát
Dâng lên ChúaLời bài hát
Gánh về dâng ChúaLời bài hát
Kính dâng ChaLời bài hát
Lễ dângLời bài hát
Tiến lễ nguyện xinLời bài hát
Xin dâng lênLời bài hát
Xin dâng lên ChúaLời bài hát
++
Ca Nguyện – Hiệp LễÂn huệ ChúaLời bài hát
Cậy trông nơi Chúa (Tv. 30)Lời bài hát
Có Chúa trong đờiLời bài hát
Chúa buồnLời bài hát
Chúa trong cuộc đời (Mc. 4)Lời bài hát
Đấng tình yêuLời bài hát
Đón ChúaLời bài hát
Lời ChúaLời bài hát
Niềm tin vào ChúaLời bài hát
Nương bóng Đấng Toàn năngLời bài hát
Như nai rừngLời bài hát
Sám hốiLời bài hát
Sống mỗi ngàyLời bài hát
Tạ ơn ChúaLời bài hát
Tình yêu ChúaLời bài hát
Tình yêu tha thứLời bài hát
Ước mong về Đền ThánhLời bài hát
Vầng đông ơi! Xin đếnLời bài hát
Xin ở lại với con (Lc. 24)Lời bài hát
++
Thánh Ca Tin MừngAi yêu mến Thầy (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa chạnh lòng thương (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa dạy con (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa về thăm quê nhà (Mc. 6)Lời bài hát
Chuyện mười cô trinh nữ (Mt. 25)Lời bài hát
Dụ ngôn người hành khất Lagiaro và người phú hộLời bài hát
Dụ ngôn Tiệc cưới (Mt. 22)Lời bài hát
Dụ ngôn Vườn nho và Hai người con (Mt. 21)Lời bài hát
Đừng sợ…(Mt.10)Lời bài hát
Hành trang người Tông ĐồLời bài hát
Hãy trung tín (Lc. 16)Lời bài hát
Hãy vác thập giá theo Chúa (Lc. 14)Lời bài hát
Hãy yên tâm (Mt. 14)Lời bài hát
Lúa tốt và cỏ lùngLời bài hát
Nếu hạt lúa mì (Ga. 12)Lời bài hát
Nước Trời giống như (Mt. 13)Lời bài hát
Người phụ nữ tội tình (Ga. 8)Lời bài hát
Nhớ cẩn thận (Mt. 6)Lời bài hát
Sống mỗi ngày (Mt. 25)Lời bài hát
Thầy là cây nhoLời bài hát
Thi hành Lời Chúa (Mt. 7)Lời bài hát
Thực hành Lời ChúaLời bài hát
Trên núi Tabor (Lc. 9)
Vì con đã thấyLời bài hát
++
Kết LễRa điLời bài hát
++
Mùa Giáng SinhMáng cỏ lòng conLời bài hát
Mừng Chúa Giáng SinhLời bài hát
++
Mùa ChayThân tro bụiLời bài hát
Trở vềLời bài hát
++
Mùa Phục SinhCa khúc khải hoànLời bài hát
Chúa sống lạiLời bài hát
++
Mùa XuânXuân bình anLời bài hát
++
Chúa Kitô VuaTôn vinh Vua GiêsuLời bài hát
Vạn tuế Vua KitôLời bài hát
Mình Máu ThánhHãy đến tôn vinh Mình Máu ThánhLời bài hát
Chúa Thánh ThầnXin Ngài ngự đếnLời bài hát
++
Đức MẹChuỗi ngọc dâng MẹLời bài hát
Dâng lên MẹLời bài hát
Đức Bà phù hộ các giáo hữuLời bài hát
Đức Maria Hồn xác lên trời (15.08)Lời bài hát
Đức Maria Nữ Vương (22.08)Lời bài hát
Đức Maria Thăm viếng Bà Isave (31.05)Lời bài hát
Đức Mẹ Sầu Bi (15.09)Lời bài hát
Kính chào Thánh MẫuLời bài hát
Maria, Mẹ ơiLời bài hát
Mẹ đi viếng Thánh IsaveLời bài hát
Mẹ lên CanvêLời bài hát
Mẹ Maria Hồn xác lên trời – Lễ VọngLời bài hát
Mẹ ơi! Xin đi với conLời bài hát
Mẹ ơi! Xin MẹLời bài hát
Mẹ phù hộ các Giáo hữuLời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm nguyên tộiLời bài hát
Mừng Mẹ lên trờiLời bài hát
Mừng sinh nhật Mẹ MariaLời bài hát
Nữ Vương Thiên ĐàngLời bài hát
Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (08.09)Lời bài hát
Trái Tim Vô Nhiễm Đức MẹLời bài hát
Ngợi Ca Đức MẹChiều, bên Mẹ La VangLời bài hát
Mẹ cao sang diễm lệLời bài hát
Đức Mẹ (Dâng Hoa)Muôn hoa hồng dâng MẹLời bài hát
++
Các ThánhCầu cùng Thiên Thần hộ thủLời bài hát
Cha GiuseLời bài hát
Giuse, với trái tim người chaLời bài hát
Hãy đến cùng GiuseLời bài hát
Mừng kính các Tổng Lành Thiên ThầnLời bài hát
Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô (24.06)Lời bài hát
Mừng Thánh Gioakim và Thánh AnnaLời bài hát
Mừng Thánh GiuseLời bài hát
Mừng Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng GiêsuLời bài hát
Nguyện xin Thánh Anrê Kim ThôngLời bài hát
Phaolô ngã ngựaLời bài hát
Phêrô và Phaolô Tông Đồ – Lễ VọngLời bài hát
Philipphê và Giacôbê Tông Đồ (03,05)Lời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô – Lễ VọngLời bài hát
Thánh Anê Lê Thị ThànhLời bài hát
Thánh Anrê KimThôngLời bài hát
Thánh Banaba Tông Đồ (11.06)Lời bài hát
Thánh Batôlômêô Tông Đồ (24.08)Lời bài hát
Thánh Catarina Trinh Nữ (24.09)Lời bài hát
Thánh Emmanuel Lê Văn PhụngLời bài hát
Thánh Giacôbê Tông Đồ (25.07)Lời bài hát
Thánh GioaKim và Thánh Anna (26.07)Lời bài hát
Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (29.08)Lời bài hát
Thánh Giuse Bạn trăm năm Đức Maria (19.03)Lời bài hát
Thánh Giuse thợ (01.05)Lời bài hát
Thánh Inhaxiô Lôiôla, Linh mục (31.07)Lời bài hát
Thánh Lorensô Phó Tế, Tử Đạo (10.08)Lời bài hát
Thánh Maccô Tác giả Sách Tin Mừng (25.04)Lời bài hát
Thánh Matthêu Lê Văn GẫmLời bài hát
Thánh Matthêu Tông Đồ (21.09)Lời bài hát
Thánh Matthia Tông Đồ (14.05)Lời bài hát
Thánh Nữ Maria Madalena (22.07)Lời bài hát
Thánh Nữ Matta (29.07)Lời bài hát
Thánh Phanxicô Assidi (04.10)Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ (29.06)Lời bài hát
Hội Thánh – Hiệp NhấtXin ơn hiệp nhấtLời bài hát
++
Cầu HồnTừ nơi vực sâuLời bài hát
++
Tận HiếnBài ca người tôi trung ILời bài hát
Bài ca người tôi trung IILời bài hát
Bài ca người tôi trung IIILời bài hát
Chúa gọi conLời bài hát
Linh mục của ChúaLời bài hát
Hát về Hội DòngNgười Phan Sinh tại thếLời bài hát
++
Hôn PhốiBạn tình ơi!Lời bài hát
++
Thiếu NhiCảm tạ ChúaLời bài hát
Dâng ChúaLời bài hát
Em đi học Giáo lýLời bài hát
Lên đườngLời bài hát
Mục tử nhân lànhLời bài hát
Nào bạn ơiLời bài hát
Về nhà ChúaLời bài hát
Vui như ngày hộiLời bài hát
Về nhà ChúaLời bài hát
Vui như ngày hộiLời bài hát
Xin dâng ChúaLời bài hát
Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểNầy bạn ơi!Lời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s