Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

IMPRIMATUR
(Gp. Bùi Chu: 03.6.2008) + (Gp. Bùi Chu: 25.05.2009)  + (Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

PHỤNG VỤ NĂM A.
MÙA CHAY & PHỤC SINH
+++
Ca nhập lễ Mùa ChayThời gian thuận tiệnLời bài hát + Mp3
Dâng lễ Mùa ChayLễ dâng Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Ca nguyện Mùa ChayHãy sám hối ăn nănLời bài hát + Mp3
Thứ Tư Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát + Mp3
Khi làm việc lành (Mt. 6)Lời bài hát + Mp4 
Nghi thức xức troHãy sám hối ăn nănLời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 1A Mùa ChayNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát + Mp3
Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (Mt. 17)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa ChayHãy đến đây. (Tv. 94)Lời bài hát
Nước Trường Sinh (Ga. 7)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa ChayĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Là Ánh Sáng (Ga. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Mùa ChayBởi vì Chúa (Tv. 129)Lời bài hát
Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
Đêm thâu vườn dầuLời bài hát + Mp4 –
Tình Ngài hy sinhLời bài hát + Mp4
Vào Thành ĐôLời bài hát + Mp4 –
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Lời bài hát
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhCon nâng chén (1) (Tv. 115)Lời bài hát
Tình Thầy trao ban (Ga. 13)Lời bài hát + Mp4 –
Hiệp nhất tin yêuLời bài hát
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
Thứ 6 Tuần ThánhCon xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
Nỗi lòng chiều CanvêLời bài hát + Mp4 –
Thờ Kính Thánh GiáLời bài hát + Mp4
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15)Lời bài hát
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12)Lời bài hát
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50)Lời bài hát
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
+++
MÙA THƯƠNG NIÊN
+++
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa chịu Phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 2A Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39)Lời bài hát + Mp4
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 3A Thường NiênNguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Lời bài hát
Tiếng Chúa gọi (Mt. 4)Lời bài hát +Mp4 –
Chúa Nhật 4A Thường NiênVinh phúc cho ai (Tv. 145)Lời bài hát
Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 5A Thường NiênMột nguồn ánh sáng (Tv. 111)Lời bài hát + Mp4
Muối – Ánh sáng 1 (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 6A Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Lời bài hát + Mp4
Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 7A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát + Mp3
Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 8A Thường NiênDuy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Lời bài hát
Người sẽ ban cho (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênXin nên núi đá (Tv. 30)Lời bài hát
Thi hành ý Chúa (Mt. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênAi sống đời công chính (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa muốn tình yêu (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát
Lúa chín đầy đồng (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin đáp lại lời con (Tv. 68)Lời bài hát + Mp4 –
Tuyên xưng Danh Ta (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình Chúa (2)Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Lời bài hát
Thánh Tâm Ngài (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Lời bài hát
Dụ ngôn gieo giống (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa thật nhân hậu (Tv. 85)Lời bài hát
Lúa tốt – Cỏ lùng (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênHuấn lệnh của Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Dụ ngôn Nước Trời (Mt. 13)Lời bát hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chúc tụng Chúa Trời (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Thầy đây đừng sợ (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênNgàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Con xin tin (Mt. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin cảm tạ (1) (Tv. 137)Lời bài hát
Con nên Tảng đá (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4 –
Ai muốn theo Ta (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chu toàn luật Cha (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)Lời bài hát
Nguyện xin ơn Cha (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa ở gần (Tv. 144)Lời bài hát
Làm Vườn nho (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin hãy nhớ lại (Tv. 24)Lời bài hát
Sống trọn ý Cha (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênVườn Nho Của Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Ông chủ vườn nho (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Tiệc cưới Nước Trời (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênMột bài ca mới (Tv. 95)Lời bài hát
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Điều răn trọng nhất (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênLòng con đâu dám (Tv. 130)Lời bài hát
Khiêm nhu phục vụ (Mt. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênHồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Lời bài hát
Mười cô trinh nữ (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Nén bạc chủ trao (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa là Mục tử (Tv. 22)Lời bài hát
Vua Trời ngự tới 2 (Mt. 25)Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Triều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Xin Ngài ngự tới (Tv. 145) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Đức Vua hiển vinh (Tv. 23) Lời bài hát + Mp4
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Xin đến tái thiết (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Xin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Magnificat (1) (Lc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Ca ngợi tình Chúa (1) (Tv. 88) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Con nâng tâm hồn (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thật mừng vui (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Hãy vui mừng (1) (Is. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Xin đến tái thiết (Tv. 79) Lời bài hát
+
Lễ Thánh GiaÔi Thánh Gia (Lc. 2) Lời bài hát
+
MÙA GIÁNG SINH.
+
Giáng Sinh (lễ Vọng)Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88) Lời bài hát + Mp4
Giáng Sinh (lễ Đêm)Vị Vua cứu thế (Tv. 95) Lời bài hát + Mp4
Giáng Sinh (lễ Rạng đông)Ngày hôm nay (Tv. 96) Lời bài hát + Mp4
Giáng Sinh (lễ Ban ngày)Ơn cứu độ (Tv. 97) Lời bài hát + Mp4
Chúa Hiển LinhToàn địa cầu (Tv. 71) Lời bài hát
Thánh Gia ThấtHạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
+
MÙA CHAY.
+
Thứ Tư Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50) Lời bài hát
+++
Ca nhập lễ Mùa ChayThời gian thuận tiện Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Nguyện xót thương (Tv. 50) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayHãy đến đây. (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayBởi vì Chúa (Tv. 129) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Đường lối của Chúa (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Luôn vui bước (Tv. 115) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Lề luật Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Bờ sông Babylon (Tv. 136) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Nguyện Chúa (1) (Tv. 50) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Khi gian nan (Tv. 90) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Nguồn ánh sáng (1) (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Đấng từ bi nhân hậu (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Hãy nếm thử (1) (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thật mừng vui (Tv. 125) Lời bài hát
+
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21) Lời bài hát
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23) Lời bài hát
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46) Lời bài hát
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88) Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh Con nâng chén (1) (Tv. 115) Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh Con xin phó thác (1) (Tv. 30) Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH.
+
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32) Lời bài hát
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15) Lời bài hát
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15) Lời bài hát
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12) Lời bài hát
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50) Lời bài hát
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117) Lời bài hát
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng Chúa Lời bài hát
_
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (1) (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường lối trường sinh (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Xin đổ tình thương (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Toàn trái đất (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Nguồn ánh sáng (3) (Tv. 26) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (2) (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Ánh tôn nhan (Tv. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Đá góc tường (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Giữa công hội (Tv. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Chúa biểu dương (1) (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Chúa đặt ngai báu (Tv. 102) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Xin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Toàn thể địa cầu (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Chúc tụng Danh Chúa (3) (Tv. 144) Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Ngàn dân hỡi (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Mừng vui lên (2) (Tv. 96) Lời bài hát
+
Chúa Giêsu lên TrờiMừng Thiên Chúa (Tv. 46) Lời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống – Nhập LễNguyện xin Ngôi Ba Lời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)Xin sai Thánh Thần (2) (Tv. 103) Lời bài hát
Ca Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuốngLạy Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuốngNguyện Chúa Thánh Thần Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Thường NiênNguồn ánh sáng (2) (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênVinh phúc cho ai (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênMột nguồn ánh sáng (Tv. 111) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênDuy nơi Chúa Trời (Tv. 61) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênXin nên núi đá (Tv. 30) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênAi sống đời công chính (Tv. 49) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênToàn thể địa cầu (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin đáp lại lời con (Tv. 68) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình Chúa (2) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống Lời Chúa (Tv. 64) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa thật nhân hậu (Tv. 85) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênHuấn lệnh của Chúa (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênNgàn dân hỡi (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin cảm tạ (1) (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 23A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa ở gần (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin hãy nhớ lại (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênVườn Nho Của Chúa (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênMột bài ca mới (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênLòng con đâu dám (Tv. 130) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênHồn con khát Chúa (2) (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
+
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3B Thường NiênXin hãy dạy con (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênHãy chúc tụng (Tv. 146) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênChốn con náu thân. (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin thương chữa lành (Tv. 40) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐàn hát lên (Tv. 80) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi vì Chúa (Tv. 129) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênNgười vượt khơi (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênXin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênCon ngước nhìn (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúa mở tay ban (1) (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa dưỡng nuôi (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênHãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênHãy nếm thử (3) (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênHãy nếm thử (4) (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi sẽ bước đi (Tv. 114) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênXin dùng uy danh (Tv. 53) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn Ngài (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênNguyện Chúa thương (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênNo say tình Chúa (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThật mừng vui (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênXin thương giữ gìn (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa là Vua (Tv. 92) Lời bài hát
Nhập lễ Chúa Kitô VuaNgài là Vua (Tv. 96) Lời bài hát
+
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênCùng nhau loan báo (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời của Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênTìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênĐàn ca kính Ngài (1) (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênPhúc cho những ai (Tv. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênXin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Chúa thứ tha (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 13C Thường Niên Phần gia nghiệp (2) (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Toàn trái đất (Tv. 65) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 15C Thường Niên Con nguyện cầu (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Ai sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Chúa thương đáp lại (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Hãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thật hạnh phúc (1) (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Xin thương mau đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Nào hãy vui mừng (Tv. 67) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Nơi nương thân (Tv. 89) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 24C Thường Niên Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 25C Thường Niên Hãy tới hòa lời (Tv. 122) Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 26C Thường Niên Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Hãy đến đây (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Chúa biểu dương (1) (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Ơn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Người nghèo kêu xin (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Xin lắng tai (Tv. 16) Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 33C Thường Niên Chúa ngự đến (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Vui dường nào (2) (Tv. 121) Lời bài hát + Mp4
+
Chúa Ba Ngôi – Năm AChúc tụng Chúa (Đn. 3) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm AGiê-ru-sa-lem ơi! (Tv. 147) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm AÂn tình Thiên Chúa (Tv. 102) Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi – Năm BThật hạnh phúc (2) (Tv. 32) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm BXin nâng chén (Tv. 115) Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – Năm BHãy mừng vui (2) (Is. 12) Lời bài hát
+
Chúa Ba Ngôi – Năm CNhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm CCon là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát + Mp3
Thánh Tâm Chúa – Năm CChúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Truyền Giáo (1)Vinh quang Chúa (Tv. 18a) Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (2)Ngàn dân hỡi (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (3)Cùng nhau loan báo (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (4)Chúa biểu dương (2) (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền Giáo (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
KÍNH CHƯ THÁNH.
+
Mẹ Thiên Chúa (01-01)Nguyện xin Thiên Chúa (Tv. 66) Lời bài hát
Thánh Phaolô trở lại (25-01Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Đức Mẹ dâng Con (02-02)Người là ai (Tv. 23) Lời bài hát
Tông tòa thánh Phêrô (22-02)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Thánh Giuse bạn ĐM (19-3)Dòng dõi Người (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25-3)Này con xin đến (2) (Tv. 39) Lời bài hát
Thánh sử Marcô (25-4)Ca ngợi tình Chúa (4) (Tv. 88) Lời bài hát
Thánh Giuse thợ (01-5)Việc tay con (Tv. 89) Lời bài hát
T. Philipphê và Giacôbê (03-5)Vinh quang Chúa (Tv. 18)  Lời bài hát
Thánh Matthia T.đồ (14-5)Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112) Lời bài hát
Đức Mẹ thăm viếng (31-5)Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12) Lời bài hát
Thánh Barnabê T.đồ (11-6)Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97) Lời bài hát
Gioan Baotixita – vọng SN (24-6)Tìm đến nương nhờ (Tv. 70) Lời bài hát
Gioan Baotixita – ngày SN (24-6)Thánh Gioan Tiền Hô (24.06) Lời bài hát
Gioan Baotixita – ngày SN (24-6)Dò lòng con (Tv. 138) Lời bài hát
T. Phêrô và Phaolô – vọng (29-6)Vinh quang Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
T. Phêrô và Phaolô – ngày (29-6)Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Tôma T.đồ (03-7)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
T. Maria Mađalêna (22-7)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát + Mp4
Thánh Giacôbê T.đồ (25-7)Thật mừng vui (Tv. 125) Lời bài hát
T.Gioakim và Anna (26-7)Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131) Lời bài hát
Chúa Hiển dung (06-8)Chúa Hiển dung (Tv. 96) Lời bài hát
Thánh Đaminh (08-8)Thánh Đaminh (Tv. 95) Lời bài hát
Thánh Laurensô (10-8)Thánh Laurensô (Tv. 111) Lời bài hát
Đức Mẹ lên trời – Vọng (15-8)Hòm bia uy nghi (Tv. 131) Lời bài hát
Đức Mẹ lên trời – Ngày (15-8)Nào Tôn Nương (Tv. 44) Lời bài hát
Thánh Batôlômêô (24-8)Thánh Batôlômêô (Tv. 144) Lời bài hát
T. Gioan B. Tử đạo (29-8)Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70) Lời bài hát
Đức Mẹ sinh nhật (08-9)Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12) Lời bài hát + Mp4
Suy tôn Thánh Giá (14-9Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77) Lời bài hát
Đức Mẹ sầu bi (15-9)Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30) Lời bài hát
Thánh Matthêu T.đồ (21-9)Vinh quang Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Tổng lãnh Thiên Thần (29-9)Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137) Lời bài hát
T. Têrêsa Hài đồng (01-10)Lòng con đâu dám (Tv. 130) Lời bài hát
Thiên Thần hộ thủ (02-10)Khi gian nguy (Tv. 90) Lời bài hát
Đức Mẹ Mân côi (07-10)Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1) Lời bài hát
Thánh sử Luca (18-10)Thánh sử Luca (Tv. 144) Lời bài hát
Thánh Simon – Giuđa T.đồ (28-10)Vinh quang Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Các Thánh nam nữ (01-11)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) Lời bài hát + Mp4 –
Cầu hồn – Lễ 1 (02-11)Chúa là mục tử (Tv. 22) Lời bài hát + Mp4
Cầu hồn – Lễ 2 (02-11)Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24) Lời bài hát
Cầu hồn – Lễ 3 (02-11)Nguồn ánh sáng – 4 (Tv. 26) Lời bài hát + Mp4
CHTĐ. Phêrô – Phaolô (18-11)CHTĐ Phêrô – Phaolô (Tv. 97) Lời bài hát
Thánh Tử đạo Việt Nam (24-11)Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125) Lời bài hát + Mp4
Thánh Anrê Tông đồ (30-11)Vinh quang Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Đức Mẹ Vô nhiễm (08-12)Hãy hát lên (Tv. 97) Lời bài hát
Thánh Stêphanô (26-12)Thánh Stêphanô (Tv. 30) Lời bài hát
Thánh Gioan T.đồ  (27-12)Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96) Lời bài hát
Các thánh Anh hài (28-12)Các thánh Anh hài (Tv. 123) Lời bài hát
+
CÁC LỄ CHUNG.
+
Cung hiến Thánh Đường (1)Nào cùng nhau (Tv. 94) Lời bài hát
Cung hiến Thánh Đường (2)Vui dường nào (3) (Tv. 121) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (1)Magnificat (2) (Lc. 1) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (2)Nào tôn nương (Tv. 44) Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria (3)Hãy tới hòa lời 2 (Tv. 112) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (1)Con xin phó thác (2) (Tv. 30) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (2)Chúa đã cứu tôi (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (3)Nếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Thánh Tử Đạo (4)Ai ra đi (Tv. 125) Lời bài hát + Mp4
Thánh Mục Tử (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (3)Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (4)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Thánh Mục Tử (5)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Thánh Tiến SĩPhán quyết Ngài (Tv. 18) Lời bài hát
Thánh Trinh NữNào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (1)Phúc cho những ai (Tv. 1) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (2)Ai sẽ được vào (Tv. 14) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (3)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (4)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (5)Thập là hạnh phúc (2) (Tv. 111) Lời bài hát
Thánh Nam Nữ (6)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (2)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (3)Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Rửa Tội (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát + Mp4
Lễ Thêm Sức (1)Xin sai Thánh Thần (3) (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Thêm Sức (2)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (1)Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (2)Con là Thượng Tế (Tv. 109) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (3)Con nâng chén (2) (Tv. 115) Lời bài hát
Lễ Truyền Chức (4)Báo Tin Mừng (Tv. 116) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (1)Thật là hạnh phúc (1) (Tv. 111) Lời bài hát
Lễ Hôn Phối (2)Hạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (1)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (2)Hãy nếm thử (2) (Tv. 33) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (3)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (4)Nào tôn nương (2) (Tv. 44) Lời bài hát
Lễ Khấn Dòng (5)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát + Mp4
Lễ Tạ Ơn (1)Hãy tới hòa lời (2) (Tv. 112) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (3)Xin cảm tạ (2) (Tv. 137) Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn (4)Chúc tụng Danh Chúa (2) (Tv. 144) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (1)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát + Mp4
Lễ Cầu Hồn (2)Con nâng tâm hồn (2) (Tv. 24) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (3)Nguồn ánh sáng (4) (Tv. 26) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (4)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62) Lời bài hát + Mp4
Lễ Cầu Hồn (5)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Lễ Cầu Hồn (6)Chờ đợi Chúa (Tv. 129) Lời bài hát + Mp4
+
LỄ ĐẶC BIỆT.
+
Lễ Tất Niên (1)Ngợi khen danh Ngài (Tv. 64) Lời bài hát
Lễ Tất Niên (2)Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135) Lời bài hát
Lễ Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Mùng Một Tết (1)Nhìn tầng trời (Tv. 8) Lời bài hát
Mùng Một Tết (2)Xin tán dương (Tv. 29) Lời bài hát
Mùng Một Tết (3)Triều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát + Mp4
Mùng Hai TếtHạnh phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Mùng Ba TếtViệc tay con (Tv. 89) Lời bài hát
Tết Trung ThuCùng tạ ơn (2) (Tv. 135) Lời bài hát
Cầu Bình An (1)Xin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
Cầu Bình An (2)Vui dường nào (4) (Tv. 121) Lời bài hát
Cầu Hòa BìnhToàn địa cầu (Tv. 71) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (1)Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15) Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên Triệu (2)Này con xin đến (3) (Tv. 39) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (1)Chúa là Mục tử (Tv. 22) Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất (2)Vui dường nào (1) (Tv. 121) Lời bài hát
Dịp Tĩnh TâmLề luật Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Cầu Khi Bị Bách HạiNếu Chúa (Tv. 123) Lời bài hát
Mọi Nhu CầuXin thấy tình thương (Tv. 84) Lời bài hát
+
AlleluiaMẫu Alleluia  Lời bài hát
+
Tung hô Tin Mừng (1)Vọng – Giáng Sinh Lời bài hát
Tung hô Tin Mừng (3) Chay – Phục Sinh Lời bài hát
Tung hô Tin Mừng (3) Thường Niên Lời bài hát
Tung hô Tin Mừng (4) Chư Thánh – Lễ Chung Lời bài hát
THÁNH KINH CA.
CHÚA NHẬT & LỄ TRỌNG.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngHãy lo canh thức (Mt. 24)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa VọngHãy dọn đường (Mt. 3)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa VọngHãy vui lên (Mt. 11)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThiên Chúa ở cùng (Mt. 1)Lời bài hát + Mp4
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngHãy lo canh thức (Mc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngHãy dọn đường (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngHãy dọn đường (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThiên Thần Truyền Tin (Lc. 1)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngHãy lo canh thức (Lc. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy dọn đường (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Vui lên anh em (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Đức Mẹ thăm viếng (Lc. 1)Lời bài hát
+
Lễ Gia ThấtÔi Thánh Gia (Lc. 2)Lời bài hát
Noi Gương Thánh Gia (Mt. 2)Lời bài hát + Mp4
+++
Thứ Tư Lễ TroKhi làm việc lành (Mt. 6)Lời bài hát + Mp4
+++
Chúa Nhật 1A Mùa ChayChúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa ChayChúa Hiển Dung (Mt. 17)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa ChayNước Trường Sinh (Ga. 7)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChúa Là Ánh Sáng (Ga. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Mùa ChayTa Là Sự Sống Lại (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
+++
Chúa Nhật 1B Mùa ChayChúa chịu cám dỗ (Mc. 1)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2B Mùa ChayChúa Hiển Dung (Mc. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5B Mùa ChayBởi chính Chúa (Ga. 12)Lời bài hát + Mp4
+++
Chúa Nhật 1C Mùa ChayChúa chịu cám dỗ (Lc. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2C Mùa ChayChúa Hiển Dung (Lc. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3C Mùa ChayChuyện người Ga-li-lê (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayTình thương Cha (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayVì tình thương Cha (Ga. 8)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Lễ LáĐêm thâu vườn dầuLời bài hát + Mp4
Tình Ngài hy sinhLời bài hát + Mp4
Vào Thành ĐôLời bài hát + Mp4
Thứ Năm Tuần ThánhTình Thầy trao ban (Ga. 13)Lời bài hát + Mp4
Hiệp nhất tin yêuLời bài hát
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
Thứ Sáu Tuần ThánhNỗi lòng chiều CanvêLời bài hát + Mp4
Thờ Kính Thánh GiáLời bài hát + Mp4
-+++
Chúa Nhật Phục SinhChúa đã Phục SinhLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A.B.C Phục SinhBát phúc lòng thương xót (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Không thấy mà tin (Ga. 20)Lời bài hát + Mp4
Lễ dâng Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhĐường Về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A.B.C Phục SinhChúa Là Mục Tử (Ga. 10)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Phục SinhChúa Chính Là Đường (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A.C Phục SinhAi Yêu Mến Ta (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 7A.B.C Phục Sinh Hiệp nhất trong Cha (Ga. 17)Lời bài hát + Mp4
+++
Lễ Thăng ThiênMừng Chúa Lên Trời (Cv. 1)Lời bài hát + Mp4
+++
Chúa Nhật 1A Thường NiênChúa chịu Phép rửa (Mt. 3) Lời bài hát + Mp4
.Chúa Nhật 2A Thường NiênChiên Thiên Chúa (Ga. 1) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Thường NiênTiếng Chúa gọi (Mt. 4) Lời bài hát +Mp4
Chúa Nhật 4A Thường NiênTám Mối Phúc (Mt. 5) Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 5A Thường NiênMuối – Ánh sáng 1 (Mt. 5) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Thường Niên Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy nên trọn lành (Mt. 5) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 8A Thường NiênNgười sẽ ban cho (Mt. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThi hành ý Chúa (Mt. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênChúa muốn tình yêu (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênLúa chín đầy đồng (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênTuyên xưng Danh Ta (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênAi muốn theo Ta (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh Tâm Ngài (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênDụ ngôn gieo giống (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênLúa tốt – Cỏ lùng (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênDụ ngôn Nước Trời (Mt. 13) Lời bát hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênChúc tụng Chúa Trời (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThầy đây đừng sợ (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênCon xin tin (Mt. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênCon nên Tảng đá (Mt. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênAi muốn theo Ta (Mt. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênChu toàn luật Cha (Mt. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênNguyện xin ơn Cha (Mt. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênLàm Vườn nho (Mt. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênSống trọn ý Cha (Mt. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênÔng chủ vườn nho (Mt. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênTiệc cưới Nước Trời (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênTrả về Thiên Chúa (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênĐiều răn trọng nhất (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênKhiêm nhu phục vụ (Mt. 23) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênMười cô trinh nữ (Mt. 25) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênNén bạc chủ trao (Mt. 25) Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênVua Trời ngự tới 2 (Mt. 25) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường NiênChúa chịu Phép rửa (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênChiên Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênTiếng Chúa gọi (Mc. 1) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4B Thường NiênVị Ngôn sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênNgài đến Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênNếu Ngài muốn Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênViệc lạ Chúa làm Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênHôn ước muôn đời Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênNgày Sa-bat Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường NiênDù cho nhân thế Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênDụ ngôn Nước Trời Lời bát hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênNgười truyền khiến (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênDâng lời ca ngợi Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênNơi quê hương (Mc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênLúa chín đầy đồng  Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênTình thương Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúc tụng Chúa Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênBánh Trường Sinh (Ga. 6) Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 19B Thường NiênBánh Trường Sinh (Ga. 6) Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 20B Thường NiênMình Máu Thánh (1) Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 20B Thường NiênMình Máu Thánh (2) Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 21B Thường NiênNếu bỏ Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênĐón nhận Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênNgài đã đến Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênAi muốn theo Ta (Mc. 8) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênPhục vụ tha nhân (Mc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênTa khuyên con (1) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênCon phải làm chi Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Lạy Thầy Giêsu Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênĐiều răn trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênĐồng tiền bà góa Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênNgày Quang lâm Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (1)Ngài là Vua Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên (2)Vua muôn Vua (1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường NiênChúa chịu Phép rửa (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênTiệc cưới Cana (Ga. 2) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênVề quê hương (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênNơi quê hương (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênVâng theo lời Thầy (Lc. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênTám mối phúc (Lc. 6) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 7C Thường NiênHãy nên trọn lành (Lc. 6) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 8C Thường NiênĐừng xét đoán (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênMột viên sĩ quan (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênMột vị ngôn sứ (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênLòng cha nhân ái (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênAi muốn theo Ta (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênXin luôn theo Ngài (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênLúa chín đầy đồng (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênĐiều răn trọng nhất (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênBên Chúa Tình Yêu (Lc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênAnh em cứ xin (Lc. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênHướng về Quê Trời (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênCanh thức sẵn sàng (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThầy đã đến (Lc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênVào Nước Chúa (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênSống khiêm nhu (Lc. 14) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 23C Thường NiênDám chọn Ngài (Lc. 14) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 24C Thường NiênTrên Trời mừng vui (Lc. 15) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 25C Thường NiênMột người quản gia (Lc. 16) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 26C Thường NiênMột người giàu có (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênXin thêm lòng tin (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênCho con tri ân (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênAnh em cứ xin (Lc. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênHai người nguyện cầu (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênHôm nay Ta đến (Lc. 19) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênChúa là sự sống lại (Lc. 20) Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 33C Thường NiênVì tin theo Chúa (Lc. 21) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 34C Thường NiênChúa là Vua (Lc. 23) Lời bài hát + Mp4
+
Chúa Ba Ngôi A.B.C Vinh danh Ba Ngôi Lời bài hát
Mình Máu A.B.CNào người ơi Lời bài hát + Mp3
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (1) Lời bài hát + Mp3
Mình Máu A.B.C Mình Máu Thánh (2) Lời bài hát + Mp3
Mình Máu A.B.C Bánh Trường Sinh  Lời bài hát + Mp3
Thánh Tâm A.B.CThánh Tâm Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật Truyền GiáoLàm Chứng Nhân Lời bài hát
+
LỄ THEO LỊCH RIÊNG.
+
T.Phaolô trở lại (25-1) Các con hãy đi Lời bài hát
Tông Tòa Phêrô (22-2) Con nên tảng đá 1 (Mt. 16)  Lời bài hát
T.Giuse (19-3) Nguồn tình thương Chúa Lời bài hát
T.Giuse (19-3) Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1) Lời bài hát + Mp4
Truyền Tin (25-3) Thiên thần Truyền tin (Lc. 1) Lời bài hát + Mp4
T.Maccô (25-4)  Các con hãy đi Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Nơi quê hương Lời bài hát
T.Giuse thợ (1-5) Làm rạng Danh Cha Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Đức Mẹ thăm viếng Lời bài hát
Thăm viếng (31-5) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Gioan (24-6) Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Hai thánh Tông đồ  Lời bài hát
T.Phêrô-Phaolô (29-6) Con nên tảng đá 1 (Mt. 16)  Lời bài hát
T.Tông đồ Cả:  Thánh Phêrô – Phaolô Lời bài hát
T.Giacôbê (25-7) Hiến thân phục vụ Lời bài hát
Thánh Macta (29.07)Bên Chúa tình yêu (Lc. 10) Lời bài hát
Hiển Dung (6-8)  Chúa Hiển Dung Lời bài hát
Mẹ Lên Trời (15-8) Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Matthêu (21-9) Chúa muốn tình yêu (Mt. 9) Lời bài hát
Mẹ Mân Côi (7-10) Thiên thần Truyền tin (Lc. 1) Lời bài hát
T.Luca (18-10)  Lúa chín đầy đồng (Mt. 9) Lời bài hát
Các Thánh (1-11) Tám Mối Phúc (Mt. 5) Lời bài hát + Mp4
T.Anrê (30-11) Tiếng Chúa gọi Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12)Thiên thần Truyền tin (Lc. 1) Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8-12)  Linh hồn tôi ơi Lời bài hát
T.Stêphanô (26-12)  Vì tin theo Chúa Lời bài hát + Mp4
Lễ Cầu HồnBởi chính Chúa (Ga. 12) Lời bài hát + Mp4
Lễ Hôn phối  Tiệc cưới Ca-na (Ga. 2) Lời bài hát
Lễ Hôn phối Thiên Chúa kết hợp Lời bài hát
Lễ Tân niên Xuân sang hát vang Lời bài hát
Lễ Tân niên Hát mừng Chúa Xuân Lời bài hát
Mùng 1 Tết  Người sẽ ban cho (Mt. 6) Lời bài hát
Mùng 2 Tết Cầu cho tổ tiên Lời bài hát
Mùng 3 Tết Làm rạng danh Cha Lời bài hát
Lễ Tạ ơn Chúc tụng Đức Chúa Lời bài hát
Lễ Tạ ơn  Tạ ơn Thiên Chúa (Te Deum) Lời bài hát
Album: Hài Nhi ra đờiMùa Giáng Sinh
Album: Hoa dâng MẹĐức Mẹ
+
Bài ca tạ ơn  Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bài ca tôn vinhĐức MẹLời bài hát
Bài ca từ biệtCầu HồnLời bài hát + Mp4
Bầu trời Belem Mùa Giáng SinhLời bài hát
Bờ bến đời conTận HiếnLời bài hát
+
Các Thánh Tử ĐạoCác ThánhLời bài hát + Mp4
Cung trầm bổngĐức MẹLời bài hát
+
Chính Chúa Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Chốn lưu đầyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đã giáng trầnMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Chúa đã Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát + Mp4
Chúa gọi mờiTận HiếnLời bài hát
Chúa lên Quê TrờiMùa Phục SinhLời bài hát
+
Dâng Chúa TrờiDâng LễLời bài hát
Dâng hoa kính mừngĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Đêm thâu vườn dầuTuần ThánhLời bài hát
Đến với ChúaNhập LễLời bài hát
+
Giáng Sinh an bìnhMùa Giáng SinhLời bài hát
+
Hài nhi Chúa TrờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Hài Nhi ra đời Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Hãy dọn đườngMùa VọngLời bài hát
Hãy lo canh thứcMùa VọngLời bài hát
Hãy sám hối ăn nănNghi thức Xức TroLời bài hát + Mp3
Hãy vui lênMùa VọngLời bài hát
Hợp cùng chư ThánhCác ThánhLời bài hát + Mp4 –
+
Kính Thánh Đa Minh Ninh (02.06)Các ThánhLời bài hát
Khúc ca khải hoànMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca tạ ơnĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Khúc cảm tạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+
Lạy Chúa Thánh ThầnMùa Phục SinhLời bài hát
Lễ dâng Hài NhiMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Lễ dâng Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Lễ dâng Mùa VọngMùa VọngLời bài hát + Mp4
Lễ dâng Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
+
Mùa hoa đã vềĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
+
Nước trường sinhMùa ChayLời bài hát
Ngài là Vua (Tv. 96)Nhập LễLời bài hát + Mp4
Ngôi Lời Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Ngợi mừng Chúa Mùa Phục SinhLời bài hát
Ngũ bái 1Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngũ bái 2Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngũ sắc hoa dâng 1Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngũ sắc hoa dâng 2Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngục sâu đau thươngCầu HồnLời bài hát + Mp4
Nguyện Chúa Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Ôi Thánh Giuse (19.03)Các ThánhLời bài hát
+++
Sẽ được tác sinh (Ga. 19) Cầu HồnLời bài hát + Mp4
+++
Ta là sự sống lạiMùa ChayLời bài hát
Tình Cha thương conHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát
Tình Ngài hy sinhTuần ThánhLời bài hát + Mp4
Tình thương ChaMùa ChayLời bài hát
Tung hô danh MẹĐức MẹLời bài hát
Tháng hoa đã vềĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Thánh Mẫu La VangĐức MẹLời bài hát
Trời cao hỡiMùa VọngLời bài hát
+
Vì Chúa sống lạiMùa Phục SinhLời bài hát
Vì tin theo ChúaCác ThánhLời bài hát + Mp4
Vì tình thương ChaMùa ChayLời bài hát
Vinh danh ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Vọng trời caoMùa VọngLời bài hát
Vui ca lênMùa Giáng SinhLời bài hát
Vui lên anh emMùa VọngLời bài hát
+
Xin dâng lên ChaDâng LễLời bài hát + Mp4 –
Xin Đức Mẹ La VangĐức MẹLời bài hát
Xin tôn vinhĐức MẹLời bài hát + Mp4
Xin trở nên hy tếCầu HồnLời bài hát
+
Yêu thương nhauMùa Phục SinhLời bài hát
+………………………………………….+…………………………………….
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa chịu Phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 2A Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39)Lời bài hát + Mp4
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 3A Thường NiênNguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Lời bài hát
Tiếng Chúa gọi (Mt. 4)Lời bài hát +Mp4 –
Chúa Nhật 4A Thường NiênVinh phúc cho ai (Tv. 145)Lời bài hát
Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 5A Thường NiênMột nguồn ánh sáng (Tv. 111)Lời bài hát
Muối – Ánh sáng 1 (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 6A Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 7A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 8A Thường NiênDuy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Lời bài hát
Người sẽ ban cho (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênXin nên núi đá (Tv. 30)Lời bài hát
Thi hành ý Chúa (Mt. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênAi sống đời công chính (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa muốn tình yêu (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát
Lúa chín đầy đồng (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin đáp lại lời con (Tv. 68)Lời bài hát + Mp4 –
Tuyên xưng Danh Ta (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình Chúa (2)Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Lời bài hát
Thánh Tâm Ngài (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Lời bài hát
Dụ ngôn gieo giống (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa thật nhân hậu (Tv. 85)Lời bài hát
Lúa tốt – Cỏ lùng (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênHuấn lệnh của Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Dụ ngôn Nước Trời (Mt. 13)Lời bát hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chúc tụng Chúa Trời (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Thầy đây đừng sợ (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênNgàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Con xin tin (Mt. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin cảm tạ (1) (Tv. 137)Lời bài hát
Con nên Tảng đá (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4 –
Ai muốn theo Ta (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chu toàn luật Cha (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)Lời bài hát
Nguyện xin ơn Cha (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa ở gần (Tv. 144)Lời bài hát
Làm Vườn nho (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin hãy nhớ lại (Tv. 24)Lời bài hát
Sống trọn ý Cha (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênVườn Nho Của Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Ông chủ vườn nho (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Tiệc cưới Nước Trời (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênMột bài ca mới (Tv. 95)Lời bài hát
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Điều răn trọng nhất (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênLòng con đâu dám (Tv. 130)Lời bài hát
Khiêm nhu phục vụ (Mt. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênHồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Lời bài hát
Mười cô trinh nữ (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Nén bạc chủ trao (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa là Mục tử (Tv. 22)Lời bài hát
Vua Trời ngự tới 2 (Mt. 25)Lời bài hát
NĂM C.
Chúa Nhật Lễ LáVào Thành Đô – Rước láLời bài hát
Trẻ Do Thái (Tv. 46)Lời bài hát
Ôi Thiên Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
Tình Ngài hy sinhLời bài hát
Đêm thâu vườn dầu
Thứ Năm Tuần ThánhTình Thầy trao ban (Ga. 13)Lời bài hát
Con nâng chén (1) (Tv. 115)Lời bài hát
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát
Hiệp nhất tin yêuLời bài hát
Ôi Bí tích cao vờiLời bài hát
Này đây Bánh ThánhLời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhNỗi lòng chiều CanvêLời bài hát
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
Thờ kính Thánh GiáLời bài hát
Tình Ngài hy sinhLời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 1Tình thương Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2Xin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3Cùng mừng hát (Xh. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4Xin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5Hãy vui mừng (2) (Is. 12)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6Lề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7Nguyện Chúa (2) (Tv. 50)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật Phục SinhChúa đã Phục SinhLời bài hát
Khúc ca Phục SinhLời bài hát
Lễ dâng Phục SinhLời bài hát
Chính Chúa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca khải hoànLời bài hát
Đây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Ngợi mừng Chúa (Ctl)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhBát phúc lòng thương xót (Mt. 5)Lời bài hát + Mp3
Hãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117)Lời bài hát + Mp3
Lễ dâng Phục SinhLời bài hát + Mp3
Không thấy mà tin (Ga. 20)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3C Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát + Mp3
Vì Chúa sống lại (Ga. 21)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4C Phục SinhToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát + Mp3
Chúa là Mục Tử (Ga. 10)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Danh Chúa (3) (Tv. 144)Lời bài hát + Mp3
Yêu thương nhau (Ga. 13)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 6C Phục SinhAi yêu mến Ta (Ga. 14)Lời bài hát + Mp3
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát + Mp3
Lễ Thăng ThiênMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bài hát + Mp3
Mừng Chúa lên Trời (Cv. 1)Lời bài hát + Mp3
Chúa lên Quê Trời (Lc. 24)Lời bài hát + Mp3

_________________________________________________

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s