Nhạc sĩ Ngọc Cẩn – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Bộ Lễ – Kinh NguyệnKinh Sáng Danh
Nhập LễDâng Lời Ngợi CaLời bài hát
AlleluiaAlleluia Lễ Đêm Giáng SinhLời bài hát
Thánh Vịnh – Đáp CaAi Kính Sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Ánh Sáng Bừng Lên (Tv. 111) Lời bài hát
Bánh Bởi Trời (Tv. 77)Lời bài hát
Cả Đất Trời (Tv. 65)Lời bài hát
Con Là Thượng Tế (Tv. 109)Lời bài hát
Con Xin Phó Thác (Tv. 30)Lời bài hát
Con Yêu Mến Ngài (Tv, 17)
Chan Hòa Mặt Đất (Tv. 32)Lời bài hát
Chén Chúc Tụng (Tv. 115)Lời bài hát
Chỉ Cầu Mong (Tv. 4)Lời bài hát
Chiêm Ngưỡng Thánh Nhan (Tv. 16)Lời bài hát
Chớ Cứng Lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Biểu Dương (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Đã Đáp Lời (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa Đã Giáng Trần (Tv. 96)Lời bài hát
Chúa Đã Nhận Lời (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Gần Gũi (Tv. 144)
Chúa Giàu Tình Thương (Tv. 102)
Chúa Hằng Nâng Đỡ (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa Là Mục Tử (Tv. 22)
Chúa Ngự Lên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa Nhân Từ (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Dòng Dõi Người (Tv. 88)Lời bài hát
Đã Thấy Ơn Cứu ĐộLời bài hát
Đấng cao cả anh hùng (Xh. 15)Lời bài hát
Đến Thờ Lạy (Tv. 71)Lời bài hát
Gia Nghiệp Đời Con (Tv. 15)Lời bài hát
Giữa Các Thiên Thần (Tv. 137)Lời bài hát
Hát Lên Mừng Chúa (Tv. 97)Lời bài hát
Hãy Dâng Chúa (Tv. 95)
Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)Lời bài hát
Hãy Nghiệm Xem (Tv. 33)Lời bài hát
Hãy Tạ Ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Hoàng Hậu Sánh Vai (Tv. 44)Lời bài hát
Huấn Lệnh Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Khao Khát Chúa (Tv. 62)
Khi Tôi Ngắm Cõi Trời (Tv. 8)Lời bài hát
Khỏi Nơi Cát Bụi (Tv. 112)Lời bài hát
Lề Luật Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Lòng Nhân Hậu Xót Thương (Tv. 50)Lời bài hát
Lưỡi Xướng Ca (Tv. 136)Lời bài hát
Nào Cảm Tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Này Con Xin Đến (Tv. 39)Lời bài hát
Nâng Tâm Hồn Lên (Tv. 24)Lời bài hát
Nên Như Núi Đá (Tv. 30)Lời bài hát
Noi Theo Luật Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Nơi Con Ẩn Náu (Tv. 89)Lời bài hát
Ngai Báu Của Người (Tv. 102)Lời bài hát
Ngài Nỡ Bỏ Con Sao (Tv. 21)Lời bài hát
Người Kính Sợ Chúa (Tv. 127)
Người Là Đấng Kitô (Tv. 95)Lời bài hát
Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26)Lời bài hát
Nguyện Chúa Trời (Tv. 66)Lời bài hát
Người Chữa Trị (Tv. 146)Lời bài hát
Nghĩa Nặng Ân Sâu (Tv. 24)
Nhìn Lên Chúa (Tv. 122)Lời bài hát
Ở Trong Đền Ngài (Tv. 22)
Ơn Phù Trợ Tôi (Tv. 120)Lời bài hát
Phù Trợ Chúng Con (Tv. 39)Lời bài hát
Rộng Mở Tay Ban (Tv. 144)Lời bài hát
Sự Sống Đời Đời (Tv. 18b)Lời bài hát
Tấm Lòng Trong Trắng (Tv. 50)Lời bài hát
Tâu Thánh Thượng 2 (Tv. 144)Lời bài hát
Tin Vào Chúa (Tv. 1)Lời bài hát
Tôi Sẽ Chỗi Dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Từ Buổi Mai (Tv. 89)Lời bài hát
Thần Khí Sự Sống (Tv. 18)Lời bài hát
Theo Lẽ Công Bình (Tv. 97)Lời bài hát
Trẩy Lên Đền Thánh (Tv. 121)Lời bài hát
Triều Đại Người (Tv. 71)Lời bài hát
Trong Thiên Chúa (Tv. 61)Lời bài hát
Trước Nhan Thánh Chúa (Tv. 115)Lời bài hát
Ước Gì Chư Dân (Tv. 66)Lời bài hát
Vì Yêu Thương (Tv. 67)Lời bài hát
Việc Chúa Làm (Tv. 125)Lời bài hát
Vua Hiển Trị (Tv. 96)Lời bài hát
Vườn Nho Cũ (Tv. 24)
Xin Chúa Giữ Gìn (Tv. 130)
Xin Đổ Tình Thương (Tv. 32)Lời bài hát
Xin Giữ Gìn Con (Tv. 15)Lời bài hát
Xin Ngự Đến (Tv. 145)Lời bài hát
Xin Tán Dương Ngài (Tv. 29)Lời bài hát
++
Ca Nguyện – Hiệp LễCõi riêngLời bài hát
Cho Con Một ChỗLời bài hát
Ngọn Bach Lạp Lung LinhLời bài hát
Ở Lại Với ConLời bài hát
Tan ChảyLời bài hát
Tận đáy lòng conLời bài hát
Thánh Ca Tin MừngAlleluia Ngày ThánhLời bài hát
Alleluia Lễ Vượt QuaLời bài hát
Ca tiếp liên Lễ Phục SinhLời bài hát
++
Mùa Phục SinhHãy tạ ơn Chúa
Maria Hỡi Hãy Nói ĐiLời bài hát
++
Chúa Ba NgôiNgài Sai Tôi ĐiLời bài hát
Chúa Thánh ThầnNgài Sai Tôi ĐiLời bài hát
Đức MẹCó Mẹ Cùng ĐiLời bài hát
Mẹ Đồng CôngLời bài hát
Mẹ La VangLời bài hát
Mẹ là Mùa XuânLời bài hát
Suối Ơn Thiêng Lời bài hát
Các ThánhCha Công chínhLời bài hát
Hai Tông ĐồLời bài hát
++
Truyền giáoNào ta ra điLời bài hát
Cầu HồnChúng con cậy vìLời bài hát
Trên Đường Về Nhà ChaLời bài hát

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
Lễ Rạng Đông Giáng SinhChúa Đã Giáng Trần (Tv. 96)
Lễ Hiển LinhĐến Thờ Lạy (Tv. 71)
+++
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Lễ TroXin dủ lòng thương (Tv 50)
Chúa Nhật 1A Mùa ChayXin dủ lòng thương (Tv 50)
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin đổ tình thương (Tv 32)
Chúa Nhật 3A Mùa ChayChớ cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayMục tử chăn dắt (Tv 22)
Chúa Nhật 5A Mùa ChayMột niềm từ ái (Tv 129)
+++
Chúa Nhật 3C Mùa ChayChúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy Nghiệm Xem (Tv. 33)
+++
Chúa Nhật Lễ LáNgài nở bỏ con sao? (Tv 21)
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ DầuTình thương Chúa (Tv 88)
Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc LyChén chúc tụng (Tv 115)
Thứ Sáu Tuần ThánhCon xin phó thác (Tv 30)
Vọng Phục Sinh – Bài 1Đổi mới mặt đất này (Tv 103)
Tình thương Chúa (Tv 32)
Vọng Phục Sinh – Bài 2Xin giữ gìn con (Tv 15)
Vọng Phục Sinh – Bài 3Đấng cao cả anh hùng (Xh. 15)
Hát mừng Chúa (Xh 15)
Vọng Phục Sinh – Bài 4Xin tán dương Ngài (Tv 29)
Vọng Phục Sinh – Bài 5Nguồn ơn cứu độ (Is 12)
Vọng Phục Sinh – Bài 6Sự sống đời đời (Tv 18b)
Vọng Phục Sinh – Bài 7Hồn con trông mong (Tv 41)
Tấm lòng trong trắng (Tv 50)
Lễ Đêm Phục SinhHãy tạ ơn Chúa (Tv 117)
Lễ Ngày Phục SinhHãy tạ ơn Chúa (Tv 117)
Chúa Nhật 2A Phục SinhChúa vẫn trọn thương (Tv 117)
Chúa Nhật 3A Phục SinhĐường về cõi sống (Tv 15)
Chúa Nhật 4A Phục SinhMục tử chăn dắt (Tv 22)
Chúa Nhật 5A Phục SinhTrông cậy nơi Ngài (Tv 32)
Chúa Nhật 6A Phục SinhCả trái đất (Tv 65)
Chúa Nhật 7A Phục SinhVững vàng tin tưởng (Tv 26
+++
Chúa Nhật 3B Phục SinhChỉ Cầu Mong (Tv. 4)
Chúa Nhật 6B Phục SinhHát Lên Mừng Chúa (Tv. 97)
+++
Lễ Thăng ThiênChúa ngự lên (Tv 46)
Vọng Lễ Hiện XuốngXin gửi Thần khí tới (Tv 103)
Lễ Hiện XuốngXin gửi Thần khí tới (Tv 103)
+++
MÙA THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 2A Thường NiênNày con xin đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênNguồn ánh sáng (Tv 26)
Chúa Nhật 4A Thường NiênTâm hồn nghèo khó (Tv 145)
Chúa Nhật 5A Thường NiênÁnh sáng bừng lên (Tv 111)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênNoi theo luật Chúa (Tv 118)
Chúa Nhật 7A Thường NiênChúa từ bi nhân hậu (Tv 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênTrong Thiên Chúa (Tv 61)
Chúa Nhật 9A Thường NiênNên như núi đá (Tv 30)
Chúa Nhật 10A Thường NiênSống đời hoàn hảo (Tv 49)
Chúa Nhật 11A Thường NiênĐoàn chiên Người (Tv 99)
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin đáp lại (Tv 68)
Chúa Nhật 13A Thường NiênĐời đời ca tụng (Tv 88)
Chúa Nhật 14A Thường NiênChúc tụng Thánh Danh (Tv 144)
Chúa Nhật 15A Thường NiênSinh hoa kết trái (Tv 64)
Chúa Nhật 16A Thường NiênNgài nhân hậu (Tv 85)
Chúa Nhật 17A Thường NiênLuật pháp Ngài (Tv 118)
Chúa Nhật 18A Thường NiênRộng mở tay ban (Tv 144)
Chúa Nhật 19A Thường NiênƠn Chúa cứu độ (Tv 84)
Chúa Nhật 20A Thường NiênƯớc gì chư dân (Tv 66)
Chúa Nhật 21A Thường NiênMuôn ngàn đời (Tv 137)
Chúa Nhật 22A Thường NiênKhao khát Chúa (Tv 62)
Chúa Nhật 23A Thường NiênChớ cứng lòng (Tv 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênChúa giàu tình thương (Tv 102)
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa gần gũi (Tv 144)
Chúa Nhật 26A Thường NiênNghĩa nặng ân sâu (Tv 24)
Chúa Nhật 27Thường NiênVườn nho cũ (Tv 79)
Chúa Nhật 28A Thường NiênỞ trong đền Người (Tv 22)
Chúa Nhật 29A Thường NiênHãy dâng Chúa (Tv 95)
Chúa Nhật 30A Thường NiênCon yêu mến Ngài (Tv 17)
Chúa Nhật 31A Thường NiênXin Chúa giữ gìn (Tv 130)
Chúa Nhật 32A Thường NiênKhao khát Chúa (Tv 62)
Chúa Nhật 33A Thường NiênNgười kính sợ Chúa (Tv 127)
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa là Mục tử (Tv 22)
+++
Chúa Nhật 4B Thường NiênChớ Cứng Lòng (Tv. 94)
Chúa Nhật 8B Thường NiênChúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênChúa Nhân Từ (Tv. 106)
Chúa Nhật 18B Thường NiênBánh Bởi Trời (Tv. 77)
Chúa Nhật 25B Thường NiênChúa Hằng Nâng Đỡ (Tv. 53)
Chúa Nhật 26B Thường NiênHuấn Lệnh Chúa (Tv. 18)
+++
Chúa Nhật 5C Thường NiênGiữa Các Thiên Thần (Tv. 137)
Chúa Nhật 7C Thường NiênChúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênHãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)
Chúa Nhật 13C Thường NiênGia Nghiệp Đời Con (Tv. 15)
Chúa Nhật 14C Thường NiênBánh Bởi Trời (Tv. 77)
Chúa Nhật 17C Thường NiênChúa Đã Đáp Lời (Tv. 137)
Chúa Nhật 18C Thường NiênChớ Cứng Lòng (Tv. 94)
Chúa Nhật 21C Thường NiênHãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)
Chúa Nhật 27C Thường NiênChớ Cứng Lòng (Tv. 94)
Chúa Nhật 28C Thường NiênChúa Biểu Dương (Tv. 97)
Chúa Nhật 30C Thường NiênChúa Đã Nhận Lời (Tv. 32)
Chúa Nhật 32C Thường NiênChiêm Ngưỡng Thánh Nhan (Tv. 16)
+++
Lễ Mình Máu Chúa – Năm CCon Là Thượng Tế (Tv. 109)
+++
Mùng Hai TếtAi Kính Sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Đức Mẹ Vô NhiễmHát Lên Mừng Chúa (Tv. 97)
Lễ Thánh Giuse Dòng Dõi Người (Tv. 88)
Tổng Lãnh Thiên ThầnGiữa Các Thiên Thần (Tv. 137)
Thánh Tôma Tông ĐồHãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)
Thánh Phao Lô Trở LạiHãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)
Lễ Truyền ChứcCon Là Thượng Tế (Tv. 109)
Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)
Lễ Truyền GiáoHãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)
Lễ Thêm SứcHãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)
Thánh Mục TửCon Là Thượng Tế (Tv. 109)
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s