Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Thánh Lễ (Pdf.)

Bộ lễ Ca lên đi 1Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 2Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 3Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 4Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
Bộ lễ Ca lên đi 5Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bát hát
+++
13 Thường NiênNhập LễLời bát hát
14 Thường NiênNhập LễLời bát hát
15 Thường NiênNhập LễLời bát hát
16 Thường NiênNhập LễLời bát hát
17 Thường NiênNhập LễLời bát hát
18 Thường NiênNhập LễLời bát hát
19 Thường Niên Nhập LễLời bát hát
20 Thường NiênNhập LễLời bát hát
21 Thường NiênNhập LễLời bát hát
22 Thường NiênNhập LễLời bát hát
23 Thường NiênNhập LễLời bát hát
24 Thường NiênNhập LễLời bát hát
25 Thường NiênNhập LễLời bát hát
26 Thường NiênNhập LễLời bát hát
27 Thường NiênNhập LễLời bát hát
28 Thường NiênNhập LễLời bát hát
29 Thường NiênNhập LễLời bát hát
30 Thường NiênNhập LễLời bát hát
31 Thường NiênNhập LễLời bát hát
32 Thường NiênNhập LễLời bát hát
33 Thường NiênNhập LễLời bát hát
34 Thường NiênNhập LễLời bát hát
Ai cho hồn conNhập Lễ Lời bát hát
Ai mong tìm ChúaNhập Lễ Lời bát hát .
Ai sẽ cho con (Tv. 54)Nhập Lễ Lời bát hát
Ai vào nơi cung thánhNhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 1Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 2Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 3Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 4Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 5Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 6Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 7Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 8Nhập Lễ Lời bát hát
Ca lên đi. 9Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 10Nhập Lễ Lời bát hát .
Ca lên đi. 11Nhập Lễ Lời bát hát
Con bước lênNhập Lễ Lời bát hát .
Con bước lên bàn thờNhập Lễ Lời bát hát
Con hân hoanNhập LễLời bát hát
Con lên bàn thờNhập LễLời bát hát
Con sẽ hân hoanNhập LễLời bát hát
Con sẽ vào cung thánhNhập LễLời bát hát
Con sẽ vào nơi cung thánhNhập LễLời bát hát
Cửa công chính (Tv. 118)Nhập LễLời bát hát
Dẫn bước con điNhập LễLời bát hát
Hát lên bài caNhập LễLời bát hát
Hãy ca tụng ChúaNhập LễLời bát hát
Hãy đếnNhập LễLời bát hát
Hãy hát bài caNhập LễLời bát hát
Hãy hát lênNhập LễLời bát hát
Hãy mở cho tôiNhập LễLời bát hát
Hãy mở ra cho tôiNhập LễLời bát hát
Hãy tới đâyNhập LễLời bát hát
Hãy vào tiền đìnhNhập LễLời bát hát
Hân hoan tiến lênNhập LễLời bát hát
Hân hoan tiến vàoNhập LễLời bát hát
Hồn con sẵn sàngNhập LễLời bát hát
Hồn ơi hãy ca tụng 1Nhập LễLời bát hát
Hồn ơi hãy ca tụng 2Nhập LễLời bát hát
Hồn tôi ơi!Nhập LễLời bát hát
Hỡi thế trầnNhập LễLời bát hát
Khi đi dâng lễNhập LễLời bát hát
Khi họp nhauNhập LễLời bát hát
Lễ Tro (Kn. 11)Nhập LễLời bài hát
Mau chỗi dậyNhập LễLời bát hát
Nào cùng đếnNhập LễLời bát hát
Ngàn dân ơiNhập LễLời bát hát
Nhìn bàn thờNhập LễLời bát hát
Như lữ hànhNhập LễLời bát hát
Ôi Lễ MisaNhập LễLời bát hát
Ta cùng vui lênNhập LễLời bát hát
Tâm tư reo mừngNhập LễLời bát hát
Tim dâng ý thơ Nhập LễLời bát hát
Tôi Vui MừngNhập LễLời bát hát
Tôi vui mừng 1Nhập LễLời bát hát
Tôi vui mừng 2Nhập LễLời bát hát
Tôi vui sướng (Tv. 121)Nhập LễLời bát hát
Tôi vui sướng biết bao (Tv. 121)Nhập LễLời bát hát
Tới bàn thờ Thiên ChúaNhập LễLời bát hát
Vào cung thánh (Tv. 22)Nhập LễLời bát hát
Vào đền thánh Nhập LễLời bát hát
Vào đền thờ Nhập LễLời bát hát
Vào nơi thánh cungNhập LễLời bát hát
Về núi thánhNhập LễLời bát hát
Về nhà ChúaNhập LễLời bát hát
Vỗ tay lênNhập LễLời bát hát
Xin Chúa chiếu rọiNhập LễLời bát hát
Xin mãi tán dươngNhập LễLời bát hát
+++
Ánh nến sáng ngời Dâng Lễ Lời bát hát
Bánh miến với rượu nhoDâng Lễ Lời bát hát
Bánh ThơmDâng Lễ Lời bát hát
Bánh trắngDâng Lễ Lời bát hát
Bánh trắng tinhDâng Lễ Lời bát hát
Bánh với rượuDâng Lễ Lời bát hát
Con cái muôn phươngDâng LễLời bát hát
Con tiến dâng 1Dâng LễLời bát hát
Con tiến dâng 2Dâng LễLời bát hát
Con xin dângDâng LễLời bát hát
Con xin tiến dângDâng LễLời bát hát
Cung kính tiến dângDâng LễLời bát hát
Cùng kính tiếnDâng LễLời bát hát
Cùng một tấm bánhDâng LễLời bát hát
Cùng tấm bánhDâng LễLời bát hát
Chén rượu hồngDâng LễLời bát hát
Chúng con dângDâng LễLời bát hát
Dâng bánh tinh tuyềnDâng LễLời bát hát
Dâng Cha chí thánhDâng LễLời bát hát
Dâng Cha Toàn NăngDâng LễLời bát hát
Dâng ChúaDâng LễLời bát hát
Dâng lên ChúaDâng LễLời bát hát
Dâng lên tấm bánhDâng LễLời bát hát
Dâng tiến Chúa Ba NgôiDâng LễLời bát hát
Đây bánh miếnDâng LễLời bát hát
Đây bánh thơmDâng LễLời bát hát
Đây hy lễDâng LễLời bát hát
Đây lời conDâng LễLời bát hát
Đây tấm bánhDâng LễLời bát hát
Góp phần của lễDâng LễLời bát hát
Giờ đâyDâng LễLời bát hát
Giờ đây chúng conDâng LễLời bát hát
Hiến lễ tôn thờDâng LễLời bát hát
Hiệp lòng dâng lên Dâng LễLời bát hát
Hiệp thành của lễDâng LễLời bát hát
Hương nguyện cầuDâng LễLời bát hát
Kính dângDâng LễLời bát hát
Kính tiến ChúaDâng LễLời bát hát
Lạy Cha nhân áiDâng LễLời bát hát
Lạy Chúa tểDâng LễLời bát hát
Lễ dâng hôm nayDâng LễLời bát hát
Lời con kêu khấnDâng LễLời bát hát
Lời chân thànhDâng LễLời bát hát
Ly rượu nồngDâng LễLời bát hát
Máu chiên bòDâng LễLời bát hát
Mỗi lời kinhDâng LễLời bát hát
Nào về đâyDâng LễLời bát hát
Này con đếnDâng LễLời bát hát
Này từng giọt rượuDâng LễLời bát hát
Nguyện cầu Chúa chí áiDâng LễLời bát hát
Nguyện lời con kêu khấn Dâng LễLời bát hát
Như của lễDâng LễLời bát hát
Như trầm hươngDâng LễLời bát hát
Như xưaDâng LễLời bát hát
Như xưa ChúaDâng LễLời bát hát
Ôi uy linh Dâng LễLời bát hát
Quỳ đâyDâng LễLời bát hát
Tấm bánh ly rượuDâng LễLời bát hát
Tấm bánh miếnDâng LễLời bát hát
Tấm bánh nàyDâng LễLời bát hát
Tấm bánh tinh tuyềnDâng LễLời bát hát
Tiến dângDâng LễLời bát hát
Tiến dâng lênDâng LễLời bát hát
Tiến lên bàn thờDâng LễLời bát hát
Từ đồng lúaDâng LễLời bát hát
Từng giọt mồ hôiDâng LễLời bát hát
Từng giọt rượu Dâng LễLời bát hát
Thành kính dângDâng LễLời bát hát
Thành tâm dâng ChúaDâng LễLời bát hát
Thân con đâyDâng LễLời bát hát
Trước bàn thánhDâng LễLời bát hát
Trước bàn thờDâng LễLời bát hát
Với bánh trắngDâng LễLời bát hát
Xin ban bánhDâng LễLời bát hát
Xin cảm tạ ChúaDâng LễLời bát hát
Xin Chúa Thiên ĐìnhDâng LễLời bát hát
Xin dâng lênDâng LễLời bát hát
Xin dâng lên Ngài Dâng LễLời bát hát
Xin tiến dângDâng LễLời bát hát
Xưa Trên CanvêDâng LễLời bát hát
+++
Ân huệ Chúa ban Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Bài ca tôn vinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Bài ca yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ban xuống lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Bình an trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Bước theo Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ca hiệp lễ (Lễ Thánh Tâm) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ca tình tri âm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con chưa thấy nhưng tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con hy vọng nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con nay sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con no say Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con nguyện dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con sẽ lấy gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con ước mơ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con xin chọn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chỉ một Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Cho hồn con hát Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa biết tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa có thấy chăng  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa dẫn con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa dẫn chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa đến ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa không lầm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là hy vọng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa mọi sinh linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa nâng con lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa tác thành con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa tuyên ngôn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa thương đến trước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa trong lịch sử Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa yêu chúng ta Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúc tụng Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúng tôi có Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dạt dào niềm vui Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát .
Dẫn con từng bước  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng tuổi xuân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đấng cứu độ duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đấng khác trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đâu con ước mơ gì Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đêm về con yêu ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đón nghe lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đức Kitô là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đức tin dẫn đường Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đừng để con quên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đừng sợ chi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đường tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giây phút diệu huyền Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Giờ đây Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hát bài tân ca  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hát lên bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy ca tụng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy mến Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy nên bé nhỏ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát + Mp3
Hãy reo vui  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy tìm nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hiện diện với Chúa  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hướng về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hướng về Chúa (2 bè) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh chiều Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh đêm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh hoà bình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh hoà bình (Hòa âm) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Kinh mai Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khát xa nguồn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khi nào Ngài đến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khi ngắm nhìn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khí cụ bình an Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khuôn mặt tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa bao ngày tháng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa sáng tạo Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa uy linh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy linh hồn Chúa Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng được hân hoan Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời ca dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mạch nước trường sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mỗi việc các con làm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mơ về bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mùa hồng phúc Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mục tử tốt lành Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Muôn dân hỡi Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Muốn Chúa thứ tha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mừng vui trong Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nếu Chúa là Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nếu hôm nay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm vui của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niệm suy lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nơi Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nơi nào có tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nước Chúa đến gần Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngài là tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngợi khen Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngợi Khen Chúa 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguồn vui bất tận Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện Chúa thương tình  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngước trông lên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Người thợ vô danh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhạc trầm hoà Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhìn lên nhan Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhờ Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Như nai rừng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Những lần gặp mặt Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ôi lạy Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ở lại bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ở lại với chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Phúc cho ai  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống là Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Sống với Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta được tái sinh Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta là bánh hằng sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta là sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ta lên núi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tầng trời cao Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tất cả vì tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình yêu thúc bách Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôi muốn hát bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôn vinh Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tôn vinh Thiên Chúa 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thắp sáng lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thấy Con là thấy Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa duy nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa là Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa là tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa tự mặc khải Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thúc trống lên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trao tặng nhiều hơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trong bài hòa tấu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trời mới đất mới Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vì Lời Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vì tôi yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh hiển nước Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh phúc thay Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vinh quang Đức Kitô Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Vườn nho của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin biểu dương uy phong Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cảm tạ Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cứu chúng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho con ánh lửa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho muôn Người Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa là ngọn đuốc thiêng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa phán dạy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Chúa phán một lời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dạy con yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dẫn con về Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dẫn đưa con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin dâng cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin giữ lòng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin giữ tỉnh thức Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin mở mắt con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin mở miệng con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Ngài là ánh sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin ở với Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin ở với con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Yêu rồi hành động Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+++
Lạy Cha xin choKết LễLời bát hát
Ra về trong an bìnhKết LễLời bát hát
Ta ra vềKết LễLời bát hát
Thánh lễ đã hếtKết LễLời bát hát
Thánh vịnh 106Kết LễLời bát hát

Ca khúc Lm. Kim Long.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s