Nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Một niềm phó thácAlbum
+++
Lạy Chúa xin đừng đứng xa (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Của lễ con dângDâng LễLời bài hát
Của lễ dâng Cha Dâng LễLời bài hát
Dâng cho NgàiDâng LễLời bài hát
Dâng hiếnDâng LễLời bài hát
Hiến lễ tình yêuDâng LễLời bài hát
Lễ dâng 1Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng 2Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng 3Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng Mùa VọngDâng LễLời bài hát
Một niềm phó thácDâng LễLời bài hát
Xin dâng lênDâng LễLời bài hát
Xin dâng lên ChaDâng LễLời bài hát
+++
Ẩn náu bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca bắc cầuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca MôisêCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca ngợi tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca tri ân Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca ngợi Đấng toàn năngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca tụng kỳ công ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cây viết chì nhỏCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có Chúa trong đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có một chỗCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con chẳng có gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con có một bài caCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con kêu cầu lên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con trông cậy ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin dângCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con yêu Ngài muộn màngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho danh Chúa cả sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chốn bình yênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Cha nhân từCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đã là người tị nạnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa dẫn con điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa gìn giữ conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là bến đỗ Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là mục tử tôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là nơi đi vềCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là nguồn sức sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là quê hươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa muôn đời vẫn thếCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa ở với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vĩ đại biết baoCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chuỗi đời lời kinh Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chuông chiều Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dâng ngàyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Dấu hỏiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đồng xu nhỏCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng lìa xa con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc vì có ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hát khen ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy mở lòng raCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy vui luônCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hoài mongCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
IsaiahCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kinh chiềuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kỳ công Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khúc ca cảm tạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khúc hát dâng đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lênh đênh phận người Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lòng con đã sẵn sàng Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời ca tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời chứng đức tinCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh đầu ngàyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh trên dòng đời Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời thiêngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mời con mau đếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nâng hồn lên tới ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nếu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nơi tha hươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nu hoa nhỏ xinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài là bến đợiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài mãi yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngày mớiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngọn đèn Lời ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngọt ngào tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Như bé thơCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Như chỉ mình conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phận người mỏng manhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phó thác cậy trôngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tích trữ cho đời sauCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng chuông chiềuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa như nắng maiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài miên viễn Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình trời cơn mưa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từ buổi sớmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thuyền đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trong tình yêu ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ước mơ về đền thánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin cứ dùng con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin chở che conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin chữa lành conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hiến dângCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin nghe tiếng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ở lại với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ở lại với con 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ơn thứ thaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin rửa trái tim conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin tán dương NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin thổi vào conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xuôi dòngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yên vui một đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Ách Êm Ái Gánh Nhẹ Nhàng (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai không có tội (Ga. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai là anh em của tôi? (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ai Là Mẹ Và Anh Em Ta? (Mc. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bà đầy ơn phúc (Lc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bánh Ban Sự Sống (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bỏ Thầy Biết Theo Ai? (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Các Con Đừng Sợ (Mt. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Các con hãy đi (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Các Ngươi Xem Gì? (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Có Bao Giờ? (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Có Chúa Đồng Hành (Lc. 24)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Có tiên tri nào (Lc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con Người Là Chủ Ngày Sabát (Mc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con Trẻ Này (Lc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Con Yêu Dấu Của Cha (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cộng Đoàn Đức Tin (Mt. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cùng Mẹ Maria (Lc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Cha Ta Và Ta (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chỉ Có Một Cha Một Thầy (Mt. 23)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chỉ Có Một Điều Cần (Lc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chỉ Một Giới Răn Thôi (Mt. 22)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chỉ Phán Một Lời (Lc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chờ Trong Tỉnh Thức (Mt. 24)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Biến Hình (Mt. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Biết Rõ Lòng Ta (Mt. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Là Mục Tử Nhân Lành (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Là Vua (Ga. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Là Vua Vũ Trụ (Lc. 23)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúa Sai Tôi Đi (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chúc Tụng Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chuyện Trò Với Chúa Cha (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chước Ba Thù (Mt. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dâng Tiến Vua Trời (Mt. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Dọn Lòng Đón Chúa (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đấng Có Uy Quyền (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đây Là Con Ta Yêu Dấu (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đổi lấy thiên thu (Lc. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đồng Xu Của Bà Góa (Mc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đồng xu nhỏ 2 (Mc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đức Tin cứu chữa con (Mc. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đừng cứng lòng (Ga. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đừng Lo Lắng, Đừng Toan Tính (Mt. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đừng Trách Móc Và Tính Toán (Mt. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đừng Tưởng… (Mt. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Đường theo Chúa (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Góa phụ Nain (Lc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Giới Răn Nào Quan Trọng Nhất (Mc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hai Điều Răn Trọng Nhất (Mc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Có Lòng Nhân Từ (Mt. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Chỗi Dậy (Mc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy đến mà xem (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Đến Với Ta (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy giữ nghĩa cùng Chúa (Lc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Kiên Tâm Bền Đỗ Luôn (Lc. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy kiên trì cầu nguyện (Lc. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Làm Phép Rửa Cho Muôn Dân (Mt. 28)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Mở Ra (Mc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Nên Người Phục Vụ (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Nên Trọn Lành (Mt. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Ngồi Chỗ Cuối (Lc. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy Nhận Ra Chúa Trong Đời Thường (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy qua cửa hẹp (Lc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Rửa Chân Cho Nhau (Ga. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Sửa Đường (Mt. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy thắt lưng chong đèn (Lc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Trả Lại (Mt. 22)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy Trở Nên Rốt Hết (Mc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hoán Cải Là Sinh Trái (Lc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hỡi Belem (Mt. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
IsaiahThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Kho Tàng Quý Giá (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Không Nguyên Bởi Bánh (Lc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Không thể làm tôi hai chủ (Lc. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Khờ Dại Khôn Ngoan (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Khởi Đầu Tin Mừng (Mt. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng (Mt. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Làm Gì Để Sống Đời Đời (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lời Thầy Sẽ Không Qua Đi (Mc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mang lửa xuống thế gian (Lc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mẻ cá to (Lc. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Mọi Sự Đã Hoàn Tất (Ga. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Muốn Theo Ta (Mc. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Này Con Ta yêu dấu (Lc. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Này Là Mình Ta Này Là Máu Ta (Mc. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Này Thiếu Nữ Sion (Mt. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Năm Chiếc Bánh Hai Con Cá (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nâng lên hạ xuống (Lc. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu Muốn Theo Ngài (Lc. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu Muốn Theo Thầy (Mt. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nếu Yêu Mến Thầy (Ga. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Niềm Tin Lớn Lao (Mt. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nước Hằng Sống (Ga. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nước Thiên Chúa (Mc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nước Thiên Chúa Gần Đến (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngày phán xét (Mc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngôi Lời hóa thành nhục thể (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Cha nhân hậu (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Đã Sống Lại Rồi (Lc. 24)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Người Phải Sống Lại (Ga. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Nghịch Lý Của Tin Mừng (Mt. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Như Cha các con (Lc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Những Nén Bạc (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ơn Chúa Luôn Dư Đầy (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ơn Cứu Rỗi Đã Đến Gần (Lc. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ông Giakêu (Lc. 19)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phú hộ và người hành khất (Lc. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Phúc họa tại ta (Lc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Rồi Sẽ Không Còn (Lc. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Rượu Mới Bầu Da Mới (Mc. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sao Chúa Bỏ Con? (Mt. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sao Kém Tin! (Mc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sao Yếu Tin (Mc. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sống Thuộc Về Đức Kitô (Mc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Sự Gì Thiên Chúa Kết Hợp (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ta Là Bánh Bởi Trời (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ta Là Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ta Muốn (Mc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tích Trữ Cho Đời Sau (Lc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiệc Cưới Cana (Ga. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiệc Cưới Con Chiên (Mt. 22)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tiếng Kêu Trong Hoang Địa (Lc. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình Cha Bao La (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tinh Sạch Ô Uế Ở Tại Tâm (Mc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tình Yêu Lớn Lao (Ga. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mc. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tôi Đã Thấy Và Tôi Làm Chứng (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tôi Là Tiếng Kêu (Ga. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tôi Là Vua (Ga. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tha Thứ Luôn Luôn (Mt. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thành đô Thiên ChúaThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thánh Gia (Mt. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thánh Tâm Chúa Giêsu (Ga. 19)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi (Lc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thầy Là Con Thiên Chúa (Mt. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thầy Là Đức Kitô (Lc. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thầy Là Đường (Ga. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thiên Ý Nhiệm Mầu (Mt. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thịt Ta Máu Ta (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thợ Gặt Đang Thiếu (Mt. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thực Hành Lệnh Chúa Truyền (Mt. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trái Tim Nhân Hiền (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trên biển đời (Mt. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Trên Đá, Trên Cát (Mt. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Truyền Tin (Lc. 1)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vầng Đông Đang Lên (Lc. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vì Ngài Đã Xót Thương (Lc. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vì xưa (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ví như (Tv. 27)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vườn Nho Của Chúa (Mt. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xem Quả Biết Cây (Lc. 6) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Cho Con Được Thấy (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Hãy Làm Vinh Hiển (Ga. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Mở Mắt Con (Ga. 9)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Ngài Mở Mắt Con (Mc. 10) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Sẽ Được Gõ Sẽ Mở (Lc. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin thêm lòng tin (Lc. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Yêu nhiều được tha nhiều (Lc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Canh thứcMùa VọngLời bài hát
Hãy dọn đườngMùa VọngLời bài hát
Ơn cứu rỗi đã đến gần Mùa VọngLời bài hát
Tiếng kêu trong hoang địaMùa VọngLời bài hát
Trời cao hỡi 1Mùa VọngLời bài hát
Trời cao hỡi 2Mùa VọngLời bài hát
+++
Dâng tiến Vua Trời (Mt. 2)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Emmanuel Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Chúa biết rõ lòng ta (Mt. 6)Mùa ChayLời bài hát
Đường lên núi SọMùa ChayLời bài hát
HoseaMùa ChayLời bài hát
+++
Đừng cứng lòngMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Trong tình yêu Ba Ngôi Chúa Ba NgôiLời bài hát
Trái tim của ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Ôi lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Xin dạy con biết xót thươngLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
Kính Thánh Giuse lao côngCác ThánhLời bài hát
Niềm hy vọng của conCác ThánhLời bài hát
Người nghèo của Thiên Chúa Các ThánhLời bài hát
Nguyện xin Thánh Maximilien KolbeCác ThánhLời bài hát
+++
Khúc ca tạ ơnThánh Ca Tạ ƠnLời bài hát
+++
Khóc conCầu HồnLời bài hát
Về bên ChúaCầu HồnLời bài hát
Về nguồn yêu thươngCầu HồnLời bài hát
+++
Gọi tên conTận HiếnLời bài hát
Khúc hát dâng đờiTận HiếnLời bài hát
Ngài quyến rũ con Tận HiếnLời bài hát
Nguyện thuộc về ChúaTận HiếnLời bài hát
Từ nay con ơiTận HiếnLời bài hát
Xin cho con 1 Tận HiếnLời bài hát
Xin cho con 2Tận HiếnLời bài hát
Xin hiến dângTận HiếnLời bài hát
+++
Bài ca ngày cưới Hôn PhốiLời bài hát
Chỉ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Dâng tình đôi mìnhHôn PhốiLời bài hát
Diệu ca Hôn PhốiLời bài hát
Giải nghĩa yêuHôn PhốiLời bài hát
Hạnh phúcHôn PhốiLời bài hát
Khúc hát mùa xuânHôn PhốiLời bài hát
Mãi mãi bên nhauHôn PhốiLời bài hát
Món nợ yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Tân hônHôn PhốiLời bài hát
Thành đô Thiên ChúaHôn PhốiLời bài hát
Ước thề Hôn PhốiLời bài hát
Xin có nhauHôn PhốiLời bài hát
Xin chiếu sángHôn PhốiLời bài hát
Xin cho đôi timHôn PhốiLời bài hát
Xin được mãi bên nhauHôn PhốiLời bài hát
+++
Các con hãy đi (Lc. 10)Truyền giáoLời bài hát
Ra đi và ra khơiTruyền giáoLời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s