Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) – Theo Mùa Phụng Vụ.

Ánh sáng bừng lênMùa VọngLời bài hát
Ca hiệp lễ Mùa Vọng Mùa VọngLời bài hát
Cành Giêsê đâm bôngMùa VọngLời bài hát
Cần đợi Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Con hướng lên NgàiMùa VọngLời bài hát
Chúa đến cứu độMùa VọngLời bài hát
Chúa đến viếng thămMùa VọngLời bài hát
Chúa sẽ đến. 1Mùa VọngLời bài hát
Chúa sẽ đến. 2Mùa VọngLời bài hát
Chúa thăm dân NgườiMùa VọngLời bài hát
Đã đến giờMùa VọngLời bài hát
Đấng cứu độ tôiMùa VọngLời bài hát
Đón tiếp Đấng Cứu TinhMùa VọngLời bài hát
Đợi trông ChúaMùa VọngLời bài hát
Hãy chỗi dậyMùa VọngLời bài hát
Hãy dọn đường ChúaMùa VọngLời bài hát
Hướng về ChúaMùa VọngLời bài hát
Khi Chúa ngự đếnMùa VọngLời bài hát
Khi thời gian viên mãnMùa VọngLời bài hát
Lạy Chúa xin hãy đếnMùa VọngLời bài hát
Lạy Đấng Cứu ĐộMùa VọngLời bài hát
Lạy Đấng Thiên SaiMùa VọngLời bài hát
Mau dọn đường ChúaMùa VọngLời bài hát
Mau dọn đường Chúa. 1 Mùa VọngLời bài hát
Mau dọn đường Chúa. 2Mùa VọngLời bài hát
Mau quay vềMùa VọngLời bài hát
Mong Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Mở rộng cõi lòngMùa VọngLời bài hát
Mừng Chúa ngự đếnMùa VọngLời bài hát
Niềm vui trào dângMùa VọngLời bài hát
Nước Chúa gần đếnMùa VọngLời bài hát
Nguyện Chúa ngự đếnMùa VọngLời bài hát
Nguyện trời caoMùa VọngLời bài hát
Tâm hồn mùa vọngMùa VọngLời bài hát
Tìm tôn nhan ChúaMùa VọngLời bài hát
Tìm vị cứu tinhMùa VọngLời bài hát
Tỏ lượng khoan hồngMùa VọngLời bài hát
Từ gốc GiêsêMùa VọngLời bài hát
Trời caoMùa VọngLời bài hát
Trời cao 1Mùa VọngLời bài hát
Trời cao 2Mùa VọngLời bài hát
Trời cao hỡiMùa VọngLời bài hát
Ước vọng đón ChúaMùa VọngLời bài hát
Xin biểu dương sức mạnhMùa VọngLời bài hát
Xin Chúa đếnMùa VọngLời bài hát
Xin Chúa Giêsu ngự đếnMùa VọngLời bài hát
Xin đến cứu chúng conMùa VọngLời bài hát
Xin đến đem bình anMùa VọngLời bài hát
Xin đổ sương maiMùa VọngLời bài hát
Xin gieo sươngMùa VọngLời bài hát
Xin lắng ngheMùa VọngLời bài hát
Xin mau ngự đếnMùa VọngLời bài hát
Xin Ngài ngự đếnMùa VọngLời bài hát
Xin ngự đến 1Mùa VọngLời bài hát
Xin ngự đến 2Mùa VọngLời bài hát
Xin tỏ lòng khoan dungMùa VọngLời bài hát
Xin tỏ lòng nhân áiMùa VọngLời bài hát
+++
Bên hang đá Mùa Giáng SinhLời bài hát
Bên máng cỏ Mùa Giáng SinhLời bài hát
Bình an của ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Bóng đêm buông dài Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ca vang lên nào Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chiêm ngắm vinh quang ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đến ở cùng ta Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa giữa muôn người Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa là chân lý Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúc tụng Đấng ngự đến Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúng con ca mừng Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúng tôi đã thấyMùa Giáng SinhLời bài hát
Chuồng bò tiêu sơ Mùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng bông hoa nhỏ Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đấng cứu tinh giáng trần Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đây Con Thiên Chúa Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm an bình 1Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm an bình 2 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm đông sương gióMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm gặp gỡ Chúa Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm hôm nay Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm nay Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm nay bừng sáng Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm nay vang tiếngMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm tràn ánh sáng Mùa Giáng SinhLời bài hát
Giao duyênMùa Giáng SinhLời bài hát
Giữa đêm trườngMùa Giáng SinhLời bài hát
Hài Nhi đi vào lịch sử Mùa Giáng SinhLời bài hát
Hài Nhi giáng sinh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Hài Nhi vừa giáng sinh 1 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Hài Nhi vừa giáng sinh 2 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Hãy loan báo Mùa Giáng SinhLời bài hát
Hình ảnh Chúa Cha Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lạy Đấng Emmanuel Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ Giáng Sinh về Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ vật đêm nayMùa Giáng SinhLời bài hát
Màn đêm buông lơi Mùa Giáng SinhLời bài hát
Màn đêm lung linh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Màn đêm tỏa lan Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mầu nhiệm của tình thươngMùa Giáng SinhLời bài hát
Một đêm đông Mùa Giáng SinhLời bài hát
Một Hài NhiMùa Giáng SinhLời bài hát
Một Hài Nhi 1 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Một Hài Nhi 2 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mục đồng hỡi 1 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mục đồng hỡi 2 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mục đồng ơi Mùa Giáng SinhLời bài hát
Muôn lạy Vua cứu tinh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Sinh Nhật Mùa Giáng SinhLời bài hát
Nào ta đi lênMùa Giáng SinhLời bài hát
Nào vùng đứng Mùa Giáng SinhLời bài hát
Noel không có Chúa Mùa Giáng SinhLời bài hát
Noel vềMùa Giáng SinhLời bài hát
Nơi Bêlem Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngài đi vào lịch sử Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngài là ai Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngàn lời hoan ca Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngày ân phúc Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngày của Chúa Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngày vui tới Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngôi Lời đã làm người Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngôi Lời giữa chúng ta Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngôi Lời làm người Mùa Giáng SinhLời bài hát
Ngôi Lời mặc xác phàm Mùa Giáng SinhLời bài hát
Rạng Danh Thiên Chúa Mùa Giáng SinhLời bài hát
Sa mạc bừng vui Mùa Giáng SinhLời bài hát
Say Noel Mùa Giáng SinhLời bài hát
Sion ơi! Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tiếng muôn Thiên Thần Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tìm về Bêlem Mùa Giáng SinhLời bài hát
Tôn vinh Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Từ Đông Phương Mùa Giáng SinhLời bài hát
Thánh Tử giáng sinh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Theo đoàn mục đồng Mùa Giáng SinhLời bài hát
Theo vì sao cứu thếMùa Giáng SinhLời bài hát
Thức giấc đi Mùa Giáng SinhLời bài hát
Trên cõi trời cao Mùa Giáng SinhLời bài hát
Trong cánh đồng BêlemMùa Giáng SinhLời bài hát
Trời hân hoan. 1Mùa Giáng SinhLời bài hát
Trời hân hoan 2Mùa Giáng SinhLời bài hát
Vì sao tỏa sáng Mùa Giáng SinhLời bài hát
Vị cứu tinh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Vinh Danh Thiên Chúa Mùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Ai liều mạng sống Mùa ChayLời bài hát
Có Chúa nào yêu thương Mùa ChayLời bài hát
Chúa biết chúng con Mùa ChayLời bài hát
Chúa chịu đau khổ Mùa ChayLời bài hát
Chúa đã cứu độ Mùa ChayLời bài hát
Chúa đã xuống trần Mùa ChayLời bài hát
Chúa đổ máu đào Mùa ChayLời bài hát
Chúa đưa con vượt qua Mùa ChayLời bài hát
Chúa ghé trông Mùa ChayLời bài hát
Chúa hiến trao Mùa ChayLời bài hát
Chúa lấy máu đào Mùa ChayLời bài hát
Chúa nhân ái và từ bi Mùa ChayLời bài hát
Chúa từ ái vô biên Mùa ChayLời bài hát
Chúa vác cây Thập giá Mùa ChayLời bài hát
Chúng con biết tội mình Mùa ChayLời bài hát
Chuyện ngày về Mùa ChayLời bài hát
Dân Ta ơiMùa ChayLời bài hát
Đấng đầy yêu thương Mùa ChayLời bài hát
Đây Cây Sự SốngMùa ChayLời bài hát
Đức Kitô đã chết Mùa ChayLời bài hát
Giêrusalem hỡi Mùa ChayLời bài hát
Giữa muôn người Mùa ChayLời bài hát
Hãy hoán cải Mùa ChayLời bài hát
Hãy nhớ cho Mùa ChayLời bài hát
Hãy sám hối Mùa ChayLời bài hát
Hãy tỉnh thức luôn Mùa ChayLời bài hát
Hãy trỗi dậy Mùa ChayLời bài hát
Hãy trở về Mùa ChayLời bài hát
Hãy trở về cùng ChúaMùa ChayLời bài hát
Hãy yêu nhau Mùa ChayLời bài hát
Hòa giải với Chúa Mùa ChayLời bài hát
Hối cải Mùa ChayLời bài hát
Hỡi người hãy nhớMùa ChayLời bài hát
Kính chào Thánh giáMùa ChayLời bài hát
Khi Đức Kitô tỏ hiệnMùa ChayLời bài hát
Không nguyên bởi bánh Mùa ChayLời bài hát
Là Người thật Mùa ChayLời bài hát
Làm sao biết được Mùa ChayLời bài hát
Lạy Vua Kitô Mùa ChayLời bài hát
Lấy gì trả lại ChúaMùa ChayLời bài hát
Lễ đời con Mùa ChayLời bài hát
Lễ vật hôm nayMùa ChayLời bài hát
Lúc Chúa thi ân Mùa ChayLời bài hát
Mau suy tưởng ChúaMùa ChayLời bài hát
Máu chiên bò Mùa ChayLời bài hát
Mẫu gương hạ mình Mùa ChayLời bài hát
Mầu nhiệm Thập tự Mùa ChayLời bài hát
Mùa hồng ân Mùa ChayLời bài hát
Nếu con nhớ Mùa ChayLời bài hát
Niềm vui cải hốiMùa ChayLời bài hát
Nguyện Chúa chí ái Mùa ChayLời bài hát
Người ơi hãy nhớ Mùa ChayLời bài hát
Nhờ Thập Giá Mùa ChayLời bài hát
Ôi Chúa Giêsu Mùa ChayLời bài hát
Ôi Lễ Vượt Qua Mùa ChayLời bài hát
Phải sám hối Mùa ChayLời bài hát
Quay bước về Mùa ChayLời bài hát
Quỳ bên cung thánhMùa ChayLời bài hát
Tìm bông hoa nhỏ Mùa ChayLời bài hát
Tìm về cõi sống Mùa ChayLời bài hát
Tình yêu mãnh liệt Mùa ChayLời bài hát
Tôi chịu đóng đinh Mùa ChayLời bài hát
Tôi sẽ trỗi dậyMùa ChayLời bài hát
Tôn thờ Thánh giá Mùa ChayLời bài hát
Thánh Giá Đức Kitô Mùa ChayLời bài hát
Thân cát bụi Mùa ChayLời bài hát
Thân lạy Hóa Công Mùa ChayLời bài hát
Thân phận lữ hành Mùa ChayLời bài hát
Thập Giá trĩu nặng Mùa ChayLời bài hát
Thập Giá uy linhMùa ChayLời bài hát
Trên trời hân hoan Mùa ChayLời bài hát
Trọn cuộc đời Chúa Mùa ChayLời bài hát
Trong tình yêu Chúa Mùa ChayLời bài hát
Trót mang tội tình Mùa ChayLời bài hát
Trở lại điMùa ChayLời bài hát
Trở lại đi conMùa ChayLời bài hát
Vác thập giá Mùa ChayLời bài hát
Vinh dự của chúng ta Mùa ChayLời bài hát
Xin dạy chúng con Mùa ChayLời bài hát
Xin rủ thương cứu độ Mùa ChayLời bài hát
Xin tái tạo lòng con Mùa ChayLời bài hát
Xin thanh tẩy Mùa ChayLời bài hát
Xin thứ tha tội lỗi Mùa ChayLời bài hát
Xin thương cứu độ Mùa ChayLời bài hát
Xin thương dân Ngài Mùa ChayLời bài hát
Xin thương nhìn đến Mùa ChayLời bài hát
Yên tâm con cứ về Mùa ChayLời bài hát
Yêu đau khổ Mùa ChayLời bài hát
+++
Cứ dấu này (3 bè)Tuần ThánhLời bài hát
Dân Ta ơi Tuần ThánhLời bài hát
Đâu có tình yêuTuần ThánhLời bài hát
Mẹ đứng đóTuần ThánhLời bài hát
Mẹ sầu bi Tuần ThánhLời bài hát
Nếu có thểTuần ThánhLời bài hát
Ôi Thập Giá Tuần ThánhLời bài hát
Sao Chúa bỏ conTuần ThánhLời bài hát
Vinh dự của chúng taTuần ThánhLời bài hát
+++
Ca lên đi Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Con hãy nhớ Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Cứ dấu này Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Cứ dấu này (3 bè)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chiến thắng của ta Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chiến thắng của tình yêu Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chính Chúa chiến thắng Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa cả đất trời Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã phục sinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại (2)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa hiển trị Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa là bạn đường Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa lên trời Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa lên trời vinh sángMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa nay đã Phục SinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa ngự về trời Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa thắng tử thần Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa về trờiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúc tụng và tôn vinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Kitô đã sống lạiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Kitô lên trời (1)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Kitô lên trời (2)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Kitô sống lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Kitô sống lại hiển vinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Kitô sống lại thật Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Giáo dân hãy ca tụngMùa Phục Sinh Lời bài hát
Giờ Chúa phục sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Hãy mừng vui Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Hòa bình viên mãnMùa Phục Sinh Lời bài hát
Hòa tấu khúc tân ca Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Hỡi người bộ hành Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Khi Chúa sống lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Khi Chúa vào thành Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Không nhận ra Chúa Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Lễ vật hôm nayMùa Phục Sinh Lời bài hát
Mỗi lời kinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng Con Chúa phục sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng chiến thắngMùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng ngày mớiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Nào hãy mừng vuiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Nào ta hãy mừng vuiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Nào trần thế Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngài ở đâu Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngài từ trong kẻ chết Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngày mới đã lên Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngày Thiên Chúa tạo thành Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngợi khen Chúa Giêsu Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Như mặt trời bừng sáng Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ôi đêm rực sáng Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ôi đẹp thay Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ở lại với con Mùa Phục Sinh Lời bài hát + Mp3
Sao lại đi tìm Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Sống chết cho Chúa Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Sống cho Thiên Chúa Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Sống là Đức Kitô Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Tôi muốn ca vangMùa Phục Sinh Lời bài hát
Từ cạnh sườn ChúaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Từ cõi chết sống lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Thiên Chúa Ba Ngôi Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Trái đất rung động Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Trong máu giao hòa Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Trời hân hoan 2Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Vì Chúa đã phục sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Vua vũ trụ Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Xin Chúa ở lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Xin dâng lên ChúaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Xin ở lạiMùa Phục Sinh Lời bài hát
+++
Ánh xuân hồng. 1 Mùa XuânLời bài hát
Ánh xuân hồng. 2Mùa XuânLời bài hát
Hương xuân. 1Mùa XuânLời bài hát
Kinh đêm xuânMùa XuânLời bài hát
Khi xuân vềMùa XuânLời bài hát
Lời nguyện đầu xuânMùa XuânLời bài hát
Mừng xuân mới Mùa XuânLời bài hát
Nắng xuân hồngMùa XuânLời bài hát
Vui lên trong nắng xuânMùa XuânLời bài hát
Xin mùa xuân tiến lên Mùa XuânLời bài hát
Xuân chầu MẹMùa XuânLời bài hát
Xuân đã sangMùa XuânLời bài hát
Xuân gieo vui Mùa XuânLời bài hát
Xuân mới trở vềMùa XuânLời bài hát
Xuân sangMùa XuânLời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s