Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Sr. Têrêsa – Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

Đi về nhà ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Lên đền Thánh Nhập Lễ Lời bài hát
Lên đền thờ Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Nào ta hân hoan Nhập Lễ Lời bài hát
Về nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
+++
Của lễ hiến dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên Chúa Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng Dâng Lễ Lời bài hát
Như nến cháy Dâng Lễ Lời bài hát
+++
Ánh sáng niềm tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ân tình bao la Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bánh bởi trời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bên lòng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca khúc ân tình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca vang quyền năng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bánh bởi trời (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bên lòng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca khúc ân tình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ca vang quyền năng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Có Chúa là có tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con mong gặp Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con tạ ơn Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chỉ trong Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con biết Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho con tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chọn phần tốt nhất Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là aiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là áng sáng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là con đường Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là tất cả Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa nguồn sự sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ngự trong con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa vẽCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đặt niềm tin nơi ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đừng buông tay ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiệp dâng thánh lễ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hương nhạc ân tình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hương nhạc ân tình 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hương tình ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Kề lòng bên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ký thác đường đời cho Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khúc nhạc ân tình Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khung trời tình yêu (4 bè)
Khung trời tình yêu 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Khuôn mặt ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Làm sao thấy Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Làm tôi Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lặng nghe tiếng ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng mến Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời con thưa ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời Chúa 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mặt trời có một trên đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
MấtCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 2 Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Mối phúc Nước Trời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nên thánh giữa đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
NếuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Niềm xác tín *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Như bé thơ (Tv 130) *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Quy hướng về Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tìm gặp Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình ca *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình của Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Cha *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa bao la *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa ngời sáng *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa tuyệt vời 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa tuyệt vời 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Thiên Chúa 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Thiên Chúa 2 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình thương Chúa *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu Chúa 1 *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu Chúa 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu nhiệm mầu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu Thánh giá *Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tung gieo Lời Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin vâng ý ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
YêuCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu người như Chúa yêu con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu như Giêsu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Yêu thươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+++
Cỏ lùng và lúaThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúa biến hìnhThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúa chịu phép rửaThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Giakêu xuống mauThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Hãy nên như trẻ thơ Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Lễ Hiển DungThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 1 Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 2 Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Mục tử nhân lành Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Muối men cho đờiThánh Ca Tin Mừng
Nên như trẻ thơ *Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Phú hộ và Ladarô Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Thánh Mát-thêuThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Thập giá cao trọng *Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Về đi Cha vẫn chờ *Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
+++
Hỡi dân Xi-onMùa Vọng Lời bài hát
Mong chờ Chúa đếnMùa Vọng Lời bài hát
Trời caoMùa Vọng Lời bài hát
Vui lênMùa Vọng Lời bài hát
+++
Belem ánh saoMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa giáng sinh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa giáng trần Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Dâng Chúa Hài Nhi Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm an bìnhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đêm hồng ân Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Gương Thánh giaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hang đá BelemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mầu nhiệm giáng thếMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ngày thánh yêu thương Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình thương đêm thánh Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình yêu giáng thế Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Thánh Gia Thất Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
+++
Cát bụi phận người Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Đi vào thương tích dấu chânMùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Điều răn mới Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Giới răn yêu thươngMùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Hương tình Thánh giá Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Luật yêu thương Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát + Mp4
Mang Thập giá mình Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Mùa Chay Thánh Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Niềm vinh dự Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Ngai tòa Thập giá *Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Phù hoaMùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Sám hốiMùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát + Mp4
Tiếng gọi sám hối Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Thánh giá đồi Canvê *Mùa Chay & Tuần Thánh Lời bài hát
Thánh giá tình yêuMùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Thập giá cao trọngMùa Chay – Tuần ThánhLời bài hát + Mp3
Thập giá giương cao Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Thập giá ngất cao Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Thầy rửa chân con sao Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
Trở vềMùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát + Mp4
Vinh quang của tôi Mùa Chay – Tuần Thánh Lời bài hát
+++
Chúa chiến thắng khải hoàn Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa lên trờiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa sống lại rồi Mùa Phục Sinh Lời bài hát (Mp4)
Chúa Thăng Thiên Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng Chúa Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ngọn nến Phục Sinh Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Phục sinh vinh quang Mùa Phục Sinh Lời bài hát
+++
Đón chào mùa xuânXuân Lời bài hát
Xuân cảm tạ Xuân Lời bài hát
Xuân tươi đã về Xuân Lời bài hát
Xuân thanh bìnhXuân Lời bài hát
Xuân thắm tươi Xuân Lời bài hát
+++
Quyền năng Chúa Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi 1Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi 2 Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Chúa vẫn yêu conThánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Trái Tim Ngài Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Khát vọng Về Chúa Giêsu Lời bài hát
Vua Tình Yêu Chúa Kitô Vua Lời bài hát
Lạy Thánh Thần ChúaChúa Thánh Thần Lời bài hát
Nguyện Chúa Thánh ThầnChúa Thánh Thần Lời bài hát
Thánh Thần ngự đến 1 Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Thánh Thần ngự đến 2 Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót Chúa  Lời bài hát + Mp4
+++
Ave MariaĐức MẹLời bài hát
Chuỗi ngọc Mân Côi Đức MẹLời bài hát
Đức Mẹ Vô nhiễm Đức MẹLời bài hát
Kính Mẹ vô nhiễm 1 Đức MẹLời bài hát
Kính Mẹ vô nhiễm 2 Đức MẹLời bài hát
Kính Mừng MariaĐức MẹLời bài hát
Lễ Mẹ sầu bi Đức MẹLời bài hát
Lễ Mẹ thăm viếngĐức MẹLời bài hát
Lễ sinh nhật MẹĐức MẹLời bài hát
Lễ Truyền Tin Đức MẹLời bài hát
Linh hồn tôi Đức MẹLời bài hát
Mẹ hiệp thông Đức MẹLời bài hát
Mẹ hồn xác lên trời Đức MẹLời bài hát
Mẹ lên trời Đức MẹLời bài hát
Mẹ Thiên Chúa Đức MẹLời bài hát
Mẹ về trời Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Đức Mẹ Lời bài hát
Trái tim MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Xin vângĐức Mẹ Lời bài hát
Dâng hoa năm sắcĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng Mẹ muôn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Đức Mẹ Lộ Đức Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ Maria mến yêuNgợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Rất Thánh Mân CôiNgợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
+++
Các Thánh Nam Nữ 1Các Thánh Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ 2 Các Thánh Lời bài hát
Dòng máu oai hùng Các Thánh Lời bài hát
Đóa hồng đơn sơ Các Thánh Lời bài hát
Đóa hồng tình thươngCác Thánh Lời bài hát
Gương Thánh Gia thất Các Thánh Lời bài hát
Hai Thánh Tông đồCác Thánh Lời bài hát
Hoa đơn sơCác Thánh Lời bài hát
Kính thánh tông đồ Các Thánh Lời bài hát
Lễ Các ThánhCác Thánh Lời bài hát
Lễ Các Thánh 2Các Thánh Lời bài hát
Lễ Thánh Phaolô trở lạiCác Thánh Lời bài hát
Mưa hoa hồng Các Thánh Lời bài hát
Mưa hoa hồng (2 bè) Các Thánh. Lời bài hát
Mưa hoa hồng (3 bè)Các Thánh Lời bài hát
Mừng Thánh GiuseCác Thánh Lời bài hát
Nên như trẻ thơ 1 Các Thánh Lời bài hát
Nên như trẻ thơ 2 Các Thánh Lời bài hát
Nụ hoa bé nhỏ *Các Thánh Lời bài hát
Nụ hoa Têrêsa Các Thánh Lời bài hát
Phêrô và Phaolô Các Thánh Lời bài hát
Têrêsa Hài Đồng 1 Các Thánh Lời bài hát
Têrêsa Hài Đồng 2 Các Thánh Lời bài hát
Têrêsa hoa hồng ngát hương Các Thánh Lời bài hát
Thánh An-rê Phú YênCác Thánh Lời bài hát
Thánh Cả Giuse Các Thánh Lời bài hát
Thánh Gioan Tiền Hô Các Thánh Lời bài hát
Thánh Gioakim và Thánh AnnaCác Thánh Lời bài hát
Thánh Giuse 1Các Thánh Lời bài hát
Thánh Giuse Người công chínhCác Thánh Lời bài hát
Thánh Mác-ti-nô Các Thánh Lời bài hát
Thánh Mác-ti-nô Tấm Lòng VàngCác Thánh Lời bài hát
Thánh Madalena Các Thánh Lời bài hát
Thánh Mát-thêuCác Thánh Lời bài hát
Thánh Phaolô trở lạiCác Thánh Lời bài hát
Thiên Thần Bản MệnhCác Thánh Lời bài hát
+++
BuôngCầu Hồn Lời bài hát
Buông 2Cầu Hồn Lời bài hát
Buông 3Cầu Hồn Lời bài hát
Cuộc đời là một chuyến điCầu Hồn Lời bài hát
Đường đi một mìnhCầu Hồn Lời bài hát
Xin vĩnh biệt Cầu Hồn Lời bài hát
+++
Hương kinh gia đình Cha Mẹ Lời bài hát
Nữ vương gia đình Cha Mẹ Lời bài hát
Ca dao tình MẹHiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
Khung trời tình chaHiếu Kính Mẹ Cha Lời bài hát
+++
Bài ca tình ái Tận Hiến Lời bài hát
Cho con vào đời Tận Hiến Lời bài hát
Chọn ChúaTận Hiến Lời bài hát
Chúa biết con yêu Ngài Tận Hiến Lời bài hát
Chúa chạm lòng con Tận Hiến Lời bài hát
Chúa yêu thương con Tận Hiến Lời bài hát
Duyên tình đầu Tận Hiến Lời bài hát
Đấng con kiếm tìm Tận Hiến Lời bài hát
Đường đến tình yêu Tận Hiến Lời bài hát
Giêsu chí ái Tận Hiến Lời bài hát
Hiện thân Chúa Tận Hiến Lời bài hát
Hương tình Thập giá Tận Hiến Lời bài hát
Kề lòng bên ChúaTận Hiến Lời bài hát
Kho tàng Thiên ChúaTận Hiến Lời bài hát
Khung trời tình yêu 2 Tận Hiến Lời bài hát
Làm theo ý Cha Tận Hiến Lời bài hát
LặngTận Hiến Lời bài hát
Mãi thuộc về ChúaTận Hiến Lời bài hát
Mối phúc Nước Trời Tận Hiến Lời bài hát
Nên hoàn thiện Tận Hiến Lời bài hát
Nên như trẻ thơ 1 Tận Hiến Lời bài hát
Sống Tin Mừng Tận Hiến Lời bài hát
Tâm bất biếnTận Hiến Lời bài hát + Mp4
Tình Chúa tuyệt vời *Tận Hiến Lời bài hát
Tình Chúa tuyệt vời 2Tận Hiến Lời bài hát
Tình yêu Đấng chịu đóng đinh Tận Hiến Lời bài hát
Thánh giá đưa ta vào trong tình Chúa Tận Hiến Lời bài hát + Mp3
Thánh giá là vinh quang Tận Hiến Lời bài hát
Thuộc về *Tận Hiến Lời bài hát
Thuộc về Chúa Tận Hiến Lời bài hát
Trên đỉnh yêu thương Tận Hiến Lời bài hát
Viên ngọc quýTận Hiến Lời bài hát
+++
Ánh mắt
Hạt kim cươngThánh Ca Nguyện CầuLời bài hát
Nét đẹp tâm hồnThánh Ca Nguyện CầuLời bài hát
+++
Duyên tìnhHôn Phối
Tình trăm nămHôn Phối
+++
Con số khôngThiếu Nhi Lời bài hát + Mp4
Lễ dâng tuổi thơ 2 Thiếu Nhi Lời bài hát
Sống như bé thơ Thiếu Nhi Lời bài hát
Tuổi thơ dâng Chúa Thiếu Nhi Lời bài hát
Thiên đàng của em Thiếu Nhi Lời bài hát
Trẻ thơ đơn sơ *Thiếu Nhi Lời bài hát
+++
Bài ca lên đường Truyền Giáo Lời bài hát
Loan báo Tin Mừng Truyền Giáo Lời bài hát
+++
Của lễ tình yêu 5Nhạc S. Hoạt Đ. Thể Lời bài hát
Cho đi có phúc hơnNhạc S. Hoạt Đ. Thể Lời bài hát
Nốt nhạc yêu thươngNhạc S. Hoạt Đ. Thể Lời bài hát
Trao nhau nụ cườiNhạc S. Hoạt Đ. Thể Lời bài hát
+++
Đêm hồng ân Hợp Xướng Lời bài hát
Khung trời tình yêu (4 bè)Hợp Xướng
+++
Hiệp hànhChủ đề Lời bài hát
Niềm vui lớn nhấtThể Loại Thánh Ca Khác Lời bài hát
Virus tâm hồnNhạc Công Giáo khác Lời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s