Nhập Lễ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Is. 30)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Pl. 4)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Is. 45)Thiên DuyênLời bát hát
+++
Chúa Thăng ThiênThiên DuyênLời bài hát
Chúa Thánh Thần Hiện XuốngThiên DuyênLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 35)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 1 Thường Niên (Mt. 3)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 105)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 105)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 94)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 30)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 12)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 12)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 46)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 17)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 24)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 24)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 26)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 26)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 26)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 26)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 27)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 27)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 46)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 46)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 47)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 47)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 16)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 16)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 53)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 53)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 67)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 67)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 69)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 69)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 73)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 73)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 83)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 83)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 85)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 85)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 85)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 85)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 118)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 118)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường NiênThiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 24 Thường NiênTrần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 25 Thường NiênThiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 25 Thường NiênTrần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Đn, 3)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 26 Thường Niên (Dn. 3)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 27 Thường Niên (Et. 13)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 27 Thường NiênTrần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 139)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 129)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 16)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 16)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 104)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 104)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 37)Thiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 37)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 87)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 87)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Gr. 29)Thiên DuyênLời bài hát
Chúa Nhật 33 Thường Niên (Jer. 29)Trần MinhLời bài hát
Chúa Nhật 34 Thường NiênThiên DuyênLời bát hát
Chúa Nhật 34 Thường NiênTrần MinhLời bài hát
+++
Chúa Ba NgôiLời bát hát
Mình Máu Thánh ChúaLời bát hát
+++
Đức Mẹ Dâng Chúa (Tv. 47)Lời bát hát
+++
A.
Alleluia Lễ Truyền thốngHải Nguyễn Lời bài hát
Ai cho conVũ Đình Ân Lời bài hát
Ai cho hồn con*Kim Long Lời bài hát
Ai cho tôi đôi cánh (Tv. 54)Nguyên Kha Lời bài hát
Ai được vàoMi Trầm Lời bài hát
Ai lên núi Chúa Hùng Lân & Trần Đình Nam Lời bài hát
Ai lên núi Thánh (Tv. 23)Mai Nguyên Vũ Lời bài hát
Ai lên nhà ChúaVũ Đình Ân Lời bài hát
Ai mong tìm Chúa (*)Hoàng Khánh & Kim Long Lời bài hát
Ai tìm kiếm Chúa (30TN)Hoàng Đan
Ai sẽ cho con*Kim Long Lời bài hát
Ai sẽ vàoPhạm Liên Hùng Lời bài hát
Ai vào nơi cung thánh*Kim Long Lời bài hát
Ai vào nhà Chúa (Tv. 14)Vũ Đình Ân Lời bài hát
Ai vào nơi Cung ThánhKim Long Lời bài hát
Ai yêu mến ThầyMi Trầm Lời bài hát
Anh em họp đoànGiang Tâm Lời bài hát
Ẩn thân vào nhà ChúaVũ Đình Ân Lời bài hát
+
B.
Bài ca cảm tạNguyên Kha Lời bài hát
Bài ca chiến thắngNguyên Kha Lời bài hát
Bài ca chúc tụng (Tv. 148)Liên Bình Định Lời bài hát
Bài ca chúc tụng (Tv. 9)*Trầm Hương Lời bài hát
Bài ca dâng NgàiNguyên Kha Lời bài hát
Bài ca lên đềnVăn Chi Lời bài hát
Bài ca tôn vinhÂn Duy Lời bài hát
Bài ca tôn vinh (Tv. 145)Nguyên Kha Lời bài hát
Bài ca vũ trụ (Tv. 148)Thành Tâm Lời bài hát
Bàn thánh Chúa Trùng Dương Lời bài hát
Bao là vuiThanh ChươngLời bài hát
Bí tích diệu kỳ (Lễ Mình Máu Thánh)Hoàng Đan
Biết bao mừng vuiThy Yên Lời bài hát
Bốn mùa hồng ânBùi Công Thuấn Lời bài hát
Bước lên đền thờNguyễn Văn Tuyên Lời bài hát
Bước tới Thiên nhanVinam Lời bài hát
Bước vàoPhạm Liên Hùng Lời bài hát
Bước vào cung thánh (Tv. 89)Nguyên Kha Lời bài hát
Bước vào cung thánhPhương Quang Lời bài hát
Bước vào cung thánh 1Ngọc Linh Lời bài hát
Bước vào cung thánh 2Ngọc Linh Lời bài hát
Bước vào Nhà ChúaBạch Vân Lời bài hát
Bước vào nhà ChúaKim Loan Lời bài hát
Bước vào nhà Chúa Trọng Khẩn Lời bài hát
Bước vào nhà ChúaXuân Kính Lời bài hát
Bước vào Thánh đàiVũ Đình Ân Lời bài hát
+
C.
Ca hát lên Nguyên KhaLời bài hát
Ca khen mừng ChúaThế ThôngLời bài hát
Ca khen và tôn vinhGiang TâmLời bài hát
Ca khúc lên đền 1 (Tv. 121)Ninh Doãn HùngLời bài hát
Ca khúc lên đền 2Ninh Doãn HùngLời bài hát
Ca khúc lên đền 3Ninh Doãn HùngLời bài hát
Ca khúc ngợi khenNguyên KhaLời bài hát
Ca khúc tạ ơnNguyên KhaLời bài hát
Ca lên đi 1*Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 2*Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 3*Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 4 (*) Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 5 (*) Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 6 (*) Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 7 (*) Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 8 (*) Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 9 (*) Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 10 (*) Kim LongLời bài hát
Ca lên đi 11 (*)Kim LongLời bài hát
Ca mừng Chúa taVũ Đình ÂnLời bài hát
Ca mừng Đấng tối cao (Tv. 104) Nguyên KhaLời bài hát
Ca ngợi Thánh Danh Cha Duy Linh PHNLời bài hát
Ca ngợi ChúaVăn ChiLời bài hát
Ca ngợi Chúa công minh (Tv. 92)Nguyên KhaLời bài hát
Ca ngợi Danh Chúa (Tv. 30)Nguyên KhaLời bài hát
Ca ngợi Danh Ngài Nguyên KhaLời bài hát
Ca ngợi Đấng Hóa Công (Tv. 104)Nguyên KhaLời bài hát
Ca ngợi Đấng toàn năngNguyên KhaLời bài hát
Ca ngợi tình ChúaHoài BắcLời bài hát
Ca ngợi Thập giáNguyên KhaLời bài hát
Ca nhập lễLời bài hát
Ca nhập lễNguyễn Duy ViLời bài hát
Ca nhập lễ 1Nguyễn Văn TrinhLời bài hát
Ca nhập lễ 2Nguyễn Văn TrinhLời bài hát
Ca nhập lễ 4Nguyễn Văn TrinhLời bài hát
Ca nhập lễ 9Nguyễn Văn TrinhLời bài hát
Ca nhập lễ 11Nguyễn Văn TrinhLời bài hát
Ca nhập lễ 9Nguyễn Văn TuyênLời bài hát
Các Tầng TrờiXuân ThảoLời bài hát
+
Ch.
Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 24)Hải TriềuLời bài hát
Chúa nhật 1 Thường niênThy AnhLời bài hát
Chúa nhật 2 Thường niên (Tv. 65)Thy AnhLời bài hát
Chúa nhật 3 Thường niên (Tv. 95)Thy AnhLời bài hát
Chúa nhật 4 Thường niên (Tv. 105)Thy AnhLời bài hát
Chúa nhật 5 Thường niên (Tv. 30)Thy AnhLời bài hát
Chúa nhật 8 Thường niên (Tv. 17)Thy AnhLời bài hát
Chúa nhật 9 Thường niên (Tv. 24) Thy AnhLời bài hát
Ca Nhập lễ Giáng SinhHải Nguyễn Lời bài hát
Ca nhập lễ Giáng Sinh 24/12Hải Nguyễn Lời bài hát
Ca nhập lễ Giáng Sinh 25/12Hải Nguyễn Lời bài hát
Ca Nhập lễ Tất niên Hải Nguyễn Lời bài hát
Ca Nhập lễ TếtHải Nguyễn Lời bài hát
Ca Nhập lễ Trung thuHải Nguyễn Lời bài hát
Ca nhập lễ Truyền thốngHải Nguyễn Lời bài hát
Ca tụng ChúaChu Văn Quang Lời bài hát
Ca tụng ChúaThái Nguyên Lời bài hát
Ca tụng ChúaVăn Chi Lời bài hát
Ca tụng Chúa điTrịnh Vĩnh Thành
Ca tụng Đấng toàn năng (Tv. 147)Liên Bình Định Lời bài hát
Ca vang ngày mớiNguyễn Duy Lời bài hát
Ca vang trần thếThế Thông Lời bài hát
Các bạn sẽ vui mừngTrịnh Vĩnh Thành
Các tầng trời (Mt. 3)Xuân Thảo Lời bài hát
Các tầng trời mở raThái Nguyên Lời bài hát
Cảm mến tình Cha (Ga. 3)Thành Tâm Lời bài hát
Cảm tạ Chúa (*)Hoàng Đan
Cảm tạ hồng ân Nguyên Kha Lời bài hát
Cảm tạ tình Cha (Tv. 89) Nguyên Kha Lời bài hát
Cảm tạ tình Chúa thương (Tv. 147) Nguyên Kha Lời bài hát
Cất tiếng hát lên Anh Tuấn Lời bài hát
Con bước lên (*)Kim Long Lời bài hát
Con bước lên bàn thờ (*)Kim Long Lời bài hát
Con cần ChúaMi Trầm Lời bài hát
Con Chiên đã bị giếtNguyễn Quang Huy Lời bài hát
Con đã cậy trông (Tv. 12)Thy Anh Lời bài hát
Con đến gặp ChúaNguyễn Duy Lời bài hát
Con đi tìm kiếm ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Con hát bài tân caVũ Đình Ân Lời bài hát
Con hằng ước mơViết Chung Lời bài hát
Con hân hoan Kim Long Lời bài hát
Con hân hoanLê Ân Thiên Lời bài hát
Con hân hoan (*)Nguyễn Duy Lời bài hát
Con hân hoanVũ Đình Ân Lời bài hát
Con hân hoan đi tìmMi Trầm Lời bài hát
Con hân hoan tiến vào nhà Chúa (*)Đức Độ Lời bài hát
Con hân hoan vui sướng Duy Linh PHN Lời bài hát
Con hoan caVũ Đình Ân Lời bài hát
Con kêu lên Ngài (29TN)Hoàng Đan
Con kêu lên Ngài (*)Nguyên Hữu
Con kêu lên Ngài (Tv. 16) Trầm Thiên Thu Lời bài hát
Con lên bàn thờ (*)Kim Long Lời bài hát
Con lên đền thờThanh ChươngLời bài hát
Con mong ước Duy Linh PHN Lời bài hát
Con người mới Mi Trầm Lời bài hát
Con sẽ bước lên bàn thờ Hoàng Phúc & Hoàng Ngô Lời bài hát
Con sẽ ca mừng (Tv. 26) Mi Trầm Lời bài hát
Con sẽ hân hoan (*)Kim Long Lời bài hát
Con sẽ vào (*)Ngọc Linh Lời bài hát
Con sẽ vào cung thánhKim Long Lời bài hát
Con sẽ vào nơi cung thánh (*)Kim Long Lời bài hát
Con tiến vào đền thánhHải Nguyễn Lời bài hát
Con tiến vào đền thánhTrùng Dương Lời bài hát
Con tới cung điệnThanh ChươngLời bài hát
Con tới nguồn vui Thiên Chung Lời bài hát
Con về nhà ChúaĐạt Đức Lời bài hát
Con vui mừngNguyễn Duy Lời bài hát
Con vui tiến lênThái Nguyên Lời bài hát
Con vươn hồn lên (Tv. 24) Trầm Hương Lời bài hát
Con yêu mến Chúa (8TN)Hoàng Đan
Cung đàn ngợi khenMinh Chiết Lời bài hát
Cung điện nhà ChúaBảo Tịnh Lời bài hát
Cung Thánh huyền linhĐinh Công Huỳnh Lời bài hát
Cùng ca lênHải Ánh Lời bài hát
Cùng cất lên muôn lời caTrịnh Vĩnh Thành
Cùng cất tiếng ca ngợi Giang Ân Lời bài hát
Cùng nhau đi vềĐạt Đức Lời bài hát
Cùng nhau về nhà Chúa (Tv. 121)Nguyễn Sơn Lời bài hát
Cùng nhịp bướcGiang Ân Lời bài hát
Cùng tiến vào Kim Loan Lời bài hát
Cùng tiến về nhà Chúa (*)Đăng Khoa
Cùng vào nhà ChúaKim Loan Lời bài hát
Cùng về bên ChúaTrùng Dương Lời bài hát
Cùng về nơi đâyKim Loan Lời bài hát
Cùng về nhà ChaLiên Bình Định Lời bài hát
Cùng về nhà ChaLữ Hành Lời bài hát
Cửa công chính (Tv. 118)Kim Long Lời bài hát
Cửa công chínhXuân Thảo Lời bài hát
+
Ch.
Chào đón Đấng Cứu Tinh (Pl. 4,2-9)Trầm Hương Lời bài hát
Chất ngất niềm vui Nguyên Kha Lời bài hát
Chỉ một Chúa (*)Kim Long Lời bài hát
Chiên hiến tế Trầm Thiên Thu Lời bài hát
Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ conNguyễn Quang Huy Lời bài hát
Cho con lòng tinHồng Bính Lời bài hát
Cho con tiến vàoTrùng Dương Lời bài hát
Cho hồn con hát Kim Long & Xuân Ly Băng Lời bài hát
Chúa an bài mọi sựDuy Linh PHN Lời bài hát
Chúa biến hình trên núi (Mt. 17)Trịnh Vĩnh Thành
Chúa bình anTrầm Thiên Thu Lời bài hát
Chúa công bìnhTrầm Thiên Thu Lời bài hát
Chúa cứu độTrầm Thiên Thu Lời bài hát
Chúa chiên lànhHoàng Khánh Lời bài hát
Chúa dạy Mi Trầm Lời bài hát
Chúa đã tặng banDuy Linh PHN Lời bài hát
Chúa đáng muôn lời tán dương (Tv. 145)Nguyên Kha Lời bài hát
Chúa Hiển dung (06.08)Hoàng Đan
Chúa là ánh sángDuy Linh Lời bài hát
Chúa là ánh sáng (*)Hoàng Đan
Chúa là Đấng Cứu độ (25TN)Hoàng Đan
Chúa là khiên mộcDuy Linh Lời bài hát
Chúa là nơi con an nghỉVăn Chi Lời bài hát
Chúa là nguồn vuiÁnh Việt Lời bài hát
Chúa là sức mạnhThanh Lâm Lời bài hát
Chúa là sức mạnh (Tv. 27)Thiên Linh Lời bài hát
Chúa là tuổi xuân con Duy Linh Lời bài hát
Chúa là Vua vũ hoàn (13TN)Hoàng Đan
Chúa một niềm thương (*)Hoàng Đan
Chúa muôn loài Trầm Thiên Thu Lời bài hát
Chúa nâng con lên (Tv. 113) Nguyên Kha Lời bài hát
Chúa nguồn bình anThái Nguyên Lời bài hát
Chúa nhân hậu và từ bi (Tv. 103) Nguyên Kha Lời bài hát
Chúa Nhật I Mùa VọngTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật II Mùa VọngTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật III Mùa VọngTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật IV Mùa VọngTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật I Mùa ChayTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật II Mùa ChayTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật III Mùa ChayTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật IV Mùa ChayTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật V Mùa ChayTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayNguyễn Quang Huy Lời bài hát
Chúa Nhật 24 thường niênLê Ân Thiên Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Mt. 21)Trịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chúa sắp đến (CN II MV)Trầm Thiên Thu Lời bài hát
Chúa sẽ đếnLan Thanh Lời bài hát
Chúa sẽ đến cứu độ (Is. 30)Trầm Hương Lời bài hát
Chúa sẽ ngự đến (Is. 49)Trịnh Vĩnh Thành
Chúa Tể Càn khôn (27TN)Hoàng Đan
Chúa thành tín (Tv. 104)Trầm Thiên Thu Lời bài hát
Chúa Thăng ThiênTrịnh Vĩnh Thành
Chúa thống trị (Tv. 24)Nguyên Kha Lời bài hát
Chúa yêu muôn loài Thy Anh Lời bài hát
Chúc tụng Cha hiềnDuy Linh Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (Tv. 102) Hương Vĩnh Lời bài hát
Chúc tụng ChúaKim Loan Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (*)Nguyễn Duy Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (Tv. 95)Nguyễn Duy Lời bài hát
Chúc tụng Chúa Ba Ngôi/2Trịnh Vĩnh Thành
Chúc tụng Chúa điCao Minh Thắng Lời bài hát
Chúc tụng Chúa điDuy Linh Lời bài hát
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 103)Nguyễn Quang Huy Lời bài hát
Chúc tụng Chúa đi Nguyễn Sơn Lời bài hát
Chúc tụng tình ChúaMai Nguyên Vũ Lời bài hát
Chúc tụng Thiên Chúa Ba NgôiHoàng Đan
Chúc tụng và tôn vinh (*)Hoàng Đan
Chúc tụng và tôn vinhKim Long Lời bài hát
Chung lời cảm tạ*Nguyễn DuyLời bài hát
Chung lời ngợi khenTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Chung lời tạ ơnNguyễn DuyLời bài hát
Chung lời tri ânKim LoanLời bài hát
Chung một niềm tinĐỗ Vy HạLời bài hát
Chung tiếng lòngMi TrầmLời bài hát
Chúng con đã vềMỹ Hạnh & Ninh Doãn HùngLời bài hát
Chúng con là ánh sáng Mi TrầmLời bài hát
Chúng ta là đoàn dân ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Chúng ta tiến vàoHải ÁnhLời bài hát
Chuông chiều Trùng DươngLời bài hát
Chuông nhà thờĐức KhảiLời bài hát
+++
D.
Danh Ngài con xưng tụng (Tv. 53)Trần MừngLời bài hát
Dạt dào niềm vuiKim LoanLời bài hát
Dẫn bước con đi Kim LongLời bài hát
Dâng Chúa bài ca (7TN)Hoàng Đan
Dâng Chúa trong Đền Thánh (02.02)Hoàng Đan
Dâng lời ngợi khenKim LoanLời bài hát
Dâng Thánh lễ 1 Huy HoàngLời bài hát
Dâng Thánh lễ 2Huy HoàngLời bài hát
+
Đ.
Đại bàng tung cánh (Tv. 103)Nguyên KhaLời bài hát
Đàn ca lên
Đàn ca lênGiangtâmLời bài hát
Đàn hát lên đi Thiên DuyLời bài hát
Đạo yêu thươngMi TrầmLời bài hát
Đấng con tôn thờ Nguyễn DuyLời bài hát
Đấng công minh chính trực (23TN)Hoàng Đan
Đấng Chí Tôn (Tv. 2)Lê Đăng NgônLời bài hát
Đấng phù trợ con (16TN)Hoàng Đan
Đất trời vào xuânTrịnh Vĩnh Thành
Đây cung điện Chúa Trời (Tv. 122)Cao Minh ThắngLời bài hát
Đây Chúa sẽ vinh quang ngự đếnNguyễn Quang HuyLời bài hát
Đây Nước TrờiMi TrầmLời bài hát
***
Đền Thánh sáng ngờiThanh BìnhLời bài hát
Đến bên bàn thờTrọng KhẩnLời bài hát
Đến trước nhan NgàiNgọc LinhLời bài hát
Đến với Cha yêu Hồng Trần Lời bài hát
Đến với ChúaGiuse BCDLời bài hát
Đến với ChúaPhạm Liên HùngLời bài hát
Đến với ChúaTrùng DươngLời bài hát
***
Đi lên Đền Thánh Trùng DươngLời bài hát
Đi tìm ChúaPhạm Liên HùngLời bài hát
Đi về Nhà ChaĐạt ĐứcLời bài hát
Đi về Nhà ChaKim LoanLời bài hát
Đi về Nhà ChaNam SơnLời bài hát
Đi về Nhà ChaNguyên KhaLời bài hát
Đi về Nhà ChaThái NguyênLời bài hát
Đi về Nhà ChúaGiang ÂnLời bài hát
Đi về Nhà ChúaHải NguyễnLời bài hát
Đi về Nhà ChúaHương ĐanLời bài hát
Đi về Nhà Chúa (3 bè)Hương ĐanLời bài hát
Đi về Nhà ChúaMai Nguyên VũLời bài hát
Đi về Nhà ChúaNgọc LinhLời bài hát
Đi về Nhà ChúaSơn Dương Lời bài hát
Đi về Nhà Chúa*TêrêsaLời bài hát
Đi về Nhà ChúaTrầm HươngLời bài hát
Đi về Nhà Chúa (Tv. 42) Văn ChiLời bài hát
Đi về Nhà Chúa taĐạt ĐứcLời bài hát
Điệp ca đón Chúa (*)Hoàng ĐanLời bài hát
Điệp ca lên đềnLời bài hát
Điều con xin ChúaDuy LinhLời bài hát
***
Đoàn con đến đâyHoài ChiênLời bài hát
***
Đức Kitô đã phục sinhNguyễn Quang Huy  Lời bài hát
Đức Kitô là ánh sángTrịnh Vĩnh Thành
Đức Vua vinh hiển (Tv. 145)Trịnh Vĩnh Thành
Được ở trong Nhà ChúaTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Đường lên đền thánhDuy LinhLời bài hát
Đường lên Nhà Chúa Trùng DươngLời bài hát
Đường lên Thánh điệnThế ThôngLời bài hát
Đường lên trời Mi TrầmLời bài hát
Đường Thập giá*Mi TrầmLời bài hát
+
Êm đềm biết bao*Nguyễn DuyLời bài hát
+
G.
Gần bên ChúaVũ Đình ÂnLời bài hát
Giêsu Kitô Từ DuyênLời bài hát
Giờ phút hân hoanDuy LinhLời bài hát
Giữa nơi đền thánh (Tv. 47)Mi TrầmLời bài hát
Giữa nơi Đền ThánhTrịnh Vĩnh Thành
+++
H.
Hành hương về bên Mẹ Lời bài hát
Hạnh phúc dâng trào Lời bài hát
Hát khen quyền năng ChúaNgọc HânLời bài hát
Hát lên AlleluiaDuy LinhLời bài hát
Hát lên ca mừng (Tv. 94)Nguyễn DuyLời bài hát
Hát lên cùng tôiViết ChungLời bài hát
Hát lên một bài ca mới (Tv. 97)Vinh HạnhLời bài hát
Hát lên mừng Chúa (Tv. 95)Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Hát lên tạ ơn Nguyễn DuyLời bài hát
Hát mừng Chúa (Tv. 149)Lê Đăng NgônLời bài hát
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 104)Kim LongLời bài hát
Hãy ca tụng ChúaMi TrầmLời bài hát
Hãy ca tụng Yavê (Tv. 148)Liên Bình ĐịnhLời bài hát
Hãy chúc tụng Chúa (2TN)Hoàng Đan
Hãy chúc tụng NgườiKhổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Hãy đếnKim LongLời bài hát
Hãy đếnNgọc LinhLời bài hát
Hãy đến dâng khúc cảm tạNgọc LinhLời bài hát
Hãy đến đây (5TN)Hoàng Đan
Hãy đến đây/1 (Tv. 94)Kim LoanLời bài hát
Hãy đến đây/2 (Tv. 94) Kim LoanLời bài hát
Hãy đến đâyKhổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Hãy đến lãnh nhậnHoài BắcLời bài hát
Hãy đến reo mừngKim LongLời bài hát
Hãy đến reo mừng (Tv. 94) Vũ Đình ÂnLời bài hát
Hãy đến tôn vinhNgọc LinhLời bài hát
Hãy đến tung hô Trịnh Vĩnh Thành Lời bài hát
Hãy đến với anh emMi TrầmLời bài hát
Hãy đổ sương mai (Is. 45) Trầm HươngLời bài hát
Hãy hát bài caKim LongLời bài hát
Hãy hát lênAnh TuấnLời bài hát
Hãy hát lên (3TN)Hoàng Đan
Hãy hát lên (Tv. 97)Kim LongLời bài hát
Hãy hát lênTường VyLời bài hát
Hãy hát lênVũ Đình ÂnLời bài hát
Hãy hát lên đi (Tv. 104)Trịnh Vĩnh Thành
Hãy hát mừng ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Hãy hân hoan (Is. 66) Cát MinhLời bài hát
Hãy kính tặng Thiên ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Hãy lắng ngheMi TrầmLời bài hát
Hãy mau về đây/1Bùi LữLời bài hát
Hãy mau về đây/2Bùi LữLời bài hát
Hãy mở cho tôi (Tv. 117)Kim LongLời bài hát
Hãy mừng vui Thy AnhLời bài hát
Hãy nên thánh Mi TrầmLời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 147)Lê Đăng NgônLời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112) Lê Đăng NgônLời bài hát
Hãy reo vuiThiên DuyLời bài hát
Hãy thắp sáng lênSơn DươngLời bài hát
Hãy tiến bướcBùi LữLời bài hát
Hãy tiến vàoTrần Minh HứaLời bài hát
Hãy tung hô Chúa (3 bè)Hương ĐanLời bài hát
Hãy vào trướcMi TrầmLời bài hát
Hãy về đâyHải ÁnhLời bài hát
Hãy vui lên (Tv. 150)Lê Đăng NgônLời bài hát
Hãy vui mừng/2Thành TâmLời bài hát
***
Hân hoanMi TrầmLời bài hát
Hân hoan bước vàoNgọc LinhLời bài hát
Hân hoan nhịp bướcGiang TâmLời bài hát
Hân hoan tiến bước Thái NguyênLời bài hát
Hân hoan tiến lênKim LongLời bài hát
Hân hoan tiến lênLinh Trần ThyLời bài hát
Hân hoan tiến lên Đền ThánhTrùng DươngLời bài hát
Hân hoan tiến vàoKim LongLời bài hát
Hân hoan tiến vào Nhật Tân Lời bài hát
Hân hoan tiến về Nhà ChúaHiền HòaLời bài hát
Hân hoan vào Nhà ChúaDuy LinhLời bài hát
Hân hoan về Nhà Chúa (*)Đăng KhoaLời bài hát
Hân hoan về nhà ChúaViệt Khôi
Hân hoan vui bước Giuse BCDLời bài hát
Hân hoan vui sướngSơn DươngLời bài hát
***
Hiệp lòng dâng lên ChúaLời bài hát
***
Hoa tráiMi TrầmLời bài hát
Hòa chung câu hátGiang TâmLời bài hát
Hòa tiếng hát ngợi khenViệt KhôiLời bài hát
Hòa vang khúc nhạc Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hòa vang mừng Chúa GiangtâmLời bài hát
Hoài hươngThy AnhLời bài hát
Hoan caLời bài hát
Hoan caNguyễn DuyLời bài hát
Hoan ca chúc tụngThái NguyênLời bài hát
Hoan ca lên đềnHải NguyễnLời bài hát
Hoan hô ChúaĐỗ Vy HạLời bài hát
Hoan hô Vua GiêsuPhạm Liên HùngLời bài hát
Họp lại đâyPhạm Liên HùngLời bài hát
Họp mừng ChúaGiangtâmLời bài hát
Hồi chuông nguyệnHoài ĐứcLời bài hát
Hội Thánh ChúaMi TrầmLời bài hát
Hồn con biết bao mừng vui Ngọc LinhLời bài hát
Hồn con sẵn sàngKim LongLời bài hát
Hỡi các tầng trờiTrầm HươngLời bài hát
Hỡi dân Sion (Is. 30)Trầm HươngLời bài hát
Hỡi dân Tư tế Hoàng KimLời bài hát
Hỡi toàn cầu (Tv. 99)Hoài ĐứcLời bài hát
Hỡi toàn thể địa cầu/1 (Tv. 99) Kim LoanLời bài hát
Hỡi toàn thể địa cầu/2 (Tv. 99)Kim LoanLời bài hát
Hỡi thế trầnKim LongLời bài hát
***
Hừng đông (Tv. 118)Mi TrầmLời bài hát
Hướng về ChaDuy LinhLời bài hát
Hướng về ChúaTrầm Thiên ThuLời bài hát
+
K.
Kết muôn tâm hồnKim LoanLời bài hát
Kiện toàn lề luậtMi TrầmLời bài hát
Kinh cầu tạ ơnKhổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Kinh đầu lễNguyễn Văn HòaLời bài hát
Kinh tình yêuNguyễn Văn TuyênLời bài hát
*
Khát khao (Tv. 83)Mai Nguyên VũLời bài hát
Khắp trái đấtThanh ChươngLời bài hát
Khẩn cầu (Tv. 37 & Tv. 16)Trầm Thiên ThuLời bài hát
Khi con bước lên bàn tiệc thánhViết ChungLời bài hát
Khi đi dâng lễ*Kim LongLời bài hát
Khi họp nhauKim LongLời bài hát
Khi vừa tỉnh giấcDuy LinhLời bài hát
Khúc ca lên đềnGiang ÂnLời bài hát
Khúc ca lên đền/1 GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/2GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/3GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/4 GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/5GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/6GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/7GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/8 GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền/9 (Tv. 145)GiangtâmLời bài hát
Khúc ca lên đền (Tv. 121) Sơn Ca LinhLời bài hát
Khúc ca lên đềnViết ChungLời bài hát
Khúc hát lên đền Hiền HòaLời bài hát
Khúc hát lên đềnSơn Ca LinhLời bài hát
Khúc ca lên đền thánhCát LinhLời bài hát
Khúc hát yêu đờiNguyễn DuyLời bài hát
Khúc tạ ơnAnh TuấnLời bài hát
+
L.
Lạy Chúa (Tv. 70) Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Lạy ChúaNguyên ThanhLời bài hát
Lạy Chúa xin đáp lại lời conNguyễn Quang HuyLời bài hát
Lạy Chúa xin nhớ lại (19TN)Hoàng Đan
Lạy Thiên Chúa (Tv. 24)Nguyễn Quang Huy Lời bài hát
Lắng nghe Lời ChúaNguyễn Quang HuyLời bài hát
Lập Tông Tòa Thánh PhêrôHoàng Đan
*
Lễ Các Thánh Nam NữTrịnh Vĩnh Thành
Lễ Mình Máu ThánhTrịnh Vĩnh Thành
Lễ Mồng 1 Tết (Tv. 64) Hải NguyễnLời bài hát
Lễ Tết Trung ThuHải NguyễnLời bài hát
Lễ Thánh chủ chănThy AnhLời bài hát
Lễ Thánh truyền giáo Thy AnhLời bài hát
Lễ Truyền Tin*Thế ThôngLời bài hát
Lên bàn thánh ChúaTrùng DươngLời bài hát
Lên đền (Tv. 121)Cao Huy HoàngLời bài hát
Lên đềnMi TrầmLời bài hát
Lên đềnPhạm Liên HùngLời bài hát
Lên đền ChúaPhạm Liên HùngLời bài hát
Lên đền NgàiThái NguyênLời bài hát
Lên đền thánh (*)Hoàng ĐanLời bài hát
Lên đền ThánhNguyễn Văn HòaLời bài hát
Lên đền Thánh*TêrêsaLời bài hát
Lên đền ThánhThái NguyênLời bài hát
Lên đền Thánh (Tv. 121)Thành TâmLời bài hát
Lên đền Thánh (Tv. 121)Thế ThôngLời bài hát
Lên đền ThánhThiên UyênLời bài hát
Lên đền ThánhViết ChungLời bài hát
Lên đền Thánh Chúa (Tv. 121)Trầm HươngLời bài hát
Lên đền thờ Chúa*TêrêsaLời bài hát
Lên đường đi về nhà ChúaTrùng DươngLời bài hát
Lên đường hành hươngMai Nguyên VũLời bài hát
Lên đường về nhà ChaMai Nguyên VũLời bài hát
Lên núi Sion Hùng LânLời bài hát
Lên nhà ChúaTrùng DươngLời bài hát
*
Lòng con hân hoan 1 Lời bài hát
Lòng con hân hoan 2Lời bài hát
Lòng con hân hoanLời bài hát
Lòng con vui mừngLời bài hát
Lòng Chúa yêu thương (Tv. 32)Lời bài hát
Lòng được hân hoanLời bài hát
Lòng hân hoan Lời bài hát
Lòng hân hoanLời bài hát
Lòng yêu thương của ChúaLời bài hát
*
Lời ca từng ngày Nguyễn Văn Tuyên Lời bài hát
Lời con khấn cầu (31TN)Hoàng Đan
Lời ChúaLê Ân ThiênLời bài hát
Lời ChúaMi TrầmLời bài hát
Lời Chúa là đènMi TrầmLời bài hát
Lời Chúa phán (33TN)Hoàng Đan
Lời chúc bình an (34TN)Hoàng Đan
Lời chúc tụngMi TrầmLời bài hát
Lời gọi của ChúaĐăng Khoa
Lời kinh của người môn đệNguyên LễLời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ TàPaoLinh Huyền DungLời bài hát
Lời kinh nguyện cầuVũ Đình ÂnLời bài hát
Lời nguyện đầu tiênTrung ChínhLời bài hát
Lời nguyện trong sươngNguyễn DuyLời bài hát
Lời tạ ơn dâng Chúa Kim ĐườngLời bài hát
+
M.
Mau tiến về Trần Minh HứaLời bài hát
Mắt con nhìn Ngài (Tv. 24) Thy AnhLời bài hát
*
Mẹ dâng lễ với conPhanxicôLời bài hát
Mẹ được rước lên trờiTrịnh Vĩnh Thành
*
Mọi nẻo đườngSourireLời bài hát
Mong về Đền Thánh (Tv. 84)Nguyên KhaLời bài hát
Mỗi một điềuSao BiểnLời bài hát
Một bài ca mớiDuy LinhLời bài hát
Một bài ca mới Sơn DươngLời bài hát
Một bài ca mớiThy AnhLời bài hát
Một điều con ướcVũ Đình ÂnLời bài hát
Một điều ước muốnSao BiểnLời bài hát
Một năm tri ânTrầm HươngLời bài hát
Một trẻ thơ sẽ chào đờiNguyễn Quang HuyLời bài hát
*
Muôn dân đàn ca kính ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Muôn dân hỡi Phương AnhLời bài hát
Muôn dân hỡi! Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Muôn dân mau đếnNguyễn Hùng LânLời bài hát
Muôn đời suy tônNguyên KhaLời bài hát
Muôn khúc Thánh caVũ Đình ÂnLời bài hát
Muôn lòng ước mơ Đoàn KhôiLời bài hát
Muôn lời chúc tụngNgọc LinhLời bài hát
Muôn tạo vật ơiNgọc KônLời bài hát
Mừng Danh Thánh ChúaMạnh CườngLời bài hát
Mừng vui lênNguyễn Hùng LânLời bài hát
+
N.
Nào cùng đếnKim LongLời bài hát
Nào cùng nhau (Tv. 129)Thanh BìnhLời bài hát
Nào đến đâyDuy LinhLời bài hát
Nào lên tiếng đi Nguyên KhaLời bài hát
Nào muôn dân (Tv. 94)Kim LoanLời bài hát
Nào nhanh chânDuy LinhLời bài hát
Nào ta cùng đếnMi TrầmLời bài hát
Nào ta đến chúc tụng (Tv. 53)Ái Diệu Vy LinhLời bài hát
Nào ta hân hoan (Tv. 83) Mi TrầmLời bài hát
Nào ta hân hoanTêrêsaLời bài hát
Nào ta mau đếnThế ThôngLời bài hát
Nào tung hô Chúa (Tv. 99)Nguyễn DuyLời bài hát
Nào về đây Khuyết danhLời bài hát
Nào về đâyMi TrầmLời bài hát
Nào về đây 2 Ngọc KhánhLời bài hát
Nay con đến Nhật MinhLời bài hát
Này con tiến lênNhật TânLời bài hát
Này con xin đếnXuân ĐànLời bài hát
Này Chúa sắp đếnNguyễn Quang HuyLời bài hát
Nâng hồn lên ChúaNguyên KhaLời bài hát
Nâng hồn lên Chúa (Tv. 24)Trầm HươngLời bài hát
*
Nên mộtMi TrầmLời bài hát
Nên một trong ChúaMi TrầmLời bài hát
Nếu Chúa chấp tộiDuy LinhLời bài hát
*
Niềm tin tỏa sáng Xuân Hy VọngLời bài hát
Niềm vui bên ChúaNguyên KhaLời bài hát
Niềm vui dâng cao Mi TrầmLời bài hát
Niềm vui gặp ChúaGiangtâmLời bài hát
Niềm vui ngày mới Ái Diệu Vy LinhLời bài hát
Niềm vui thiết thaPhanxicôLời bài hát
Niềm vui vinh quangNgọc LinhLời bài hát
*
Nối liền trời với đấtTừ Khánh LinhLời bài hát
Nơi Ngài con trọn niềm hy vọngNguyên KhaLời bài hát
+
Ng.
Ngàn dân ngợi khen ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Ngàn dân ơi (Tv. 148)Kim LongLời bài hát
Ngát hương cứu độTrầm HươngLời bài hát
Ngay từ rạng đôngMi TrầmLời bài hát
Ngày chung thẩmThanh BìnhLời bài hát
Ngày Chúa NhậtMi TrầmLời bài hát
Ngày Chúa chịu phép rửaTrịnh Vĩnh Thành
Ngày Thánh đã bừng lênTrịnh Vĩnh Thành
*
Ngọc quý Nước Trời Mi TrầmLời bài hát
Ngợi caNguyễn DuyLời bài hát
Ngợi ca Danh ChúaNguyên KhaLời bài hát
Ngợi ca Danh Chúa Trời (Tv. 96)Nguyên KhaLời bài hát
Ngợi ca Thượng ĐếVinamLời bài hát
Ngợi khen Chúa (Tv. 65) Khổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Ngợi khen Chúa (Tv. 148)Lê Đăng NgônLời bài hát
Ngợi khen Chúa (Tv. 148) Nguyên KhaLời bài hát
Ngợi khen Chúa GiêsuNguyên KhaLời bài hát
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121)Vũ Đình ÂnLời bài hát
Ngợi khen Danh Chúa TrờiNguyên KhaLời bài hát
*
Nguồn ánh sángMi TrầmLời bài hát
Nguồn ánh sáng đời conTrịnh Vĩnh Thành
Nguồn vui cứu độSơn DươngLời bài hát
Nguyện Chúa xót thương (Tv. 24) Nguyễn SơnLời bài hát
Nguyện đường của ChúaNguyễn DuyLời bài hát
Nguyện Ngài thươngMi TrầmLời bài hát
Người Con yêu dấu (Mt 3,16-17)Nguyễn SơnLời bài hát
Người công chínhMi TrầmLời bài hát
Người ơi mau tớiMi TrầmLời bài hát
+
Nh.
Nhà Chúa chốn con ẩn thânTrịnh Vĩnh Thành
Nhà Thiên ChúaNguyên KhaLời bài hát
Nhà Thiên ChúaThiên DuyLời bài hát
Nhạc khúc Thiên Đường 1 Nguyễn DuyLời bài hát
Nhạc khúc Thiên Đường 3Nguyễn DuyLời bài hát
Nhạc khúc Thiên Đường 4Nguyễn DuyLời bài hát
Nhập lễ 2Nguyễn Văn TuyênLời bài hát
Nhập lễ 2Nguyễn Văn TrinhLời bài hát
Nhập lễ Các Thánh Nam NữNguyễn Quang HuyLời bài hát
Nhập lễ Chúa Giêsu chịu phép rửaQuốc VinhLời bài hát
Nhập lễ Chúa Lên TrờiÁi Diệu Vy LinhLời bài hát
*
Nhìn bàn thờKim LongLời bài hát
Nhịp bước lên đềnĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Nhịp nhàng hân hoanDuy LinhLời bài hát
Nhịp nhàng từng bướcNgọc LinhLời bài hát
*
Như lữ hànhKim LongLời bài hát
Như một bài caNguyễn DuyLời bài hát
Như nai rừngKhuyết danhLời bài hát
Những ai tìm ChúaDuy LinhLời bài hát
Những bước chân nở hoaTrịnh Vĩnh Thành
Những kẻ tìm ChúaNgọc BáuLời bài hát
Những lời caNguyễn DuyLời bài hát
Những lời ca AlleluiaNguyễn DuyLời bài hát
+
O.
Ôi lạy Chúa (28TN)Hoàng Đan
Ôi Lễ Misa*Kim LongLời bài hát
Ôi Thập GiáKim LongLời bài hát
Ôi vui sướngĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Ở trong nhà ChúaTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Ở trong nhà ChúaVũ Đình ÂnLời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 20)Lê Đăng NgônLời bài hát
+
P.
Phút cầu xinHùng Lân & Văn ThiLời bài hát
+
Q.
Quy tụ từ muôn nơiDuy LinhLời bài hát
+
R.
Ra đi PhanxicôLời bài hát
Reo mừng Chúa Vũ Đình ÂnLời bài hát
Reo mừng Đấng hóa công (Tv. 96)Nguyên KhaLời bài hát
Reo vang lên (Tv. 66)MartinoLời bài hát
Rộn ràng tin yêu (Tv. 122)Trầm Thiên ThuLời bài hát
+
S.
Sánh bước bên nhauBạch VânLời bài hát
Sẵn sàng vào dự tiệcBạch VânLời bài hát
Sinh trái thơm ngonMi TrầmLời bài hát
Sion ơi! (*)Hoàng ĐanLời bài hát
Sẽ thấy tôn nhan Chúa (15TN)Hoàng Đan
Sống với Chúa mỗi ngàyTrọng KhẩnLời bài hát
Sớm mai tạ ơn NgàiHồng TrầnLời bài hát
Suy tôn Thánh Giá (14.09)Hoàng Đan
Sướng vui lên đền (Tv. 121)Ân DuyLời bài hát
+
T.
Ta cùng nhauMi TrầmLời bài hát
Ta cùng vềHải NguyễnLời bài hát
Ta cùng vui lênKim LongLời bài hát
Ta đi về nhà ChúaTrọng KhẩnLời bài hát
Ta hátMi TrầmLời bài hát
Ta là dân của ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Ta là Đấng cứu độThy AnhLời bài hát
Ta về nơi đâyDuy LinhLời bài hát
Tán tụng Thiên ChúaNguyễn DuyLời bài hát
Tâm hồn con sướng vuiDuy LinhLời bài hát
Tâm hồn khát khao Chúa (Tv. 62)Giang ÂnLời bài hát
Tâm tư con reo mừngVũ Đình ÂnLời bài hát
Tâm tư hân hoan (Tv. 42)*Nguyễn DuyLời bài hát
Tâm tư reo mừngKim LongLời bài hát
Tâm tư reo mừngThái NguyênLời bài hát
*
Tiệc Thánh Chúa mời Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Tiệc Thánh nhiệm mầuTrầm HươngLời bài hát
Tiến bước lên đềnNhật MinhLời bài hát
Tiến bước lên đền ThánhĐạt ĐứcLời bài hát
Tiến bước lên nhà ChaTường ÂnLời bài hát
Tiến bước vào nhà ChúaHải NguyễnLời bài hát
Tiến bước về nhà ChúaThế ThôngLời bài hát
Tiến ChúaNguyễn DuyLời bài hát
Tiến lên bàn thánhTrùng DươngLời bài hát
Tiến lên bàn thờKim LongLời bài hát
Tiến lên bàn thờ (Tv. 41)Nguyên KhaLời bài hát
Tiến lên đền ThánhKhổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Tiến lên Đền ThánhTrịnh Vĩnh Thành
Tiến lên đền thờNguyên Lễ
Tiến vào cung thánh Nguyên KhaLời bài hát
Tiến vào nhà Chúa Đạt ĐứcLời bài hát
Tiến vào Thánh cung Thế Thông & PhanxicôLời bài hát
Tiến về đền ThánhXuân HảiLời bài hát
Tiến về đền Thánh SionXuân HảiLời bài hát
Tiến về nhà ChaTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Tiến về nhà ChúaNgọc HânLời bài hát
Tiến về nhà ChúaXuân Hy VọngLời bài hát
Tiến về Nhan ThánhLê Ân ThiênLời bài hát
Tiến lên đền ThánhĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Tiến lên đền ThánhKhổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Tiến lên đền ThánhTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Tiến vào nhà ChúaĐạt ĐứcLời bài hát
Tiến vào nhà ChúaNgọc LinhLời bài hát
Tiến vào nhà Chúa (Tv. 21)Thế ThôngLời bài hát
Tiến vào nhà ChúaThiên LýLời bài hát
Tiến vào nhà Chúa Thiên UyênLời bài hát
Tiến vào nhà ChúaXuân Hy VọngLời bài hát
Tiến vào Thánh cungPhanxicôLời bài hát
Tiến về nhà ChaNhật MinhLời bài hát
Tiến về nhà ChaThế ThôngLời bài hát
Tiến về nhà ChúaGioan MinhLời bài hát
Tiến về nhà ChúaNgọc HânLời bài hát
Tiến về nhà ChúaViết ChungLời bài hát
Tiến về nhan thánhLê Ân ThiênLời bài hát
Tiếng ca dâng Chúa Nguyễn Văn TuyênLời bài hát
Tiếng lòng thổn thức (Tv. 87)Trầm Thiên ThuLời bài hát
Tim dâng ý thơKim LongLời bài hát
Tìm ChúaNguyên KhaLời bài hát
Tìm tới nguồn vuiNguyên KhaLời bài hát
Tìm về bên ChúaKim ÂnLời bài hát
Tìm về Thánh NhanNguyên KhaLời bài hát
Tin tưởng nơi Chúa (10TN)Hoàng Đan
Tin tưởng vào Chúa (Tv. 24)Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Tình Chúa yêu thương (14TN)Hoàng Đan
*
Toàn thể địa cầu tung hô ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Tôi nâng phím đànVũ Đình ÂnLời bài hát
Tôi sẽ bước lênChính TrungLời bài hát
Tôi sẽ tiến lênHoài ĐứcLời bài hát
Tôi tuyên xưngNguyên KhaLời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121)Cao Huy HoàngLời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121) Hùng LânLời bài hát
Tôi vui mừngMi TrầmLời bài hát
Tôi vui mừngPhạm Liên HùngLời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121)Vũ Đình ÂnLời bài hát
Tôi vui mừng 1Kim LongLời bài hát
Tôi vui mừng 2Kim LongLời bài hát
Tôi vui mừngThanh ChươngLời bài hát
Tôn kính Đấng quyền năngTrịnh Vĩnh Thành
Tôn vinh ChúaNguyên KhaLời bài hát
Tôn vinh ChúaPhạm Liên HùngLời bài hát
Tới bàn thờ Thiên ChúaKim LongLời bài hát
*
Tung hô Chúa (1TN)Hoàng Đan
Tung hô Chúa (Tv. 95) Lê Đăng NgônLời bài hát
Tung hô Chúa Thiên đìnhNgọc HânLời bài hát
Tung hô danh NgàiVăn Duy TùngLời bài hát
Tung hô danh Ngài (4 bè)Văn Duy TùngLời bài hát
Tuyên xưng Thiên Chúa là ChaDuy LinhLời bài hát
Từ rạng đông (Tv. 112) Mi TrầmLời bài hát
Từng bước đi lênLê Ân ThiênLời bài hát
Từng nhịp chânLê Ân ThiênLời bài hát
+
Th.
Thánh Lau-ren-sôTrầm HươngLời bài hát
Thánh lễ MisaVũ Đình ÂnLời bài hát
Thánh lễ Tiệc Ly (Tv. 66)Hải TriềuLời bài hát
Thánh lễ trong cuộc đờiNguyễn DuyLời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh PhaolôTrịnh Vĩnh Thành
Thánh Tâm Chúa (Lễ Thánh Tâm)Hoàng Đan
Thánh Thần Chúa (Lễ Hiện Xuống)Hoàng Đan
Thắp sáng niềm tin yêuNguyên KhaLời bài hát
Thắp sáng tim conThái NguyênLời bài hát
Thập giá ChúaNguyễn SơnLời bài hát
Thập giá Đức KitôQ. Thái & Tr. V. HuyếnLời bài hát
Thập Giá ngất caoTừ Duyên & Hoàng KimLời bài hát
*
Theo ChúaMi TrầmLời bài hát
Thiên Chúa chúng con (17TN)Hoàng Đan
Thiên Chúa là ChaDuy LinhLời bài hát
Thiên Chúa Uy linh (26TN)Hoàng Đan
Thiên đường trong sương maiHồng TrầnLời bài hát
Thứ Bảy sau Lễ Tro Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Thứ Tư Lễ TroNguyễn Quang HuyLời bài hát
Thứ Tư Lễ TroTrịnh Vĩnh Thành
Thực hành Lời Cha Mi TrầmLời bài hát
Thực hành Lời Chúa Mi TrầmLời bài hát
+
Tr.
Trái đất hãy reo mừngKhổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Trần hoàn vui lênĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Trần thế hòa caĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Trẩy lên đền Thánh Chúa (Tv. 121)Trịnh Vĩnh Thành
Trẩy về đền ThánhThế ThôngLời bài hát
Trèo lên cao sơnHùng LânLời bài hát
Triều ánh sángTấn AnhLời bài hát
Trọn vẹn lời kinh dâng ChúaTrùng DươngLời bài hát
Trong đền thờ Chúa (Tv. 47) Trầm HươngLời bài hát
Trong nhà Chúa (Tv 14)Mai Nguyên VũLời bài hát
Trong nhà ChúaTrọng KhẩnLời bài hát
Trở về Thanh BìnhLời bài hát
Trời cao hỡiNguyễn Quang HuyLời bài hát
Trời đêm bừng sángMai Trung ChínhLời bài hát
Trời và trái đấtLời bài hát
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừngNguyễn Quang HuyLời bài hát
Trời xanh (Tv. 18a)Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Trước Nhan ChúaViết ChungLời bài hát
Trước nhan Vua TrờiThế ThôngLời bài hát
Trước tôn nhan Chúa (Tv. 94)Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Trước Thánh NhanÁi Diệu Vy LinhLời bài hát
+
V.
Vác Thánh giáMi TrầmLời bài hát
Vang ca lênThanh BìnhLời bài hát
Vang khúc yêu thươngTrầm Thiên ThuLời bài hát
Vang lời ngợi caNgọc HânLời bài hát
Vang tiếng ngợi khen (Dn. 3)Đỗ Vy HạLời bài hát
Vào cung điện ChúaNguyên KhaLời bài hát
Vào cung điện thánhNguyên KhaLời bài hát
Vào cung thánh (Tv. 22 & 122)Kim LongLời bài hát
Vào cung thánhMai Nguyên VũLời bài hát
Vào cung thánhNguyên PhongLời bài hát
Vào cung thánhPhạm Liên HùngLời bài hát
Vào cung thánh Trầm Thiên ThuLời bài hát
Vào cung thánh (Tv. 121) VinamLời bài hát
Vào cung thánhVũ Đình ÂnLời bài hát
Vào cung thánh ChúaNguyễn DuyLời bài hát
Vào đền thánhKim LongLời bài hát
Vào đền thánhPhạm Liên HùngLời bài hát
Vào đền thánh Chúa TrờiTrương Thế BạchLời bài hát
Vào đền thờNguyễn DuyLời bài hát
Vào đền thờKim LongLời bài hát
Vào nơi thánh cungPhạm Liên HùngLời bài hát
Vào nhà Chúa (Tv. 121)Hiếu AnhLời bài hát
Vào nhà Chúa (Tv. 26)Minh TâmLời bài hát
Vào nhà ChúaNguyên DũngLời bài hát
Vào nhà ChúaPhạm Liên HùngLời bài hát
Vào nhà ChúaThiên UyênLời bài hát
Vào nhà ChúaVũ Đình ÂnLời bài hát
Vào tiền đìnhNguyên PhongLời bài hát
Vào thánh cungVũ Đình ÂnLời bài hát
Vào thánh đài Nguyễn DuyLời bài hát
Vào thánh điệnĐạo TửLời bài hát
Vào thánh điệnHải TriềuLời bài hát
Vào thánh điệnNinh Doãn HùngLời bài hát
Vào thánh điệnNguyên KhaLời bài hát
Vào thánh điệnThái NguyênLời bài hát
Vào thánh điện (Tv. 99)Vũ Đình ÂnLời bài hát
Vào thánh lễ*Nguyễn DuyLời bài hát
Vào trong thánh điệnThanh ChươngLời bài hát
Vầng kim ôNguyên PhongLời bài hát
*
Về bên ChaNguyễn DuyLời bài hát
Về bên ChaTrọng KhẩnLời bài hát
Về bên Chúa (Tv. 26)Đỗ Vy HạLời bài hát
Về bên ChúaNguyễn DuyLời bài hát
Về bên Nhan Chúa (Tv. 26)Thái NguyênLời bài hát
Về cung điện ChúaĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Về cung thánhHiền HòaLời bài hát
Về cung triềuNgọc KônLời bài hát
Về cùng bên ChaTường ÂnLời bài hát
Về đất hứaThiện CẩmLời bài hát
Về đây (*)Hoàng Đan
Về đây ca ngợi ChúaNgọc HânLời bài hát
Về đây dự tiệc ThánhTrịnh Vĩnh Thành
Về đây hátNgọc KhánhLời bài hát
Về đây họp mừngNguyễn DuyLời bài hát
Về đây hỡi ngườiLan ThanhLời bài hát
Về đây ngợi khen ChúaTrịnh Vĩnh Thành
Về nơi cung thánhĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Về nơi cung thánhHiền HòaLời bài hát
Về nơi đâyĐặng Ngọc ẨnLời bài hát
Về nơi đây/1Mi TrầmLời bài hát
Về nơi đâyNguyễn ChánhLời bài hát
Về nơi đâyNguyễn DuyLời bài hát
Về nơi thánh cungKim LongLời bài hát
Về núi thánhKim LongLời bài hát
Về nhà ChaCao Minh ThắngLời bài hát
Về nhà Cha (Tv. 121) Lê Đăng NgônLời bài hát
Về nhà ChaLiên Bình ĐịnhLời bài hát
Về nhà ChaMai Nguyên VũLời bài hát
Về nhà ChaNguyễn DuyLời bài hát
Về nhà ChaNguyễn Hùng LânLời bài hát
Về nhà ChaThái NguyênLời bài hát
Về nhà ChaTrịnh Vĩnh ThànhLời bài hát
Về nhà ChaTrọng NhânLời bài hát
Về nhà ChúaGioan MinhLời bài hát
Về nhà ChúaKim LongLời bài hát
Về nhà Chúa (Tv. 122)Khổng Vĩnh ThànhLời bài hát
Về nhà ChúaMi GiángLời bài hát
Về nhà Chúa 1Nguyễn DuyLời bài hát
Về nhà Chúa 2 (Tv. 121)Nguyễn DuyLời bài hát
Về nhà ChúaTê-rê-saLời bài hát
Về nhà ChúaThanh BìnhLời bài hát
Về nhà ChúaTrùng DươngLời bài hát
Về nhà ChúaViệt Khôi & Ngọc LinhLời bài hát
Về nhà ChúaVinamLời bài hát
Về nhà ChúaVăn ChiLời bài hát
Về nhà Chúa taĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Về nhà Thiên Chúa Liên Bình ĐịnhLời bài hát
Về Nhà Thiên ChúaThanh ChươngLời bài hát
*
Vì Danh NgàiThy AnhLời bài hát
Vì Đức KitôDuy TânLời bài hát
Vì yêu thươngDuy Linh PHNLời bài hát
Vinh danh Ba NgôiĐỗ Vy HạLời bài hát
Vinh quang ChúaHùng LânLời bài hát

Vinh quang Chúa (+ Liên Bình Định)Hùng LânLời bài hát
Vỗ tay đi nàoDuy Linh PHNLời bài hát
Vỗ tay lên (Tv. 46) Kim LongLời bài hát
Vỗ tay lênTrầm Thiên ThuLời bài hát
Vỗ tay mừng Thiên ChúaNguyễn SơnLời bài hát
*
Vua thống trị khắp chư dânTrịnh Vĩnh Thành
Vui bước lênHải ÁnhLời bài hát
Vui bước lên đền (Tv. 121)Thiên UyênLời bài hát
Vui ca lênHoàng KimLời bài hát
Vui dường nàoNguyễn DuyLời bài hát
Vui lên
Vui lên đềnThanh BìnhLời bài hát
Vui lên đền VinamLời bài hát
Vui lên Đền thánh (20TN)Hoàng Đan
Vui lên đền thánhTrầm Thiên ThuLời bài hát
Vui lên hỡi ngườiThanh BìnhLời bài hát
Vui luôn trong ChúaTrầm HươngLời bài hát
Vui mừng biết baoPhạm Liên HùngLời bài hát
Vui mừng về nhà ChaNguyên KhaLời bài hát
Vui sướng biết baoĐinh Công HuỳnhLời bài hát
Vui sướng biết baoNhật MinhLời bài hát
Vui trong ChúaTrầm Thiên ThuLời bài hát
Vui vào nhà ChúaKhương HuệLời bài hát
Vui vào nhà ChúaThế ThôngLời bài hát
Vui vui saoVũ Đình ÂnLời bài hát
Vững niềm cậy tinDuy Linh PHNLời bài hát
+
X.
Xin ban bình anThy AnhLời bài hát
Xin ban bình anTrầm Thiên ThuLời bài hát
Xin ban cho conNguyên DũngLời bài hát
Xin ca khen Danh ChúaVinamLời bài hát
Xin cảm tạ ChaDuy LinhLời bài hát
Xin cứu độ con (21TN)Hoàng Đan
Xin Cha luôn xót thương Duy LinhLời bài hát
Xin cho con 2Vũ Đình ÂnLời bài hát
Xin cho hồn conVũ Đình ÂnLời bài hát
Xin cho lời conDuy Linh PHNLời bài hát
Xin Chúa chiếu rọi Kim LongLời bài hát
Xin Chúa chiếu rọiVũ Đình ÂnLời bài hát
Xin Chúa chúc phúc (24TN)Hoàng Đan
Xin Chúa đếnVương DiệuLời bài hát
Xin Chúa đoái nhìnDuy Linh PHNLời bài hát
Xin Chúa lắng ngheDuy Linh PHNLời bài hát
Xin Chúa lắng ngheTrầm Thiên ThuLời bài hát
Xin Chúa mở mắt Vương DiệuLời bài hát
Xin Chúa nên núi đáDuy Linh PHNLời bài hát
Xin Chúa thanh tẩy conNgọc HânLời bài hát
Xin Chúa xót thương (22TN)Hoàng Đan
Xin Chúa xót thươngTrầm Thiên ThuLời bài hát
Xin dủ lòng thươngDuy Linh PHNLời bài hát
Xin đến giúp conDuy Linh PHNLời bài hát
Xin đoái thương con (18TN)Hoàng Đan
Xin đổ sương maiTrầm Thiên ThuLời bài hát
Xin độ trì con (6TN)Hoàng Đan
Xin đừng xua đuổiDuy Linh PHNLời bài hát
Xin giải thoát con (Tv. 69)Đỗ Vy HạLời bài hát
Xin giữ gìn (Tv. 16)Thanh BìnhLời bài hát
Xin hãy mởVũ Đình ÂnLời bài hát
Xin hãy mở lòng con raTrùng DươngLời bài hát
Xin lắng ngheThanh BìnhLời bài hát
Xin lắng taiThanh Lâm (Song Mộc)Lời bài hát
Xin mãi tán dươngKim LongLời bài hát
Xin mau đáp lờiDuy LinhLời bài hát
Xin minh xét cho con (Tv. 42)Thiên DuyênLời bài hát
Xin mở cửaMi TrầmLời bài hát
Xin mở cửa công chính (Tv. 117)Trịnh Vĩnh Thành
Xin mở miệng con Nguyễn DuyLời bài hát
Xin nâng con chỗi dậyMi TrầmLời bài hát
Xin nâng đỡ conMi TrầmLời bài hát
Xin Ngài nên như núi đá (Tv. 143)Nguyễn Quang HuyLời bài hát
Xin nghe con khấn cầu (32TN)Hoàng Đan
Xin nghe lời Thanh BìnhLời bài hát
Xin nghe tiếng con (11TN)Hoàng Đan
Xin nghe tiếng nguyện cầuDuy LinhLời bài hát
Xin ơn bình an Thanh BìnhLời bài hát
Xin ơn phù trợ Trầm Thiên ThuLời bài hát
Xin ơn xem lễHùng LânLời bài hát
Xin quy tụ Thanh BìnhLời bài hát
Xin thú nhận Ninh Doãn HùngLời bài hát
Xin thương con (Tv. 50)VinamLời bài hát
Xin thương cứu độ (12TN)Hoàng Đan
Xin thương tình (4TN)Hoàng Đan
Xin thương tôi tớTrầm Thiên ThuLời bài hát
Xin trở nên thạch độngHùng LânLời bài hát
Xin xót thương con (9TN)Hoàng Đan
+
Y.
Ý định của ChúaDuy LinhLời bài hát
Ý nguyện của ChúaDuy TânLời bài hát
Ý thơ tuyệt vời (Tv. 44)Nguyễn DuyLời bài hát
Yêu mến ChúaMi TrầmLời bài hát

Chúa Nhật 1 Thường Niên.

Chúa Nhật 2 Thường Niên
.
Chúa Nhật 3 Thường Niên
.
Chúa Nhật 4 Thường Niên
.
Chúa Nhật 5 Thường Niên
.
Chúa Nhật 6 Thường Niên
.
Chúa Nhật 7 Thường Niên
.
Chúa Nhật 8 Thường Niên
.
Chúa Nhật 9 Thường Niên
.
Chúa Nhật 10 Thường Niên
.
Chúa Nhật 11 Thường Niên
.
Chúa Nhật 12 Thường Niên
.
Chúa Nhật 13 Thường Niên
.
Chúa Nhật 14 Thường Niên
.
Chúa Nhật 15 Thường Niên
.
Chúa Nhật 16 Thường Niên
.
Chúa Nhật 17 Thường Niên
.
Chúa Nhật 18 Thường Niên
.
Chúa Nhật 19 Thường Niên
.
Chúa Nhật 20 Thường Niên
.
Chúa Nhật 21 Thường Niên
.
Chúa Nhật 22 Thường Niên
.
Chúa Nhật 23 Thường Niên
.
Chúa Nhật 24 Thường Niên
.
Chúa Nhật 25 Thường Niên
.
Chúa Nhật 26 Thường Niên
.
Chúa Nhật 27 Thường Niên
.
Chúa Nhật 28 Thường Niên
.
Chúa Nhật 29 Thường Niên
.
Chúa Nhật 30 Thường Niên
.
Chúa Nhật 31 Thường Niên
.
Chúa Nhật 32 Thường Niên
.
Chúa Nhật 33 Thường Niên
.
Chúa Nhật 34 Thường Niên
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s