Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH CA TIN MỪNG (+ Đinh Công Huỳnh)
NĂM A.
Chúa Nhật Phục Sinh – A.B.CChúa Là Đấng Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục SinhPhúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhĐường Chiều Emmau (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhChúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhCon Đường Sự Sống (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhYêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhLạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17)Lời bài hát
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTỉnh Thức Và Sẵn Sàng (Mt. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Tỉnh Thức Nguyện Cầu Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Trong Sông Giođan Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Chúa Là Nguồn Sự Sáng Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Trinh Nữ Đầy Ơn Phúc Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Nguyện Cầu Và Tỉnh Thức Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Tâm Hồn Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Canh Tân Đời Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Mẹ Chúa Đến Viếng Thăm Lời bài hát
+
CN Lễ Giáng Sinh A.B.CNgôi Lời Đã Đến Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+
Thứ 4 Lễ Tro A.B.CTrở Về Với Bụi Tro (Mt. 6) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayXin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Nên Một Với Chúa (Mt. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Cho Con Khát Khao Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Chúa Vào Nơi Hoang Địa Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Cùng Thầy Lên Núi Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Trong Lề Luật Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Vì Yêu Thế Gian Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Hạt Lúa Miến Cuộc Đời Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Chúa Vào Hoang Địa Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Chúa Biến Hình Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Dụ Ngôn Cây Vả Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Người Cha Nhân Hậu Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Hãy Về Đi Đừng Phạm Tội Nữa Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá – AVườn Dầu Năm Xưa Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá – B Đường Lên Canvê  Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh – A.B.CChính Vì Tình Yêu Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh – A.B.CTình Ngài Thập Giá Lời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – ANgười Đã Sống Lại Lời bài hát
Thứ 7 Vọng Phục Sinh – BĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh – A.B.CChúa Là Đấng Phục Sinh Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường Chiều Emmau (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Con Đường Sự Sống (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Lạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng Sợ! Chính Là Thầy Đây Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Hy Sinh Vì Đàn Chiên Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Chính Thầy Là Cây Nho Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Hãy Yêu Mến Nhau Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Để Chúng Nên Một Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Phúc Cho Ai Vững Tin
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Lạy Chúa! Con Yêu Mến Ngài
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Lắng Nghe Tiếng Chúa
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Dấu Chỉ Yêu Thương 
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Ai Yêu Mến Thầy 
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Để Chúng Nên Một
+
THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường NiênNày Là Con Ta Yêu Dấu (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Ngài Là Con Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc Giữa Đời Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Hỡi Ai Gánh Nặng Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Bước Chân Người Gieo Giống Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Viên Ngọc Quý (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Bánh Và Cá Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thầy Ơi Cứu Con Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Lạy Chúa! Xin Thương Con
Chúa Nhật 21A Thường Niên Phêrô, Con Có Phúc
Chúa Nhật 22A Thường Niên Hãy Từ Bỏ Mình
Chúa Nhật 23A Thường Niên Giúp Nhau Hoàn Thiện
Chúa Nhật 24A Thường Niên Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy
Chúa Nhật 25A Thường Niên Chớ Ganh Tị
Chúa Nhật 26A Thường Niên Này Con Đi Làm Vườn Nho
Chúa Nhật 27A Thường Niên Con Chúa Hy Sinh
Chúa Nhật 28A Thường Niên Hạnh Phúc Nước Trời
Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Lại Cho Thiên Chúa
Chúa Nhật 30A Thường Niên Giới Răn Trọng Nhất
Chúa Nhật 31A Thường Niên Hãy Hành Động
Chúa Nhật 32A Thường Niên Chúa Đến Bất Ngờ
Chúa Nhật 33A Thường Niên Hãy Sinh Lợi
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúc Tụng Đức Vua
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Ở Lại Với Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Nước Chúa Đã Gần Đến Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Sức Mạnh Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Xin Chúa Cứu Chữa Con Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Chúa Động Lòng Thương Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Trỗi Dậy Mà Về Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Hãy Biết Canh Tân Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Sabbát Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Nghe Lời Chúa Dạy Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Trời Như Hạt Giống Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao Lại Sợ Hãi? Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Xin Chạm Vào Con Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin Củng Cố Niềm Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Đàn Chiên Không Người Chăn Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá  Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy Đến Với Ta  Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Ta Là Bánh Ban Sự Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Bánh Hằng Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Không Thầy Con Đến Với Ai? Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Chớ Giả Hình Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Chúa Chữa Người Câm Điếc Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Ai Muốn Theo Ta? Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Tấm Lòng Bao Dung Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Không Được Phân Ly Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Bước Qua Cửa Hẹp Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Khiêm Nhu Phục Vụ Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Người Mù Bên Vệ Đường Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Giới Răn Nào Trọng Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Cho Đi Bằng Cả Tấm Lòng Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Chỉ Có Mình Cha Biết Thôi Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Giêsu! Vua Chân Lý Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Này Là Con Ta Yêu Dấu Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Phép Lạ Tiệc Cưới Cana Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Tin Mừng Cho Người Nghèo Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Hãy Sống Cuộc Đời Ngôn Sứ Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Đừng Sợ! Hãy Theo Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Nguồn Hạnh Phúc Đích Thực Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Hãy Yêu Kẻ Thù Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Đừng Xét Đoán Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Vững Tin Vào Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Góa Phụ Thành Naim Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Tội Con Chúa Đã Thứ Tha Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Từ Bỏ Chính Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Dù Thầy Đi Đâu Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Ra Đi Rao Giảng Tin Mừng Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Con Phải Làm Gì? Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Maria Chọn Phần Tốt Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Hãy Xin Thì Sẽ Được Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Bài Học Khôn Ngoan Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Các Con Hãy Sẵn Sàng Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Ngọn Lửa Tình Yêu Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Hãy Bước Qua Cửa Hẹp Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Hãy Sống Khiêm Tốn Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Hãy Vác Thập Giá Theo Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Quay Gót Trở Về  Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Không Thể Làm Tôi Hai Chủ Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Ladarô Và Người Phú Hộ Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Xin Chúa Ban Thêm Lòng Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Người Cùi Xứ Samari  Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Hãy Cầu Nguyện Đừng Ngã Lòng Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Lời Nguyện Khiêm Tốn Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Giakêu, Người Thu Thuế Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Sự Sống Đời Sau Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Bền Đỗ Sẽ Được Cứu Rỗi Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Giêsu! Vua Thời Gian Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
AlleluiaCâu Xướng toàn tập năm ABC
Tv. 8Lạ Lùng Thay Danh Chúa
Tv. 15Chúa Sẽ Chỉ Cho Con
Ngài Là Gia Nghiệp
Xin Chúa Bảo Toàn
Tv. 17Chúa Là Dũng Lực
Tv. 18Chúa Có Lời Ban Sự SốngLyric
Chúa Là Thần Trí
Giới Răn Của Chúa
Tv. 21Xin Chúa Cứu Con
Tv. 22Suối Nguồn Nghỉ Ngơi16B TN
Tv. 23Những Người Tìm Chúa
Tv. 24Con Vươn Linh HồnLời bài hát
Đường Nẻo Chúa Là Ân Sủng1B MC
Lạy Chúa Xin Hãy Nhớ
Tv. 26Chúa Là Sự Sáng
Điều Con Xin Chúa Lời bài hát
Tv. 28Phúc Cho Dân Người1ABC TN Lời bài hát
Tv. 29Ca Tụng Danh Chúa13B TN
Tv. 30Con Phó Linh Hồn
Tv. 31Chúa Là Chỗ Con Dung Thân6B TN
Tv. 32Ân Sủng Chúa Ban
Phúc Thay Dân Tộc
Xin Chúa Tỏ Lòng
Tv. 33Chúa Đã Cứu Tôi
Chúa Thiện Hảo
Chúa Thương Những Kẻ Đoạn Trường
Người Đau Khổ Cầu Cứu 
Tôi Sẽ Chúc Tụng Chúa
Tv. 39Xin Trợ Phù Con2B TN
Tv. 44Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua 1
Hoàng Hậu Bên Hữu Đức Vua 2
Xin Hãy Nghe Thưa Nương Tử
Tv. 46Chúa Ngự Lên Trời
Tv. 48Nước Thiên Chúa
Tv. 50Lòng Nhân Hậu Ngài
Tôi Sẽ Chỗi DậyCN24CTNLời bài hát
Trái Tim Trong Sạch
Tv. 62Con Khát Khao Chúa
Tv. 64Hạt Giống Nẩy Mầm
Tv. 65Hãy Reo Mừng Thiên Chúa
Tv. 66Hãy Ca Tụng Ngài
Xin Thiên Chúa Xót Thương
Tv. 67Lòng Nhân Hậu ChúaCN22CTNLời bài hát
Tv. 68Các Bạn Khiêm Cung
Xin Chúa Nhậm Lời Con
Tv. 70Chúa Công Minh
Tv. 77Đừng Quên Kỳ Công Chúa
Tv. 79Đây Vườn Nho Chúa
Xin Ngài Phục Hồi
Tv. 88Lạy Chúa! Con Sẽ Ca Ngợi
Tv. 89Nơi Con Nương ThânCN23CTNLời bài hát
Xin Cho Chúng Con
Tv. 90Xin Hãy Ở Cùng Con
Tv. 94Hãy Nghe Tiếng NgườiCN4BTN
Tv. 95Đấng Cứu Thế Giáng Sinh
Đấng Cứu Thế Giáng Sinh Cho Ta
Hãy Kính Tặng Thiên Chúa
Hãy Tường Thuật
Tv. 97Khắp Nơi Bờ Cõi Địa Cầu
Tv. 99Dân Tộc Chúa Chăn Nuôi
Tv. 101Xin Nghe Lời Con Nguyện
Tv. 102Chúa Là Đấng Từ Bi8B TN
Lòng Chúa Khoan Nhân24A TN
Tv. 103Thánh Thần Chúa Đến
Tv. 109Con Là Thượng Tế Muôn Đời
Tv. 115Chén Cứu Độ Chúa Ban
Trước Thiên Nhan Chúa
Tv. 116Hãy Đi Rao Giảng21CTNLời bài hát
Tv. 117Alleluia, Vì Chúa Hảo Tâm
Tv. 118Tiến Thân Trong Luật Ngài6A TNLời bài hát
Tv. 125Chúa Đối Xử Đại Lượng
Tv. 127Nguyện Chúa Chúc Phúc
Phúc Thay Người Tôn Sợ Chúa
Tv. 129Chúa Rộng Lượng Từ Bi10B TN
Tv. 130Lạy Chúa! Xin Giữ Gìn Con
Tv. 131Chúa Là Thiên Chúa
Tv. 136Lưỡi Tôi Dính Vào Cuống Họng
Tv. 137Con Đàn Ca Mừng Chúa
Công Cuộc Tay Chúa
Tv. 144Con Chúc Tụng Ngài
Chúa Ở Gần Kẻ Kêu Cầu
Xin Chúa Thi Ân17B TN
Tv. 145Linh Hồn Ngợi Khen23B TN
Nước Trời Là Của Họ 4A TNLời bài hát
Tv. 147Giêrusalem Ngợi Khen Chúa
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Cõi Lòng Ước Mơ
Con Luôn Cần Chúa
Con Tin Cậy Mến
Chúa Buồn
Chúa Không Giận Con
Chúa Ơi! Con Cần Ngài
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể
Lạy Chúa! Xin Xót Thương Con 
Một Đời Tạ Ơn
Phép Nhiệm Mầu
Rước Chúa Lần Đầu
Tình Ngài Yêu Thương Chứa Chan
Tỏa Sáng Tin Yêu
Thờ Lạy Chúa Giêsu
Xin Cho Con Hiểu Được Ý Chúa
Xin Tình Ngài
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM A.
CN 1 MVTỉnh Thức Và Sẵn Sàng(Mc. 24: 37-44)
CN 2 MVHãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến(Mt. 3: 1-12)
CN 3 MVGioan! Người Được Sai Đến(Ga. 11: 2-11)
CN 4 MVThiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta(Mt. 1: 18-24)
CN GSNgôi Lời Đã Đến(Ga. 1: 1-18)
+
Thứ 4 Lễ TroTrở Về Với Bụi Tro(Mt. 6: 1-6, 16-18)
CN 1 MCXin Chúa Giữ Gìn(Mt. 4: 1-11) 
CN 2 MCNên Một Với Chúa(Mt. 17: 1-9) 
CN 3 MCCho Con Khát Khao(Ga. 4: 5-42)
CN 4 MCÁnh Sáng Và Bóng Tối(Ga. 9: 1-41)
CN 5 MCSự Sống Và Sự Chết(Ga. 11: 1-45)
+
CN Lễ LáĐường Lên Canvê(Mc. 14: 1-15, 47)
Thứ 5 TTChính Vì Tình Yêu(Ga. 13: 1-15)
Thứ 6 TTTình Ngài Thập Giá(Ga. 18: 1-19, 42)
Vọng PSĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh(Mc. 16: 1-8)
CN PSChúa Là Đấng Phục Sinh(Ga. 20: 1-9)
CN 2 PSPhúc Cho Ai Vững Tin(Ga. 20: 19-31)
CN 3 PS
CN 4 PS
CN 5 PS
CN 6 PS
CN 7 PS
+
CN 1 TNNày Là Con Ta Yêu Dấu(Mt. 3: 13-17)
CN 2 TNNgài Là Con Thiên Chúa(Ga. 1: 29-34)
CN 3 TNCác Ngươi Hãy Theo Ta(Mt. 4: 12-23)
CN 4 TNBát Phúc Giữa Đời(Mt. 5: 1-12a)
CN 5 TNÁnh Sáng Và Muối Đất(Mt. 5: 13-16)
CN 6 TNLuật Chúa Kiện Toàn(Mt. 5: 17-37)
CN 7 TNHãy Sống Yêu Thương(Mt. 5: 38-48)
CN 8 TNĐừng Lo Lắng Chi(Mt. 6: 24-34)
CN 9 TNXây Nhà Trên Đá(Mt. 7: 21-27)
CN 10 TNThân Con Tội Lỗi(Mt. 9: 9-13)
CN 11 TNHãy Cho Nhưng Không(Mt. 9: 36 – 10: 8)
CN 12 TNHãy Tuyên Xưng Thầy(Mt. 10: 26-33)
CN 13 TNTheo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc(Mt. 10: 37-42)
CN 14 TNHỡi Ai Gánh Nặng(Mt. 11: 25-30)
CN 15 TNBước Chân Người Gieo Giống(Mt. 13: 1-23)
CN 16 TNDụ Ngôn Cỏ Lùng(Mt. 13: 24-43) 
CN 17 TNViên Ngọc Quý(Mt. 13: 44-52)
CN 18 TNBánh Và Cá(Mt. 14: 13-21)
CN 19 TNThầy Ơi Cứu Con(Mt. 14: 22-33)
CN 20 TNLạy Chúa! Xin Thương Con(Mt. 15: 21-28)
CN 21 TNPhêrô, Con Có Phúc(Mt. 16: 13-23)
CN 22 TNHãy Từ Bỏ Mình(Mt. 16: 21-27)
CN 23 TNGiúp Nhau Hoàn Thiện(Mt. 18: 15-20)
CN 24 TNHãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy(Mt. 18: 21-35)
CN 25 TNChớ Ganh Tị(Mt. 20: 1-16a)
CN 26 TNNày Con Đi Làm Vườn Nho(Mt. 21: 28-32)
CN 27 TNCon Chúa Hy Sinh(Mt. 21: 33-43)
CN 28 TNHạnh Phúc Nước Trời(Mt. 22: 1-14)
CN 29 TNTrả Lại Cho Thiên Chúa(Mt. 22: 15-21)
CN 30 TNGiới Răn Trọng Nhất(Mt. 22: 34-40)
CN 31 TNHãy Hành Động(Mt. 23: 1-12)
CN 32 TNChúa Đến Bất Ngờ(Mt. 25: 1-13)
CN 33 TNHãy Sinh Lợi(Mt. 25: 14-30) 
CN 34 TNChúc Tụng Đức Vua(Mt. 25: 31-46) 
+
CN Chúa Ba NgôiTin Vào Con Chúa(Ga. 3: 16-18) 
CN Lễ Hiện XuốngXin Chúa Ban Thần Khí(Ga. 20: 19-23)
CN Mình Máu ThánhMình Máu Chúa Ban(Ga. 6: 51-59)
Các Thánh Anh HàiRama, Vọng Tiếng Khóc Than(Mt. 2: 13-18)
Mẹ Thiên ChúaMẹ Suy Niệm Trong Lòng(Lc. 2: 16-21)
Mẹ Lên TrờiĐáp Tiếng Xin Vâng(Lc. 1: 39-56)
Lễ Hiển LinhTheo Ánh Sao(Mt. 2: 1-12)
Lễ Minh NiênDâng Chúa Xuân Những Tân Toan(Mt. 6: 25-34)
Gioan Tẩy GiảGioan, Người Được Tuyển Chọn(Lc. 1: 57-66, 80)
Suy Tôn Thánh GiáVì Chúa Yêu Thế Gian(Ga. 3: 13-17)
Lễ Thăng ThiênMừng Chúa Về Trời(Mt. 28: 16-20)  
Lễ Thánh GiaNoi Gương Gia Đình Thánh Gia(Mt. 2: 13-15, 19-23) 
Lễ Thánh GiuseGiuse! Người Âm Thầm(Mt. 16: 18-21, 24a)
Thánh Phêrô và PhaolôChìa Khóa Nước Trời(Mt. 16: 13-19)
Lễ Thánh TâmHỡi Ai Gánh Nặng(Mt. 11: 25-30)
Lễ Truyền TinPhận Tôi Tớ Chúa(Lc. 1: 26-38)
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM B.
CN 1 MVTỉnh Thức Nguyện Cầu(Mc. 13: 33-37)
CN 2 MVTrong Sông Giođan(Mc. 1: 1-8)
CN 3 MVChúa Là Nguồn Sự Sáng(Ga. 1: 6-8, 19-28)
CN 4 MVTrinh Nữ Đầy Ơn Phúc(Lc. 1: 26-38)
CN GSNgôi Lời Đã Đến(Ga. 1: 1-18)
+
Thứ 4 Lễ TroTrở Về Với Bụi Tro(Mt. 6: 1-6, 16-18)
CN 1 MCChúa Vào Nơi Hoang Địa(Mc. 1: 12-15)
CN 2 MCCùng Thầy Lên Núi(Mc. 9: 1-9)
CN 3 MCTrong Lề Luật Chúa(Ga. 2: 13-25)
CN 4 MCVì Yêu Thế Gian(Ga. 3: 14-21)
CN 5 MCHạt Lúa Miến Cuộc Đời(Ga. 12: 20-33)
+
CN Lễ Lá Đường Lên Canvê(Mc. 14: 1-15, 47)
Thứ 5 TT Chính Vì Tình Yêu(Ga. 13: 1-15)
Thứ 6 TT Tình Ngài Thập Giá(Ga. 18: 1-19, 42)
Vọng PSĐừng Sợ! Chúa Đã Phục Sinh(Mc. 16: 1-8)
CN PSChúa Là Đấng Phục Sinh(Ga. 20: 1-9)
CN 2 PSPhúc Cho Ai Vững Tin(Ga. 20: 19-31)
CN 3 PSĐừng Sợ! Chính Là Thầy Đây(Lc. 24: 35-48)
CN 4 PSHy Sinh Vì Đàn Chiên(Ga. 10: 11-18)
CN 5 PSChính Thầy Là Cây Nho(Ga. 15: 1-8)
CN 6 PSHãy Yêu Mến Nhau(Ga. 15: 9-17)
CN 7 PSĐể Chúng Nên Một(Ga. 17: 11b-19)
+
CN 1 TNNày Là Con Ta Yêu Dấu(Mc. 1: 6b-11)
CN 2 TNỞ Lại Với Ta(Ga. 1: 35-42)
CN 3 TNNước Chúa Đã Gần Đến(Mc. 1: 14-20)
CN 4 TNSức Mạnh Lời Chúa(Mc. 1: 21-28)
CN 5 TNXin Chúa Cứu Chữa Con(Mc. 1: 29-39)
CN 6 TNChúa Động Lòng Thương(Mc. 1: 40-45)
CN 7 TNTrỗi Dậy Mà Về(Mc. 2: 1-12)
CN 8 TNHãy Biết Canh Tân(Mc. 2: 18-22)
CN 9 TNNgày Sabbát(Mt. 2: 23 – 3: 6)
CN 10 TNNghe Lời Chúa Dạy(Mc. 3: 20-35)
CN 11 TNNước Trời Như Hạt Giống(Mc. 4: 26-34)
CN 12 TNSao Lại Sợ Hãi?(Mc. 4: 35-40)
CN 13 TNXin Chạm Vào Con(Mc. 5: 21-43)
CN 14 TNXin Củng Cố Niềm Tin(Mc. 6: 1-6)
CN 15 TNHãy Đi Rao Giảng Tin Mừng(Mc. 6: 7-13)
CN 16 TNĐàn Chiên Không Người Chăn(Mc. 6: 30-34)
CN 17 TNChúa Làm Phép Lạ Bánh Và Cá(Ga. 6: 1-15)
CN 18 TNHãy Đến Với Ta(Ga. 6: 24-35)
CN 19 TNTa Là Bánh Ban Sự Sống(Ga. 6: 41-52)
CN 20 TNBánh Hằng Sống(Ga. 6: 51-59)
CN 21 TNKhông Thầy Con Đến Với Ai?(Ga. 6: 61-70)
CN 22 TNChớ Giả Hình(Mc. 7: 1-8a, 14-15, 21-23)
CN 23 TNChúa Chữa Người Câm Điếc(Mc. 7: 31-37)
CN 24 TNAi Muốn Theo Ta?(Mc. 8: 27-35)
CN 25 TNAi Muốn Làm Người Lớn Nhất(Mc. 9: 29-36)
CN 26 TNTấm Lòng Bao Dung(Mc. 9: 37-42, 44, 46-47)
CN 27 TNKhông Được Phân Ly(Mc. 10: 2-16)
CN 28 TNBước Qua Cửa Hẹp(Mc. 10: 17-30)
CN 29 TNKhiêm Nhu Phục Vụ(Mc. 10: 35-45)
CN 30 TNNgười Mù Bên Vệ Đường(Mc. 10: 46-52)
CN 31 TNGiới Răn Nào Trọng Nhất(Mc. 12: 28b-34)
CN 32 TNCho Đi Bằng Cả Tấm Lòng(Mc. 12: 38-44)
CN 33 TNChỉ Có Mình Cha Biết Thôi(Mc. 13: 24-32)
CN 34 TNGiêsu! Vua Chân Lý(Ga. 18: 33b-37)
+
CN Chúa Ba NgôiLoan Tin Chúa Ba Ngôi(Mt. 28: 16-20)
CN Lễ Hiện XuốngXin Chúa Ban Thần Khí(Ga. 20: 19-23)
CN Mình Máu ThánhNày Là Mình Máu Ta Ban(Mc. 14: 12-16, 22-26)
Các Thánh Anh HàiRama, Vọng Tiếng Khóc Than(Mt. 2: 13-18)
Mẹ Thiên ChúaMẹ Suy Niệm Trong Lòng(Lc. 2: 16-21)
Mẹ Lên TrờiĐáp Tiếng Xin Vâng(Lc. 1: 39-56)
Lễ Hiển LinhTheo Ánh Sao(Mt. 2: 1-12)
Lễ Minh NiênDâng Chúa Xuân Những Tân Toan(Mt. 6: 25-34)
Gioan Tẩy GiảNiềm Vui Chào Đời(Lc. 1: 57-66, 80)
Suy Tôn Thánh GiáVì Chúa Yêu Thế Gian(Ga. 3: 13-17)
Lễ Thăng ThiênChúa Giêsu Lên Trời(Mc. 16: 15-20)
Lễ Thánh GiaNoi Gương Thánh Gia(Lc. 2: 22-40)
Lễ Thánh GiuseGiuse! Người Âm Thầm(Mt. 16: 18-21, 24a)
Thánh Phêrô và PhaolôChìa Khóa Nước Trời(Mt. 16: 13-19)
Lễ Truyền TinPhận Tôi Tớ Chúa(Lc. 1: 26-38)
THÁNH CA TIN MỪNG – NĂM C.
XUÂN.
Năm mới kính chúc
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
Ánh Mắt Chúa Xót Thương
Bao La Lòng Chúa Thương Xót
Bao la Lòng Chúa Thương Xót 2
Ca Lần Hạt Lòng Chúa Thương Xót
Có Một Nỗi Đau
Chúa Gõ Cửa Lòng Con
Giêsu, Đấng Chữa Lành
Hãy Tín Thác Lòng Chúa Thương Xót
Nơi Lòng Thương Xót Của Chúa
Nguyện Chúa Xót Thương
Suối Nguồn Xót Thương
Xin Chúa! Đỡ Nâng Đời Con
ĐỨC MẸ.
Ca Mừng Mẹ Thiên Chúa
Con Dâng Ngàn Hoa
Cùng Mẹ Mân Côi
Dâng Hoa Kính Mẹ
Dâng Mẹ Lời Kinh
Dâng Mẹ Lời Kinh Mân Côi
Hãy Về Bên Mẹ Nam Xuân
Hãy Về Với Mẹ Nam Xuân
Khấn Xin Mẹ Fatima
Kính Dâng Mẹ Fatima
Kinh Đức Mẹ Thánh Thể
Linh Hồn Ngợi Khen Thiên Chúa (Lc. 1)
Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Đức Chúa (Lc. 1)
Mẹ Ơi! Con Về Nơi Đây
Mẹ Ơi! Xin Đoái Thương
Núi Rừng La Vang
Nương Bóng Mẹ Nam Xuân
Với Mẹ, Vì Mẹ Mân Côi
CHA MẸ.
Nguyện xin bình an cho mẹ
CÁC THÁNH.
Anrê Kim Thông
Ca Khen Thánh Monica
Ca Khen Tổng Lãnh Thiên Thần
Ca Mừng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta
Ca Mừng Thánh Phanxicô Xavie
Cầu Nguyện
Cuộc Đời Mẹ Mary Mackillop
Magnus Thánh Quan Thầy
Mừng Kính Thánh Vincente Ferier
Mừng Thánh Ambrôsiô
Mừng Thánh Gioakim Và Anna
Mừng Thánh Têrêsa
Ngợi Mừng Thánh Augustinô
Thánh Giuse, Đấng Công Chính
Thánh Pio X Giáo Hoàng
Thánh Rosa Lima
CẦU HỒN.
Dâng Chúa các linh hồn
Giờ Phút Ly Biệt 
Khóc Thương Cha
Khúc Phân Ưu
Lễ dâng linh hồn 1
Lễ dâng linh hồn 2
Phận Người
HÔN PHỐI.
Nguyện dâng lên
Thắp sáng tin yêu
THEO ABC.

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh mắt Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bao la lòng Chúa thương xót/1- Huỳnh Minh Kỳ
Bao la lòng Chúa thương xót/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cõi lòng ước mơ – Huỳnh Minh Kỳ
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Con dâng ngàn hoa – Huỳnh Minh Kỳ
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Con khát khao Chúa (Tv. 62) – Huỳnh Minh Kỳ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Huỳnh Minh Kỳ
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ
Của lễ mùa xuân – Huỳnh Minh Kỳ
*
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngờ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa gõ cửa lòng con – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa Giêsu lên trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là thần trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thiện hảo (Tv. 33) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa vào nơi hoang địa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Cồn Huỳnh
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dâng Mẹ tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đáp tiếng xin vâng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Đây vườn nho Chúa (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng quên kỳ công Chúa (Tv. 77) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng sợ! Chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Giêsu! Đấng chữa lành – Huỳnh Minh Kỳ
Giêsu! Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giêrusalem ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Huỳnh Minh Kỳ
Giới răn của Chúa (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhìn lại mình – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống khiêm nhường – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tín thác lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tường thuật (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khúc ca tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
*
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Con mến yêu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin thương con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Ngài! Xin nhớ đến con – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn ngợi khen (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lòng con thống hối/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng con thống hối/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Ngài (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa về trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
*
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Năm mới kính chúc – Huỳnh Minh Kỳ
Nên duyên trầu cau – Huỳnh Minh Kỳ
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Noi gương Thánh Gia – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi lòng thương xót của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời cho ai – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời như hạt giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Ngài là gia nghiệp (TV. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Ngôi Lời đã đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện dâng lên – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện xin bình an cho mẹ – Huỳnh Minh Kỳ
Người đã sống lại – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người mù bên vệ đường – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Huỳnh Minh Kỳ

Ở lại với Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Phận tôi tớ Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho dân Người (Tv. 28) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thật giữa đời – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ
*
Sao lại sợ hãi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Suối nguồn nghỉ ngơi (Tv. 22) – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sức mạnh Lời Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Ta là Bánh ban sự sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn mừng vui – Huỳnh Minh Kỳ
Tấm lòng bao dung – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ
Tin vào Con Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Tội con Chúa đã thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Từ bỏ chính mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Thắp sáng tin yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Thân con tội lỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo ánh sao – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
*
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trái tim trong sạch (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trở về với bụi tro – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Vì Chúa yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu năm xưa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
*
Xin củng cố niềm tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin chạm vào con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa ban Thần khí – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu chữa con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa giữ gìn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin nghe lời con nguyện (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin vòng tay yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
*
Yêu mến lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ALLELUIA.

*
Alleluia (Câu xướng toàn tập ABC) – Huỳnh Minh Kỳ

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ

*
Ánh mắt Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Cõi lòng ước mơ – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa gõ cửa lòng con – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhìn lại mình – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng con thống hối/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa chữa lành con – Huỳnh Minh Kỳ
Xin tình Ngài – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA VỌNG.

*
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là nguồn sự sáng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nguyện cầu và tỉnh thức – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tỉnh thức nguyện cầu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trinh nữ đầy ơn phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong sông Giođan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA GIÁNG SINH.

*
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Noi gương Thánh Gia – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Ngôi Lời đã đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Theo ánh sao – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh

MÙA CHAY.

*
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Cho con khát khao – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa vào nơi hoang địa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Cồn Huỳnh
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trong lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trở về với bụi tro – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa giữ gìn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

TUẦN THÁNH.

*
Chính vì tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường lên Canvê – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lòng con thống hối/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vườn Dầu năm xưa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

MÙA PHỤC SINH.

*
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa Giêsu lên trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng chăn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa là Đấng phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chính là Thầy đây – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng sợ! Chúa đã phục sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đường chiều Emmau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Chúa về trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người đã sống lại – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Yêu mến lề luật Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHÚA BA NGÔI.

*
Loan tin Chúa Ba Ngôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tin vào Con Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.

*
Bánh hằng sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

*
Bao la lòng Chúa thương xót/1- Huỳnh Minh Kỳ
Bao la lòng Chúa thương xót/2 – Huỳnh Minh Kỳ
Giêsu! Đấng chữa lành – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tín thác lòng Chúa thương xót – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi lòng thương xót của Chúa – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa xót thương – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn xót thương – Huỳnh Minh Kỳ

CHÚA KITÔ VUA.

*
Chúc tụng Đức Vua – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua chân lý – Huỳnh Minh Kỳ Đinh Công Huỳnh
Giêsu! Vua thời gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHÚA THÁNH THẦN.

*
Nguyện xin bảy ơn Chúa Thánh Thần – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa ban Thần khí – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

ĐỨC MẸ.

*
Con dâng ngàn hoa – Huỳnh Minh Kỳ
Đáp tiếng xin vâng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mẹ Chúa đến viếng thăm – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phận tôi tớ Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tâm hồn mừng vui – Huỳnh Minh Kỳ

CÁC THÁNH.

*
Anrê Kim Thông – Huỳnh Minh Kỳ
Chìa khóa Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Mừng Thánh Têrêsa – Huỳnh Minh Kỳ
Niềm vui chào đời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ngợi mừng Thánh Augustinô – Huỳnh Minh Kỳ
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

CHA MẸ.

*
Nguyện xin bình an cho mẹ – Huỳnh Minh Kỳ

THIẾU NHI.

*
Rước Chúa lần đầu – Huỳnh Minh Kỳ

TẬN HIẾN.

*
Nên một với Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

HÔN PHỐI.

*
Dâng Mẹ tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khúc ca tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ
Nên duyên trầu cau – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện dâng lên – Huỳnh Minh Kỳ
Thắp sáng tin yêu – Huỳnh Minh Kỳ

CẦU HỒN.

*
Dâng Chúa các linh hồn – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/1 – Huỳnh Minh Kỳ
Lễ dâng linh hồn/2 – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH VỊNH.

*
Con chúc tụng Ngài (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Con khát khao Chúa (Tv. 62) – Huỳnh Minh Kỳ
Con phó linh hồn (Tv. 30) – Huỳnh Minh Kỳ
Con vươn linh hồn (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa công minh (Tv. 70) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là dũng lực (Tv. 17) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là Đấng từ bi (Tv. 102) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là sự sáng (Tv. 26) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa là thần trí (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ngự lên trời (Tv. 46) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa ở gần kẻ kêu cầu (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa sẽ chỉ cho con (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Chúa thiện hảo (Tv. 33) – Huỳnh Minh Kỳ
Đấng Cứu Thế giáng sinh (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Đây vườn nho Chúa (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Đừng quên kỳ công Chúa (Tv. 77) – Huỳnh Minh Kỳ
Giêrusalem ngợi khen Chúa (Tv. 147) – Huỳnh Minh Kỳ
Giới răn của Chúa (Tv. 18) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nghe tiếng Người (Tv. 94) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy tường thuật (Tv. 95) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạ lùng thay Danh Chúa (Tv. 8) – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin hãy nhớ (Tv. 24) – Huỳnh Minh Kỳ
Linh hồn ngợi khen (Tv. 145) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ
Lòng nhân hậu Ngài (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Thiên Chúa (Tv. 48) – Huỳnh Minh Kỳ
Ngài là gia nghiệp (TV. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Huỳnh Minh Kỳ
Những người tìm Chúa (Tv. 23) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc cho dân Người (Tv. 28) – Huỳnh Minh Kỳ
Phúc thay dân tộc (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Suối nguồn nghỉ ngơi (Tv. 22) – Huỳnh Minh Kỳ
Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Trái tim trong sạch (Tv. 50) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin cho chúng con (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa bảo toàn (Tv. 15) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa cứu con (Tv. 21) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa tỏ lòng (Tv. 32) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Chúa thi ân (Tv. 144) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin nghe lời con nguyện (Tv. 101) – Huỳnh Minh Kỳ
Xin trợ phù con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Ai hay tự hào – Huỳnh Minh Kỳ
Ai muốn làm người lớn nhất – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ai muốn theo Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ánh sáng và bóng tối – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước chân người gieo giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Bước qua cửa hẹp – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Canh tân đời mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con Chúa hy sinh – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Con đường sự sống – Huỳnh Minh Kỳ
Chỉ có mình Cha biết thôi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chính Thầy là cây nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ ganh tị – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chớ giả hình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa chữa người câm điếc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa đến bất ngờ – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa động lòng thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Chúa làm phép lạ bánh và cá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dù Thầy đi đâu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Dụ ngôn cỏ lùng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đàn chiên không người chăn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Đừng lo lắng chi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hạnh phúc Nước Trời – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy dọn tâm hồn – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy hành động – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sinh lợi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy sống khiêm nhường – Huỳnh Minh Kỳ
Hãy sống yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy từ bỏ mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy tha bảy mươi lần bảy – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hãy yêu mến nhau – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hỡi ai gánh nặng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Hy sinh vì đàn chiên – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Khiêm nhu phục vụ – Huỳnh Minh & Kỳ Đinh Công Huỳnh
Không được phân ly – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Không Thầy con đến với ai – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Chúa! Con mến yêu Ngài – Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa! Xin thương con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Lạy Ngài! Xin nhớ đến con – Huỳnh Minh Kỳ
Này con đi làm vườn nho – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Con Ta yêu dấu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Này là Mình Máu Ta ban – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Chúa đã gần đến – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Nước Trời cho ai – Huỳnh Minh Kỳ
Nước Trời như hạt giống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Người mù bên vệ đường – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ở lại với Ta – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phêrô, con có phúc – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc cho ai vững tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Phúc thật giữa đời – Huỳnh Minh Kỳ
Sao lại sợ hãi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sự sống và sự chết – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Sức mạnh Lời Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Ta là Bánh ban sự sống – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tấm lòng bao dung – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tình Ngài thập giá – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Tội con Chúa đã thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Từ bỏ chính mình – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Thân con tội lỗi – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Trả lại cho Thiên Chúa – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì Chúa yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Vì yêu thế gian – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Viên ngọc quý – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin củng cố niềm tin – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin chạm vào con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin Chúa cứu chữa con – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Xin vòng tay yêu thương – Huỳnh Minh Kỳ

XUÂN.

*
Của lễ mùa xuân – Huỳnh Minh Kỳ
Dâng Chúa xuân những tân toan – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
Năm mới kính chúc – Huỳnh Minh Kỳ
*
*
*

THÁNH CA THEO NHẠC SĨ (PDF.)

*
Trên 1000 Ca khúc

Trên 500 Ca khúc
.

Trên 300 Ca khúc
.
Trên 200 Ca khúc
.
Trên 100 Ca khúc
.
Trên 50 Ca khúc
.
Trên 25 Ca khúc
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s