Thánh Ca Tin Mừng (Năm A) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

 
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
THỨ TƯ LỄ TRO
Chúa biết rõ mọi điều (Mt. 6)Mi TrầmLời bài hát
Chúa Sẽ Thưởng Công (Mt. 6)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Đến Với Chúa (Mt. 6)Thái NguyênLời bài hát
Đừng phô trương (Mt. 6)Mi TrầmLời bài hát
Đừng phô trương -2 (Mt. 6)Mi TrầmLời bài hát
Đừng phô trương -3 (Mt. 6)Mi Trầm
Khi làm việc lành (Mt. 6)Bùi NinhLời bài hát
Trở Về Với Bụi Tro (Mt. 6)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Xin dủ lòng xót thương (Tv. 50)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
***************
CHÚA NHẬT 1A MÙA CHAY
Cám dỗ (Mt. 4)Mi TrầmLời bài hát
Cám Dỗ Trong Đời (Mt. 4)Thái NguyênLời bài hát
Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Huy HoàngLời bài hát
Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ (Mt. 4)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Chước Ba Thù (Mt. 4)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Hãy thờ lạy (Mt. 4)Mi TrầmLời bài hát
Những cơn cám dỗ (Mt. 4)Mi TrầmLời bài hát
Qua Cơn Cám Dỗ (Mt. 4)Thiên LýLời bài hát
Xin Chúa Giữ Gìn (Mt. 4)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ.Lời bài hát
CHÚA NHẬT 2A MÙA CHAY
Con Ta Dấu Yêu (Mt. 17)Thiên LýLời bài hát
Chúa biến hình (Mt. 17)Hiền HòaLời bát hát
Chúa biến hình (Mt. 17)Mi TrầmLời bài hát
Chúa biến hình 2 (Mt. 17)Mi TrầmLời bài hát
Chúa Biến Hình (Mt. 17)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Chúa Hiển Dung (Mt. 17)Bùi NinhLời bài hát
Đưa môn sinh lên núi (Mt. 17)Lê Phú HảiLời bài hát
Đường lên Ta-bo (Mt. 17)Mi TrầmLời bài hát
Hãy Biến Đổi (Mt. 17)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Hãy ngước nhìn lên (Mt. 17)Huy HoàngLời bài hát
Hãy nghe Lời Người (Mt. 17)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Nên Một Với Chúa (Mt. 17)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Từ trong đám mây (Mt. 17) – Nhập Lễ + Kết LễMi TrầmLời bài hát
Trên đỉnh Tabor (Mt. 17)Hồng TrầnLời bài hát
Xin Biến Đổi Con (Mt. 5)Thái NguyênLời bài hát
CHÚA NHẬT 3A MÙA CHAY
Ai uống nước Ta cho (Ga. 4)Mi TrầmLời bài hát
Bước Hồi Tâm (Ga. 4)Hiền HòaLời bát hát
Cho Con Khát Khao (Ga. 4)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Cho Con Nhận Biết (Ga. 4)Thái NguyênLời bài hát
Nào Cùng Mừng Vui (Ga. 4)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Nước Cha ban cho (Ga. 4)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Nước Hằng Sống (Ga. 4)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Nước Trường Sinh (Ga. 7)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Ngài là mạch suối mát (Ga. 4)Mi TrầmLời bài hát
Nguồn Nước Hằng Sống (Ga. 4)Thiên LýLời bài hát
Trái tim mới – Nhập Lễ + Kết LễMi TrầmLời bài hát
CHÚA NHẬT 4A MÙA CHAY
Ánh Sáng Ban Sự Sống (Ga. 9)Thiên LýLời bài hát
Ánh Sáng Và Bóng Tối (Ga. 9)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Con mù lòa…(Ga. 9)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Là Ánh Sáng (Ga. 9)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga. 9)Huy HoàngLời bài hát
Chúa mở mắt người mù (Ga, 9)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Một Người Mù (Ga. 9)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Người mù bẩm sinh (Ga. 9)Mi TrầmLời bài hát
Thông Sáng Hay Mù Tối (Ga. 9)Thái NguyênLời bài hát
Xin Mở Mắt Con (Ga. 9)Nguyễn Mông HuỳnhLời bài hát
CHÚA NHẬT 5A MÙA CHAY
Chúa là sự sống lại (Ga. 11)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Là Sự Sống Lại (Ga. 11)Thiên LýLời bài hát
La-gia-rô sống lại (Ga. 11)Mi Trầm
Niềm Vui Sự Sống (Ga. 11)Thái NguyênLời bài hát
Sự Sống Và Sự Chết (Ga. 11)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Ta Là Sự Sống (Ga. 11)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 14)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 11)Nguyên Mộng HuỳnhLời bài hát
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Chúa Đã Hiến MìnhThái NguyênLời bài hát
Đêm thâu vườn dầu (Mt. 26)Bùi NinhLời bài hát
Thánh Giá Vô Tội (Mt. 26)Thiên Lý
Vườn Dầu Năm Xưa (Mt. 26)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Chiều Tiệc Ly (Ga. 13)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Chính Vì Tình Yêu (Ga. 13)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Điều Răn Mới (Ga. 13)Thái NguyênLời bài hát
Khiêm Nhu Phục Vụ (Ga. 13)Thái Nguyên
Nghi thức rưa chân (Ga. 13)Mi Trầm
Như Thầy Đã Yêu (Ga. 13)Thiên Lý
Tình Thầy trao ban (Ga. 13)Bùi NinhLời bài hát
+++
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Tình Ngài Thập Giá (Ga. 18)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Trên Cây Thập GiáThái NguyênLời bài hát
Yêu Như Chúa YêuThái NguyênLời bài hát
+++
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Người Đã Sống Lại (Mt. 28)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Tin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28)Thái Nguyên
+++
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Buổi sáng Phục Sinh (Ga. 20)Mi Trầm
Chúa Đã Sống Lại (Ga. 20)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Chúa Là Đấng Phục Sinh (Ga. 20)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Lời Hứa Phục Sinh (Ga. 20)Thiên Lý
Vì Chúa Đã Phục Sinh (Mt. 20)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2A PHỤC SINH
Bình An Cho Các Con (Ga. 20)Thiên Lý
Không Thấy Mà Tin (Ga. 20)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Không Thấy Mà TinVũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20)Thái NguyênLời bài hát
Phúc Cho Ai Vững Tin (Ga. 20)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Tôma cứng lòng (Ga. 20)Mi Trầm
+++
CHÚA NHẬT 3A PHỤC SINH
Đường Chiều Emmau (Lc. 24)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Đường về Emmau (Lc. 24)Mi Trầm
Lữ Khách Emmau (Lc. 24)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Nhận Biết Thiên Chúa (Lc. 24)Thiên Lý
Xin Chúa Ở Lại (Lc. 24)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 4A PHỤC SINH
Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Chúa Là Đấng Chăn Chiên (Ga. 10)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Mục Tử Nhân Lành (Ga. 10)Thái NguyênLời bài hát
Ta là cửa (Ga. 10)Mi Trầm
Ta Là Cửa Chuồng Chiên (Ga. 10)Thiên Lý
+++
CHÚA NHẬT 5A PHỤC SINH
Con Đường Sự Sống (Ga. 14)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
 Chúa là đường (Ga. 14)Mi Trầm
Đường Sự Sống (Ga. 14)Thiên Lý
Thầy là đường (Ga. 14)Mi Trầm
Thầy Là Đường (Ga. 14)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Thiên Chúa Trong Đức Kitô (Ga. 14)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 6A PHỤC SINH
Ân Tình Tuyệt Vời (Ga. 14)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Đấng phù trợ khác (Ga. 14)Mi Trầm
Giới Răn Của Thầy (Ga. 14)Thiên Lý
Sự Sống Mới (Ga. 14)Thái NguyênLời bài hát
Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ.Lời bài hát
CHÚA NHẬT 7A PHỤC SINH
Lạy Cha! Giờ Đã Đến (Ga. 17)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Xin Cha Làm Vinh Hiển Con (Ga. 17)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
+++
LỄ THĂNG THIÊN.
Chúa Lên Trời (Mt. 28)Mi Trầm
Chúa Về Trời Thái NguyênLời bài hát
Nào Ta Đi Tới (Mt. 28)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Thầy sẽ ở cùng các con (Mt. 28)Mi Trầm
Trao Ban Sứ Mạng (Mt. 28)Thiên Lý
+++
LỄ HIỆN XUỐNG.
Bình An Chúa Thánh Thần (Ga. 20)Thiên Lý
Lạy Chúa Thánh Thần (Ga. 20)Mi Trầm
Thánh Thần Chúa Xuống (Ga. 20)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Xin Thánh Thần Đến (Ga. 20)Thái Nguyên

&
CHÚA NHẬT 1A THƯỜNG NIÊN
Bên bờ sông Gio-đan (Mt. 3)Mi TrầmLời bài hát
Các tầng trời mở ra (Mt. 3)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Chúa chịu Phép rửa (Mt. 3)Bùi NinhLời bài hát
Chúa chịu phép rửa (Mt. 3)Nguyễn Mộng Huỳnh
Lễ Chúa chịu phép rửa (Mt. 3)Hải Triều
Này là Con Ta yêu dấu (Mt. 3)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Ngỡ ngàng nhận ra (Mt. 3)Thái NguyênLời bài hát
Phép rửa trên sông (Mt. 3)Mi Trầm
+++
CHÚA NHẬT 2A THƯỜNG NIÊN
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Bùi NinhLời bài hát
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Thiên Lý
Cho Con Thấy Chúa (Ga. 1)Thái NguyênLời bài hát
Đây Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Mi Trầm
Đây Chiên Thiên Chúa. 2 (Ga. 1)Mi Trầm
Hãy sống khiêm nhường (Ga. 1)Mi Trầm
Ngài Là Con Thiên Chúa (Ga. 1)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát

Ngài Là Thiên Chúa (Ga. 1)
Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 3A THƯỜNG NIÊN
Các Ngươi Hãy Theo Ta (Mt. 4)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Chọn môn đệ (Mt. 4)Mi Trầm
Hãy Sám Hối (Mt. 4)Thái NguyênLời bài hát
Hãy Thống Hối (Mt. 4)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Ra Khơi (Mt. 4)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Tiếng Chúa gọi (Mt. 4)Bùi NinhLời bài hát
Tin Mừng Nước Trời (Mt. 4)Thiên LýLời bài hát
CHÚA NHẬT 4A THƯỜNG NIÊN
Bát Phúc (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Bát Phúc (Mt. 5)Thái NguyênLời bài hát
Bát Phúc Giữa Đời (Mt. 5)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Chúa là hạnh phúc (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Hạnh phúc (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Hiến Chương Nước Trời (Mt. 5)Thiên LýLời bài hát
Phúc Cho Ai (Mt. 5)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Tám Mối Phúc (Mt. 5)Bùi NinhLời bài hát + Mp4 –
Tám Mối Phúc (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 5A THƯỜNG NIÊN
Anh Em Là Muối Là Ánh Sáng (Mt. 5)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Ánh Sáng Và Muối Đất (Mt. 5)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Con muốn (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5)Thái NguyênLời bài hát
Là Muối Mặn, Là Đèn Sáng (Mt. 5)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Muối – Ánh sáng 1 (Mt. 5)Bùi NinhLời bài hát
Muối – Ánh Sáng (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Muối Đất Và Ánh Sáng (Mt. 5)Thiên LýLời bài hát
Muối và Ánh Sáng (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 6A THƯỜNG NIÊN
Công chính, chân thật (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5)Bùi NinhLời bài hát
Kiện toàn lề luât (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Lời Thiêng (Mt. 5)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Luật Chúa Kiện Toàn (Mt. 5)Thiên LýLời bài hát
Luật Chúa Thiện Toán (Mt. 5)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Xin Biến Đổi Con (Mt. 5)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 7A THƯỜNG NIÊN
Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Bùi NinhLời bài hát
Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Hãy Sống Yêu Thương (Mt. 5)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Như Đấng Trọn Lành (Mt. 5)Thiên LýLời bài hát
Rộng tình tha thứ (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
Trọn Lành Như Cha (Mt. 5)Thái NguyênLời bài hát
Vị Tha Bác Ái (Mt. 5)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Yêu thương (Mt. 5)Mi TrầmLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 8A THƯỜNG NIÊN
Đừng Lo Lắng Chi (Mt. 6)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Đừng lo ngày mai (Mt. 6)Mi Trầm
Làm tôi hai chủ (Mt. 6)Mi Trầm
Lo Chi Ngày Mai (Mt. 6)Thiên Lý
Người sẽ ban cho (Mt. 6)Bùi NinhLời bài hát
Quan Phòng (Mt. 6)Nguyễn Hùng Cường _ Viễn XứLời bài hát
Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 9A THƯỜNG NIÊN
Lời Chúa Răn Dạy (Mt. 7)Thiên Lý
Nhà xây trên đá (Mt. 7)Mi Trầm
Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 7)Thái NguyênLời bài hát
Thi hành ý Chúa (Mt. 7)Bùi NinhLời bài hát
Xây nhà trên cát (Mt. 7)Mi Trầm
Xây Nhà Trên Đá (Mt. 7)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 10A THƯỜNG NIÊN
Chúa kêu gọi (Mt. 9)Mi Trầm
Chúa muốn tình yêu (Mt. 9)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Thương Tội Nhân (Mt. 9)Thiên Lý
Điều Chúa Muốn (Mt. 9)Thái NguyênLời bài hát
Mát-thêu người thu thuế (Mt. 9)Mi Trầm
Tiếng Chúa Gọi (Mt. 9)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Thân Con Tội Lỗi (Mt. 9)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 11A THƯỜNG NIÊN
 Kìa đồng lúa (Mt. 9)Mi Trầm
Lúa chín đầy đồng (Mt. 9) Bùi NinhLời bài hát
Lúa Chín Đầy Đồng (Mt. 9)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Hãy Cho Nhưng Không (Mt. 9)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Sai Con Đi (Mt. 9)Thiên Lý
Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 12A THƯỜNG NIÊN
Chúa Hằng Gìn Giữ (Mt. 10)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Đừng sợ (Mt. 10)Mi TrầmLời bài hát
Đừng Sợ! (Mt. 10)Thái NguyênLời bài hát
Đừng Sợ (Mt. 10)Thiên Lý
Hãy Tuyên Xưng Thầy (Mt. 10)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Tuyên xưng Danh Ta (Mt. 10)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 13A THƯỜNG NIÊN
Ai đón tiếp (Mt. 10)Mi Trầm
Ai muốn theo Ta (Mt. 10)Bùi NinhLời bài hát
Chân Lý Yêu Thương (Mt. 10)Thiên Lý
Hãy cho đi (Mt. 10)Mi Trầm
Niềm Tin Sắt Son (Mt. 10)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Nghịch Lý Của Tin Mừng (Mt. 10)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Theo Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc (Mt. 10)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Vác Thập Giá Mình (Mt. 10)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 14A THƯỜNG NIÊN
Ách Ta Êm Ái (Mt. 11)Thiên Lý
Ai gánh nặng (Mt. 11)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Ai vất vả (Mt. 11)Hải Triều
Ách êm ái gánh nhẹ nhàng (Mt. 11)Nguyễn Mộng Huỳnh
Ách Ta êm ái (Mt. 11)Thiên Lý
Chúa cất tiếng mời (Mt. 11)Thái NguyênLời bài hát
Hãy đến với Ta (Mt. 11)Hiền Hòa
Hãy đến với Ta (Mt. 11)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hãy học (Mt. 11)Mi Trầm
Hỡi ai gánh nặng (Mt. 11)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Mạc khải cho những người nhỏ (Mt. 11)Hải Triều
Ngài đến (Mt. 11)Mi Trầm
Thánh Tâm Ngài (Mt. 11)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 15A THƯỜNG NIÊN
Bước Chân Người Gieo Giống (Mt. 13)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Dụ ngôn gieo giống (Mt. 13)Bùi NinhLời bài hát
Gieo giống (Mt. 13)Mi TrầmLời bài hát
Hạt giống gieo vào đất tốt (Mt. 13)Mi TrầmLời bài hát
Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13)Thái NguyênLời bài hát
Hạt Giống Nước Trời (Mt. 13)Thiên Lý
Người Đi Gieo Giống (Mt. 13)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
+++
CHÚA NHẬT 16A THƯỜNG NIÊN
Bấy giờ (Mt. 13)Mi TrầmLời bài hát
Dụ Ngôn Cỏ Lùng (Mt. 13)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Lúa tốt – Cỏ lùng (Mt. 13)Bùi NinhLời bài hát
Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Lúa Và Cỏ Lùng (Mt. 13)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13)Thái NguyênLời bài hát
Như Nước Trời (Mt. 13)Thiên Lý
+++
CHÚA NHẬT 17A THƯỜNG NIÊN
Chọn Lựa Khôn Ngoan (Mt. 13)Thiên Lý
Dụ ngôn Nước Trời (Mt. 13)Bùi NinhLời bát hát
Nước Trời (Mt. 13)Mi TrầmLời bài hát
Nước Trời (Mt. 13)Thái NguyênLời bài hát
Ngọc quý Nước Trời (Mt. 13)Mi TrầmLời bài hát
Tìm Nước Chúa (Mt. 13)Mi TrầmLời bài hát
Viên Ngọc Quý (Mt. 13)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 18A THƯỜNG NIÊN
Bánh Và Cá (Mt. 14)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Chạnh Lòng Thương Xót (Mt. 14)Thiên Lý
Chúc tụng Chúa Trời (Mt. 14)Bùi NinhLời bài hát
Đấng Tiên Tri (Mt. 14)Mi Trầm
Hạnh Phúc Thay (Mt. 14)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Hãy Cho Họ Ăn (Mt. 14)Thái NguyênLời bài hát
Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá (Mt. 14)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 19A THƯỜNG NIÊN
Đi trên sóng nước (Mt. 14)Mi TrầmLời bài hát
Hãy Vững Tâm (Mt. 14)Thái NguyênLời bài hát
Hãy yên tâm (Mt. 14)Mi TrầmLời bài hát
Sóng Gió Lặng Yên (Mt. 14)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Thầy đây đừng sợ (Mt. 14)Bùi NinhLời bài hát
Thầy Ơi Cứu Con (Mt. 14)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Vững Tin Nơi Chúa (Mt. 14)Thiên Lý
+++
CHÚA NHẬT 20A THƯỜNG NIÊN
Con xin tin (Mt. 15)Bùi NinhLời bài hát
Đức Tin Vững Vàng (Mt. 15)Thiên Lý
Lạy Chúa! Xin Thương Con (Mt. 15)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Lòng mạnh tin (Mt. 15)Mi Trầm
Lòng Tin Lớn Lao (Mt. 15)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 21A THƯỜNG NIÊN
Con nên Tảng đá (Mt. 16)Bùi NinhLời bài hát
Con tin Đức KItô (Mt. 16)Mi Trầm
Đấng Ki-tô (Lc. 9)Mi Trầm
Phêrô, Con Có Phúc (Mt. 16)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Tuyên Xưng Đức Kitô (Mt. 16)Thái NguyênLời bài hát
Xin Tuyên Xưng (Mt. 16)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Xưng Tụng Danh Chúa (Mt. 16)Thiên Lý
+++
CHÚA NHẬT 22A THƯỜNG NIÊN
Ai muốn theo Ta (Mt. 16)Bùi NinhLời bài hát
Bỏ Mình Theo Chúa (Mt. 16)Thiên Lý
Đường Thánh Giá (Mt. 16)Mi Trầm
Hãy Từ Bỏ Mình (Mt. 16)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Nếu Muốn Theo Thầy (Mt. 16)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Theo Thầy (Mt. 16)Mi Trầm
Theo Thầy (Mt. 16)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Vác Thập Giá Mình (Mt. 16)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 23A THƯỜNG NIÊN
Ân Huệ (Mt. 18)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Chu toàn luật Cha (Mt. 18)Bùi NinhLời bài hát
Giúp Nhau Hoàn Thiện (Mt. 18)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Hãy nhận mình (Tv. 18)Mi Trầm
Sửa dạy (Mt. 18)Mi Trầm
Sửa Lỗi Cho Nhau (Mt. 18)Thái NguyênLời bài hát
Trách Nhiệm Tình Thương (Mt. 18)Thiên Lý
Yêu thương (Mt. 18)Mi Trầm
+++
CHÚA NHẬT 24A THƯỜNG NIÊN
Chúa nhân ái (Mt. 18)Mi Trầm
Hãy Tha Bảy Mươi Lần Bảy (Mt. 18)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Hết Lòng Tha Thứ (Mt. 18)Thái NguyênLời bài hát
Mở Lòng Tha Thứ (Mt. 18)
Nguyện xin ơn Cha (Mt. 18)Bùi NinhLời bài hát
Tha thứ (Mt. 18)Mi Trầm
Tha Thứ Luôn Luôn (Mt. 18)Nguyễn Mộng HuỳnhLời bài hát
Xin Tha Nợ (Mt. 18)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
+++
CHÚA NHẬT 25A THƯỜNG NIÊN
Cùng Một Đồng Lương (Mt. 20)Thiên Lý
Chớ Ganh Tị (Mt. 20)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Dù Đã Bao Muộn Màng (Mt. 20)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Làm Vườn nho (Mt. 20)Bùi NinhLời bài hát
Thiên Chúa Công Bình (Mt. 20)Thái NguyênLời bài hát
Trước hết (Mt. 20)Mi Trầm
+++
CHÚA NHẬT 26A THƯỜNG NIÊN
Hai người con 21)Mi Trầm
Này Con Đi Làm Vườn Nho (Mt. 21)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Nước Chúa Trời (Mt. 21)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Ngôn Hành Thống Nhất (Mt. 21)Thiên Lý
Sống trọn ý Cha (Mt. 21)Bùi NinhLời bài hát
Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 21)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 27A THƯỜNG NIÊN
Con Chúa Hy Sinh (Mt. 21)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Những người làm vườn nho (Mt. 21)Mi Trầm
Ông chủ vườn nho (Mt. 21)Bùi NinhLời bài hát
Viên đá góc (Mt. 21)Mi Trầm
Viên Đá Góc (Mt. 21)Thái NguyênLời bài hát
Vườn Nho Dân Chúa (Mt. 21)Thiên Lý
Yêu Ngài Mà Thôi (Mt. 21)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
+++
CHÚA NHẬT 28A THƯỜNG NIÊN
Chúa Đã Mời Gọi (Mt. 22)Thái NguyênLời bài hát
Chúa gọi mời con đến (Mt. 22)Mi Trầm
Hai người con (Mt. 21)Mi Trầm
Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Tiệc cưới Nước Trời (Mt. 22)Bùi NinhLời bài hát
Tiệc Hạnh Phúc Nước Trời (Mt. 22)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Yến Tiệc Hồng Ân (Mt. 22)Thiên Lý
+++
CHÚA NHẬT 29A THƯỜNG NIÊN
Hãy trả về Xê-da (Mt. 22)Mi Trầm
Hãy Trao Trả (Mt. 22)Thiên Lý
Trả Lại Cho Thiên Chúa (Mt. 22)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22)Bùi NinhLời bài hát
Trả Về Thiên Chúa (Mt. 22)Thái NguyênLời bài hát
Trả về Xê-da (Mt. 22)Mi Trầm
Xê-da Và Thiên Chúa (Mt. 22)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
+++
CHÚA NHẬT 30A THƯỜNG NIÊN
Bài Ca Yêu Thương (Mt. 22)Thái NguyênLời bài hát
Con nguyện yêu Chúa (Mt. 22)Mi Trầm
Điều răn trọng nhất (Mt. 22)Bùi NinhLời bài hát
Giới Luật Mến Yêu (Mt. 22)Thiên Lý
Giới Răn Trọng Nhất (Mt. 22)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Luật yêu thương (Mt. 22)Mi Trầm
+++
CHÚA NHẬT 31A THƯỜNG NIÊN
Ai tự nâng lên cao (Mt. 23)Mi Trầm
Hãy Hành Động (Mt. 23)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Là Anh Em Với Nhau (Mt. 23)Thái NguyênLời bài hát
Lời Nói Việc Làm (Mt. 23)Thiên Lý
Khiêm nhu phục vụ (Mt. 23)Bùi NinhLời bài hát
Nâng mình lên (Mt. 23)Mi Trầm
+++
CHÚA NHẬT 32A THƯỜNG NIÊN
Chúa Đến Bất Ngờ (Mt. 25)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Đèn Canh Thức (Mt. 25)Thiên Lý
Mười cô trinh nữ (Mt. 25)Bùi NinhLời bài hát
Mười cô trinh nữ (Mt. 25)Mi Trầm
Mười Cô Trinh Nữ (Mt. 25)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Nếu Mai Chúa Đến (Mt. 25)Thái NguyênLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 33A THƯỜNG NIÊN
Chúa Đã Trao Phó (Mt. 25)Thái NguyênLời bài hát
Đầy tớ trung tín (Mt. 25)Mi Trầm
Hãy Sinh Lợi (Mt. 25)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Nén Bạc Cho Con (Mt. 25)Thiên Lý
Nén bạc chủ trao (Mt. 25)Bùi NinhLời bài hát
Những nén bạc (Mt. 25)Mi Trầm
Trổ Sinh Hoa Trái (Mt. 25)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
+++
CHÚA NHẬT 34A THƯỜNG NIÊN
Con Người đến (Mt. 25)Mi Trầm
Chúc Tụng Đức Vua (Mt. 25)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh Kỳ
Lạy Chúa Uy Quyền (Mt. 25)Thiên Lý
Này Con Yêu Dấu (Mt. 25)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Ngày Chúa Đến (Mt. 25)Thái NguyênLời bài hát
Vua Trời ngự tới 2 (Mt. 25)Bùi NinhLời bài hát

&

LỄ CHÚA BA NGÔI.
Abba! Lạy Cha (Ga. 4)Nguyên HữuLời bài hát
Ba Ngôi Nhiệm Mầu (Ga. 3)Thiên Lý
Chúa Ba Ngôi (Ga. 3)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 3)Thái Nguyên
+++
LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ.
Bánh Hằng Sống (Ga. 6)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
Lương Thực Trường Sinh (Ga. 6)Thái NguyênLời bài hát
Mình Máu Châu Báu (Ga. 6)Thiên Lý
+++
LỄ THÁNH TÂM CHÚA.
Ai gánh nặng (Mt. 11)Nguyễn Hùng Cường + Viễn XứLời bài hát
Nguồn tin yêu (Mt. 11)Thái Nguyên
+++
LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt. 1)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA
Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt. 1)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
LỄ TRUYỀN TIN
Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt. 1)Nguyễn Hùng Cường + Viễn Xứ
LỄ THÁNH GIUSE
Giuse! Người âm thầm (Mt. 1)Đinh Công Huỳnh + Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Thiên ý nhiệm mầu (Mt. 1)Nguyễn Mộng Huỳnh
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
CHÚA NHẬT 1A MÙA VỌNG
Chờ trong tỉnh thức (Mt. 24)Nguyễn Mộng Huỳnh
Chúa đến bất ngờ (Mt. 24)Huy Hoàng
Đổi mới tâm hồn (Mt. 24)Mi Trầm
Hãy canh thức (Mt. 24)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Hãy lo canh thức (Mt. 24)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Hãy sẵn sàng (Mt. 24)Đinh Công Huỳnh
Hãy sẵn sàng (Mt. 24)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lời bài hát
Hãy tỉnh thức (Mt. 24)Mi Trầm
Hãy tỉnh thức -2 (Mt. 24)Mi Trầm
Hãy Tỉnh Thức (Mt. 24)Thái NguyênLời bài hát
Hãy tỉnh thức (Mt. 24)Thành Tâm
Hãy tỉnh thức luôn (Mt. 24)Xuân Đường
Tỉnh thức sẵn sàng (Mt. 24)Thiên LýLời bài hát
Tỉnh Thức Sẵn Sàng (Mt. 24)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
CHÚA NHẬT 2A MÙA VỌNG
Anh em hãy sám hối (Mt. 3) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Anh em hãy sám hối (Mt. 3)Xuân Đường
Dọn Đường Đón Chúa (Mt. 3)Thái NguyênLời bài hát + Mp4
Hãy ăn năn (Mt. 3)Mi Trầm
Hãy ăn năn thống hối (Mt. 3)Đinh Công Huỳnh
Hãy ăn năn thống hối (Mt. 3)Mi Trầm
Hãy dọn đường (Mt. 3)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Hãy dọn đường Chúa (Mt. 3)Thiên Lý
Hãy sám hối (Mt. 3)Huy Hoàng
Hãy Sám Hối Nước Trời Gần Đến (Mt. 3) Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Hãy sửa đường (Mt. 3)Nguyễn Mộng Huỳnh
Này Ngài sẽ đến (Mt. 3)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lời bài hát
Nước Trời đã gần (Mt. 3)Thành Tâm
Trong rừng sâu (Mt. 3)Mi Trầm
CHÚA NHẬT 3A MÙA VỌNG
Các ngươi xem gì (Mt. 11)Nguyễn Mộng Huỳnh
Con biết cậy ai (Mt. 11)Huy Hoàng
Đấng cao trọng (Mt. 11)Đinh Công Huỳnh
Đấng phải đến (Mt. 11)Thiên Lý
Gioan! Người Được Sai Đến (Mt. 11)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Gio-an Tẩy Giả (Mt. 11)Mi Trầm
Hãy vui lên (Mt. 11)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Muôn đời tạ ơn (Mt. 11)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lời bài hát
Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Mt. 11)Thái NguyênLời bài hát
Thầy là ai (Mt. 11)Thiên Duyên
Xem gì ở sa mạc (Mt. 11)Mi Trầm
CHÚA NHẬT 4A MÙA VỌNG
Báo mộng (Mt. 1)Mi Trầm
Chúa ở cùng con (Mt. 1)Đinh Công Huỳnh
Chúa ở cùng ta (Mt. 1)Nguyễn Duy
Chúa yêu con người (Mt. 1)Huy Hoàng
Dám Ra Khỏi Mình (Mt. 1)Thái NguyênLời bài hát
Để Chúa hiện diện (Mt. 1)Thiên Lý
Emmanuel (Mt. 1)Thiên Duyên
Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt. 1)Cao Huy Hoàng
Emmanuel! Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt. 1)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lời bài hát
Nguyện xin Emmanuel (Mt. 1)Hùng Lân
Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta (Mt. 1)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
Thiên ý nhiệm mầu (Mt. 1)Nguyễn Mộng Huỳnh
LỄ GIÁNG SINH
Ngôi Lời Đã Đến (Ga. 1)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
LỄ THÁNH GIA
Đi trốn (Mt. 2)Mi Trầm
Đời sống Thánh Gia (Mt. 2)Thái NguyênLời bài hát
Gia đình Na-za-ret (Mt. 2)Thiên Lý
Hành trình Thánh Gia (Mt. 2)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Lời bài hát
Hãy thức dậy (Mt. 2)Mi Trầm
Noi gương gia đình Thánh Gia (Mt. 2)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Noi Gương Thánh Gia (Mt. 2)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Thánh Gia (Mt. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
LỄ HIỂN LINH
Cả thành xôn xao (Mt. 2)Hải Triều
Các Đạo sĩ (Mt. 2)Mi Trầm
Chúng tôi đã thấy (Mt. 2)Hải Triều
Dâng tiến Vua Trời (Mt. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Hỡi Bêlem (Mt. 2)Nguyễn Mộng Huỳnh
Niềm Tin Lên Đường (Mt. 2)Thái NguyênLời bài hát
Từ phương Đông (Mt. 2)Nguyễn Hùng Cường
Viễn Xứ
Theo ánh sao (Mt. 2)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ
Lời bài hát
LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI
Rama, vọng tiếng khóc than (Mt. 2)Đinh Công Huỳnh
Huỳnh Minh Kỳ

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s