Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007

NĂM A.
Nhập Lễ (Mùa Vọng)Vui LênLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh Vịnh 121Lời bài hát –
Hãy Tỉnh Thức (Mt. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh Vịnh 71Lời bài hát –
Dọn Đường Đón Chúa (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh Vịnh 145Lời bài hát –
Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Mt. 11)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh vịnh 23Lời bài hát –
Dám Ra Khỏi Mình (Mt. 1)Lời bài hát + Mp4
LỄ GIÁNG SINH
Lễ Giáng Sinh (Nửa Đêm)Thánh vịnh 95Lời bài hát –
Lễ Giáng Sinh (Rạng Đông)Thánh vịnh 96Lời bài hát –
Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày)Thánh vịnh 97Lời bài hát –
Nhập LễBêlemLời bài hát + Mp4
Ca Mừng Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Chúa Đã Xuống ĐờiLời bài hát + Mp4
Đêm Tình ThươngLời bài hát + Mp4
Dâng LễDâng Chúa Hài Nhi Lời bài hát + Mp4
Đêm Đông Dâng Chúa 1 Lời bài hát + Mp4
Đêm Đông Dâng Chúa 2Lời bài hát + Mp4
Hiệp LễÁnh sáng BelemLời bài hát + Mp4
Chúa Xuống ĐờiLời bài hát + Mp4
Chuyện Một Tình ThươngLời bài hát + Mp4
Đêm hồng ânLời bài hát + Mp4
Tình Khúc Đêm ĐôngLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật sau Lễ Giáng SinhThánh vịnh 147Lời bài hát –
Lễ Thánh GiaThánh vịnh 127Lời bài hát –
Đời Sống Thánh Gia (Mt. 2)Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh vịnh 71Lời bài hát –
Niềm Tin Lên Đường (Mt. 2)Lời bài hát
Chúa Giêsu Chịu Phép RửaThánh vịnh 28Lời bài hát
Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát 
Cho Con Thấy Chúa (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênThánh vịnh 26Lời bài hát 
Hãy Sám Hối (Mt. 4)Lời bài hát
TẾT NGUYÊN ĐÁN
Chúa mùa xuânLời bài hát + Mp4
Dâng Chúa ngày xuânLời bài hát + Mp4
Ngày xuân bên ChúaLời bài hát + Mp4
Vui ngày xuân mớiLời bài hát + Mp4
Xuân hồng ngày mớiLời bài hát + Mp4
Lễ Giao ThừaThánh vịnh 120Lời bài hát
Mùng 1 TếtThánh vịnh 8Lời bài hát
Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6)Lời bài hát
Mùng 2 TếtThánh vịnh 127Lời bài hát
Thắp Nén Hương LòngLời bài hát + Mp4
Mùng 3 TếtThánh vịnh 103Lời bài hát
Ví Như…Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát 
Bát Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh vịnh 111Lời bài hát –
Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Xin Biến Đổi Con (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Trọn Lành Như Cha (Mt. 5)Lời bài hát
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
Đến Với Chúa (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh vịnh 50Lời bài hát
Cám Dỗ Trong Đời (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh vịnh 32Lời bài hát
Xin Biến Đổi Con (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh vịnh 94Lời bài hát
Cho Con Nhận Biết (Ga. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh vịnh 22Lời bài hát
Thông Sáng Hay Mù TốiLời bài hát
Lễ Thánh GiuseThánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25.03)Thánh vịnh 39Lời bài hát + Mp3
Với Mẹ con dâng – Dâng LễLời bài hát + Mp3
Chúa Đã Làm Người – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Xin vâng như Mẹ – Kết LễLời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh vịnh 129Lời bài hát + Mp3
Niềm Vui Sự Sống (Ga. 11)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 21Lời bài hát
Rước Lá Thánh vịnh 46Lời bài hát
Thánh vịnh 23Lời bài hát
Chúa Đã Hiến Mình – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thứ Năm Tuần ThánhLễ Dầu (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Lời bài hát
Điều Răn Mới (Ga. 13)Lời bài hát
Nghi Thức Rửa ChânKhiêm Nhu Phục Vụ (Ga. 13)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh vịnh 30Lời bài hát
Yêu Như Chúa YêuLời bài hát
Kính Thờ Thánh Giá ChúaTrên Cây Thập GiáLời bài hát
Vọng Phục SinhTin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 1Thánh vịnh 32Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 2Thánh vịnh 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 3Xuất hành 15Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 4Thánh vịnh 29Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 5Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Alleluia
Vì Chúa Đã Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh vịnh 15Lời bài hát
Xin Chúa Ở Lại (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh vịnh 22Lời bài hát
Mục Tử Nhân LànhLời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh vịnh 32Lời bài hát
Thiên Chúa Trong Đức Kitô (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhThánh vịnh 65Lời bài hát
Sự Sống Mới (Ga. 14)Lời bài hát
Lễ Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Chúa Về Trời Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
Xin Thánh Thần Đến
Lễ Chúa Ba NgôiĐanien 3Lời bài hát
Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
Lễ Mình Máu Chúa KitôThánh vịnh 147Lời bài hát
Lương Thực Trường SinhLời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa GiêsuThánh vịnh 102Lời bài hát
Nguồn Tin Yêu
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh vịnh 99Lời bài hát 
Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát –
Đừng Sợ (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh vịnh 88Lời bài hát –
Vác Thập Giá Mình (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát –
Chúa Cất Tiếng Mời (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh vịnh 64Lời bài hát –
Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh vịnh 85Lời bài hát 
Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát 
Nước Trời (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát –
Hãy Cho Họ Ăn (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát 
Hãy Vững Tâm (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh vịnh 66Lời bài hát –
Lòng Tin Lớn Lao (Mt. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát –
Tuyên Xưng Đức Kitô (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát –
Vác Thập Giá Mình (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát –
Sửa Lỗi Cho Nhau (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát –
Hết Lòng Tha Thứ (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát –
Thiên Chúa Công Bình (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát –
Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79Lời bài hát –
Viên Đá Góc (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát –
Chúa Đã Mời Gọi (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát –
Trả Về Thiên Chúa (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát –
Bài Ca Yêu Thương (Mt. 22)Lời bài hát
Các Thánh Nam NữThánh vịnh 23Lời bài hát
Đâu Chỉ Là..
Bát Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Cầu Cho Các Tín Hữ Đã Qua ĐờiThánh vịnh 22Lời bài hát
Trước Nhan Ngài
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130Lời bài hát –
Là Anh Em Với Nhau (Mt. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát –
Nếu Mai Chúa Đến (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát –
Chúa Đã Trao Phó (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát –
Ngày Chúa Đến (Mt. 25)Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh Vịnh 121 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh Vịnh 71 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh Vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23 Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Lc. 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia. 12 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
+++
Lễ Giáng Sinh (Nửa Đêm) Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Rạng Đông) Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Lễ Giáng Sinh (Ban Ngày) Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật sau Lễ Giáng Sinh Thánh vịnh 147 Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125 Lời bài hát
+
Rước Lá (1) (Tv. 46) Thánh vịnh Lời bài hát
Rước Lá (2) (Tv. 23) Thánh vịnh Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21) Thánh vịnh Lời bài hát
Lễ Dầu (Tv. 88) Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát
*
Vọng Phục Sinh 1 Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 2 Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Hát mừng Chúa 3 Xuất hành 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh 4 Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Ca Tiếp Liên Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Alleluia Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Thánh vịnh 26 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Thánh vịnh 102 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Thánh vịnh 96 Lời bài hát
+
Lễ Thăng Thiên Thánh vịnh 46 Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Thánh vịnh 103 Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61 Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49 Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64 Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85 Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40 Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80 Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129 Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106 Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92 Lời bài hát
+
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Thánh vịnh137 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Thánh vịnh 65 Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Thánh vịnh 67 Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 31C Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Thánh vịnh 16 Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Thánh vịnh 121 Lời bài hát
+*
Chúa Ba Ngôi – A Đanien 3 Lời bài hát
Mình Máu Chúa – A Thánh vịnh 147 Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa – A Thánh vịnh 102 Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – B Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – B Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – B Isaia 12 Lời bài hát
+
Lễ Chúa Ba Ngôi – C Thánh vịnh 8 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh – C Thánh vịnh 109 Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm – C Thánh vịnh 22 Lời bài hát
+++
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH – NGOẠI LỊCH
+++
Mẹ Thiên Chúa (1/1)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Thánh Phaolo Trở Lại (25/1)Thánh vịnh 116Lời bài hát
Dâng Chúa Giêsu Trong ĐT. (02.02)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Tạ ơnThánh vịnh 112Lời bài hát
Lễ Tất NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Lễ Giao ThừaThánh vịnh 120Lời bài hát
Mùng 1 TếtThánh vịnh 8Lời bài hát
Mùng 2 TếtThánh vịnh 127Lời bài hát
Mùng 3 TếtThánh vịnh 103Lời bài hát
Thánh Giuse (19/3)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25/3)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Khánh Nhật Truyền GiáoThánh vịnh 95Lời bài hát
Thánh Luca (18/10)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Thánh Simon & Giuđa (28/10)Thánh vịnh 18Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Các Đẳng (02.11)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Cầu Hồn An TángThánh vịnh 24Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)Thánh vịnh 125Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm (8/12)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Thánh Gioan Tông Đồ (27/12)Thánh vịnh 96Lời bài hát
Ban Bí Tích Thêm SứcThánh vịnh 103Lời bài hát
THÁNH CA TIN MỪNG
MÙA VỌNG – GIÁNG SINH
+
Chúa Nhật 1A Mùa VọngHãy Tỉnh Thức (Mt. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Dọn Đường Đón Chúa (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Niềm Vui Ơn Cứu Độ (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Dám Ra Khỏi Mình (Mt. 1) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Sống Tỉnh Thức Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Chân Thành Sám Hối Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Người Làm Chứng Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Chúa Đã Làm Người Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy Dọn Đường Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Chân Thành Sám Hối Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Niềm Vui Lên Đường Lời bài hát
+
Lễ Thánh GiaĐời Sống Thánh Gia (Mt. 2) Lời bài hát
Lễ Hiển LinhNiềm Tin Lên Đường (Mt. 2) Lời bài hát
+
MÙA CHAY – PHỤC SINH
+
Thứ Tư Lễ TroĐến Với Chúa (Mt. 6) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayCám Dỗ Trong Đời (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Xin Biến Đổi Con (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Cho Con Nhận Biết (Ga. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thông Sáng Hay Mù Tối Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Niềm Vui Sự Sống (Ga. 11) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Cám Dỗ Nào (Mc. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Biến Đổi Đời Con Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thanh Tẩy Đền Thờ Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Chúa Yêu Thế Gian Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Hạt Lúa Vùi Chôn Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Cám Dỗ Trong Đời (Lc. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Biến Hình Đổi Dạng (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Ăn Năn Tội Mình (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Con Nay Trở Về (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Chúa Luôn Tha Thứ (Ga. 8) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá (Bài Thương Khó)Chúa Đã Hiến Mình Lời bài hát
Nghi Thức Rửa ChânKhiêm Nhu Phục Vụ (Ga. 13) Lời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhĐiều Răn Mới (Ga. 13) Lời bài hát
Kính Thờ Thánh Giá ChúaTrên Cây Thập Giá Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhYêu Như Chúa Yêu Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh ATin Mừng Phục Sinh 1 (Mt. 28) Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh BTin Mừng Phục Sinh 2 Lời bài hát
Đêm Vọng Phục Sinh CTin Mừng Phục Sinh 3 (Lc. 24) Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Vì Chúa Đã Phục Sinh (Ga. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A.B.C Phục Sinh Niềm Vui Phục Sinh (Ga. 20) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Xin Chúa Ở Lại (Lc. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thiên Chúa Trong Đức Kitô (Ga. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Sự Sống Mới (Ga. 14) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Là Chứng Nhân (Lc. 24) Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4B. Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Ở Lại Trong Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Tình Nào Lớn Hơn (Ga. 15) Lời bài hát + Mp3
+
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Một Tình Yêu Mến (Ga. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Mục Tử Nhân Lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Điều Răn Mới Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Chúa Trong Lòng Con (Ga. 14) Lời bài hát
+
Lễ Chúa Thăng ThiênChúa Về Trời  Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống AXin Thánh Thần Đến Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống BThần Khí Sự Sống Và Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống CNguồn Lực Thánh Thần Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
*
Chúa Nhật 1A Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Mt. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Cho Con Thấy Chúa (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Hãy Sám Hối (Mt. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Bát Phúc (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Là Muối, Là Ánh Sáng (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Xin Biến Đổi Con (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Trọn Lành Như Cha (Mt. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Tình Yêu Trong Hành Động Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Điều Chúa Muốn (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thế Giới Hôm Nay (Mt. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Đừng Sợ (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Vác Thập Giá Mình (Mt. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Chúa Cất Tiếng Mời (Mt. 11) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Hạt Giống Lời Chúa (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Lúa Với Cỏ Lùng (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Nước Trời (Mt. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Hãy Cho Họ Ăn (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Hãy Vững Tâm (Mt. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Lòng Tin Lớn Lao (Mt. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Tuyên Xưng Đức Kitô (Mt. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Vác Thập Giá Mình (Mt. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Sửa Lỗi Cho Nhau (Mt. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Hết Lòng Tha Thứ (Mt. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thiên Chúa Công Bình (Mt. 20) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Tình Yêu Trong Hành Động (Mt. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Viên Đá Góc (Mt. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Chúa Đã Mời Gọi (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Trả Về Thiên Chúa (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Bài Ca Yêu Thương (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Là Anh Em Với Nhau (Mt. 23) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Nếu Mai Chúa Đến (Mt. 25) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Chúa Đã Trao Phó (Mt. 25) Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Ngày Chúa Đến (Mt. 25) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Hãy Đến Mà Xem Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Hãy Theo Ta  Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Lời Ngài  Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Một Mình Với Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Đón Nhận Tha Nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Duy Nơi Ngài Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Chúa Là Niềm Vui Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Ngày Của Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh Ý Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Nước Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Biển Đời Giông Tố Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Một Lòng Tin Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Cần Ra Khỏi Mình Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Người Được Sai Đi  Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Nghỉ Ngơi Bên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Hãy Cho Họ Ăn (Ga. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Của Ăn Muôn Đời  Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Lương Thực Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Con Biết Theo Ai Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Từ Trái Tim Con Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Xin Chúa Dùng Con Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thầy Là Ai?  Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Tâm Tình Yêu Mến Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Có Biết Bao Điều  Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Đối Với Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Chúa Buồn… Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Muốn Làm Lớn Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Xin Thương Xót Con Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Điều Răn Trọng Nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Với Chúa Với Người Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Lúa Với Cỏ Lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Giêsu, Vua Tình Yêu Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Ngỡ Ngàng Nhận Ra (Lc. 3) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Chúa Đến Cho Đời Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Hồng Ân Cứu Độ Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Khó Tin Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Vâng Lời Thầy (Lc. 5) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Hạnh Phúc Đời Con Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Một Đời Như Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Nhìn Lại Chính Mình (Lc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Con Không Đáng (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Chúa Chạnh Lòng Thương (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Vì Đã Yêu Nhiều (Lc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Thầy Là Đức Kitô Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Con Đường Giêsu Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Người Được Sai Đi Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Tình Con Dâng Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Chỉ Có Một Điều Cần Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Cứ Xin Sẽ Được Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Chẳng Còn Lại Gì Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Trung Tín Đợi Chờ Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Ngọn Lửa Tình Yêu Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Qua Cửa Hẹp Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Sống Khiêm Nhường (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Dấn Bước Theo Ngài (Lc. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Con Nay Trở Về (Lc. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Sống Trung Tín (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Hướng Đến Tha Nhân (Lc. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Làm Điều Phải Làm (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Lòng Biết Ơn Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Cầu Nguyện Luôn (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Xin Chúa Xót Thương (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Đón Nhận Chúa (Lc. 19) Lời bài hát + Mp4 –
Chúa Nhật 32C Thường Niên Niềm Vui Sự Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Bền Đỗ Đến Cùng Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Giêsu, Vua Tình Yêu Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG
+
Lễ Chúa Ba Ngôi AMầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi BTin Yêu Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi CSuối Nguồn Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh HồnTrước Nhan Ngài Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam NữĐâu Chỉ Là.. Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ Bát Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lên TrờiMagnificatLời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô ALương Thực Trường SinhLời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô BBí Tích Tình Yêu Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa Kitô CHãy Cho Họ Ăn (Lc. 9) Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ANguồn Tin Yêu Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu BLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu CTrái Tim Rực Cháy  Lời bài hát
Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy GiảChúa Đã Gọi Tôi Lời bài hát
Lễ Thánh Phêrô & PhaolôTuyên Xưng Đức Kitô Lời bài hát
Mồng 1 Tết Tin Chúa Quan Phòng (Mt. 6) Lời bài hát
Mồng 2 Tết Thắp Nén Hương Lòng Lời bài hát
Mồng 3 Tết Ví Như…(Tv. 126) Lời bài hát + Mp3
THEO CHỦ ĐỀ KHÁC.
 
Cho một cuộc tìnhAlbum Thánh Ca
Đời tin yêuAlbum Thánh Ca
Giêsu tình yêu của TôiAlbum Thánh Ca
Sống cho Tình YêuAlbum Thánh Ca
Tâm tình Mùa ChayAlbum Thánh Ca
Tâm tình Mùa VọngAlbum Thánh Ca
Tin Mừng Giáng SinhAlbum Thánh Ca
Tin mừng Phục SinhAlbum Thánh Ca
Tình ca người được yêuAlbum Thánh Ca
Tình ca Thập GiáAlbum Thánh Ca
Tình ca vô tận Album Thánh Ca
Tình con dâng MẹAlbum Thánh Ca
Tình yêu dâng hiến Album Thánh Ca
Tình yêu Giáng SinhAlbum Thánh Ca
+++
Alleluia AlleluiaAllêluiaLời bài hát
+++
BelemNhập Lễ
Ca tụng ChúaNhập LễLời bài hát
Các tầng trời mở raNhập Lễ
Chúa nguồn bình anNhập LễLời bài hát
Chúa đã xuống đờiNhập Lễ
Dâng Chúa ngày XuânNhập Lễ
Đêm tình thương Nhập Lễ
Đi Về Nhà ChaNhập LễLời bài hát
Hân hoan tiến bướcNhập LễLời bài hát
Hoan ca chúc tụngNhập LễLời bài hát
Lên đền NgàiNhập LễLời bài hát
Lòng con sám hốiNhập Lễ
Lời vọng
Mùa ChayNhập Lễ
Mùa Xuân đã đếnNhập Lễ
Mừng Các Thánh Tử đạo
Tâm tình sám hốiNhập Lễ
Tâm tư reo mừngNhập LễLời bài hát
Thắp sáng tim conNhập LễLời bài hát
Trời cao hỡi
Về bên nhan ChúaNhập LễLời bài hát
Về Nhà Cha
Vui lênNhập Lễ
+++
Của lễ hiến dângDâng LễLời bài hát
Của lễ hy sinhDâng LễLời bài hát
Của lễ mớiDâng LễLời bài hát
Cùng Mẹ dâng hiếnDâng LễLời bài hát
Dâng Ba NgôiDâng LễLời bài hát
Dâng ChaDâng LễLời bài hát
Dâng Chúa Ba NgôiDâng LễLời bài hát + Mp4
Dâng lên ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng lên NgàiDâng LễLời bài hát
Đồi xưaDâng LễLời bài hát
Hiến lễ đời conDâng LễLời bài hát
Hiến lễ tình yêuDâng LễLời bài hát
Hiến lễ Vượt QuaDâng LễLời bài hát
Hiệp dângDâng LễLời bài hát
Hợp dâng trong yêu thươngDâng LễLời bài hát
Lễ dângDâng LễLời bài hát
Tiến dâng NgàiDâng LễLời bài hát
Thượng tiến dângDâng LễLời bài hát
Với Mẹ con dângDâng LễLời bài hát + Mp4
+++
Bài ca yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bàn tay NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biến đổi đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm Tạ Chúa Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Có cũng như khôngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con chỉ là conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con tin vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chỉ có một điều cầnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con nhận biếtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho con nhìn thấyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cho tim con rộng mởCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa cất tiếng mờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa đã trao phóCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Chúa đến cho đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là gia nghiệpCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là hy vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa nguồn hạnh phúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa trong đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa trong lòng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa vẫn đi quaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Đâu chỉ làCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Điều mơ ước của conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Gần bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Gia nghiệp đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu bài tình caCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu tình yêu của tôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu tôi hát về NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêsu Vua tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giòng sữa thiêngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạnh phúc đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạt lúa vùi chônCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy dọn đường ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy vững tâmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khát KhaoCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Khoảng cách cuộc đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lạy Chúa, Con Tin!Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời ban sự sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Luôn cậy trông NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lương thực trường sinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Máu Cứu ĐộCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mầu Nhiệm Tình YêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mỗi ngày đời conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một cõi riêng tưCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một đời cảm mếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một đời như ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một mình với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm vui ơn cứu độCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Niềm vui trong ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Ngài đến trong đời tôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngàn lời ca vangCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Ngỡ ngàng nhận raCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhạc khúc yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhiệm mầu của yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Như con thơCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Những khát mongCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ôi tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống cho tình yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống khiêm nhường Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống mầu nhiệm Ba NgôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Sống Với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Suối Nguồn Tình YêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tình cảm tạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tình xin vângCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tâm tình yêu mếnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tân Phúc Âm hóa Giáo xứCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tiếng Chúa Kêu MờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tin yêu hy vọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình ca tri ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình con với ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa nhân hậuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình hiến dângCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình nào lớn hơnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từ khi chào đờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từ trái tim conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Từng ngày theo ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thánh ý ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thao thức một đời Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trung tín đợi chờCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ví Như…(Tv. 126)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Với Chúa con điCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Vui Mừng Trong ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa cứu chữaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa dùng con Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Ca vang GiêsuKết LễLời bài hát
Cho một tình yêuKết LễLời bài hát
Chứng Nhân Tin MừngKết LễLời bài hát
Hạnh phúc cho aiKết LễLời bài hát
Loan báo Tin MừngKết LễLời bài hát
Ngày của MẹKết LễLời bài hát
Ơn cha nghĩa mẹKết LễLời bài hát
Sống cho Tin MừngKết LễLời bát hát
Sống Tin MừngKết LễLời bài hát
Sống tình hiệp thôngKết LễLời bài hát
Sống Thánh Lễ Cuộc ĐờiKết LễLời bát hát
Xây Dựng Nước TrờiKết LễLời bài hát
+++
Ánh sáng BelemMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
BelemMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Ca Mừng Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Ca Mừng Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa Đã ĐếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đã Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đã xuống đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa Đến!Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa Đến Trong ĐờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa Xuống ĐờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chuyện Một Tình ThươngMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng Chúa Hài NhiMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng Chúa Hài Nhi 1Mùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng Chúa Hài Nhi 2Mùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng Thánh Tử Hài NhiMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm Đông Dâng ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm Đông Dâng Chúa 1Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Đêm Đông Dâng Chúa 2Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Đêm Đông dâng Chúa 3Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm đông sương gió 1Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm đông sương gió 2Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm hồng ân 1Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Đêm hồng ân 2Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm Tình ThươngMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Đêm tình yêuMùa Giáng SinhLời bài hát
Là chứng nhânMùa Giáng SinhLời bài hát
Một Chuyện TìnhMùa Giáng SinhLời bài hát
Ngài Đã ĐếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình Khúc Đêm ĐôngMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Hãy dọn đường ChúaMùa VọngLời bài hát
Hãy tỉnh thứcMùa VọngLời bài hát
Lời VọngMùa VọngLời bài hát
Niềm vui lên đườngMùa VọngLời bài hát
Tỉnh thức và cầu nguyệnMùa VọngLời bài hát
Trời cao hỡi Mùa VọngLời bài hát
Vui lênMùa VọngLời bài hát
+++
Cám dỗ nàoMùa ChayLời bài hát
Cám dỗ trong đờiMùa ChayLời bài hát + Mp3
Có biết bao điềuMùa ChayLời bài hát + Mp3
Con nay trở vềMùa ChayLời bài hát + Mp3
Của ăn muôn đờiMùa ChayLời bài hát
Của Lễ Con DângMùa ChayLời bài hát
Cha Vẫn Chờ ConMùa ChayLời bài hát
Chân thành sám hốiMùa ChayLời bài hát
Chúa đã hiến mìnhMùa ChayLời bài hát + Mp3
Chúa đã trao phóMùa ChayLời bài hát
Chúa Đành Bỏ ConMùa ChayLời bài hát
Chúa luôn tha thứMùa ChayLời bài hát + Mp3
Chúa Từ BiMùa ChayLời bài hát + Mp3
Chúa Vẫn Thứ ThaMùa ChayLời bài hát
Dâng lời sám hối Mùa ChayLời bài hát
Dâng Thân PhậnMùa ChayLời bài hát
Đến Với ChúaMùa ChayLời bài hát
Đồi xưaMùa ChayLời bài hát
Đường Ta ĐiMùa ChayLời bài hát
Đường Thập GiáMùa ChayLời bài hát + Mp3
Giêsu Vua Tình YêuMùa ChayLời bài hát + Mp3
Hạt lúa vùi chônMùa ChayLời bài hát + Mp3
Hướng đến tha nhânMùa ChayLời bài hát + Mp3
Hướng nhìn về ChúaMùa ChayLời bài hát
Lòng con sám hốiMùa ChayLời bài hát
Lời Trần TìnhMùa ChayLời bài hát + Mp3
Máu Cứu ĐộMùa ChayLời bài hát
Sám HốiMùa ChayLời bài hát
Tâm Tình Sám HốiMùa ChayLời bài hát
Tâm tình yêu mếnMùa ChayLời bài hát
Theo Đường Chúa ĐiMùa ChayLời bài hát
Về với cát bụiMùa ChayLời bài hát
Vì Tội Chúng ConMùa ChayLời bài hát
Xin biến đổi conMùa ChayLời bài hát
Xin thương conMùa ChayLời bài hát
Yêu Như Chúa YêuMùa ChayLời bài hát + Mp3
+++
Con xin phó thácTuần ThánhLời bài hát
Chúa đã hiến mìnhTuần ThánhLời bài hát
Thánh giá Đức KitôTuần ThánhLời bài hát + Mp3
Thập Giá Niềm Tự HàoTuần ThánhLời bài hát
Trái Tim Nhân LànhTuần ThánhLời bài hát + Mp3
Trên Cây Thập GiáTuần ThánhLời bài hát + Mp3
Vua hiển vinhTuần ThánhLời bài hát
+++
Con Đường Theo ChúaMùa Phục SinhLời bài hát
Cho con vượt quaMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa Về TrờiMùa Phục SinhLời bài hát
Hãy ca mừng ChúaMùa Phục SinhLời bài hát
Là chứng nhân (Lc. 24)Mùa Phục SinhLời bài hát + Mp3
Hiến Lễ Vượt QuaMùa Phục SinhLời bài hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Ngày Đức KitôMùa Phục SinhLời bài hát
Ngày Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát + Mp3
Nguồn lực Thánh ThầnMùa Phục SinhLời bài hát + Mp3
Reo Mừng LênMùa Phục SinhLời bài hát
Tin mừng Phục sinh 1Mùa Phục SinhLời bài hát
Tin mừng Phục sinh 2Mùa Phục SinhLời bài hát
Tin mừng Phục sinh 3Mùa Phục SinhLời bài hát
Tình Nào Lớn Hơn (Ga. 15)Mùa Phục SinhLời bài hát + Mp3
Vì Chúa đã phục sinhMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Chúa mùa xuânXuânLời bài hát + Mp4
Dâng Chúa ngày xuânXuânLời bài hát + Mp4
Đêm xuân nguyện cầuXuânLời bài hát
Hiến lễ đầu xuânXuânLời bài hát
Mùa xuân đã đếnXuânLời bài hát
Ngày xuân bên ChúaXuânLời bài hát + Mp4
Ngày xuân mớiXuânLời bài hát
Thắp Nén Hương Lòng XuânLời bài hát + Mp4
Vui ngày xuân mớiXuânLời bài hát + Mp4
Xuân hồng ânXuânLời bài hát
Xuân hồng ngày mớiXuânLời bài hát + Mp4
+++
Dâng Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Mầu Nhiệm Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Sống mầu nhiệm Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Tin yêu Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Trong Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát + Mp4
Vinh Danh Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát + Mp4
Giêsu Tình YêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Máu Trái TimThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát + Mp3
Ngọn Lửa Tình YêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Thờ Lạy Chúa GiêsuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trái Tim Nhân LànhThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát + Mp3
Trái Tim Rực CháyThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát + Mp3
Nguồn lực Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát + Mp3
Nguyện Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Thần khí sự sống và tình yêuChúa Thánh Thần
Xin Thánh Thần đếnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát + Mp3
Tôn vinh lòng Chúa thương xótLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Thương xót như Chúa ChaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
Ai người có hiểuĐức MẹLời bài hát
Bên Mẹ chiều vềĐức MẹLời bài hát
Con xin dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Chứng nhân Mẹ yêuĐức Mẹ
Dâng hiến cho MẹĐức MẹLời bài hát
Hoa đỏ dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hoa tím dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hoa trắng dâng Mẹ Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hoa vàng dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hoa xanh dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hợp Dâng Với MẹĐức MẹLời bài hát
Kinh ngợi khenĐức MẹLời bài hát
Lạy Đức Mẹ Chúa TrờiĐức MẹLời bài hát
Lời kinh Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi)Lời bài hát
Lời Kinh Yêu MẹĐức MẹLời bài hát
Mẹ Dạy ConĐức MẹLời bài hát
Mẹ Đã Sống Đức MẹLời bài hát
Mẹ hiệp thôngĐức MẹLời bài hát
Mẹ là mùa xuânĐức MẹLời bài hát
Mẹ Từ NhânĐức MẹLời bài hát
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)Đức MẹLời bài hát
Mẹ với conĐức MẹLời bài hát
Mừng Mẹ Vinh PhúcĐức MẹLời bài hát
Niềm vui lên đườngĐức MẹLời bài hát
Nữ Vương Thiên ĐàngĐức MẹLời bài hát
Ngợi ca Mẹ về trờiĐức MẹLời bài hát
Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa GiêsuĐức MẹLời bài hát
Sinh Nhật Đức Maria Đức MẹLời bài hát
Tìm Đến Mẹ YêuĐức MẹLời bài hát
Tình mẹ thương conĐức MẹLời bài hát
Trinh Nữ Đầy Ân PhúcĐức MẹLời bài hát
Xin Mẹ bên conĐức MẹLời bài hát
Xin vâng như MẹĐức MẹLời bài hát
+++
Bia đá ngàn thuCác ThánhLời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt NamCác ThánhLời bài hát
Cây cao bóng cảCác ThánhLời bài hát
Gioan Tiền HôCác ThánhLời bài hát
Gioan Tông đồCác ThánhLời bài hát
Giuse trong âm thầmCác ThánhLời bài hát
Học Nơi Thánh GiaCác ThánhLời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tiền hôCác ThánhLời bài hát
Máu chứng niềm tinCác ThánhLời bài hát
Máu Chứng Tình YêuCác ThánhLời bài hát
Máu hiến dângCác ThánhLời bài hát
Máu Trái TimCác ThánhLời bài hát
Một đời nhân chứngCác ThánhLời bài hát
Mừng Các Thánh Tử ĐạoCác ThánhLời bài hát
Mừng Kính Thánh Phêrô QuýCác ThánhLời bài hát
Nhân chứng Tin MừngCác ThánhLời bài hát
Nhân chứng tình yêuCác ThánhLời bài hát
TêrêsaCác ThánhLời bài hát
Thánh Gioan Tông đồCác ThánhLời bài hát
Thánh MônicaCác ThánhLời bài hát
Thánh TêrêsaCác ThánhLời bài hát
Theo gương Gioan Tiền hôCác ThánhLời bài hát
+++
Chúa Đưa Con VềCầu HồnLời bài hát
Hy vọng vào ChúaCầu HồnLời bài hát
Tiếng Con Nguyện CầuCầu HồnLời bài hát
Trở về bên ChúaCầu HồnLời bài hát
Trở về nguồnCầu HồnLời bài hát
Trung tín đợi chờCầu HồnLời bài hát
Trước Nhan NgàiCầu HồnLời bài hát
+++
Nguyện cầu cho cha mẹCha MẹLời bài hát
Nguyện cầu cho mẹCha MẹLời bài hát
Thắp nén hương lòngCha MẹLời bài hát
+++
Bạn tình của lòng tôiTận HiếnLời bài hát
Cảm mến tình ChaTận HiếnLời bài hát
Con đã đếnTận HiếnLời bài hát
Con muốnTận HiếnLời bài hát
Con thuộc về ChúaTận HiếnLời bài hát
Con vui tiến lênTận HiếnLời bài hát
Con xin đếnTận HiếnLời bài hát
Chúa nguồn hạnh phúcTận HiếnLời bài hát
Dâng lời ước thệTận HiếnLời bài hát
Dâng tiến đời conTận HiếnLời bài hát
Điều con mơ ướcTận HiếnLời bài hát
Đời tin yêuTận HiếnLời bài hát
Đời tin yêuTận HiếnLời bài hát
Gia nghiệp đời conTận HiếnLời bài hát
Lạy Thầy! Thầy biếtTận HiếnLời bài hát
Một lòng tin yêuTận HiếnLời bài hát
Một mình với ChúaTận HiếnLời bài hát
Người được sai điTận HiếnLời bài hát
Nhiệm Mầu Của Yêu ThươngTận HiếnLời bài hát
Những khát mongTận HiếnLời bài hát
Say tình Thập giáTận HiếnLời bài hát + Mp3
Sống cho Tin MừngTận HiếnLời bài hát
Sống tỉnh thứcTận HiếnLời bài hát
Tình ca dâng hiếnTận HiếnLời bài hát
Tình con dâng ChúaTận HiếnLời bài hát
Tình con yêu ChúaTận HiếnLời bài hát
Tình Chúa Với ConTận HiếnLời bài hát
Tình Hiến DângTận HiếnLời bài hát
Tình thương ChúaTận HiếnLời bài hát + Mp3
Từ khi chào đờiTận HiếnLời bài hát
Từng Ngày Theo ChúaTận HiếnLời bài hát
Thập giá đời conTận HiếnLời bài hát + Mp3
Vẫn làTận HiếnLời bài hát
Với Chúa con điTận HiếnLời bài hát
+++
Tiếng Chúa kêu mờiTruyền giáoLời bài hát
+++
Bài ca tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Dâng Chúa tình yêu 1Hôn PhốiLời bài hát
Dâng Chúa tình yêu 2Hôn PhốiLời bài hát
Dâng Chúa tình yêu 3Hôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 1Hôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 2Hôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 3Hôn PhốiLời bài hát
Dâng Mẹ tình yêu 4Hôn PhốiLời bài hát
Đồng hành với gia đìnhHôn PhốiLời bài hát
Hai tiếng yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Kỳ công của ChúaHôn PhốiLời bài hát
Ngày của yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Nghĩa yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
+++
Ánh Sáng BêlemHợp XướngLời bài hát
Chúa Đã ĐếnHợp XướngLời bài hát
Chúa Đến! Chúa Đến! Chúa ĐếnHợp XướngLời bài hát
Đêm Đông Dâng Chúa 2Hợp XướngLời bài hát
+++
TUẦN THÁNH – PHỤC SINH 
Chúa Nhật Lễ LáRước Lá (1) (Tv. 46)Lời bài hát
Rước Lá (2) (Tv. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Đã Hiến MìnhLời bài hát
Thứ Năm Tuần ThánhLễ Dầu (Tv. 88)Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly (Tv. 115)Lời bài hát
Khiêm Nhu Phục VụLời bài hát
Điều Răn Mới (Ga. 13)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30)Lời bài hát
Trên Cây Thập GiáLời bài hát
Yêu Như Chúa YêuLời bài hát
Vọng Phục Sinh**
Sau bài đọc 1Vọng Phục Sinh 1 (Tv. 32)Lời bài hát
Sau bài đọc 2Vọng Phục Sinh 2 (Tv. 15)Lời bài hát
Sau bài đọc 3Hát mừng Chúa 3 (Xh. 15)Lời bài hát
Sau bài đọc 4Vọng Phục Sinh 4 (Tv. 29)Lời bài hát
Sau Thánh ThưVọng Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Tin Mừng Phục Sinh 3 (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
AlleluiaLời bài hát
Vì Chúa Đã Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhChúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Niềm Vui Phục SinhLời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhChúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)Lời bài hát
Một Tình Yêu Mến (Ga. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhChúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Mục Tử Nhân LànhLời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)Lời bài hát
Điều Răn MớiLời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhChúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv.66)Lời bài hát
Chúa Trong Lòng Con (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhChúa Nhật 7C Phục Sinh (Tv.96)Lời bài hát
***
Lễ Thăng ThiênLễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa Về Trời Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngLễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Nguồn Lực Thánh ThầnLời bài hát

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s