Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH + TIN MỪNG (NĂM A)
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTa vui mừng 1 (Tv. 121) Lời bài hát + Mp4
Hãy canh thức (Mt. 24)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát + Mp4
Anh em hãy sám hối (Mt. 3) Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Đến Cứu Chúng Con (Tv. 145)Lời bài hát + Mp4
Được Ơn Cứu Độ (Mt. 11)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa VọngĐức Vua Vinh Hiển (Tv. 23)Lời bài hát + Mp4
Ông Giuse Đón Bà Maria (Mt. 1)Lời bài hát + Mp4
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01)Lễ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời (Tv. 66)Lời bài hát + Mp4
Lễ Hiển Linh (08.01)Lễ Chúa Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát + Mp4
Thờ lạy Chúa (Tv. 71)Lời bài hát (Mp4)
Chúa Nhật 1A Thường Niên (09.01)Tuôn Đổ Phúc Lành (Tv. 28)Lời bài hát (Mp4)
Chúa Chịu Phép Rửa (Mt. 3)Lời bài hát (Mp4)
Chúa Nhật 2A Thường Niên (15.01)Đấng Xóa Tội Trần Gian (Ga. 1)Lời bài hát + Mp4
Thực Thi Ý Ngài (Tv. 39)Lời bài hát + Mp4
Lễ Giao Thừa (21.01)Ở Nơi Danh Chúa (Tv. 120)Lời bài hát + Mp4
Tám Mối Phúc Thật (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Mồng Một Tết (22.01)Hãy Ký Thác (Tv. 36)Lời bài hát + Mp4
Tin Tưởng Vào Chúa (Tv. 36)Lời bài hát + Mp4
Đấng Hoàn Thiện (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Ai Yêu Mến Thầy (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
Mồng Hai TếtĐường Lối Của Chúa (Tv. 127)Lời bài hát + Mp4
Mồng Ba TếtThiên Chúa Con Thờ (Tv. 103)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Thường NiênChúa Là Nguồn Ánh Sáng (Tv. 26)Lời bài hát + Mp4
Anh Em Hãy Sám Hối (Mt. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Thường NiênTâm Hồn Nghèo Khó (Tv. 145)Lời bài hát + Mp4
Phúc Thay (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Thường NiênChiếu rọi kẻ ngay lành (Tv. 111)Lời bài hát + Mp4
Anh Em Là Muối Là Ánh Sáng (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 02.02Ánh Sáng Chúa (Nhập Lễ)Lời bài hát + Mp4
Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)Lạy Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Thường NiênHạnh Phúc Thay (Tv. 118)Lời bài hát + Mp4
Luật Chúa Thiện Toán (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 7A Thường NiênChúa từ bi nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát + Mp4
Như Thầy yêu thương (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Nhập Lễ Mùa ChayLời cầu thiết thaLời bài hát + Mp4
Thứ Tư Lễ TroXin dủ lòng xót thương (Tv. 50)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 1A Mùa ChayXin dủ lòng xót thương (Tv. 50)Lời bài hát + Mp4
Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin đổ tình thương (Tv. 32)Lời bài hát + Mp4
Hãy nghe Lời Người (Mt. 17)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa ChayNgày hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát + Mp4
Nước Cha ban cho (Ga. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChẳng thiếu thốn gì (Tv. 22)Lời bài hát + Mp4
Chúa mở mắt người mù (Ga, 9)Lời bài hát + Mp4
Lễ Thánh Giuse 19.03Dòng dõi Người (Tv. 88)Lời bài hát + Mp4
Lễ Truyền Tin 25.03Ngôi Lời của Chúa – Nhập LễLời bài hát + Mp4
Này con đến (Tv. 39) – Đáp CaLời bài hát + Mp4
Này đây Trinh Nữ (Is. 7) – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát + Mp4
Chuyện kể về anh Ladarô (Ga. 11)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật Lễ LáTrẻ em Do Thái (Tv. 46) – Nhập LễLời bài hát + Mp4
Reo vang ca tụng Chúa (Tv. 23) – Kiệu LáLời bài hát + Mp4
Muôn lạy Chúa (Tv. 21) – Đáp CaLời bài hát + Mp4
Thứ Năm Tuần ThánhMáu Đức Kitô (Tv. 115) – Lễ Tiệc LyLời bài hát + Mp4
Lời bài hát + Mp4
 
Bộ lễ Cầu HồnBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Bộ lễ Hương Kinh (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Kính Mừng (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Lạy Cha Hằng Hữu (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kính Lạy Nữ Vương (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Sáng Danh (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Trông Cậy (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh vinh danh (+ P. Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Lạy Chiên Thiên Chúa (+ P. Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Lần chuỗi Kinh Mến Yêu (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Thánh! Thánh! Thánh! (+ P. Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
+++
AlleluiaAllêluiaLời bài hát
Halleluia Chúa khải hoànAllêluiaLời bài hát
+++
Ai cho conNhập LễLời bài hát
Ai lên nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Ai vào nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Ẩn thân vào nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Biết bao vui mừngNhập LễLời bài hát
Bước vào Thánh đàiNhập LễLời bài hát
Ca mừng Chúa taNhập LễLời bài hát
Con hát bài tân caNhập LễLời bài hát
Con hân hoanNhập LễLời bài hát
Con hoan caNhập LễLời bài hát
Đoàn người đông đảo.Nhập LễLời bài hát + Mp4
Gần bên ChúaNhập LễLời bài hát
Hãy đến reo mừng (Tv. 94)Nhập LễLời bài hát + Mp4
Hãy hát lênNhập LễLời bài hát
Hân hoan tiến vào Cung Thánh.Nhập LễLời bài hát + Mp4
Lạy Chúa GiêsuNhập LễLời bài hát
Lòng con hân hoanNhập LễLời bài hát
Lòng con vui mừngNhập LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầuNhập LễLời bài hát
Một điều con ướcNhập LễLời bài hát
Muôn khúc Thánh caNhập LễLời bài hát
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121)Nhập LễLời bài hát
Ở trong nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Reo mừng ChúaNhập LễLời bài hát
Tâm tư con reo mừng (1)Nhập LễLời bài hát
Tâm tư con reo mừng (2)Nhập LễLời bài hát
Tinh hoa lúa mì (Tv. 80)Nhập LễLời bài hát
Tôi nâng phím đànNhập LễLời bài hát
Thánh lễ MisaNhập LễLời bài hát
Vào cung thánhNhập LễLời bài hát
Vào nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Vào tạ ơn ChúaNhập LễLời bài hát
Vào thánh cungNhập LễLời bài hát
Vào thánh điện (Tv. 99)Nhập LễLời bài hát
Vui vui saoNhập LễLời bài hát
Xin cho conNhập LễLời bài hát
Xin cho hồn conNhập LễLời bài hát
Xin hãy mởNhập LễLời bài hát
+++
Ai được lên núi Chúa (Tv 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ai được trèo lên (Tv 14)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ân nghĩa Ngài (Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ân sủng Chúa (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Bài ca cảm tạ (Tv 95) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ban ơn cứu độ (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Cảm tạ Chúa (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Một bài ca (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát + Mp4
Thực thi ý Ngài (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Việc Chúa làm 2 (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xin phục hồi chúng con (Tv. 79)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Xót thương chút phận (Tv. 122)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Bánh miến rượu nhoDâng LễLời bài hát
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115)Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng đầu mùaDâng LễLời bài hát + Mp4
Lễ dâng đầu XuânDâng LễLời bài hát
Lễ vật con dângDâng LễLời bài hát + Mp4
Xin dângDâng LễLời bài hát
Xin dâng lênDâng LễLời bài hát
Xin dâng lên ChaDâng LễLời bài hát
Xin dâng về ChúaDâng LễLời bài hát
Xin hiệp dâng (1)Dâng LễLời bài hát
Xin hiệp dâng (2)Dâng LễLời bài hát
Xin hiệp nhấtDâng LễLời bài hát
Xin ơn thái hòaDâng LễLời bài hát
Xin tiến dâng (+ P. Đức Huyến)Dâng LễLời bài hát
+++
Ai yêu mến Thầy Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ánh sáng Chúa KitôCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ân tình Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bác ái yêu thươngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bài ca mừng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bánh bởi trờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bao nhiêu là ơn phúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết lấy chiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ tình ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cám ơn Ngài (+ Phạm Đức Huyến)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con cần ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đừng sợ hãiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Hãy tín thác vào ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Hồng ân cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Người yêu của tôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Về nguồnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Vinh danh Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa cho con (Hòa âm)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin đổi mới trái timCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Xin được kết hiệpCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin hãy dẫn dắt con (Hòa âm)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin mở mắt môi conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ơn bảy nguồnCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin tạ ơn ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin thắp sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu thương là đường ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Cao đẹp thayKết Lễ Lời bài hát + Mp4
Đường con đi (Tv. 18)Kết Lễ Lời bài hát + Mp4
Mang một tâm tìnhKết Lễ Lời bài hát + Mp4
+++
Ai ăn thịt tôi (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Anh em hãy cầu nguyện (Lc. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Anh em hãy ra đi (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Bánh Trường Sinh (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Vua dân Do Thái (Ga. 18) Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Xin Chúa chữa lành (Mc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Anh em hãy vui luônMùa VọngLời bài hát
Con chờ ChúaMùa VọngLời bài hát
Lòng con mong ChúaMùa VọngLời bài hát + Mp4
Mưa Vị Cứu TinhMùa VọngLời bài hát + Mp4
Trời cao xin đổ sươngMùa VọngLời bài hát + Mp4
+++
An bình Chúa thương – Hợp xướngMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Ba nhà Đạo sĩMùa Giáng SinhLời bài hát
Bêlem năm xưaMùa Giáng SinhLời bài hát
Bên hang đá BêlemMùa Giáng SinhLời bài hát
Ca khen Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đã ra đời (Hòa âm)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa giang tay hiền hòa (+ P. Đức Huyến)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Chuông ngân vangMùa Giáng SinhLời bài hát
Dâng con tim yêuMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm hồng ânMùa Giáng SinhLời bài hát
Đoàn mục đồngMùa Giáng SinhLời bài hát
Hài nhiMùa Giáng SinhLời bài hát
Hài nhi giáng trầnMùa Giáng SinhLời bài hát
Hân hoan đón ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ dâng mừng Chúa Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (+ P. Đức Huyến)Mùa Giáng SinhLời bài hát
Mầu Nhiệm Chúa Giáng Trần Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Mẹ ru Con ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng Chúa ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Mừng vui lênMùa Giáng SinhLời bài hát
Noel đã về đâyMùa Giáng SinhLời bài hát
Noel NoelMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Noel về rồiMùa Giáng SinhLời bài hát
Noi gương Thánh GiaMùa Giáng SinhLời bài hát
Nơi Chúa sinh raMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Nơi hang đáMùa Giáng SinhLời bài hát
Nơi thành BêlemMùa Giáng SinhLời bài hát
Nhớ Mùa Đông XưaMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Quỳ bên máng cỏMùa Giáng SinhLời bài hát
Sáng danh Đức ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Suy niệm về ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Tạ ơn Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Tấm lòng mục đồngMùa Giáng SinhLời bài hát
Tiếng Mẹ ru ConMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình Gia ThấtMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu con dângMùa Giáng SinhLời bài hát
Thánh Tử ra đờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Thiên đàng trần gianMùa Giáng SinhLời bài hát
Trời bừng vuiMùa Giáng SinhLời bài hát
Vì yêu nhân thếMùa Giáng SinhLời bài hát
Vinh danh ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
Vinh quang Chúa (Is. 50)Mùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Bao năm quaMùa ChayLời bài hát
Bên bờ sôngMùa ChayLời bài hát
Bên dòng sôngMùa ChayLời bài hát
Bốn mươi ngày chay tịnhMùa ChayLời bài hát
Con đã xúc phạmMùa ChayLời bài hát
Hoán cải tâm hồnMùa ChayLời bài hát + Mp4
Mùa sám hốiMùa ChayLời bài hát
Về cùng Thiên ChúaMùa ChayLời bài hát
Vinh dự đời tôiMùa ChayLời bài hát
Vinh dự nơi Thập GiáMùa ChayLời bài hát
Xin dủ lòng thươngMùa ChayLời bài hát
Xin đổi thayMùa ChayLời bài hát
Xin vâng lời NgàiMùa ChayLời bài hát
Xin vâng ý ChaMùa ChayLời bài hát + Mp4
+++
AlleluiaMùa Phục SinhLời bài hát
Bà Maria MadalenaMùa Phục SinhLời bài hát
Ca tiếp liên – Lễ Chúa Thánh ThầnMùa Phục SinhLời bài hát
Ca tụng ChúaMùa Phục SinhLời bài hát
Vua chiến thắng (Ca tiếp liên)Mùa Phục SinhLời bài hát
Vui lên – Ca lênMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Cảm mến ChúaMùa XuânLời bài hát
Chào Mùa Xuân MớiMùa XuânLời bài hát + Mp4
Lễ dâng đầu Xuân Mùa XuânLời bài hát
Mùa Xuân vừa sangMùa XuânLời bài hát + Mp4
Ước mơ ngày xuânMùa XuânLời bài hát
Xuân đã vềMùa XuânLời bài hát
Xuân mới đã vềMùa XuânLời bài hát
Xuân nay đã vềMùa XuânLời bài hát
Xuân reo vuiMùa XuânLời bài hát
Xuân tạ ơnMùa XuânLời bài hát
Xuân về 1Mùa XuânLời bài hát
Xuân về 2Mùa XuânLời bài hát
Xuân xuân ơiMùa XuânLời bài hát
+++
Chúa chúng con (Tv. 8)Chúa Ba NgôiLời bài hát + Mp4
Vinh danh Thiên ChúaChúa Ba NgôiLời bài hát
Vua tình yêuChúa Kitô VuaLời bài hát
Vui lên đất trời (+ Phạm Đức Huyến)Mình Máu ThánhLời bài hát
Xin Chúa Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin sai Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin Thần Linh ChúaChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Bao la lòng ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Ca vang tình ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Cảm tạ Lòng Thương Xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Con đây vẫn tinLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Con xin một chỗLòng Thương Xót ChúaLời bài hát + Mp4
Đừng sợ vì có ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Song hành bên ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát + Mp4
Thác nguồn thương xót chúng conLòng Thương Xót ChúaLời bài hát + Mp4
Ước mơ dâng caoLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Và tôi tín thácLòng Thương Xót ChúaLời bài hát + Mp4
Việc Chúa làm (Tv. 110)Lòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Xuân mới Lòng Chúa Xót ThươngLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
Ave MariaĐức MẹLời bài hát
Ave Maria (Hòa âm)Đức MẹLời bài hát
Bà là ai?Đức MẹLời bài hát
Con đến bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức MẹLời bài hát
Con đi hành hươngĐức MẹLời bài hát
Dưới áo Mẹ.Đức MẹLời bài hát + Mp4
Kinh Lạy Nữ VươngĐức MẹLời bài hát
Khúc ca chiều.Đức MẹLời bài hát + Mp4
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)Đức MẹLời bài hát + Mp4
Maria con yêu MẹĐức MẹLời bài hát
Maria Mẹ lên trờiĐức MẹLời bài hát
Maria Vô NhiễmĐức MẹLời bài hát
Mẹ đã lên trời (1)Đức MẹLời bài hát
Mẹ đã lên trời (2)Đức MẹLời bài hát
Mẹ đứng nơi đâyĐức MẹLời bài hát + Mp4
Mẹ hiện raĐức MẹLời bài hát
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam (+ P. Đức Huyến)Đức MẹLời bài hát
Mẹ là Mùa XuânĐức MẹLời bài hát
Mẹ là niềm tinĐức MẹLời bài hát
Mẹ như vầng trăngĐức MẹLời bài hát + Mp4
Mẹ về Thiên cung (+ P. Đức Huyến)Đức MẹLời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiĐức MẹLời bài hát + Mp4
Mệnh lệnh FatimaĐức MẹLời bài hát
Mừng Mẹ về TrờiĐức MẹLời bài hát + Mp3
Mừng Sinh Nhật Đức MariaĐức MẹLời bài hát + Mp4
Nếu vắng bóng MẹĐức MẹLời bài hát
Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44)Đức MẹLời bài hát
Nữ Trinh của chúng conĐức MẹLời bài hát
Nữ Vương các ThánhĐức MẹLời bài hát
Tâm sự với MẹĐức MẹLời bài hát
Tìm về La Vang (+ P. Đức Huyến)Đức MẹLời bài hát
Tước hiệu Mẹ La Vang + (P. Đức Huyến)Đức MẹLời bài hát
Trước tôn nhanĐức MẹLời bài hát
Vâng sống như Mẹ (+ P. Đức Huyến)Đức MẹLời bài hát
Vinh quang Mẹ La Vang + (P. Đức Huyến)Đức MẹLời bài hát
Xin dâng lên MẹĐức MẹLời bài hát
Xin dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Xin ơn MẹĐức MẹLời bài hát
Xin vâng theo MẹĐức MẹLời bài hát + Mp4
Yêu mến Mẹ La VangĐức MẹLời bài hát
+++
Con chờ Mẹ về (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
Maria nữ vương (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
Maria suối hồng ân (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
Mẹ đầy ân phúc (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
Mẹ là quê hương (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
Mẹ ơi! (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
Nén hương đoàn con dâng (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
Ngợi ca danh Mẹ (+ P. Đức Huyến)Ngợi Ca Đức MẹLời bài hát
+++
Bài ca dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đây tháng hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đoàn con dâng hươngĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bộ Dâng Hoa (1) – Đoàn con về đâyĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Suy tôn danh MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến hoa năm sắcĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bộ dâng hoa (2) – Con đi hái hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Hoa năm sắc con dângĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát + Mp4
Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)
Tiến hoa năm sắc (+ P. Đức Huyến)Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Tình con thiết thaĐức Mẹ (Dâng Hoa)
+++
Ai muốn theo ChúaCác ThánhLời bài hát
Dòng dõi Người (Tv. 88)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Đầy tớ trung tín (19.03)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Đoàn người đông đảo.Các ThánhLời bài hát + Mp4
Hãy đến cùng Thánh Giuse Các ThánhLời bài hát + Mp4
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Mẹ Têrêsa Calcutta 1Các ThánhLời bài hát + Mp4
Mẹ Têrêsa Calcutta 2Các ThánhLời bài hát + Mp4
Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09) Các ThánhLời bài hát + Mp4
Từ đau khổ lớn lao mà đến (Mt. 5)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Thánh Inhaxiô–Antiôkia (17.10) Các ThánhLời bài hát + Mp4
Thánh Luca – Tác giả Tin Mừng (18.10) Các ThánhLời bài hát + Mp4
Thánh Luca Thánh Sử (18.10)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Thánh Mat-thêu Tông Đồ (21.09)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Thánh Phanxicô Xaviê Linh Mục (03.12)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ (28.10)Các ThánhLời bài hát + Mp4
Vạn tuế Các ThánhCác ThánhLời bài hát
+++
Cha Vinh Sơn Đỗ Yến (30.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Hạt giống Đức TinCác Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Lễ dâng đầu mùaCác Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích (12.08)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Augustino Phan Viết Huy (12.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Benado Lm. Vũ Văn Duệ (01.08)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Huyên (05.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Hạnh (01.08)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Xuyên* (26.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Xuyên** (26.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Vũ Đức Trạch (18/09)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo (16.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi (16.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên (16.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Toại (05.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Trần Duy Ninh (02.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Domingo Henares Minh (26.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Emmanuel Lm. Nguyễn Văn Triệu (17.09)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Giacôbê Lm. Đỗ Mai Năm (12.08)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Gioan Charles Cornay Tân (20.09)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (05.09)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Lm. Đặng Đình Viên (21.08)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (06.12)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Lm. Nguyễn Đình Nghi (08.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Phạm Quang Túc (01.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (07.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Jacinto Castaneda Gia (07.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Luca Linh Mục Vũ Bá Loan (05.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Martino Lm. Tạ Đức Thịnh (08.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Mátthêu Alonso Liciniana Đậu (22.01)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (12.08)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Nicola Bùi Đức Hiển (12.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu (26.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phanxico Xavier Nguyễn Cần (14.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (06.04) Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phao lô Nguyễn Văn Mỹ (18.12)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (03.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (06.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Almato Bình (01.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Borie Cao (Giám mục) (24.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (06.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (10.07)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Lm. Nguyễn Văn Tự (05.09)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Phan Hữu Đa (17.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Trương Văn Đường (18.12) Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Lm. Vũ Đăng Khoa (24.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Vũ Văn Truật (18.12)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Philipphê Phan Văn Minh (2) (03.07)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Philipphê Phan Văn Minh (03.07)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Simon Phan Đức Hòa (12.12)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể (14.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Tôma Đào Đình Toán (27.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Tôma Khuông (30.01)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh (01.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương (16.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
 Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (24.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Linh Mục (07.11)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (06.06)Các Thánh TĐVNLời bài hát + Mp4
+++
Lời cuối tạm biệtLễ An TàngLời bài hát + Mp4
Nguyện xin ChúaLễ An TàngLời bài hát + Mp4
An nghỉ đời đời.Cầu HồnLời bài hát + Mp4
Ca dâng lễCầu HồnLời bài hát
Ca hiệp lễCầu HồnLời bài hát
Nghỉ yên bên Chúa.Cầu HồnLời bài hát + Mp4
Xin xót thươngCầu HồnLời bài hát
+++
Mẹ đã đi xaHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát + Mp4
Tình cha bao laHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát + Mp4
+++
Bên ngai MẹHôn PhốiLời bài hát
Dâng tình yêu đôi lứa Hôn PhốiLời bài hát + Mp4
Diễm ca tình hồngHôn PhốiLời bài hát
Hiệp dâng rượu bánhHôn PhốiLời bài hát
Kinh cầu bên MẹHôn PhốiLời bài hát
Lễ dâng thuỷ chung.Hôn PhốiLời bài hát + Mp4
Một đời nguyện ướcHôn PhốiLời bài hát
Một nửa của tôiHôn PhốiLời bài hát
+++
Ca tụng Chúa điThiếu NhiLời bài hát
Vui rước đènThiếu NhiLời bài hát
+++
Ca khen Chúa ra đờiHợp XướngLời bài hát
Kinh Hòa BìnhHợp XướngLời bài hát
Trường Ca Cha Thánh Đa Minh Hợp XướngLời bài hát
Trường ca Cha Trương Bửu DiệpHợp XướngLời bài hát
Trường ca Hồng Ân Thiên Chức Linh MụcHợp XướngLời bài hát
Trường ca Năm ThánhHợp XướngLời bài hát
+++
Xin hãy ban choThánh Ca PV khácLời bài hát
Bài ca Đạo Binh Đức Mẹ (Hòa âm)Nhạc S. Hoạt Đ. ThểLời bài hát
 
AlleluiaAllêluia
+++
Ai cho conNhập LễLời bài hát
Ai lên nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Ai vào nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Ẩn thân vào nhà ChúaNhập LLời bài hát
+++
Ai được lên núi Chúa (Tv 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ai được trèo lên (Tv 14)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ân nghĩa Ngài (Tv 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Ân sủng Chúa (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Ai yêu mến Thầy Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ánh sáng Chúa KitôCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ân tình Chúa cao vờiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Ai ăn thịt tôi (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Anh em hãy cầu nguyện (Lc. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Anh em hãy ra đi (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Anh em hãy vui luônMùa VọngLời bài hát
Lòng con mong ChúaMùa VọngLời bài hát + Mp4
+++
An bình Chúa thươngMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
AlleluiaMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Ave MariaĐức MẹLời bài hát
Ave Maria (Hòa âm)Đức MẹLời bài hát
+++
Ai muốn theo ChúaCác Thánh
+++
Giao hưởng Hợp xướng – Kinh Hòa BìnhHợp Xướng
Trường Ca Cha Thánh Đa Minh Hợp Xướng
Trường ca Cha Trương Bửu DiệpHợp Xướng
Trường ca Hồng Ân Thiên Chức Linh MụcHợp Xướng
Trường ca Năm ThánhHợp Xướng .
+
Ai được lên núi Chúa (Tv 23)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ai được trèo lên (Tv 14)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ai lên nhà ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Ai muốn theo Chúa (*)Các Thánh Lời bài hát
Ai vào nhà ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Ai yêu mến Thầy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
AlleluiaAllêluia Lời bài hát
AlleluiaMùa Phục Sinh Lời bài hát
++
Ba nhà Đạo sĩ Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bà là ai? (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Bà Maria Madalena (*)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Bác ái yêu thương (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bài ca cảm tạ (Tv 95) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Bài ca dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bài ca Đạo Binh Đức Mẹ (Hòa âm)Nhạc S. Hoạt Đ. Thể Lời bài hát
Bài ca mừng Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Ban ơn cứu độ (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Bánh bởi trờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bánh miến rượu nhoDâng Lễ Lời bài hát
Bánh Trường Sinh (*)18B Thường Niên Lời bài hát
Bao la lòng Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Bao năm quaMùa Chay Lời bài hát
Bao nhiêu là ơn phúcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Bêlem năm xưaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bên bờ sôngMùa Chay Lời bài hát
Bên dòng sôngMùa Chay Lời bài hát
Bên hang đá BêlemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Biết bao vui mừng (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Biết lấy chiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115)Dâng Lễ Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đây tháng hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đoàn con dâng hươngĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ Dâng Hoa (1) – Đoàn con về đâyĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Suy tôn danh MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến hoa năm sắcĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (2) – Con đi hái hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ lễ Cầu HồnBộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bộ lễ Hương Kinh (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bước vào Thánh đàiNhập Lễ Lời bài hát
+
Ca dâng lễ (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Ca hiệp lễ (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Ca khen Chúa ra đời Hợp Xướng Lời bài hát
Ca khen Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ca mừng Chúa taNhập Lễ Lời bài hát
Ca tiếp liên – Lễ Chúa Thánh Thần (*)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ca tụng ChúaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Ca tụng Chúa điThiếu Nhi Lời bài hát
Ca vang tình Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Cám ơn Ngài (+ Phạm Đức Huyến)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cảm mến ChúaXuân Lời bài hát
Cảm tạ ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cảm tạ Chúa (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Cảm tạ tình Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con cần ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con chờ ChúaMùa Vọng Lời bài hát
Con chờ Mẹ về (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Con đã xúc phạmMùa Chay Lời bài hát
Con đây vẫn tin (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con đến bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Con đi hành hươngĐức Mẹ Lời bài hát
Con hát bài tân caNhập Lễ Lời bài hát
Con hân hoanNhập Lễ Lời bài hát
Con hoan caNhập Lễ Lời bài hát
Con kính tin tôn thờ (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con là Thượng tế (*)Tận Hiến Lời bài hát
Con mong chờ ChúaMùa Vọng Lời bài hát
Con no thỏaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con tín thác vào Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con với Mẹ Maria (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Con vững tin (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con vươn hồn con (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Con xin phó thác (2) (Tv. 30) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Con xưng tụng ChúaMùa Chay Lời bài hát
Con yêu Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Con yêu mến Ngài (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Còn tình nào (Ga. 15,9-17) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Của lễ con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ chân thànhDâng Lễ Lời bài hát
Của lễ hiến dâng (+ Phạm Đức Huyến)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ tinh tuyền (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ vẹn tuyền (1) (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ vẹn tuyền (2) Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng ca khen Chúa (*) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Cùng dâng lễ với Mẹ (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng Mẹ hoan caĐức Mẹ Lời bài hát
Cứ dấu này (*)Tuần Thánh Lời bài hát
++
Cha mẹ con (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Cha Thánh Antôn (*)Các Thánh Lời bài hát
Cha Thánh Giuse (2) (*)Các Thánh Lời bài hát
Chào mùa xuân mớiXuân Lời bài hát
Chân lý của ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chiên vượt quaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chính anh được sạch (Mc. 1,40-45) (*)6B Thường Niên Lời bài hát
Chính ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chính Chúa Giêsu (*)Hợp Xướng Lời bài hát
Chính Chúa Giêsu (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Chính Chúa làm đẹpThiếu Nhi Lời bài hát
Chính Mình Máu ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cho tôi xin cám ơn (*)Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Chúa biết việc conThánh Ca PV khác Lời bài hát
Chúa cứu trợ tôi (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn dắt con (Tv. 22)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa chăn giữ tôi (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi 1 (Tv 22) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi 2 (Tv 22) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chúc phúc (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúa chúng tôi (Tv. 8)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa đã ra đời (Hòa âm)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lạiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại (2 bè)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại (4 bè)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại thậtMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã thật Phục sinh (*)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã yêu conMùa Chay Lời bài hát
Chúa đến (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đóng ấn (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa gọi con về (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa gọi tôiTận Hiến Lời bài hát
Chúa giải thoát tôi (Tv. 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa giàu lòng từ bi (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa giàu lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa giàu ơn cứu độ (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa giang tay hiền hòa (+ Phạm Đức Huyến) Ca nguyện – Hiệp lễ Lời bài hát
Chúa giang tay hiền hòa (+ Phạm Đức Huyến) Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa giữ gìn đời con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa hằng nâng đỡ (Tv. 53)25B Thường Niên Lời bài hát
Chúa hằng thương yêu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa hiển vinh (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa hiện thânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa hòa bìnhMùa Vọng Lời bài hát
Chúa Kitô là cùng đíchCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa Kitô là cuộc sống (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa khải hoànMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa là áng sáng (Tv. 20) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là Đức Thánh Quân (Tv. 92)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là nơi con cậy trông (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa là nơi con náu thân (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là nguồn ánh sáng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là nguồn cứu độCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là nguồn hạnh phúcCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là sự sángCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là thần lươngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa là Vua (Tv. 92)34B Thường Niên Lời bài hát
Chúa làm Vua (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa lên trời Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa lòng thương xót dẫn đường (Tv. 22) (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa luôn khoan hồng (*) Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa luôn tồn tại (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa luôn xót thương Mùa Chay Lời bài hát
Chúa Một Niềm Từ Bi (Tv. 102) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa mùa xuân Xuân Lời bài hát
Chúa muôn trùng cao cả (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa nuôi hồn xácCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa nuôi tôi (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ngự lên (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa ngự qua (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa ngự trong conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa ơi ở lại với conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa Phục SinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa rửa chânMùa Chay Lời bài hát
Chúa sai tôi đi (*)Truyền Giáo Lời bài hát
Chúa sống lại (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa sống trong conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa sống trong tôi (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa tốt lành (1) (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa tốt lành (2) (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa tốt lành (3) (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa thánh hóa trên con (*)Tận Hiến Lời bài hát
Chúa thống trịMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa thương yêu16B Thường Niên Lời bài hát
Chúa trong cuộc đờiThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Chúa và việc của Chúa (+ Phạm Đức Huyến)Thánh ca PV khác Lời bài hát
Chúa vẫn chờ đợi con (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa vẫn giang rộng tayLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa về trờiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa viếng thăm lòng con (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa vinh quangCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa xuânXuân Lời bài hát
Chúa yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa yêu con (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (Tv. 105)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chung một niềm tin (Rom. 8: 35-39)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúng con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Chúng con đã tin (Ga. 6: 63-68)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúng con tôn thờMùa Chay Lời bài hát
Chúng con ra vềKết Lễ Lời bài hát
Chuông ngân vangMùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Dân Do TháiMùa Chay Lời bài hát
Dân Ta hỡiMùa Chay Lời bài hát
Dâng bánh rượuDâng Lễ Lời bài hát
Dâng con tim yêuMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Dâng Cha từ nhânDâng Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa ngày đầu nămXuân Lời bài hát
Dâng đời conĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng lênDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Dâng lên Ba NgôiDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên ChaDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên Lòng Thương Xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng Mẹ hoa đờiĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng Mẹ trọn mùa xuânXuân Lời bài hát
Dâng Mẹ vòng hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng về ChúaDâng Lễ Lời bài hát
Dọn đường cho ChúaMùa Vọng Lời bài hát
Dưới áo MẹĐức Mẹ Lời bài hát
+
Đàn ca mừng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Đây Mình Thánh ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đêm hồng ânMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đến với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đến với Lòng Thương Xót Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đến với Lòng Thương Xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Đến với Mẹ Măng ĐenNgợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Đi theo NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Điều răn của Chúa (Mc. 7)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Điều răn của Chúa 2 (Mc. 12)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Đoàn con hiệp dângDâng Lễ Lời bài hát
Đoàn mục đồngMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đoàn người đông đảoCác Thánh Lời bài hát
Đón xuân vềXuân Lời bài hát
Đồng hành cùng Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Đồng xanhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đời con có ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đức KitôMùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Mẹ La VangĐức Mẹ Lời bài hát
Đừng cứng lòngMùa Phục Sinh Lời bài hát
Đừng lo chi (1) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Đừng lo chi (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Được tạ ơn Ngài (Tv. 91)11B Thường Niên Lời bài hát
Đường đi có Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Gần bên ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Gỗ êm áiMùa Chay Lời bài hát
Gỗ êm ái (3bè)Mùa Chay Lời bài hát
Gỗ êm ái (4 bè)Mùa Chay Lời bài hát
Gương Thánh GiaCác Thánh Lời bài hát
*
Gia tài Nước Trời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Gia tài Nước Trời Thánh ca Tin Mừng Lời bài hát
Giêsu nguồn dịu êmCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Giêsu xin Ngài hãy đếnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Halleluia Chúa khải hoànAllêluia Lời bài hát
Hai Tông đồ Các Thánh Lời bài hát
Hài nhiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hài nhi giáng trầnMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B Lời bài hát
Hãy ca mừngCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đến cùng GiuseCác Thánh Lời bài hát
Hãy đến reo mừng (Tv. 94)Nhập Lễ Lời bài hát
Hãy đến tôn vinhThánh Ca PV khác Lời bài hát
Hãy đến với Ta (+ Phạm Đức Huyến)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy đổi mới Mùa Vọng Lời bài hát
Hãy hát lênNhập Lễ Lời bài hát
Hãy lại mà ănCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy lắng nghe Lời Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hãy mau dọn đườngMùa Vọng Lời bài hát
Hãy nhớ mìnhMùa Chay Lời bài hát
Hãy tiến vào (Tv. 94) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy thật lòngMùa Chay Lời bài hát
Hãy thứ tha (Mt. 18,21-35) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Hãy về bên MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Hãy về bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Hãy vui lênMùa Phục Sinh Lời bài hát
Hãy xức troMùa Chay Lời bài hát
Hân hoan đón ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hân Hoan mừng sinh nhật MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Hết lòng cảm tạThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Hiến lễ con dângDâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ mớiCầu Hồn Lời bài hát
Hiến lễ mớiDâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ tinh tuyềnDâng Lễ Lời bài hát
Hiền Mẫu La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Hiệp dâng lên Chúa lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Hoa Mân CôiĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Hoa năm sắc con dângĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Hoan hô – Chúa Nhật Lễ LáMùa Chay Lời bài hát
Hồn con cô đơn (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Hồn con hướng về ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồn tôiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hồng ân lòng Chúa xót thương (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Hồng ân Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hơi ấm của MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Hỡi người GalilêMùa Phục Sinh Lời bài hát
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh (Chương 1)Các Thánh Lời bài hát
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh (Chương 2)Các Thánh Lời bài hát
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh (Chương 3)Các Thánh Lời bài hát
Huấn lệnh Chúa (Tv. 18b)26B Thường Niên Lời bài hát
Hương hoa dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Hướng về La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Hy lễ cuộc đời Dâng Lễ Lời bài hát
++
Kinh cầu Thánh GiuseCác Thánh Lời bài hát
Kinh Kính Mừng (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Lạy Cha Hằng Hữu (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kính Lạy Nữ Vương (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi) Lời bài hát
Kinh Sáng Danh (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Trông Cậy (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh vinh danh (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kính chào Nữ Vương (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Kính dâng lên NgàiDâng Lễ Lời bài hát
Kính mừng Các ThánhCác Thánh Lời bài hát
Kính thờ Thánh GiáMùa Chay Lời bài hát
Không chống lại chúng ta (Mc. 9)26B Thường Niên Lời bài hát
Không đáng Chúa ngựCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Không mơ việc lớn lao (Tv. 130)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Không thấy mà tin (+ Phạm Đức Huyến)2B Phục Sinh Lời bài hát
Khúc ca chiềuĐức Mẹ Lời bài hát
+
Là người bạn thânCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Làm người phục vụ 1 (Mc. 9)25B Thường Niên Lời bài hát
Làm người phục vụ 2 (Mc. 10)29B Thường Niên Lời bài hát
Lạy ChaMùa Chay Lời bài hát
Lạy Chiên Thiên Chúa (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Lạy Chúa (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Lạy Chúa Giêsu (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Lạy Chúa Trời (Tv. 15)33B Thường Niên Lời bài hát
Lần chuỗi Kinh Mến Yêu (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Lễ con dâng vềDâng Lễ Lời bài hát
Lễ dâng đơn sơDâng Lễ Lời bài hát
Lễ dâng mừng Chúa Giáng SinhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ đã xong rồiKết Lễ Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ lên trời (Tv. 44)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ tế đầu mùaDâng Lễ Lời bài hát
Lễ tình thươngDâng Lễ Lời bài hát
Lễ tình yêuDâng Lễ Lời bài hát
Lễ toàn thiêuDâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dângDâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dâng 2Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Linh mục đầy ân phúcTận Hiến Lời bài hát
Lòng con hân hoanNhập Lễ Lời bài hát
Lòng con vui mừngNhập Lễ Lời bài hát
Lòng Chúa xót thương 1Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lòng Chúa xót thương 2 (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lòng thương xót ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lòng Thương Xót Chúa (Hòa âm)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lòng Thương Xót Chúa thật bao la (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lời cảm tạLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lời cầu ban chiềuĐức Mẹ Lời bài hát
Lời cầu đầu nămXuân Lời bài hát
Lời cầu thiết thaMùa Chay Lời bài hát
Lời con kêu khấn (Tv. 142)Dâng Lễ Lời bài hát
Lời con thiết thaDâng Lễ Lời bài hát
Lời ChúaThánh Ca PV khác Lời bài hát
Lời Chúa phán dạy Mùa Chay Lời bài hát
Lời dângDâng Lễ Lời bài hát
Lời kinh Mân Côi (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Mân Côi) Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầuNhập Lễ Lời bài hát
Lời kinh nhiệm mầu (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Lời Ngài vẫn còn đóCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện Mân Côi (Hòa âm)Đức Mẹ (Mân Côi) Lời bài hát
Lời Thầy nói (Mc. 13,24-32) (*)33B Thường Niên Lời bài hát
++
Mau tỉnh thức Mùa Chay Lời bài hát
Maria con yêu MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Maria Mẹ lên trờiĐức Mẹ Lời bài hát
Maria nữ vương (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Maria suối hồng ân (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Maria Vô NhiễmĐức Mẹ Lời bài hát
Mây ơi hãy mưaMùa Vọng Lời bài hát
Mẹ của lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Mẹ đã lên trời (1)Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ đã lên trời (2)Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ đầy ân phúc (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ hiện ra Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ là mùa xuânXuân Lời bài hát
Mẹ là niềm tinĐức Mẹ Lời bài hát
Mẹ là quê hương (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ là quê hươngThiếu Nhi Lời bài hát
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Mẹ như mùa xuânXuân Lời bài hát
Mẹ ơi! (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ơi! Có nghe chăngCầu Hồn Lời bài hát
Mẹ ru Con ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mẹ về Thiên cung (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Mệnh lệnh FatimaĐức Mẹ Lời bài hát
MicaeCác Thánh Lời bài hát
Mình Máu Thánh ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mình Thánh ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mong đợi Mùa Vọng Lời bài hát
Một bài ca (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Một điều con ướcNhập Lễ Lời bài hát
Một đời con ca ngợi (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Một lòng yêu thương (Mc. 6, 1-6) 14B Thường Niên Lời bài hát
Một niềm cậy tinMùa Chay Lời bài hát
Một tâm tình (Mc 2, 18-22)13B Thường Niên Lời bài hát
Mùa Xuân Thiên Chúa lòng xót thương (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Muôn khúc Thánh caNhập Lễ Lời bài hát
Muôn nghìn hồng ân (1)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muôn nghìn hồng ân (2)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Muôn tâm tìnhDâng Lễ Lời bài hát
Muôn tiếng reo hòMùa Phục Sinh Lời bài hát
Muôn vàn thỏa thuê (Tv. 144)17B Thường Niên Lời bài hát
Mưa Đấng cứu đời Mùa Vọng Lời bài hát
Mừng Chúa phục sinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mừng Thánh Monica (+ Hoài Đức)Các Thánh Lời bài hát
Mừng Thánh Tử Đạo Việt NamCác Thánh Lời bài hát
Mừng vui ca lênMùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng vui lênMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mừng vượt quaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Nay con trở vềMùa Chay Lời bài hát
Năm chiếc bánh (Ga. 6,1-15)17B Thường Niên Lời bài hát
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nâng tâm hồn lên (Tv. 24)1C Mùa Vọng Lời bài hát
Nén hương đoàn con dâng (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Nén hương lòngXuân Lời bài hát
Nép mình bên Chúa (Tv. 130)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nếu không có NgàiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Nếu vắng bóng MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Niềm tin dâng lễ Dâng Lễ Lời bài hát
Noel đã về đâyMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Noel về rồiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Noi gương Thánh GiaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nơi Chúa sinh raMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nơi hang đáMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nơi mồ hoangCầu Hồn Lời bài hát
Nơi thành BêlemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44)Đức Mẹ Lời bài hát
Nữ Trinh của chúng conĐức Mẹ Lời bài hát
Nữ Vương các ThánhĐức Mẹ Lời bài hát
Nữ Vương mùa xuânXuân Lời bài hát
Nữ Vương Thiên ĐàngMùa Phục Sinh Lời bài hát
++
Ng.Ng. Lời bài hát
Ngàn mây mau mưaMùa Vọng Lời bài hát
Ngày đầu nămXuân Lời bài hát
Ngày Mẹ lên trời ngày con rước đènThiếu Nhi Lời bài hát
Ngày Sa-bát (Mc 2, 23-36)9B Thường Niên Lời bài hát
Ngày xuân khấn nguyệnXuân Lời bài hát
Ngợi ca danh Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121)Nhập Lễ Lời bài hát
Nguyện Chúa xuânXuân Lời bài hát
Nguyện dâng Chúa Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Nguyện trời caoMùa Vọng Lời bài hát
Người đi (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Người hiền mẫu (Thánh Mônica)Các Thánh Lời bài hát
Người là bụi troMùa Chay Lời bài hát
Người vãi hạt giống (Mc 4, 26-34)11B Thường Niên Lời bài hát
Người yêu của tôiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
++
Nhờ cây Thánh giáMùa Chay Lời bài hát
Như ánh trăng rằm (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Như Thánh MađalênaCác Thánh Lời bài hát
Như trẻ thơ (Mt. 22,34-40) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
++
Ôi lạy Chúa (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ở trong nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Ơ bảy nguồnThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ơn cứu rỗiMùa Phục Sinh Lời bài hát
+
Phúc cho ai (Mt. 5,1-12a) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
++
Qua cơm cám dỗCác Thánh Lời bài hát
Quê hương ta (*)Tung hô Tin Mừng Lời bài hát
Quỳ bên máng cỏMùa Giáng Sinh Lời bài hát
++
Reo mừng ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Rước lễ lần đầu (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Rước nến Phục SinhTuần Thánh Lời bài hát
Rượu nho bánh thơmDâng Lễ Lời bài hát
++
Sáng danh Đức ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Sao? Nhát thế! (Mc. 4,35-41) (*)12B Thường Niên Lời bài hát
Sẵn sàng theo Ngài Cầu Hồn Lời bài hát
Sẵn sàng theo Ngài Thánh ca Tin Mừng Lời bài hát
Sống đức tin thời cách lyThánh Ca Nguyện Cầu Lời bài hát
Sống đức tin thời CoronaLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Suy gẫm luật ChúaMùa Chay Lời bài hát
Suy niệm về ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Sự sáng (Tv. 26) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tạ ơn Cha (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tạ ơn Chúa (*)Thiếu Nhi Lời bài hát
Tạ ơn Chúa lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tạ ơn Chúa muôn đờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tạ ơn Thiên ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tay cầm cành Ôliu Mùa Chay Lời bài hát
Tay cầm cành ÔliuTuần Thánh Lời bài hát
Tay con dâng lênDâng Lễ Lời bài hát
Tâm sự với Mẹ (Đức Mẹ)Đức Mẹ Lời bài hát
Tâm tình tri ân (+ Phạm Đức Huyến) Ca nguyện – Hiệp lễ Lời bài hát
Tâm tình yêu Chúa (+ Phạm Đức Huyến) Thiếu nhi Lời bài hát
Tâm tư con reo mừng (1)Nhập Lễ Lời bài hát
Tâm tư con reo mừng (2)Nhập Lễ Lời bài hát
Tấm bánh với ly rượuDâng Lễ Lời bài hát
Tầng trời cao (1) (*)Mùa Vọng Lời bài hát
Tầng trời cao (2) (*)Mùa Vọng Lời bài hát
Tầng trời hãy đổ sương maiMùa Vọng Lời bài hát
Tầng trời mở ra (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tết Trung ThuThiếu Nhi Lời bài hát
Tiệc ThánhCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiệc Thánh Chúa banCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tiến hoa năm sắc (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Tiến về nhà Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tiếng chuông Phục sinh (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Tiếng lòng ngợi ca (*)Các Thánh Lời bài hát
Tiếng Mẹ ru ConMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tìm đến Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tìm về bên Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tìm về La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Tìm về Thánh Martinô (*)Các Thánh Lời bài hát
Tinh hoa lúa mì (Tv. 80) (*)Mình Máu Thánh Lời bài hát
Tinh hoa lúa mì (Tv. 80) (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Tình ca CêciliaCác Thánh Lời bài hát
Tình con thiết thaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Tình ChaMùa Chay Lời bài hát
Tình Chúa (*)Mùa Chay Lời bài hát
Tình Chúa bao laCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa cao sâu (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa cao vời (+ Phạm Đức Huyến) (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa ngọt ngào (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa tình con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa vẫn cao vờiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa vuông tròn (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tình thương Chúa (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tình yêu con dângMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình yêu của Chúa xót thương (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tình yêu Chúa bao la (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu Chúa không phai (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ . Lời bài hát
Tình yêu thương bác áiCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôi đã thấy dòng nước (Bộ Lễ – Kinh Nguyện) Lời bài hát
Tôi đã thấy dòng nước Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Tôi đã thấy nướcMùa Phục Sinh Lời bài hát
Tôi hớn hở biết bao (Lc. 1)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tôi là Bánh Trường Sinh (Ga. 6,41-51) (*)19B Thường Niên Lời bài hát
Tôi nâng phím đànNhập Lễ Lời bài hát
Tôi sẽ lấy gì (Tv. 115) Dâng Lễ Lời bài hát
Tôn vinh chư Thánh (*)Các Thánh Lời bài hát
Tôn vinh Giêsu Vua (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôn vinh Thánh Tâm (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Tôn vinh Thiên Chúa (Mc. 2,1-12) (*)7B Thường Niên Lời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121)1A Mùa Vọng Lời bài hát
Từ vực sâu (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tựa nương bên Ngài (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tước hiệu Mẹ La Vang + (Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
+
Thánh Anna (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Augustinô (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Cả GiuseCác Thánh Lời bài hát
Thánh ĐaminhCác Thánh Lời bài hát
Thánh Đaminh ngọn đuốc trần gian (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Đaminh vì Chúa quên mình (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh giá trung tínMùa Chay Lời bài hát
Thánh Gioan Lasan (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Gioakim – Thánh AnnaCác Thánh Lời bài hát
Thánh Gioanna Antida (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh lễ MisaNhập Lễ Lời bài hát
Thánh Martinô nhân ái (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh nữ CatarinaCác Thánh Lời bài hát
Thánh nữ Cêcilia (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Nữ Clara (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Nữ Mác-ta (29.07)Các Thánh Lời bài hát
Thánh nữ TêrêsaCác Thánh Lời bài hát
Thánh Phaolô Lê Bảo TịnhCác Thánh Lời bài hát
Thánh Stephano (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Tử ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Thánh Thần ChúaChúa Thánh Thần Lời bài hát
Thánh Vincentê (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Vincentê (1)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Vincentê (2)Các Thánh Lời bài hát
Thánh vịnh 32 (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thánh vịnh 44Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thánh vịnh 70 (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thánh! Thánh! Thánh! (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Thân cát bụiMùa Chay Lời bài hát
Thập Giá Đức KitôTuần Thánh Lời bài hát
Thập Giá vinh quangMùa Phục Sinh Lời bài hát
Thập tự vinh quang (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Chay Lời bài hát
Thật lòng về với ChúaMùa Chay Lời bài hát
Theo đường lối Chúa (Tv. 127)27B Thường Niên Lời bài hát
Thiên Chúa phối hợp (Mc. 10)27B Thường Niên Lời bài hát
Thiên đàng trần gianMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Thịt Máu Ta (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Trả về Xê-da, trả lại cho Chúa (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Trái tim nồng say (*)Các Thánh Lời bài hát
Trăng thu (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Trên bờ sông Babylon (Tv. 136)4B Mùa Chay Lời bài hát
Trọn niềm tin yêuDâng Lễ Lời bài hát
Trong đêm vườn dầu (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Trong niềm hân hoan (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Trong ngày xuânXuân Lời bài hát
Trong nhà ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Trông cậy Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Trông đợi ơn trên (*)Mùa Vọng Lời bài hát
Trông ngóng bóng MẹCầu Hồn Lời bài hát
Trời bừng vuiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Trời caoMùa Vọng Lời bài hát
Trời cao (2)Mùa Vọng Lời bài hát
Trời cao xin đổ sươngMùa Vọng Lời bài hát
Trung Thu đã đến Thiếu Nhi Lời bài hát
Trước bàn thờDâng Lễ Lời bài hát
Trước tôn nhanĐức Mẹ Lời bài hát
+
Ước mơ dâng cao (*)
Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Ước mơ ngày xuânXuân Lời bài hát
+
Vạn tuế Các Thánh (*)Các Thánh Lời bài hát
Vào cung thánh (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Vào nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Vào tạ ơn Chúa (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Vào thánh cung Nhập Lễ Lời bài hát
Vào thánh điện (Tv. 99)Nhập Lễ Lời bài hát
Vâng sống như Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Về nguồnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Việc Chúa làm (Tv. 110) (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Việc Chúa làm 2 (Tv. 125)30B Thường Niên Lời bài hát
Vì yêu nhân thế Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Vinh danh ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Vinh danh Thiên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Vinh danh Thiên ChúaChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Vinh dự đời tôi (*)Mùa Chay Lời bài hát
Vinh dự nơi Thập GiáMùa Chay Lời bài hát
Vinh quang Chúa (Is. 50,1-6)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Vinh quang Mẹ La Vang + (Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Vua chiến thắng (Ca tiếp liên)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Vua dân Do Thái (Ga. 18,33b-37) (*)34B Thường Niên Lời bài hát
Vua tình yêuChúa Kitô Vua Lời bài hát
Vui lên – Ca lênMùa Phục Sinh Lời bài hát
Vui lên đất trời (+ Phạm Đức Huyến)Mình Máu Thánh Lời bài hát
Vui rước đènThiếu Nhi Lời bài hát
Vui vui saoNhập Lễ Lời bài hát
++
Xin cho conNhập Lễ Lời bài hát
Xin cho hồn conNhập Lễ Lời bài hát
Xin Chúa cho con (Hòa âm)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin Chúa chữa lành (Mc. 7,31-37) (*) 23B Thường Niên Lời bài hát
Xin Chúa Thánh ThầnChúa Thánh Thần Lời bài hát
Xin dângDâng Lễ Lời bài hát
Xin dâng lênDâng Lễ Lời bài hát
Xin dâng lên ChaDâng Lễ Lời bài hát
Xin dâng lên Mẹ (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Xin dâng Mẹ (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Xin dâng về Chúa (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Xin dủ lòng thươngMùa Chay Lời bài hát
Xin đổi mới trái tim (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin đổi thayMùa Chay Lời bài hát
Xin được kết hiệp (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin hãy ban cho (*)Thánh Ca PV khác Lời bài hát
Xin hãy dẫn dắt con (Hòa âm)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin hãy mở Nhập Lễ Lời bài hát
Xin hiệp dâng (1) Dâng Lễ Lời bài hát
Xin hiệp dâng (2)Dâng Lễ Lời bài hát
Xin hiệp nhấtDâng Lễ Lời bài hát
Xin mở mắt môi conCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ơn bảy nguồnCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin ơn MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Xin ơn thái hòaDâng Lễ Lời bài hát
Xin phục hồi chúng con (Tv. 79) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin sai Thánh Thần (*)Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Xin tạ ơn Cha (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin tiến dâng (+ Phạm Đức Huyến)Dâng Lễ Lời bài hát
Xin thắp sáng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Xin Thần Linh Chúa (*)Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Xin vâng lời NgàiMùa Chay Lời bài hát
Xin vâng theo Mẹ (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Xin vâng ý ChaMùa Chay Lời bài hát
Xin xót thươngCầu Hồn Lời bài hát
Xót thương chút phận (Tv. 122)14B Thường Niên Lời bài hát
Xuân đã vềXuân Lời bài hát
Xuân mới đã về Xuân Lời bài hát
Xuân mới Lòng Chúa Xót Thương (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Xuân nay đã về Xuân Lời bài hát
Xuân reo vui Xuân Lời bài hát
Xuân tạ ơn Xuân Lời bài hát
Xuân về 1 Xuân Lời bài hát
Xuân về 2 Xuân Lời bài hát
Xuân xuân ơi Xuân Lời bài hát
+
Yêu mến Mẹ La VangĐức Mẹ Lời bài hát
Yêu thương là đường Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s