Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.) – Hát Lời Chúa. (Pdf.)

IMPRIMATUR, Nha Trang 30.6.2020, GM Võ Đức Minh

TUẦN THÁNH & PHỤC SINH – NĂM ABC
Chúa Nhật Lễ Lá
Rước Lá100. Các trẻ Do TháiLời bài hát
Rước Lá101. Hoan hô Con Vua Đa-vítLời bài hát + Mp3
Rước Lá99. Hoan hô, chúc tụngLời bài hát
Kết Lễ102. Hoan hô Vua Giê-suLời bài hát
***
Thứ Năm Tuần ThánhLễ Dầu
Nhập Lễ – Kết Lễ105. Vinh quang những bước chânLời bài hát
Đáp Ca104. Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Hiệp Lễ103. Chính Chúa chon conLời bài hát + Mp3
Hiệp Lễ107. Linh mục, một huyền nhiệmLời bài hát
Hiệp Lễ106. Người sai tôi đi (Lc. 4)Lời bài hát + Mp3
*Lễ Tiệc Ly*
Hiệp Lễ111. Đâu có tình yêuLời bài hát
Hiệp Lễ108. Linh mục là Đức Kitô khácLời bài hát
Hiệp Lễ110. Nghi thức rưa chânLời bài hát + Mp3
Hiệp Lễ109. Thân phận thấp hènLời bài hát + Mp3
Chầu112. Ôi Bí TíchLời bài hát
***
Thứ Sáu Tuần Thánh
Hôn Thánh Giá113. Dân Ta hỡiLời bài hát + Mp3
Hôn Thánh Giá114. Kính thờ Thánh GiáLời bài hát
***
Thứ Bảy Tuần Thánh
Vọng Phục Sinh116. Ca mừng Chúa Phục SinhLời bài hát
Vọng Phục Sinh117. Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh120. Một ngày mớiLời bài hát
Vọng Phục Sinh118. Ngàn lời tung hô (Xh. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh119. Ngày vinh quangLời bài hát
***
Chúa Nhật Phục Sinh
123. Buổi sáng Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
121. Ca tiếp liênLời bài hát
124. Chúa đã sống lạiLời bài hát
127. Mừng vui lênLời bài hát
122. Nào cùng vui lênLời bài hát
125. Nầy Chúa đã sống lạiLời bài hát
125. Vui lên Chúa đã sống lạiLời bài hát
Năm A
Chúa Nhật 2A Phục Sinh128. Tôma cứng lòng (Ga. 20)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3A Phục Sinh129. Đường về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4A Phục Sinh131. Nào về đâyLời bài hát + Mp3
130. Ta là cửa (Ga. 10)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 5A Phục Sinh133. Chúa là đường (Ga. 14)Lời bài hát + Mp3
132. Ngài là đườngLời bài hát
134. Thầy là đường (Ga. 14)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 6A Phục Sinh140. Đấng phù trợ khác (Ga. 14)Lời bài hát
***
Năm B.
Chúa Nhật 2B Phục Sinh128. Tôma cứng lòng (Ga. 20)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3B Phục Sinh129. Đường về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4B Phục Sinh131. Nào về đâyLời bài hát + Mp3
130. Ta là cửa (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh135. Thầy là cây nho (Ga. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh142. Con thưa cùng ChúaLời bài hát
141. Con xin lỗi ChúaLời bài hát
143. Từ nayLời bài hát
***
Năm C.
Chúa Nhật 2C Phục Sinh128. Tôma cứng lòng (Ga. 20)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3C Phục Sinh129. Đường về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4C Phục Sinh131. Nào về đâyLời bài hát + Mp3
130. Ta là cửa (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh139. Cảm thôngLời bài hát
137. Cúi lạy NgàiLời bài hát
136. Đạo yêu thươngLời bài hát
138. Sống hết tìnhLời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh140. Đấng phù trợ khác (Ga. 14)
***
Lễ Thăng ThiênLời bài hát
146. Chúa Lên Trời (Mt. 28)Lời bài hát + Mp3
147. Đừng đứng đóLời bài hát
144. Hôm nay mừng Chúa Lên TrờiLời bài hát + Mp3
145. Thầy sẽ ở cùng các con (Mt. 28)
***
Lễ Hiện Xuống
152. Ca tiếp liênLời bài hát
148. Lạy Chúa Thánh Thần (Ga. 20)Lời bài hát + Mp3
149. Nầy Thần Linh ChúaLời bài hát – Mp3
150. Nguyên xin Thánh ThầnLời bài hát + Mp3
151. Xin Ngài ngự đếnLời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chúa Nhật 1A Thường Niên61. Bên bờ sông Gio-đan (Mt. 3)Lời bài hát
62. Người đến (Is. 42)Lời bài hát
63. Phép rửa trên sông (Mt. 3)Lời bài hát
155. Chúa chịu Phép RửaLời bài hát
154. Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên156. Con xin đến (Tv. 39)Lời bài hát
157. Đây Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát
158. Đây Chiên Thiên Chúa. 2 (Ga. 1)Lời bài hát
159. Hãy sống khiêm nhường (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên164. Chọn môn đệ (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên168. Bát Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
170. Chúa là hạnh phúc (Mt. 5)Lời bài hát
167. Hạnh phúc (Mt. 5)Lời bài hát
169. Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên174. Con muốn (Mt. 5)Lời bài hát
175. Muối – Ánh Sáng (Mt. 5)Lời bài hát
176. Muối và Ánh Sáng (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên180. Công chính, chân thật (Mt. 5)Lời bài hát
181. Kiện toàn lề luât (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên185. Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Lời bài hát
186. Rộng tình tha thứ (Mt. 5)Lời bài hát
187. Yêu thương (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên191. Đừng lo ngày mai (Mt. 6)Lời bài hát
192. Làm tôi hai chủ (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên196. Xây nhà trên cát (Mt. 7)Lời bài hát
197. Nhà xây trên đá (Mt. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên200. Mát-thêu người thu thuế (Mt. 9)Lời bài hát
201. Chúa kêu gọi (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên205. Kìa đồng lúa (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên210. Đừng sợ (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên213. Ai đón tiếp (Mt. 10)Lời bài hát
214. Hãy cho đi (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên217. Ngài đến (Mt. 11)Lời bài hát
298. Hãy học (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên220. Gieo giống (Mt. 13)Lời bài hát
221. Hạt giống gieo vào đất tốt (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên224. Bấy giờ (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên228. Ngọc quý Nước Trời (Mt. 13)Lời bài hát
229. Tìm Nước Chúa (Mt. 13)Lời bài hát
299. Nước Trời (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên230. Đấng Tiên Tri (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên234. Đi trên sóng nước (Mt. 14)Lời bài hát
235. Hãy yên tâm (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên238. Lòng mạnh tin (Mt. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên212. Đấng Ki-tô (Lc. 9)Lời bài hát
241. Con tin Đức KItô (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên245. Theo Thầy (Mt. 16)Lời bài hát
246. Đường Thánh Giá (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên250. Hãy nhận mình (Tv. 18)Lời bài hát
251. Yêu thương (Mt. 18)Lời bài hát
303. Sửa dạy (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên254. Chúa nhân ái (Mt. 18)Lời bài hát
255. Tha thứ (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên258. Trước hết (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên261. Hai người con 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên265. Viên đá góc (Mt. 21)Lời bài hát
266. Những người làm vườn nho (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên261. Hai người con (Mt. 21)Lời bài hát
270. Chúa gọi mời con đến (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên274. Hãy trả về Xê-da (Mt. 22)Lời bài hát
275. Trả về Xê-da (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên278. Luật yêu thương (Mt. 22)Lời bài hát
279. Con nguyện yêu Chúa (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên282. Nâng mình lên (Mt. 23)Lời bài hát
283. Ai tự nâng lên cao (Mt. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên286. Mười cô trinh nữ (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên289. Những nén bạc (Mt. 25)Lời bài hát
290. Đầy tớ trung tín (Mt. 25)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 34A Thường Niên293. Con Người đến (Mt. 25)Lời bài hát + Mp3

MÙA VỌNG – NĂM A
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Nhập Lễ – Kết Lễ1. Mặc lấy Đức Ki-tô (Rm. 13)Lời bài hát
Hiệp Lễ2. Hãy tỉnh thức (Mt. 24)Lời bài hát
Hiệp Lễ3. Hãy tỉnh thức -2 (Mt. 24)Lời bài hát
Hiệp Lễ4. Đổi mới tâm hồn (Mt. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Hiệp Lễ10. Từ gốc Giét-xê (Is. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ11. Nào hãy lắng nghe (Is. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ12. Ngày Chúa đến (Is. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ14. Hãy ăn năn thống hối (Mt. 3)Lời bài hát
Hiệp Lễ13. Trong rừng sâu (Mt. 3)Lời bài hát
Hiệp Lễ300. Hãy ăn năn (Mt. 3)Lời bài hát
Thứ Sáu302. Hãy tìm ý Chúa (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Nhập Lễ17. Vui lênLời bài hát
Hiệp Lễ18. Mừng vui lên (Is. 35)Lời bài hát
Hiệp Lễ19. Gio-an Tẩy Giả (Mt. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ20. Xem gì ở sa mạc (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Hiệp Lễ27. Báo mộng (Mt. 1)Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH – NĂM ABC
Giáng Sinh – Lễ Đêm
Nhập Lễ – Kết Lễ30. Mừng vui lênLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ35. Niềm vui Giáng SinhLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ36. Chúa đến rồiLời bài hát
Hiệp Lễ31. Muôn lạy Đức Ki-tôLời bài hát
Hiệp Lễ32. Nầy Chúa đếnLời bài hát
Hiệp Lễ33. Noel vềLời bài hát
Hiệp Lễ34. Chuông đổ NoelLời bài hát
Giáng Sinh – Lễ Ngày
Nhập Lễ37. Mừng Ngày Giáng Sinh
Hiệp Lễ38. Noel vềLời bài hát
Hiệp Lễ39. Chúa đã vì yêuLời bài hát
Hiệp Lễ40. Noel về -2Lời bài hát
Hiệp Lễ41. Noel nay đã vềLời bài hát
Hiệp Lễ42. Đây tin vuiLời bài hát
Hiệp Lễ43. Chuông mừngLời bài hát
Lễ Thánh Gia
Nhập Lễ46. Con dângLời bài hát
Nhập Lễ47. Nào mau đếnLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ44. Yêu cha mến mẹ (Hc. 3)Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ45. Phận làm con (Hc. 3)Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ48. Con chắp tayLời bài hát
Hiệp Lễ49. Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Hiệp Lễ50. Tình Mẹ bao laLời bài hát
Hiệp Lễ51. Công ơn cha mẹLời bài hát
Hiệp Lễ – Năm A52. Hãy thức dậy (Mt. 2)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Năm B53. Ngày dâng Chúa (Lc. 2)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Năm C54. Lạc mất con (Lc. 2)Lời bài hát
Lễ Hiển Linh
Nhập Lễ55. Nhìn ngôi saoLời bài hát
Dâng Lễ56. Ba VuaLời bài hát
Hiệp Lễ57. Nhìn sao đêmLời bài hát
Hiệp Lễ59. Đứng dậy (Is. 60)Lời bài hát
Hiệp Lễ60. Các Đạo sĩ (Mt. 2)Lời bài hát
Kết Lễ58. Theo Ba VuaLời bài hát
MÙA CHAY – NĂM A
Thứ Tư Lễ Tro
Nhập Lễ – Kết Lễ64. Đừng xé áoLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ65. Hãy xé tâm hồn (Is. 58)Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ69. Hãy xé tâm hồn -2Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ70. Đừng phô trương -3 (Mt. 6)Lời bài hát
Hiệp Lễ66. Chúa biết rõ mọi điều (Mt. 6)Lời bài hát
Hiệp Lễ67. Đừng phô trương (Mt. 6)Lời bài hát
Hiệp Lễ68. Đừng phô trương -2 (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa Chay
Hiệp Lễ71. Cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ72. Hãy thờ lạy (Mt. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ73. Những cơn cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ74. Trái tim tinh tuyền (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Nhập Lễ – Kết Lễ75. Từ trong đám mây (Mt. 17)Lời bài hát
Hiệp Lễ76. Chúa biến hình 1 (Mt. 17)Lời bài hát
Hiệp Lễ77. Chúa biến hình 2 (Mt. 17)Lời bài hát
Hiệp Lễ296. Đường lên Ta-bo (Mt. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Nhập Lễ – Kết Lễ78. Trái tim mớiLời bài hát
Hiệp Lễ79. Đừng cứng lòng nữaLời bài hát
Hiệp Lễ80. Ngài là mạch suối mát (Ga. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ81. Ai uống nước cho ta (Ga. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Hiệp Lễ87. Ngài cho conLời bài hát
Hiệp Lễ86. Người đưa tôi đi (Tv. 22)Lời bài hát
Hiệp Lễ88. Người mù bẩm sinh (Ga. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay
Hiệp Lễ95. La-gia-rô sống lại (Ga. 11)Lời bài hát

Chúa Nhật 1A Mùa Vọng
Nhập Lễ – Kết Lễ1. Mặc lấy Đức Ki-tô (Rm. 13)Lời bài hát
Hiệp Lễ2. Hãy tỉnh thức (Mt. 24)Lời bài hát
Hiệp Lễ3. Hãy tỉnh thức -2 (Mt. 24)Lời bài hát
Hiệp Lễ4. Đổi mới tâm hồn (Mt. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng
Hiệp Lễ10. Từ gốc Giét-xê (Is. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ11. Nào hãy lắng nghe (Is. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ12. Ngày Chúa đến (Is. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ14. Hãy ăn năn thống hối (Mt. 3)Lời bài hát
Hiệp Lễ13. Trong rừng sâu (Mt. 3)Lời bài hát
Hiệp Lễ300. Hãy ăn năn (Mt. 3)Lời bài hát
Thứ Sáu 302. Hãy tìm ý Chúa (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng
Nhập Lễ17. Vui lênLời bài hát
Hiệp Lễ18. Mừng vui lên (Is. 35)Lời bài hát
Hiệp Lễ19. Gio-an Tẩy Giả (Mt. 11)Lời bài hát
Hiệp Lễ20. Xem gì ở sa mạc (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng
Hiệp Lễ27. Báo mộng (Mt. 1)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng
Hiệp Lễ5. Hãy coi chừng (Mc. 13)Lời bài hát
Hiệp Lễ6. Nào tỉnh thức (Mc. 13)Lời bài hát
Hiệp Lễ7. Chúa sẽ đến (Mc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng
Hiệp Lễ15. Hãy dọn đường (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng
Nhập Lễ – Kết Lễ21. Cùng vui lên Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ22. Hồn tôi reo vui (Lc. 1)Lời bài hát
Hiệp Lễ23. Linh hồn tôi (Lc. 1)Lời bài hát
Hiệp Lễ24. Người tên Gioan (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng
Hiệp Lễ28. Truyền Tin (Lc. 1)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng
Hiệp Lễ8. Chúa đến (Lc. 21)Lời bài hát
Hiệp Lễ9. Những điềm lạ (Lc. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng
Hiệp Lễ16. Hãy sửa đường (Lc. 3)Lời bài hát
Hiệp Lễ301. Hãy dọn đường Chúa đi (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng
Nhập Lễ25. Nào cùng vui lên Lời bài hát
Hiệp Lễ26. Nghe lời Gio-an (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng
Hiệp Lễ29. Thăm viếng (Lc. 1)Lời bài hát
+
Giáng Sinh – Lễ Đêm++
Nhập Lễ – Kết Lễ30. Mừng vui lênLời bài hát
Hiệp Lễ31. Muôn lạy Đức Ki-tôLời bài hát
Hiệp Lễ32. Nầy Chúa đếnLời bài hát
Hiệp Lễ33. Noel vềLời bài hát
Hiệp Lễ34. Chuông đổ NoelLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ35. Niềm vui Giáng SinhLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ36. Chúa đến rồiLời bài hát
+
Giáng Sinh – Lễ Ngày++
Nhập Lễ37. Mừng Ngày Giáng SinhLời bài hát
Hiệp Lễ38. Noel về Lời bài hát
Hiệp Lễ39. Chúa đã vì yêuLời bài hát
Hiệp Lễ40. Noel về -2Lời bài hát
Hiệp Lễ41. Noel nay đã về Lời bài hát
Hiệp Lễ42. Đây tin vui Lời bài hát
Hiệp Lễ43. Chuông mừngLời bài hát
+++
Lễ Thánh Gia
Nhập Lễ – Kết Lễ44. Yêu cha mến mẹ (Hc. 3)Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ45. Phận làm con (Hc. 3)Lời bài hát
Nhập Lễ46. Con dâng Lời bài hát
Nhập Lễ47. Nào mau đếnLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ48. Con chắp tayLời bài hát
Hiệp Lễ49. Người kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Hiệp Lễ50. Tình Mẹ bao laLời bài hát
Hiệp Lễ51. Công ơn cha mẹ Lời bài hát
Hiệp Lễ – Năm A52. Hãy thức dậy (Mt. 2)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Năm B53. Ngày dâng Chúa (Lc. 2)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Năm C54. Lạc mất con (Lc. 2)Lời bài hát
+++
Lễ Hiển Linh
Nhập Lễ55. Nhìn ngôi saoLời bài hát
Dâng Lễ56. Ba VuaLời bài hát
Hiệp Lễ57. Nhìn sao đêmLời bài hát
Kết Lễ58. Theo Ba VuaLời bài hát
Hiệp Lễ59. Đứng dậy (Is. 60)Lời bài hát
Hiệp Lễ60. Các Đạo sĩ (Mt. 2)Lời bài hát
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Thứ Tư Lễ Tro
Nhập Lễ – Kết Lễ64. Đừng xé áo Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ65. Hãy xé tâm hồn (Is. 58)Lời bài hát
Hiệp Lễ66. Chúa biết rõ mọi điều (Mt. 6)Lời bài hát
Hiệp Lễ67. Đừng phô trương (Mt. 6)Lời bài hát
Hiệp Lễ68. Đừng phô trương -2 (Mt. 6)Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ69. Hãy xé tâm hồn -2 Lời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ70. Đừng phô trương -3 (Mt. 6)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay
Hiệp Lễ71. Cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ72. Hãy thờ lạy (Mt. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ73. Những cơn cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ74. Trái tim tinh tuyền (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay
Nhập Lễ – Kết Lễ75. Từ trong đám mây (Mt. 17)Lời bài hát
Hiệp Lễ76. Chúa biến hình 1 (Mt. 17)Lời bài hát
Hiệp Lễ77. Chúa biến hình 2 (Mt. 17)Lời bài hát
Hiệp Lễ296. Đường lên Ta-bo (Mt. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay
Nhập Lễ – Kết Lễ78. Trái tim mớiLời bài hát
Hiệp Lễ79. Đừng cứng lòng nữa Lời bài hát
Hiệp Lễ80. Ngài là mạch suối mát (Ga. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ81. Ai uống nước cho ta (Ga. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay
Hiệp Lễ87. Ngài cho con Lời bài hát
Hiệp Lễ86. Người đưa tôi đi (Tv. 22)Lời bài hát
Hiệp Lễ88. Người mù bẩm sinh (Ga. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay
Hiệp Lễ95. La-gia-rô sống lại (Ga. 11)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay
Hiệp Lễ71. Cám dỗ (Mc. 1)Lời bài hát
Hiệp Lễ72. Hãy thờ lạy (Mc. 1)Lời bài hát
Hiệp Lễ73. Những cơn cám dỗ (Mc. 1)Lời bài hát
Hiệp Lễ74. Trái tim tinh tuyền (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay
Nhập Lễ – Kết Lễ75. Từ trong đám mây (Mc. 9)Lời bài hát
Hiệp Lễ76. Chúa biến hình (Mc. 9)Lời bài hát
Hiệp Lễ77. Chúa biến hình 2 (Mc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay
Hiệp Lễ82. Sự nhiệt thành (Ga. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay
Hiệp Lễ89. Con rắn đồng (Ga. 3)Lời bài hát
Hiệp Lễ90. Ngày nào Ta bị treo lên (Ga. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay
Hiệp Lễ97. Hạt lúa mì (Ga. 12)Lời bài hát
Hiệp Lễ96. Nếu hạt lúa (Ga. 12)Lời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa Chay
Hiệp Lễ71. Cám dỗ (Lc. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ72. Hãy thờ lạy (Lc. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ73. Những cơn cám dỗ (Lc. 4)Lời bài hát
Hiệp Lễ74. Trái tim tinh tuyền (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay
Nhập Lễ – Kết Lễ75. Từ trong đám mây (Lc. 9)Lời bài hát
Hiệp Lễ76. Chúa biến hình (Lc. 9)Lời bài hát
Hiệp Lễ77. Chúa biến hình 2 (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay
Hiệp Lễ83. Hãy ăn năn (Lc. 13)Lời bài hát
Hiệp Lễ84. Chờ đến bao giờ (Lc. 13)Lời bài hát
Hiệp Lễ85. Tình Chúa yêu thương (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay
Hiệp Lễ94. Hãy nếm thử (Tv. 33)Lời bài hát
Nhập Lễ91. Nay con trở về (Lc. 15)Lời bài hát
Hiệp Lễ92. Ngày về (Lc. 15)Lời bài hát
Hiệp Lễ93. Người cha nhân hậu (Lc. 15)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5C Mùa Chay
Hiệp Lễ98. Người phụ nữ ngoại tình (Ga. 8)Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá
Rước Lá100. Các trẻ Do TháiLời bài hát
Rước Lá101. Hoan hô Con Vua Đa-vítLời bài hát + Mp3
Rước Lá99. Hoan hô, chúc tụng Lời bài hát
Hiệp Lễ22. Chúc tụng (Lc. 19)Lời bài hát + Mp3
Kết Lễ102. Hoan hô Vua Giê-suLời bài hát
+
Lễ Dầu
Hiệp Lễ103. Chính Chúa chon conLời bài hát + Mp3
Đáp Ca104. Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Hiệp Lễ107. Linh mục, một huyền nhiệmLời bài hát
Nhập Lễ – Kết Lễ105. Vinh quang những bước chânLời bài hát
Hiệp Lễ106. Người sai tôi đi (Lc. 4)Lời bài hát + Mp3
+
Thứ Năm Tuần Thánh
Hiệp Lễ111. Đâu có tình yêuLời bài hát
Hiệp Lễ108. Linh mục là Đức Kitô khácLời bài hát
Hiệp Lễ110. Nghi thức rưa chânLời bài hát + Mp3
Chầu112. Ôi Bí TíchLời bài hát
Hiệp Lễ109. Thân phận thấp hèn Lời bài hát + Mp3
+
Thứ Sáu Tuần Thánh
Hôn Thánh Giá113. Dân Ta hỡiLời bài hát + Mp3
Hôn Thánh Giá114. Kính thờ Thánh GiáLời bài hát
+
Vọng Phục Sinh116. Ca mừng Chúa Phục SinhLời bài hát
Vọng Phục Sinh117. Chúa là gia nghiệp (Tv. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh120. Một ngày mớiLời bài hát
Vọng Phục Sinh118. Ngàn lời tung hô (Xh. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh119. Ngày vinh quangLời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh123. Buổi sáng Phục Sinh (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh121. Ca tiếp liênLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh124. Chúa đã sống lạiLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh127. Mừng vui lênLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh122. Nào cùng vui lênLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh125. Nầy Chúa đã sống lạiLời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh125. Vui lên Chúa đã sống lạiLời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh128. Tôma cứng lòng (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh129. Đường về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh131. Nào về đâyLời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh130. Ta là cửa (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh133. Chúa là đường (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh132. Ngài là đường Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh134. Thầy là đường (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh140. Đấng phù trợ khác (Ga. 14)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh128. Tôma cứng lòng (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh129. Đường về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh131. Nào về đâyLời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh130. Ta là cửa (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh135. Thầy là cây nho (Ga. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh142. Con thưa cùng ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh141. Con xin lỗi ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh143. Từ nayLời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh128. Tôma cứng lòng (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh129. Đường về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh131. Nào về đâyLời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh130. Ta là cửa (Ga. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh139. Cảm thông Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh137. Cúi lạy NgàiLời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh136. Đạo yêu thươngLời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh138. Sống hết tìnhLời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh140. Đấng phù trợ khác (Ga. 14)Lời bài hát
+
Lễ Chúa Lên Trời146. Chúa Lên Trời (Mt. 28)Lời bài hát
Lễ Chúa Lên Trời147. Đừng đứng đó Lời bài hát
Lễ Chúa Lên Trời144. Hôm nay mừng Chúa Lên TrờiLời bài hát
Lễ Chúa Lên Trời145. Thầy sẽ ở cùng các con (Mt. 28)Lời bài hát
+
Lễ Hiện Xuống152. Ca tiếp liênLời bài hát
Lễ Hiện Xuống148. Lạy Chúa Thánh Thần (Ga. 20)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống149. Nầy Thần Linh Chúa Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống150. Nguyên xin Thánh ThầnLời bài hát
Lễ Hiện Xuống151. Xin Ngài ngự đếnLời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊN.
MÙA THƯỜNG NIÊN A.
Chúa Nhật 1A Thường Niên61. Bên bờ sông Gio-đan (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên62. Người đến (Is. 42)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên63. Phép rửa trên sông (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên155. Chúa chịu Phép Rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Thường Niên154. Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên156. Con xin đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên157. Đây Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên158. Đây Chiên Thiên Chúa. 2 (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên159. Hãy sống khiêm nhường (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên164. Chọn môn đệ (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên168. Bát Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên170. Chúa là hạnh phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên167. Hạnh phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên169. Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên174. Con muốn (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên175. Muối – Ánh Sáng (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên176. Muối và Ánh Sáng (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên180. Công chính, chân thật (Mt. 5)Lời bài hát
181. Kiện toàn lề luât (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên185. Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Lời bài hát
186. Rộng tình tha thứ (Mt. 5)Lời bài hát
187. Yêu thương (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên191. Đừng lo ngày mai (Mt. 6)Lời bài hát
192. Làm tôi hai chủ (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên196. Xây nhà trên cát (Mt. 7)Lời bài hát
197. Nhà xây trên đá (Mt. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên200. Mát-thêu người thu thuế (Mt. 9)Lời bài hát
201. Chúa kêu gọi (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên205. Kìa đồng lúa (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên210. Đừng sợ (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên213. Ai đón tiếp (Mt. 10)Lời bài hát
214. Hãy cho đi (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên217. Ngài đến (Mt. 11)Lời bài hát
298. Hãy học (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên220. Gieo giống (Mt. 13)Lời bài hát
221. Hạt giống gieo vào đất tốt (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên224. Bấy giờ (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên228. Ngọc quý Nước Trời (Mt. 13)Lời bài hát
229. Tìm Nước Chúa (Mt. 13)Lời bài hát
299. Nước Trời (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên230. Đấng Tiên Tri (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên234. Đi trên sóng nước (Mt. 14)Lời bài hát
235. Hãy yên tâm (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên238. Lòng mạnh tin (Mt. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên212. Đấng Ki-tô (Lc. 9)Lời bài hát
241. Con tin Đức KItô (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên245. Theo Thầy (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên246. Đường Thánh Giá (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên250. Hãy nhận mình (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên251. Yêu thương (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên303. Sửa dạy (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên254. Chúa nhân ái (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên255. Tha thứ (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên258. Trước hết (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên261. Hai người con 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên265. Viên đá góc (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên266. Những người làm vườn nho (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên261. Hai người con (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên270. Chúa gọi mời con đến (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên274. Hãy trả về Xê-da (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên275. Trả về Xê-da (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên278. Luật yêu thương (Mt. 22)Lời bài hát
279. Con nguyện yêu Chúa (Mt. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên282. Nâng mình lên (Mt. 23)Lời bài hát
283. Ai tự nâng lên cao (Mt. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên286. Mười cô trinh nữ (Mt. 25) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên289. Những nén bạc (Mt. 25)Lời bài hát
290. Đầy tớ trung tín (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên293. Con Người đến (Mt. 25)Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN B.
Chúa Nhật 1B Thường Niên61. Bên bờ sông Gio-đan (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên62. Người đến (Is. 42)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên63. Phép rửa trên sông (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên155. Chúa chịu Phép Rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên154. Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Thường Niên153. Sau Phép RửaLời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên161. Đến với Người (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên162. Hãy đến (Ga. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên160. Thân xác ta Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên164. Chọn môn đệ (Mt. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên165. Thời giờ đã mãn (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên171. Người là Thiên Chúa (Mt. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên177. Hãy đi (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên183. Dù khi ăn, khi uống Lời bài hát
182. Ta muốn (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên188. Nếu con có Đức Tin (Mc. 2)Lời bài hát
189. Tội con được tha (Mc. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên193. Giáo lý mới (Mc. 2)Lời bài hát
194. Áo mới – Vải mới (Mc. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên198. Nhà Sa-bát (Mc. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên202. Chia rẽ (Mc. 3)Lời bài hát
203. Hãy nhớ lời Chúa (Mc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên206. Nước Thiên Chúa (Mc. 4)Lời bài hát
207. Nước Trời lan rộng (Mc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên211. Này gió im đi (Mc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên215. Cô bé sống lại (Mc. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên218. Sự yếu hèn của con (2Cr. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên173. Tiên Tri tại quê hương (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên219. Lúa chín đầy đồng (Lc. 10)Lời bài hát
222. Người tông đồ Chúa (Mc. 6) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên225. Cái nhìn của Chúa Giêsu (Mc. 6)Lời bài hát
226. Người đưa tôi đi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên230. Đấng Tiên Tri (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên232. Bánh Bởi Trời (Ga. 6)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 19B Thường Niên94. Hãy nếm thử (Tv. 33)Lời bài hát
236. Ta là bánh (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên236. Ta là bánh (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên242. Bỏ Thầy (Ga. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên247. Ngo(ài môi miệng (Mc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên248. Tay sạch lòng thanh (Mc. 7) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên252. Hãy mở ra (Mc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên256. Hãy quỳ xuống (Mc. 8)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên259. Làm lớn (Mc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên262. Phải hy sinh (Mc.9)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên263. Dịp tội (Mc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên267. Đôi lứa (Mc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên271. Xin giải thoát con (Mc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên272. Con lạc đà (Mc. 10)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 29B Thường Niên276. Phục vụ (Mc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên280. Người mù (Mc. 10) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên278. Luật yêu thương (Mt. 22)Lời bài hát
279. Con nguyện yêu Chúa (Mt. 22)Lời bài hát
284. Yêu Chúa hết lòng (Mc. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên287. Bà góa nghèo (Mc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên291. Tận thế (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên294. Vua dân Do Thái (Ga. 18)Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN C.
Chúa Nhật 1C Thường Niên61. Bên bờ sông Gio-đan (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên62. Người đến (Is. 42)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên63. Phép rửa trên sông (Mt. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên155. Chúa chịu Phép Rửa Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên154. Có Đấng đến sau tôi (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên163. Tiệc cưới Cana (Ga. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên166. Thánh Thần Chúa (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên172. Bài ca Đức ÁiLời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4C Thường Niên173. Tiên Tri tại quê hương (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên178. Nầy con đây (Is. 6)Lời bài hát
179. Xin tránh xa con (Lc. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên184. Nương tựa Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
167. Hạnh phúc (Mt. 5)Lời bài hát
168. Bát Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
169. Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát
170. Chúa là hạnh phúc (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên186. Rộng tình tha thứ (Mt. 5)Lời bài hát
185. Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Lời bài hát
190. Tha Thứ (Lc. 6)Lời bài hát
187. Yêu thương (Mt. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên195. Cái rác – Cái đà (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên199. Không xứng đáng (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên204. Chỗi dậy (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên208. Chúa sống trong tôi (Gl. 2)Lời bài hát
209. Được tha nhiều (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên212. Đấng Ki-tô (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên216. Con Người đến (Lc. 9) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên219. Lúa chín đầy đồng (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên223. Hãy yêu mến (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên227. Mát-ta (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên231. Hãy xin (Lc. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên233. Đêm nay (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên237. Hãy sẵn sàng (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên239. Lửa (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên240. Lửa thiêng (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên243. Cửa hẹp (Lc. 13) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên244. Hãy vào cửa hẹp (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên249. Ai nâng mình lên (Lc. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên253. Từ bỏ (Lc. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên92. Ngày về (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên93, Người cha nhân hậu (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên257. Trên Trời (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên260. Hai chủ (Lc. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên264. Nghe Lời (Lc. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên268. Xin ban thêm lòng tin (Lc. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên273. Cám ơn (Lc. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên277. Hãy xin (Lc. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên281. Người thu thuế (Lc. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên285. Ông Gia-kêu (Lc. 19)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên288. Sống lại (Lc. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên292. Bền đỗ (Lc. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên295. Người trộm lành (Lc. 23) Lời bài hát
+++
Lễ Thêm Sức297. Lời cảm tạ .Lời bài hát
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s