Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

THEO THÁNH LỄ.
Bộ Lễ – Kinh NguyệnBộ lễ nguyện cầuLời bài hát
AllêluiaAlleluia (Câu xướng toàn tập ABC)Lời bài hát
AllêluiaAlleluia Hôn phối Lời bài hát
Dâng LễBánh miến tinh tuyềnLời bài hát
Dâng LễBánh tinh tuyền rượu trinh nguyênLời bài hát
Dâng LễBánh thơm nho lành Lời bài hát
Dâng LễBánh trắng rượu ngonLời bài hát
Dâng LễBiết lấy gì Lời bài hát
Dâng LễBông lúa mớiLời bài hát
Dâng LễCó gì để dângLời bài hát
Dâng LễCon nay biết lấy gì Lời bài hát
Dâng LễCủa lễ dâng ChaLời bài hát
Dâng LễCủa lễ tiến dângLời bài hát
Dâng LễCủa lễ toàn thiêuLời bài hát
Dâng LễCùng dâng lênLời bài hát
Dâng LễDâng bánh và rượuLời bài hát
Dâng LễDâng ChúaLời bài hát
Dâng LễDâng Chúa bánh rượuLời bài hát
Dâng LễDâng Chúa đôi tay nhỏ béLời bài hát
Dâng LễDâng Chúa tuổi thơ Lời bài hát
Dâng LễDâng tuổi thơLời bài hát
Dâng LễHiến lễ ăn nănLời bài hát
Dâng LễHiến lễ chờ mongLời bài hát
Dâng LễHiến lễ tinh tuyềnLời bài hát
Dâng LễHiệp dâng của lễLời bài hát
Dâng LễHương trầm nghi ngút Lời bài hát
Dâng LễHy lễ nhân sinhLời bài hát
Dâng LễLấy gì dâng Chúa Lời bài hát
Dâng LễLấy gì để dângLời bài hát
Dâng LễLễ dâng ba miền Lời bài hát
Dâng LễLễ dâng tình yêu (+ Đinh Dũng)Lời bài hát
Dâng LễLễ dâng Thánh Gia thấtLời bài hát
Dâng LễLễ dâng thống hối Lời bài hát
Dâng LễLễ vật cung tiếnLời bài hát
Dâng LễLễ vật huyền siêuLời bài hát
Dâng LễLòng chân thànhLời bài hát
Dâng LễLời nguyện dâng lên Lời bài hát
Dâng LễMột nắng hai sươngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễBài ca chứng nhân Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễBao la tình ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễBình an nơi đâuLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễBông hoa bé nhỏLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCa vang tình yêu Chúa 1Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCa vang tình yêu Chúa 2Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCa vang tình yêu Chúa 3Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCa vang tình yêu Chúa 4Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCa vang tình yêu Chúa 5Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCa vang tình yêu Chúa 6Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCao vời tình ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCó Chúa trong đờiLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon có bao giờ (+ Đinh Dũng)Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon không xin gì Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon muốn hòa tanLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon nương tựa ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon tìm ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon tin nơi ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon tin yêu ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCon vui sướngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCuộc sống là hồng ânLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCha tác sinh conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChìm trong lời kinhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChính Chúa là gia nghiệpLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCho con gặp ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCho con quên chính mìnhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCho con tựa nươngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCho con thêm lòng tinLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCho con trái tim của ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễCho con trở nên giống Chúa Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa chăn dắt tôi Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa chính là tình yêuLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa cho conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa dẫn con điLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa đã dạy conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa đã làm ngườiLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa đã thương conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa đối tượng đời con Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa là đá tảngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa là hạnh phúc đời conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa luôn quan phòngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa ở cùng conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa tác sinh conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa thấu hiểu đời conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễChúa vẫn luôn bên conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễDâng ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễDâng khúc cảm tạLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễĐời conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễĐừng để con thất vọngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễĐường công chínhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễGiêsu! Xin nhớ đến conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễGiúp nhau hoàn thiệnLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễHãy ngợi mừng ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễHòa khúc tạ ơnLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễHồn con hoang vắngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễHồng phúc Chúa banLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễHương kinh nguyện cầuLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễHướng về trời caoLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễKinh cầu trong đêmLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễKinh đêmLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễKhao khát nên ThánhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễKhao khát sống trong nhà ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễKhao khát tình ChaLời bài hát + Mp3
Ca Nguyện – Hiệp LễKhi bóng chiều buôngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễKhúc hát đời conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễLãnh nhận và trao banLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễLoài hoa nơi nhà ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễLời ca tri ânLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễMãi chúc khen NgàiLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễMãi vang lời ngợi caLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễMột đời cho ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNày là Mình Máu Ta banLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNếu đẹp lòng ChaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNếu không có NgàiLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNiềm tín thácLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNgài là bầu trời (+ Đinh Dũng)Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNgọt ngào tình ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNgồi kề bên ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNgợi ca Đấng tạo thànhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNguồn bình anLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNguồn chân lý cao vờiLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNguyện cầu trong đêmLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễNhư hoa hướng dươngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễPhúc thay!Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễSống là chấp nhậnLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễSuối mát ân tìnhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTác phẩm của ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTất cả là của ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTiếng kinh đêmLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTìm Nhan ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTìm về bên ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTìm về chân lýLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTìm về suối an bìnhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình Cha thương conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình Chúa biến đổi đời conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình Chúa ngời sángLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình Chúa như cánh đại bàngLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình Chúa như suối hiềnLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình khúc tri ânLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình Ngài cao siêuLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình Ngài là…Lời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTình yêu Chúa thúc báchLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễTrong dòng sông ơn thánhLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễXin dẫn con vềLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễXin đừng quên conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễXin hướng lòng con tới ChúaLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễXin mở lòng trí conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễXin nói với conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễXin ở lại với conLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễXin thêm lòng tinLời bài hát
Ca Nguyện – Hiệp LễYêu thương nồng thắmLời bài hát
Kết LễCùng Mẹ tạ lễLời bài hát
Kết LễChứng nhân Chúa KitôLời bài hát
Kết LễLoan báo Tin MừngLời bài hát
Kết LễNgài sai con điLời bài hát
Kết LễRa đi làm nhân chứngLời bài hát
Kết LễVào đời làm nhân chứngLời bài hát
Kết LễXin sai chúng conLời bài hát
THEO MÙA PHỤNG VỤ.
Mùa VọngCon đợi mong ChúaLời bài hát
Mùa VọngChờ ngày Chúa đếnLời bài hát
Mùa VọngChúa là nguồn sángLời bài hát
Mùa VọngChút ân tình đêm đông Lời bài hát
Mùa VọngDâng nỗi chờ mong Lời bài hát
Mùa VọngĐêm đông lạnh lẽoLời bài hát
Mùa VọngĐợi trông Đấng cứu tinhLời bài hát
Mùa VọngHồn con khát khaoLời bài hát
Mùa VọngHồn vọng Đấng cứu tinhLời bài hát
Mùa VọngKhát mongLời bài hát
Mùa VọngKhấn nguyện trời caoLời bài hát
Mùa VọngLễ dâng Mùa Vọng Lời bài hát
Mùa VọngMong chờ Lời bài hát
Mùa VọngMưa Vị Công ChínhLời bài hát
Mùa VọngTrời cao mưa xuốngLời bài hát
Mùa VọngXin gieo sương mai Lời bài hát
Mùa VọngXin mưa Đấng cứu tinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhÁnh sao BêlemLời bài hát
Mùa Giáng SinhBa Vua phương ĐôngLời bài hát
Mùa Giáng SinhCa mừng Chúa hiển linhLời bài hát
Mùa Giáng SinhChúa đã làm ngườiLời bài hát
Mùa Giáng SinhChúa đã sinh ra đờiLời bài hát
Mùa Giáng SinhChúa sinh ra đờiLời bài hát
Mùa Giáng SinhChút ân tình đêm đôngLời bài hát
Mùa Giáng SinhĐấng cứu thế đã Giáng sinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhĐêm Hồng PhúcLời bài hát
Mùa Giáng SinhĐêm Thánh ÂnLời bài hát
Mùa Giáng SinhĐón Chúa ra đờiLời bài hát
Mùa Giáng SinhĐón Vua bình anLời bài hát
Mùa Giáng SinhĐợi trông Đấng cứu tinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhGiáng Sinh vềLời bài hát
Mùa Giáng SinhHài Nhi Giáng sinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhHồn vọng Đấng cứu tinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhLễ dâng Giáng SinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhLễ vật dâng Chúa Lời bài hát
Mùa Giáng SinhMáng cỏ BêlemLời bài hát
Mùa Giáng SinhMáng lừa đơn sơLời bài hát
Mùa Giáng SinhMẹ suy niệm trong lòngLời bài hát
Mùa Giáng SinhNơi hang đá nhỏLời bài hát
Mùa Giáng SinhNgôi Lời đã đếnLời bài hát
Mùa Giáng SinhNhạc khúc đêm đôngLời bài hát
Mùa Giáng SinhRộn ràng Giáng SinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhTình yêu Giáng SinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhTình yêu vô chung vô thủyLời bài hát
Mùa Giáng SinhVì sao Chúa đếnLời bài hát
Mùa Giáng SinhXin mưa Đấng cứu tinhLời bài hát
Mùa Giáng SinhXin mưa thánh ânLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhBao la tình ChúaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhBước chân ChúaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhCanvê chiều buồnLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhCanvê chiều tímLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhCùng Thầy lên núi Lời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhCha vẫn chờ conLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhCha vẫn lặng thinhLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhChiên hoang trở vềLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhChiều xưaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhChính vì tình yêuLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhCho con khát khaoLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhChúa tiến vào thànhLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhChúa vẫn buồnLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhChúa vẫn lặng thinhLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhĐường lên CanvêLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhGiọt lệ ăn nănLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhHãy quay vềLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhHiến lễ ăn nănLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhHiến lễ Phục SinhLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhKiếp cỏ câyLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhKiếp nhân sinh Lời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhKiếp phù hoaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhKiếp tro bụiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhLặng nhìn Thập GiáLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhLễ dâng thống hốiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhMong manh kiếp ngườiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhMột kiếp con ngườiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhMột lòng tự hốiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNắm tro tànLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNếu con chợt nhớ Lời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNếu đẹp lòng ChaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNỗi buồn người con hoangLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNguồn sống vô biênLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNgười con hoang đàngLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNgười yêu tôiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNhìn về đỉnh núiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNhìn về Thập giáLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhNhịp chân đơn côiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhPhận người mong manhLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhSuy tôn Thập Giá (2 bè)Lời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhSuy tôn Thập Giá (4 bè)Lời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhSự sống và sự chếtLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTa là tro bụiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTâm tình mùa ChayLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTình hiến dângLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTình yêu tự hiếnLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTình yêu và Thánh giáLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTình yêu vĩnh cửuLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTựa áng mây trôiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhThánh giá nở hoaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhThánh giá tình yêuLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhThân con cát bụiLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhThập giá đồi caoLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhThập giá tiếng nói tình yêuLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhThập tự CanvêLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTrên đỉnh CanvêLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTro bui thân con Lời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTrở vềLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTrở về cùng ChaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhTrở về với ChúaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhVề cùng ChaLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhVề với Thái DươngLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhVì Chúa yêu conLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhXin cho conLời bài hát
Mùa Chay & Tuần ThánhXin thi hành ý ChaLời bài hát
MÙA PHỤC SINH.
Mùa Phục SinhCác trẻ Do Thái Lời bài hát
Mùa Phục SinhChúa là Đấng chăn chiênLời bài hát
Mùa Phục SinhChúa là Đấng phục sinhLời bài hát
Mùa Phục SinhĐừng sợ chính là Thầy đâyLời bài hát
Mùa Phục SinhĐừng sợ, Chúa đã phục sinhLời bài hát
Mùa Phục SinhĐường chiều EmmauLời bài hát
Mùa Phục SinhHiến lễ Phục SinhLời bài hát
Mùa Phục SinhTôma chớ cứng tinLời bài hát
THEO CHỦ ĐỀ.
Thánh Thể – Thánh TâmBánh hằng sốngLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmBánh thiêngLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmCon vui sướngLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmĐây Thịt Máu TaLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmMình Máu Thánh ChúaLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmRước Chúa vào lòngLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmTôn sùng Thánh TâmLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmThánh Tâm tình yêuLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmThánh Tâm từ áiLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmThánh Thể nhiệm mầuLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmThờ lạy Chúa GiêsuLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmTrái tim cực thánhLời bài hát
Thánh Thể – Thánh TâmXin viếng thăm hồn conLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaÁnh mắt xót thươngLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaCa vang lòng thương xót ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaChỉ nơi lòng thương xót ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaChốn con ẩn náuLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaChúa vẫn xót thươngLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaChúa xót thương conLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaChuỗi hạt lòng thương xót ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaĐại dương thương xótLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaGiêsu! Con tín thác vào NgàiLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaLoan tin lòng thương xót ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaLòng con tin tưởng nơi ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaSuy tôn lòng thương xót ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaTìm về lòng thương xót ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaTín thác vào ChúaLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaXin ơn chữa lànhLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaXin uốn lòng conLời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaTrong cơn hiểm nghèoLời bài hát
Đức Mẹ25 Vững tâm bên Mẹ Lời bài hát
Đức MẹAve Maria de FatimaLời bài hát
Đức MẹÁnh mắt mẹ nhân từLời bài hát
Đức MẹÁnh trăng diệu huyềnLời bài hát
Đức MẹBến Hải cùng Mẹ đồng hànhLời bài hát
Đức MẹBiển đời gian truân Lời bài hát
Đức MẹBước đi cùng MẹLời bài hát
Thánh Ca Tạ Ơn25 Năm chuỗi ngày hồng ânLời bài hát
Thánh Ca Tạ Ơn100 năm thăng trầmLời bài hát
Thánh Ca Tạ ƠnBước đi cùng MẹLời bài hát
Cha MẹÁnh sáng đời conLời bài hát
Cha MẹÂn sâu nghĩa đầyLời bài hát
Cha MẹÂn tình mẹ chaLời bài hát
Cha MẹBao la tình chaLời bài hát
Cầu HồnChốn thảm sầuLời bài hát
Cầu HồnChúa đến gọi conLời bài hát
Cầu HồnDâng Chúa người thânLời bài hát
Cầu HồnĐến trước thiên tòaLời bài hát
Cầu HồnGiờ đã điểmLời bài hát
Cầu HồnKhi người nằm xuốngLời bài hát
Cầu HồnLễ dâng các linh hồnLời bài hát
Cầu HồnMẹ ơi xót thươngLời bài hát
Cầu HồnNơi thẳm sâuLời bài hát
Cầu HồnNơi vực sâuLời bài hát
Cầu HồnNguyện xin Chúa thươngLời bài hát
Cầu HồnTạm biệtLời bài hát
Cầu HồnTiễn người về lòng đấtLời bài hát
Cầu HồnTừ giã cõi đờiLời bài hát
Cầu HồnTừ nơi tối tămLời bài hát
Cầu HồnTừ nơi vực sâuLời bài hát
Cầu HồnTừ trần gianLời bài hát
Cầu HồnTrình diện Nhan ChúaLời bài hát
Cầu HồnVề cõi trường sinhLời bài hát
Cầu HồnXin dủ lòng thươngLời bài hát
Cầu HồnXin đưa con vềLời bài hát
Cầu HồnXin vĩnh biệtLời bài hát
Tận Hiến25 Năm hồng ân Linh mụcLời bài hát
Tận Hiến40 Năm hành trình theo ChúaLời bài hát
Tận HiếnBước chân người nở hoaLời bài hát
Tận HiếnCon có là chiLời bài hát
Tận HiếnCon chọn ChúaLời bài hát
Tận HiếnCon đây Chúa ơi!Lời bài hát
Tận HiếnCon xin đếnLời bài hát
Tận HiếnCha chọn conLời bài hát
Tận HiếnChúa cất tiếng gọi conLời bài hát
Tận HiếnChúa đã chọn conLời bài hát
Tận HiếnChúa đã gọi conLời bài hát
Tận HiếnChúa đã thương conLời bài hát
Tận HiếnChúa muốn con làm gì?Lời bài hát
Tận HiếnChúa muốn gì nơi con?Lời bài hát
Tận HiếnChúa vẫn luôn bên conLời bài hát
Tận HiếnDâng khúc tạ ơnLời bài hát
Tận HiếnĐuốc sáng trần gianLời bài hát
Tận HiếnĐược Ngài sai điLời bài hát
Tận HiếnHiến dâng cho NgàiLời bài hát
Tận HiếnHồng phúc Chúa banLời bài hát
Tận HiếnHy lễ đời conLời bài hát
Tận HiếnKhăn lúp trên đầu conLời bài hát
Tận HiếnKhúc hát tạ ơnLời bài hát + Mp3
Tận HiếnLạy Chúa! Xin nhận lấyLời bài hát
Tận HiếnLấy gì tạ ơn ChúaLời bài hát
Tận HiếnLinh mục của ChúaLời bài hát
Tận HiếnLinh mục sứ giả Tin MừngLời bài hát
Tận HiếnMột điều con mơ ướcLời bài hát
Tận HiếnMột đời con theo ChúaLời bài hát
Tận HiếnNào con biết lấy gìLời bài hát
Tận HiếnNày con xin đếnLời bài hát
Tận HiếnNiềm vui theo ChúaLời bài hát
Tận HiếnNữ tỳ của ChúaLời bài hát
Tận HiếnNgài cất tiếng gọi conLời bài hát
Tận HiếnNguồn khao khát duy nhất đời tôiLời bài hát
Tận HiếnNhân chứng của ChúaLời bài hát
Tận HiếnNhiệm mầu tình ChúaLời bài hát
Tận HiếnNhư Cha đã sai ThầyLời bài hát
Tận HiếnSứ vụ Linh mụcLời bài hát
Tận HiếnTấm áo dòng trinh nguyênLời bài hát
Tận HiếnTiến lên trao dângLời bài hát
Tận HiếnTiếng Chúa gọi conLời bài hát
Tận HiếnTiếng gọi bao đờiLời bài hát
Tận HiếnTiếng gọi nhiệm mầuLời bài hát
Tận HiếnTiếng gọi trong đêm vắngLời bài hát
Tận HiếnTình khúc hiến dângLời bài hát
Tận HiếnTừ trước xa vờiLời bài hát
Tận HiếnThực thi ý ChúaLời bài hát
Tận HiếnTrọn đời con thuộc về ChúaLời bài hát
Tận HiếnTrọn đời hiến dângLời bài hát
Tận HiếnXin Chúa giữ gìn các Linh mụcLời bài hát
Hôn Phối25 năm chuỗi ngày hồng ânLời bài hát
Hôn Phối25 năm hồng ân cảm tạLời bài hát
Hôn Phối40 năm hồng ânLời bài hát
Hôn PhốiÁnh nến hiệp nhấtLời bài hát
Hôn PhốiBước vào tình yêuLời bài hát
Giáo Lý CaĂn năn Lời bài hát
Giáo Lý CaBa Ngôi tình thươngLời bài hát
Giáo Lý CaBí tích giải tộiLời bài hát
Giáo Lý CaBí tích giao hòaLời bài hát
Giáo Lý CaBí tích nhiệm mầuLời bài hát
Giáo Lý CaBí tích thánh tẩy Lời bài hát
Giáo Lý CaBữa tiệc lyLời bài hát
Giáo Lý CaChết Cho Loài NgườiLời bài hát
Giáo Lý CaChúa Dựng Nên TaLời bài hát
Giáo Lý CaChúa Giêsu Lên TrờiLời bài hát
Giáo Lý CaChúa Thương EmLời bài hát
Giáo Lý CaChúa Yêu ThươngLời bài hát
Giáo Lý CaChúa Yêu Trẻ ThơLời bài hát
Giáo Lý CaĐấng Cứu TinhLời bài hát
Giáo Lý CaĐền TộiLời bài hát
Giáo Lý CaGiáo Hội Tiên KhởiLời bài hát
Giáo Lý CaGiêsu Giáng TrầnLời bài hát
Giáo Lý CaGiêsu Phục SinhLời bài hát
Giáo Lý CaLoan Tin Cứu ĐộLời bài hát
Giáo Lý CaMạch Sống Hội Thánh Lời bài hát
Giáo Lý CaMầm Yêu Nguyên Tổ Lời bài hát
Giáo Lý CaMẹ Đồng TrinhLời bài hát
Giáo Lý CaMến Chúa Trọn ĐờiLời bài hát
Giáo Lý CaNay Con Xin ĐếnLời bài hát
Giáo Lý CaNgày Chúa Trở LạiLời bài hát
Giáo Lý CaNgày Tạo DựngLời bài hát
Giáo Lý CaNguyện Cầu Liên Lỉ Lời bài hát
Giáo Lý CaNhiệm Tích Thánh ThểLời bài hát
Giáo Lý CaƠn ChúaLời bài hát
Giáo Lý CaƠn NgườiLời bài hát
Giáo Lý CaQuyền Năng Thiên ChúaLời bài hát
Giáo Lý CaThánh Thần Chúa ĐếnLời bài hát
Giáo Lý CaTheo Đời Ẩn ThânLời bài hát
Giáo Lý CaTình Huynh ĐệLời bài hát
Giáo Lý CaTội Nguyên TổLời bài hát
Giáo Lý CaXin Dủ Lòng ThươngLời bài hát
Thánh ca Vào ĐờiAi là anh em tôiLời bài hát
Thánh ca Vào ĐờiBàn tay Chúa đóLời bài hát
Thánh ca Vào ĐờiBước thang cuộc đờiLời bài hát
Thiếu NhiÂn huệ tình ChúaLời bài hát
Thiếu NhiBình An & Hy Vọng Lời bài hát
Thiếu NhiĐêm Hồng ÂnLời bài hát
Thiếu NhiKhao Khát Bánh ThiêngLời bài hát
Thiếu NhiKhát Vọng Tình YêuLời bài hát
Thiếu NhiLạy Chúa! Xin Mở Miệng ConLời bài hát
Thiếu NhiVòng Tay Yêu Thương Lời bài hát
Thiếu NhiXanh Mầu Hòa BìnhLời bài hát
Thiếu NhiXuân Hiệp ThôngLời bài hát

_______________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s