Nhạc sĩ Têrêsa (Sr.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Sr. Têrêsa – Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt

NHẬP LỄ
Nhập LễĐi về nhà Chúa Lời bài hát
Lên đền Thánh  Lời bài hát
Lên đền thờ Chúa  Lời bài hát
Nào ta hân hoan  Lời bài hát
Về nhà Chúa  Lời bài hát
*++
DÂNG LỄ
Dâng LễCủa lễ hiến dâng  Lời bài hát
Dâng lên Chúa  Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng  Lời bài hát
Như nến cháy  Lời bài hát
*++
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
Ca Nguyện – Hiệp LễÁnh sáng niềm tin  Lời bài hát
Ân tình bao la  Lời bài hát
Bánh bởi trời  Lời bài hát
Bên lòng Chúa Lời bài hát
Ca khúc ân tình  Lời bài hát
Ca vang quyền năng Chúa  Lời bài hát
Có Chúa là có tất cả  Lời bài hát + Mp3
Con đi tìm Chúa  Lời bài hát
Con mong gặp Chúa  Lời bài hát
Con tạ ơn Chúa  Lời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa Lời bài hát
Cho con biết Chúa  Lời bài hát
Cho con tình yêu  Lời bài hát
Cho con tình yêu Ngài  Lời bài hát
Chọn phần tốt nhất  Lời bài hát
Chúa là ai Lời bài hát
Chúa là áng sáng Lời bài hát
Chúa là con đường  Lời bài hát + Mp3
Chúa là tất cả Lời bài hát + Mp3
Chúa nguồn sự sống  Lời bài hát
Chúa ngự trong con  Lời bài hát
Chúa vẽ Lời bài hát
Đặt niềm tin nơi Chúa Lời bài hát
Đừng buông tay Chúa Lời bài hát
Hiệp dâng thánh lễ  Lời bài hát
Hương nhạc ân tình  Lời bài hát
Hương nhạc ân tình 2  Lời bài hát
Hương tình ca  Lời bài hát
Kề lòng bên Chúa  Lời bài hát
Ký thác đường đời cho Chúa Lời bài hát + Mp3
Khúc nhạc ân tình  Lời bài hát
Khung trời tình yêu (4 bè)
Khung trời tình yêu 2 Lời bài hát
Khuôn mặt Chúa Lời bài hát
Làm sao thấy Chúa  Lời bài hát
Làm tôi Thiên Chúa  Lời bài hát
Lặng nghe tiếng Chúa Lời bài hát
Lòng mến  Lời bài hát + Mp3
Lời con thưa ChúaLời bài hát + Mp3
Lời Chúa  Lời bài hát
Lời Chúa 2  Lời bài hát
Mặt trời có một trên đời Lời bài hát
Mất Lời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 2  Lời bài hát
Mối phúc Nước Trời  Lời bài hát
Nên thánh giữa đời  Lời bài hát
Nếu Lời bài hát
Niềm xác tín * Lời bài hát
Như bé thơ (Tv 130) * Lời bài hát
Quy hướng về Chúa * Lời bài hát
Tìm gặp Chúa  Lời bài hát
Tình ca * Lời bài hát
Tình của Chúa * Lời bài hát
Tình Cha * Lời bài hát
Tình Chúa * Lời bài hát
Tình Chúa bao la * Lời bài hát
Tình Chúa ngời sáng * Lời bài hát
Tình Chúa tuyệt vời 1 * Lời bài hát
Tình Chúa tuyệt vời 2  Lời bài hát
Tình Thiên Chúa 1 * Lời bài hát
Tình Thiên Chúa 2 * Lời bài hát
Tình thương Chúa * Lời bài hát
Tình yêu Lời bài hát
Tình yêu Chúa 1 * Lời bài hát
Tình yêu Chúa 2  Lời bài hát + Mp3
Tình yêu nhiệm mầu  Lời bài hát
Tình yêu Thánh giá * Lời bài hát
Tung gieo Lời Chúa  Lời bài hát
Xin vâng ý Chúa Lời bài hát
Yêu Lời bài hát
Yêu 2 Lời bài hát
Yêu người như Chúa yêu con  Lời bài hát
Yêu như Giêsu  Lời bài hát
Yêu thương Lời bài hát
*++
THÁNH CA TIN MỪNG
Thánh Ca Tin MừngCỏ lùng và lúa Lời bài hát
Chúa biến hình Lời bài hát
Chúa chịu phép rửa Lời bài hát
Giakêu xuống mau Lời bài hát
Hãy nên như trẻ thơ  Lời bài hát
Lễ Hiển Dung Lời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 1  Lời bài hát
Mọi sự của Cha là của Con 2  Lời bài hát
Mục tử nhân lành  Lời bài hát
Muối men cho đời
Nên như trẻ thơ * Lời bài hát
Phú hộ và Ladarô  Lời bài hát
Thánh Mát-thêu Lời bài hát
Thập giá cao trọng * Lời bài hát
Về đi Cha vẫn chờ * Lời bài hát
*++
MÙA VỌNG
Mùa VọngHỡi dân Xi-on Lời bài hát
Mong chờ Chúa đến Lời bài hát
Trời cao Lời bài hát
Vui lên Lời bài hát
*++
MÙA GIÁNG SINH
Mùa Giáng SinhBelem ánh sao Lời bài hát
Chúa giáng sinh  Lời bài hát
Chúa giáng trần  Lời bài hát
Dâng Chúa Hài Nhi  Lời bài hát
Đêm an bình Lời bài hát
Đêm hồng ân  Lời bài hát
Gương Thánh gia Lời bài hát
Hang đá Belem Lời bài hát
Lễ Hiển Linh  Lời bài hát
Mầu nhiệm giáng thế Lời bài hát
Ngày thánh yêu thương  Lời bài hát
Tình thương đêm thánh  Lời bài hát
Tình yêu giáng thế  Lời bài hát
Thánh Gia Thất  Lời bài hát
*++
MÙA CHAY – TUẦN THÁNH
Mùa Chay – Tuần ThánhCát bụi phận người  Lời bài hát
Đi vào thương tích dấu chân Lời bài hát
Điều răn mới  Lời bài hát
Giọt lệ thống hốiLời bài hát + Mp3
Giới răn yêu thương Lời bài hát
Hương tình Thánh giá  Lời bài hát
Luật yêu thương  Lời bài hát + Mp4
Mang Thập giá mình  Lời bài hát
Mùa Chay Thánh  Lời bài hát
Niềm vinh dự  Lời bài hát
Ngai tòa Thập giá * Lời bài hát
Phù hoa Lời bài hát
Sám hối Lời bài hát + Mp4
Tiếng gọi sám hối  Lời bài hát
Thánh giá đồi Canvê * Lời bài hát
Thánh giá tình yêu Lời bài hát
Thập giá cao trọngLời bài hát + Mp3
Thập giá giương cao  Lời bài hát
Thập giá ngất cao  Lời bài hát
Thầy rửa chân con sao  Lời bài hát
Trở về Lời bài hát + Mp4
Vinh quang của tôi  Lời bài hát
*++
MÙA PHỤC SINH
Mùa Phục SinhChúa chiến thắng khải hoàn  Lời bài hát
Chúa đã sống lại  Lời bài hát
Chúa lên trời Lời bài hát
Chúa sống lại rồi  Lời bài hát (Mp4)
Chúa Thăng Thiên  Lời bài hát
Mừng Chúa Phục Sinh  Lời bài hát
Ngọn nến Phục Sinh  Lời bài hát
Phục sinh vinh quang  Lời bài hát
*++
MÙA XUÂN
Mùa XuânĐón chào mùa xuân Lời bài hát
Xuân cảm tạ  Lời bài hát
Xuân tươi đã về  Lời bài hát
Xuân thanh bình Lời bài hát
Xuân thắm tươi  Lời bài hát
*++
CHÚA BA NGÔI
Chúa Ba NgôiQuyền năng Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi 1 Lời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi 2  Lời bài hát
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
Thánh Thể – Thánh TâmChúa vẫn yêu con Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa  Lời bài hát
Trái Tim Ngài  Lời bài hát
Về Chúa GiêsuKhát vọng  Lời bài hát
Chúa Kitô VuaVua Tình Yêu  Lời bài hát
Chúa Thánh ThầnLạy Thánh Thần Chúa Lời bài hát
Nguyện Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Thánh Thần ngự đến 1  Lời bài hát
Thánh Thần ngự đến 2  Lời bài hát
Lòng Thương Xót ChúaLòng thương xót Chúa Lời bài hát + Mp4
*++
Đức MẹAve MariaLời bài hát
Chuỗi ngọc Mân Côi Lời bài hát
Đức Mẹ Vô nhiễm Lời bài hát
Kính Mẹ vô nhiễm 1 Lời bài hát
Kính Mẹ vô nhiễm 2 Lời bài hát
Kính Mừng MariaLời bài hát
Lễ Mẹ sầu bi Lời bài hát
Lễ Mẹ thăm viếngLời bài hát
Lễ sinh nhật MẹLời bài hát
Lễ Truyền Tin Lời bài hát
Linh hồn tôi Lời bài hát
Mẹ hiệp thông Lời bài hát
Mẹ hồn xác lên trời Lời bài hát
Mẹ lên trời Lời bài hát
Mẹ Thiên Chúa Lời bài hát
Mẹ về trời  Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Lời bài hát
Trái tim Mẹ Lời bài hát
Xin vâng Lời bài hát
Đức Mẹ (Dâng Hoa)Dâng hoa năm sắc Lời bài hát
Dâng Mẹ muôn hoa Lời bài hát
Mẹ ngàn hoa Lời bài hát
Ngợi Ca Đức MẹĐức Mẹ Lộ Đức  Lời bài hát
Mẹ Maria mến yêu Lời bài hát
Rất Thánh Mân Côi Lời bài hát
*++
Các ThánhCác Thánh Nam Nữ 1 Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ 2  Lời bài hát
Dòng máu oai hùng  Lời bài hát
Đóa hồng đơn sơ  Lời bài hát
Đóa hồng tình thương Lời bài hát
Gương Thánh Gia thất  Lời bài hát
Hai Thánh Tông đồ Lời bài hát
Hoa đơn sơ Lời bài hát
Kính thánh tông đồ  Lời bài hát
Lễ Các Thánh Lời bài hát
Lễ Các Thánh 2 Lời bài hát
Lễ Thánh Phaolô trở lại Lời bài hát
Mưa hoa hồng  Lời bài hát
Mưa hoa hồng (2 bè)  Lời bài hát
Mưa hoa hồng (3 bè) Lời bài hát
Mừng Thánh Giuse Lời bài hát
Nên như trẻ thơ 1  Lời bài hát
Nên như trẻ thơ 2  Lời bài hát
Nụ hoa bé nhỏ * Lời bài hát
Nụ hoa Têrêsa  Lời bài hát
Phêrô và Phaolô  Lời bài hát
Têrêsa Hài Đồng 1  Lời bài hát
Têrêsa Hài Đồng 2  Lời bài hát
Têrêsa hoa hồng ngát hương  Lời bài hát
Thánh An-rê Phú Yên Lời bài hát
Thánh Cả Giuse  Lời bài hát
Thánh Gioan Tiền Hô  Lời bài hát
Thánh Gioakim và Thánh Anna Lời bài hát
Thánh Giuse 1 Lời bài hát
Thánh Giuse Người công chính Lời bài hát
Thánh Mác-ti-nô  Lời bài hát
Thánh Mác-ti-nô Tấm Lòng Vàng Lời bài hát
Thánh Madalena  Lời bài hát
Thánh Mát-thêu Lời bài hát
Thánh Phaolô trở lại Lời bài hát
Thiên Thần Bản Mệnh Lời bài hát
*++
Cầu HồnBuông Lời bài hát
Buông 2 Lời bài hát
Buông 3 Lời bài hát
Cuộc đời là một chuyến đi Lời bài hát
Đường đi một mình Lời bài hát
Xin vĩnh biệt  Lời bài hát
*++
Cha MẹHương kinh gia đình  Lời bài hát
Nữ vương gia đình  Lời bài hát
Hiếu Kính Mẹ ChaCa dao tình Mẹ Lời bài hát
Khung trời tình cha Lời bài hát
*++
Tận HiếnBài ca tình ái  Lời bài hát
Cho con vào đời  Lời bài hát
Chọn Chúa Lời bài hát
Chúa biết con yêu Ngài  Lời bài hát + Mp3
Chúa chạm lòng con  Lời bài hát
Chúa yêu thương con  Lời bài hát
Duyên tình đầu  Lời bài hát
Đấng con kiếm tìm  Lời bài hát
Đường đến tình yêu  Lời bài hát
Giêsu chí ái  Lời bài hát
Hiện thân Chúa  Lời bài hát
Hương tình Thập giá  Lời bài hát
Kề lòng bên Chúa Lời bài hát
Kho tàng Thiên Chúa Lời bài hát
Khung trời tình yêu 2  Lời bài hát
Làm theo ý Cha  Lời bài hát
Lặng Lời bài hát
Mãi thuộc về Chúa Lời bài hát
Mối phúc Nước Trời  Lời bài hát
Nên hoàn thiện  Lời bài hát
Nên như trẻ thơ 1  Lời bài hát
Sống Tin Mừng  Lời bài hát
Tâm bất biến Lời bài hát + Mp4
Tình Chúa tuyệt vời * Lời bài hát
Tình Chúa tuyệt vời 2 Lời bài hát
Tình yêu Đấng chịu đóng đinh  Lời bài hát
Thánh giá đưa ta vào trong tình Chúa  Lời bài hát + Mp3
Thánh giá là vinh quang  Lời bài hát
Thuộc về * Lời bài hát
Thuộc về Chúa  Lời bài hát
Trên đỉnh yêu thương  Lời bài hát
Viên ngọc quý Lời bài hát
*++
Thánh Ca Nguyện CầuÁnh mắt
Hạt kim cươngLời bài hát
Nét đẹp tâm hồnLời bài hát
*++
Hôn PhốiDuyên tình
Tình trăm năm
*++
Thiếu NhiCon số không Lời bài hát + Mp4
Lễ dâng tuổi thơ 2  Lời bài hát
Sống như bé thơ  Lời bài hát
Tuổi thơ dâng Chúa  Lời bài hát
Thiên đàng của em  Lời bài hát
Trẻ thơ đơn sơ * Lời bài hát
*++
Truyền GiáoBài ca lên đường Lời bài hát
Cho con vào đờiLời bài hát + Mp3
Loan báo Tin Mừng Lời bài hát
*++
Nhạc S. Hoạt Đ. ThểCủa lễ tình yêu 5Lời bài hát
Cho đi có phúc hơnLời bài hát
Nốt nhạc yêu thương Lời bài hát
Trao nhau nụ cười Lời bài hát
*++
Hợp XướngĐêm hồng ân  Lời bài hát
Khung trời tình yêu (4 bè)
*++
Chủ đềHiệp hành Lời bài hát
Thể Loại Thánh Ca KhácNiềm vui lớn nhất Lời bài hát
Nhạc Công Giáo khácVirus tâm hồn Lời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s