Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A)
MÙA PHỤC SINH**
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục SinhThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục SinhThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục SinhThánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục SinhThánh vịnh 26Lời bài hát
Lễ Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – ADaniel 3Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa – AThánh vịnh 147Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – AThánh vịnh 102Lời bài hát
LỄ RIÊNG
Lễ Mẹ Thiên Chúa (01/01)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Mẹ dâng Con vào đền thánh (02/02)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse (19/03)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Truyền tin (25/03)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Lễ Thánh Giuse thợ (01/05)Thánh vịnh 89Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ đi viếng (31/05)Isaia 12.Lời bài hát
Lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả (24/06)Thánh vịnh 138Lời bài hát
Lễ hai Thánh Phêrô – Phaolô (29/06)Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Chúa biến hình (06/08)Thánh vịnh 96Lời bài hát
Lễ Mẹ lên trời (15/08)Thánh vịnh 44Lời bài hát
Lễ Sinh nhật Đức Mẹ (08/09)Thánh vịnh 12Lời bài hát
Lễ Suy tôn thánh giá (14/09)Thánh vịnh 77Lời bài hát
Lễ Thánh Têrêxa (01/10)Thánh vịnh 102Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân côi (07/10)Tin Mừng Luca 1.Lời bài hát
Lễ các Thánh nam nữ (01/11)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ các đẳng Linh hồn (02/11)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Cung hiến đền thờ Latêranô (09/11)Thánh vịnh 45Lời bài hát
Lễ Thánh Anrê Dũng Lạc (24/11)Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (03/12)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Mẹ Vô nhiễm (08/12)Thánh vịnh 97Lời bài hát
***
Lễ Mồng Một TếtThánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Mồng Một TếtThánh vịnh 71Lời bài hát
Lễ Mồng Hai TếtThánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Mồng Hai TếtThánh vịnh 144Lời bài hát
Lễ Mồng Ba TếtThánh vịnh 89Lời bài hát
***
LỄ CHUNG**
Lễ Đức Maria-3Thánh vịnh 112Lời bài hát
Lễ Đức Maria-4Luca 1
Lễ Các Thánh Tử đạo-2Thánh vịnh 33Lời bài hát
Lễ Các Thánh Tử đạo-4Thánh vịnh 125
Lễ các Thánh Chủ chăn-1Thánh vịnh 15Lời bài hát
Lễ các Thánh Chủ chăn-2Thánh vịnh 22.
Lễ các Thánh Chủ chăn-3Thánh vịnh 95
Lễ các Thánh Chủ chăn-4Thánh vịnh 109
Lễ các Thánh Tiến sĩ Hội thánhThánh vịnh 18Lời bài hát
Lễ các Thánh nữ Đồng trinhThánh vịnhLời bài hát
Lễ các Thánh nam nữThánh vịnhLời bài hát
Lễ Hôn phốiThánh vịnhLời bài hát
Lễ Thánh hiến – Khấn dòngThánh vịnhLời bài hát
Lễ Cầu hồnThánh vịnhLời bài hát
Lễ cầu cho Ơn gọi Linh mục – Tu dòngThánh vịnhLời bài hát
Lễ cầu cho việc Rao giảng Tin mừngThánh vịnhLời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1 (Tv. 66)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Mẹ dâng Con 02/02 (Tv. 23)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Đi Viếng 31/5 (Is. 12)Thánh ca IsaiaLời bài hát
Lễ Chúa Hiển Dung 6/8 (Tv. 96)Thánh vịnh 96Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8 (Tv. 44)Thánh vịnh 44Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Mân Côi 7/10 (Lc. 1)Tin Mừng Luca. 1Lời bài hát
Cung Hiến Đền Thờ Latêranô 2/11 (Tv. 45)Thánh vịnh 45Lời bài hát
Lễ Các Thánh Nam Nữ 1/11 (Tv. 23)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Lễ Các Đẳng Linh Hồn 2/11 (Tv. 22)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12 (Tv. 97)Thánh vịnh 97Lời bài hát
THEO CHỦ ĐỀ
Bộ lễ Mẹ Vô NhiễmBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Tung hô Tưởng niệmBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Lạy Cha 1Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Lạy Cha 2Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh cầu Các Thánh 1Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh cầu Các Thánh 2Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Lời Tuyên xưng đức tinBộ Lễ – Kinh Nguyện
+++
Chúc tụng ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Chung một niềm tinNhập Lễ Lời bài hát
Hoan hô Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Ngợi khen Ba NgôiNhập Lễ Lời bài hát
Ôi nguồn ánh sángNhập Lễ Lời bài hát
Vang tiếng ngợi khenNhập Lễ Lời bài hát
Về bên Chúa Nhập Lễ
Vinh danh Ba Ngôi Nhập Lễ Lời bài hát
+++
Con xin dâng Chúa Dâng LễLời bài hát
Dâng lên ChúaDâng LễLời bài hát
Dâng lên NgàiDâng LễLời bài hát
Hợp tiến Cha toàn năng Dâng LễLời bài hát
Hương kinh nhiệm mầuDâng LễLời bài hát
Lễ vật chân thànhDâng LễLời bài hát
Lễ vật giao hòaDâng LễLời bài hát
Lời ca chúc tụngDâng LễLời bài hát
Tựa làn trầm hươngDâng LễLời bài hát
Theo hương trầmDâng LễLời bài hát
Trên đôi tay nàyDâng LễLời bài hát
Xin Chúa thương nhậnDâng LễLời bài hát
Xin tiến dângDâng LễLời bài hát
+++
Bởi vì Chúa (Tv. 21)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Các ngươi sẽ hân hoanCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Cảm tạ hồng ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con ca tụng Chúa (Tv. 29)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúc tụng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúc tụng danh Chúa (Tv. 144)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đầy ân sủng Chúa (Tv. 32)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đường lối Chúa (Tv. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Gần Chúa bao sướng vuiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nếm thử (Tv. 33)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy ngợi khen (Tv. 147)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy tha thứ cho nhauCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lạy Cha hằng hữuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lạy Thánh Tâm Giê su Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lạy Thánh Tâm Giêsu (2 bè)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lòng yêu thương của Chúa (TV 102)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
MagnificatCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Một đời hát caCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngợi khen Ba NgôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người công chínhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ôi Chúa từ nhân (Tv. 85)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ôi nguồn ánh sángCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ta là dân Chúa (Tv. 99)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Ngài như biển khơi Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Thượng tế muôn đời (Tv. 109)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trên vòng tay tin yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ấp ủ conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Xin bảo toàn con (Tv. 15)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin giải thoát con (TV 69)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin như mặt trời lênCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin vòng đôi tayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin xót thương conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu luật Chúa (Tv. 118)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Yêu mến anh emCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Con mong chờ Ngài Mùa VọngLời bài hát
Ngước mắt trông lên caoMùa VọngLời bài hát
Xin như mặt trời lênMùa VọngLời bài hát
+++
Bài ca Thiên thầnMùa Giáng SinhLời bài hát
Hãy đến Bê-lem Mùa Giáng SinhLời bài hát
Hãy hoan ca Mùa Giáng SinhLời bài hát
Khúc ca dâng Vua Tình YêuMùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa đông thánh ânMùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa đông vinh danhMùa Giáng SinhLời bài hát
NoelMùa Giáng SinhLời bài hát
Người đến vì yêuMùa Giáng SinhLời bài hát
Người đến vì yêu (4 bè)Mùa Giáng Sinh
Nhịp đàn đêm Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Sao Ngài sinh raMùa Giáng SinhLời bài hát
Sóng thần nhạcMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình Trời vinh sángMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình Trời vinh sáng (4 bè)Mùa Giáng Sinh
Tình yêu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Trần gian thiên quốc kết giao ân tìnhMùa Giáng SinhLời bài hát
Trời đêm Bê-lemMùa Giáng SinhLời bài hát
Vinh danh Thiên ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Calvê chiều tím buồnMùa ChayLời bài hát + Mp3
Câu xướng Mùa ChayMùa Chay
Đường thập tự Mùa ChayLời bài hát
Hoan hô ChúaMùa ChayLời bài hát
Lời kinh nguyện trầmMùa ChayLời bài hát
Lời thầm thống hốiMùa ChayLời bài hát
Lời vọng tình yêuMùa ChayLời bài hát + Mp3
Tung hô Tin Mừng Lễ Tro & Tuần ThánhMùa Chay
Tung hô Tin Mừng Mùa ChayMùa Chay
Trở về bên ChúaMùa ChayLời bài hát
Về bên lòng ChaMùa ChayLời bài hát
Xin gục đầu sám hối Mùa ChayLời bài hát
Xin Ngài đến ngay bênMùa ChayLời bài hát
Xin vác lấy thập giá Mùa ChayLời bài hát
Xin vòng đôi tayMùa ChayLời bài hát
+++
Alleluia (TV 117)Mùa Phục SinhLời bài hát
Bài ca Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã sống lạiMùa Phục SinhLời bài hát
Hãy cảm tạ ChúaMùa Phục SinhLời bài hát
Kinh cầu Các ThánhMùa Phục SinhLời bài hát
Lạy Cha hằng hữuMùa Phục SinhLời bài hát
Sao còn đứng mãi chưa vềMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Hát đón xuân vềMùa XuânLời bài hát
Mùa xuân ăn nănMùa XuânLời bài hát
Mừng chào mùa xuânMùa XuânLời bài hát
Ngày xuân kính tiến GiavêMùa XuânLời bài hát
Thắp ngàn hương hoa Mùa XuânLời bài hát
Xuân hồng vừa sangMùa XuânLời bài hát
Xuân nay đến rồiMùa XuânLời bài hát
+++
Ave Maris StellaĐức MẹLời bài hát
Bài ca tình yêuĐức MẹLời bài hát
Hồn tôiĐức Mẹ
Hợp tiếng hoan chúcĐức MẹLời bài hát
Lời Người chuộc tội Đức MẹLời bài hát
MagnificatĐức Mẹ
Mẹ Chúa Thiên đìnhĐức MẹLời bài hát
Mẹ hoài đứng đóĐức MẹLời bài hát
Mẹ Thiên ChúaĐức MẹLời bài hát
Mẹ về Thiên cung 1Đức MẹLời bài hát
Mẹ về Thiên cung 2Đức MẹLời bài hát
Mẹ Vô nhiễm nguyên tộiĐức MẹLời bài hát
Nữ hoàng Thiên quốcĐức Mẹ
Ngày đã lên rồiĐức MẹLời bài hát
Những cánh hoa dâng Mẹ 1Đức MẹLời bài hát
Những cánh hoa dâng Mẹ 2Đức MẹLời bài hát
Tiếng hát dâng Mẹ Đức MẹLời bài hát
Về đây hát kính mừngĐức MẹLời bài hát
+++
Hãy đến với GiuseCác Thánh Lời bài hát
Giuse tôi tớ tín trungCác Thánh Lời bài hát
+++
Người nằm đó, người còn đâyCầu hồnLời bài hát
Trở về cõi sốngCầu hồnLời bài hát
Xin Ngài đến ngay bênCầu hồnLời bài hát
Xin thứ thaCầu hồnLời bài hát
Xin thương khoan hồngCầu hồnLời bài hát
Xin xót thương conCầu hồnLời bài hát
+++
Hiến dângTận hiếnLời bài hát
Một đời hiến dângTận hiếnLời bài hát
Thượng tế muôn đời (Tv. 109)Tận hiếnLời bài hát
Trên vòng tay tin yêuTận hiếnLời bài hát
Từ rất xa khơiTận hiếnLời bài hát + Mp3
+++
Phúc cho aiHôn phốiLời bài hát
Alleluia Lễ Hôn PhốiHôn phốiLời bài hát
Bên toà MẹHôn phốiLời bài hát
Dâng đôi tim hồngHôn phốiLời bài hát
Giao ướcHôn phốiLời bài hát
Khúc ca tạ ơnHôn phốiLời bài hát
Này người yêu dấuHôn phốiLời bài hát
Ngọn nến hiệp nhấtHôn phốiLời bài hát
Tình yêu như nắng maiHôn phốiLời bài hát
Trước ngai MẹHôn phốiLời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM B)
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1B Mùa VọngThánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngTin Mừng Luca 1Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngThánh vịnh 88Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH**
Lễ Vọng Giáng SinhThánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhThánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng SinhThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật sau Giáng SinhThánh vịnh 147Lời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtThánh vịnh 127Lời bài hát
Lễ Hiển LinhThánh vịnh 71Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa Nhật 1B Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênThánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênThánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênThánh vịnh 80Lời bài hát
MÙA CHAY*
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa ChayThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayThánh vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayThánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayThánh vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayThánh vịnh 50Lời bài hát
TUẦN THÁNH**
Chúa Nhật Lễ LáThánh vịnh 21Lời bài hát
Lễ DầuThánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Tiệc LyThánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh vịnh 30Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1Thánh vịnh 32Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2Thánh vịnh 15Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3Xuất hành 15Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4Thánh vịnh 29Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 5Isaia 12Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 6Thánh vịnh 18Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 7Thánh vịnh 50Lời bài hát
Thứ Bảy Tuần Thánh – Sau Thánh ThưThánh vịnh 117Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH *
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục SinhThánh vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục SinhThánh vịnh 21Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhThánh vịnh 102Lời bài hát
Lễ Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
Chúa Nhật 10B Thường NiênThánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênThánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênThánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênThánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênThánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênThánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênThánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThánh vịnh125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênThánh vịnh 92Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – BThánh vịnh 32Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa – BThánh vịnh 115Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – BIsaia 12.Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM C)
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngTiên Tri Isaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh vịnh 79Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 — > TUẦN 9
Chúa Nhật 1C Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
MÙA CHAY*
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh vịnh 125Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH**
Chúa Nhật Phục SinhThánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhThánh vịnh 117.Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục SinhThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục SinhThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục SinhThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục SinhThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục SinhThánh vịnh 96Lời bài hát
Lễ Thăng ThiênThánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện XuốngThánh vịnh 103Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh vịnh 121Lời bài hát
Lễ Chúa Ba Ngôi – CThánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Mình Máu Chúa – CThánh vịnh 109Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – CThánh vịnh 22Lời bài hát
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (NĂM A)
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh vịnh 23Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa Nhật 1A Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh vịnh 111Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThánh vịnh 30Lời bài hát
MÙA CHAY
Thứ Tư Lễ TroThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh vịnh 129Lời bài hát
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s