Nhạc sĩ Viết Chung – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

TÂM NGUYỆN CA.
*
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (TẬP 1)
Chúa Nhật 1A Mùa VọngTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThành đô hỡi (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa VọngChúng ta sẽ tiến vào (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngSự công chính (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa ngự đến (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Chúa đến cứu độ (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngChúa ngự đến (Tv. 23)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin hồi phục (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa VọngĐấng chăn dắt Israel (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngXin tỏ ra (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngƠn cứu độ gần đến (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngLinh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCon ca tụng (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngTình thương của Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngĐường nẻo Chúa 2 (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngXin chỉ dậy (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon nâng hồn lên (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngÔi lạ lùng (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngVĩ đại thay (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngNào reo vui 2 (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngChúa trời hiển trị (Is. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngNguyện thánh nhan (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngPhục hồi dân Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
+
Giáng sinh lễ vọngCa tụng tình thương (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ vọngTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ vọngÂn nghĩa Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ 1 (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ đêmĐấng cứu độ 2 (Tv. 95)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng rực rỡ (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ rạng đôngÁnh sáng bừng lên (Tv. 96)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp cõi dất (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi (Tv. 97)Lời bài hát
Giáng sinh lễ ngàyKhắp nơi 2 (Tv. 97)Lời bài hát
+
Lễ thánh giaAi kính sợ (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ thánh giaPhúc đức thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 1 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 2 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ hiển linhKhắp muôn dân 3 (Tv. 71)Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên ChúaÁnh tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời (Tv. 147)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau giáng sinhNgôi lời đã làm người (Tv. 147)Lời bài hát
+
Thứ tư lễ troChúng con đắc tội (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ tư lễ troXin xót thương con (Tv. 50)Lời bài hát
Thứ tư lễ troNguyện cầu Chúa thương (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayHối lỗi (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayTin cậy nơi Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayHằng hy vọng (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayƯớc chi hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChính Chúa chiên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa ChayĐường lối của Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa ChayTôi sẽ bước đi (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLời trường sinh (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayNếu lòng ta quên (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayXin tái tạo (Tv. 50)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayLúc ngặt nghèo (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayTrong lúc gian nan (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayCúi xin Ngài (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayNguồn ánh sáng (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayĐấng nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nghiệm xem (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThật lớn lao (Tv. 125)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2 lễ láSao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2 lễ láLạy Chúa con thờ (Tv. 21)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ dầuCa ngợi tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc lyTa được thông phần (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ năm tuần thánh-lễ tiệc lyKhi nâng chén (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ sáu tuần thánhCon phó dâng (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ sáu tuần thánhCon phó dâng 2 (Tv. 30)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 1Xin Chúa sai Thánh Thần (Tv. 103)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 3Đấng lẫm liệt (Xh. 15)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 5Uống tận nguồn (Is. 12)Lời bài hát
Thứ bảy tuần thánh bài đọc 7Tìm về mạch suối (Tv. 41)Lời bài hát
Halleluja & Đáp ca sau thánh thưNào cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Đáp ca sau thánh thưKỳ công tay Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Thứ bảy Vọng Phục SinhTụng ca nguồn nướcLời bài hát
Thứ bảy Vọng Phục SinhĐiệp ca dòng nước cứu độLời bài hát
+
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 1 (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật Phục sinh Đây là ngày 2 (Tv. 117)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục sinhChúa vẫn trọn tình (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục sinhCảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục sinhChúa sẽ dạy con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục sinhChúa chăn giữ (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục sinhHy vọng nơi Ngài (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhCả thế giới (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục sinhToàn thể đất nước (Tv. 65)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục sinhXin cảm tạ (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục sinhNào cảm tạ Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhChúng con cầu mong (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục sinhXin cho con thấy (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhTảng đá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục sinhViên đá thợ xây (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhGiữa đại hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục sinhTri ân Ngài (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Chúa cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục sinhƠn Ngài cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
+
Chúa Nhật 3C Phục sinhTán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục sinhTâu thánh thượng (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục sinhMuôn lạy Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
+
Chúa nhật thăng thiênChúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật thăng thiênChúa lên trời 2 (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin sai thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin thần khí (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngXin cử thần linh (Tv. 103)Lời bài hát
Chúa nhật hiện xuốngThần linh Chúa (Tv. 103)Lời bài hát

*

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (TẬP 2)
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 1A Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 2A Thường niênNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 4A Thường niênTâm hồn khó nghèo (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 5A Thường niênTấm gương trong (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa nhật 5A Thường niênNgay trong noi u tối (Tv. 111)Lời bài hát
Chúa nhật 10A Thường niênChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa nhật 13A Thường niênTôi sẽ ca ngợi (Tv. 88)Lời bài hát
Chúa nhật 16A Thường niênVì Chúa nhân hậu (Tv. 85)Lời bài hát
Chúa nhật 18A Thường niênChúa mở rộng tay (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 20A Thường niênChư dân ca tụng (Tv. 66)Lời bài hát
Chúa nhật 22A Thường niênLinh hồn tôi khao khát (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 23A Thường niênNgày hôm nay (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 24A Thường niênĐấng từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 25A Thường niênChúa gần gũi (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 27A Thường niênVườn nho của Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Chúa nhật 28A Thường niênTôi sẽ ở (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 29A Thường niênHãy dâng Chúa (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa nhật 30A Thường niênChúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 30A Thường niênSức mạnh của tôi (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 31A Thường niênKề bên lòng Chúa (Tv. 130)Lời bài hát
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 32A Thường niênKhao khát 4 bè (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 33A Thường niênNgười gieo hạt giống (Tv. 123)Lời bài hát
Chúa nhật 34A Thường niênTôi nào thiếu gì (Tv. 22)Lời bài hát
***
Chúa nhật 1B Thường niênPhúc lành và bình an (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa nhật 2B Thường niênNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênĐừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênNào hãy nghe (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 4B Thường niênTa đừng cứng lòng (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 5B Thường niênNào ca tụng (Tv. 146)Lời bài hát
Chúa nhật 6B Thường niênTình Chúa chở che (Tv. 31)Lời bài hát
Chúa nhật 7B Thường niênXin tha phạt (Tv. 40)Lời bài hát
Chúa nhật 8B Thường niênChúa nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 10B Thường niênChúa luôn từ ái (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa nhật 11B Thường niênPhúc thay được tạ ơn (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa nhật 12B Thường niênChúa trọn tình thương (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa nhật 12B Thường niênHãy vui sướng (Tv. 106)Lời bài hát
Chúa nhật 13B Thường niênCon tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa nhật 14B Thường niênHướng nhìn lên Chúa (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa nhật 14B Thường niênMắt chúng con (Tv. 122)Lời bài hát
Chúa nhật 15B Thường niênXin tỏ ra (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênCó Chúa chăn giữ (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 16B Thường niênMục tử ca (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa nhật 17B Thường niênChúa rộng tay (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênBánh bởi trời (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênChúa nuôi dân (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa nhật 18B Thường niênĐiều chúng tôi biết (Tv. 77)Lời bài hát
Chúa nhật 19B Thường niênChúa ngọt ngào (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 20B Thường niênHãy nghiệm xem (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 20B Thường niênChúa tốt lành (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 21B Thường niênChúa thánh thiện (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 22B Thường niênAl được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa nhật 22B Thường niênTrong nhà Chúa (Tv. 14)Lời bài hát
Chúa nhật 23B Thường niênHồn ta hỡi (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 24B Thường niênTôi sẽ bước đi (Tv. 114)Lời bài hát
Chúa nhật 25B Thường niênChính Ngài nắm giữ (Tv. 53)Lời bài hát
Chúa nhật 26B Thường niênGiới luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa nhật 27B Thường niênChúa ban ơn (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa nhật 27B Thường niênChúa chúc phúc (Tv. 127)Lời bài hát
Chúa nhật 28B Thường niênNo say tình Chúa (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 29B Thường niênChúng con tin cậy (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 29B Thường niênHồng ân cứu rỗi (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 31B Thường niênSức mạnh của con (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa nhật 32B Thường niênCa tụng Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 33B Thường niênMùa gặt mai sau (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 1 (Tv. 92)Lời bài hát
Chúa nhật 34B Thường niênChúa hiển trị 2 (Tv. 92)Lời bài hát
***
Chúa nhật 4C Thường niênCon sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa nhật 4C Thường niênMiệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Lời bài hát
Chúa nhật 6C Thường niênĐặt niềm tin cậy (Tv. 1)Lời bài hát
Chúa nhật 7C Thường niênChúa là đấng từ bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa nhật 8C Thường niênThật thiện hảo (Tv. 91)Lời bài hát
Chúa nhật 9C Thường niênHãy đi rao giảng (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa nhật 10C Thường niênTôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa nhật 12C Thường niênLạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)Lời bài hát
Chúa nhật 13C Thường niênGia nghiệp của con (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa nhật 14C Thường niênNào tung hô (Tv. 65)Lời bài hát
Chúa nhật 15C Thường niênHỡi những ai nghèo khổ (Tv. 68)Lời bài hát
Chúa nhật 17C Thường niênCon khẩn cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa nhật 17C Thường niênKhi tôi kêu cầu (Tv. 137)Lời bài hát
Chúa nhật 18C Thường niênChớ cứng đầu (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 19C Thường niênDân tộc Chúa chọn (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa nhật 20C Thường niênXin Ngài mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Chúa nhật 21C Thường niênHãy đi (Tv. 116)Lời bài hát
Chúa nhật 22C Thường niênVì yêu thương (Tv. 67)Lời bài hát
Chúa nhật 23C Thường niênQua muôn thế hệ (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 23C Thường niênChốn con nương nhờ (Tv. 89)Lời bài hát
Chúa nhật 24C Thường niênTôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa nhật 25C Thường niênNào ta ca ngợi (Tv. 112)Lời bài hát
Chúa nhật 26C Thường niênHãy ca tụng (Tv. 145)Lời bài hát
Chúa nhật 27C Thường niênHãy nghe lời Chúa (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa nhật 28C Thường niênChúa biểu dương (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa nhật 29C Thường niênƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Chúa nhật 30C Thường niênKẻ hèn kêu lên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa nhật 31C Thường niênMuôn thuở muôn đời (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa nhật 32C Thường niênThức giấc (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa nhật 33C Thường niênAi nghẹn ngào (Tv. 125)Lời bài hát
Chúa nhật 34C Thường niênTrẩy lên đền thánh (Tv. 121)Lời bài hát

*
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA (TẬP 3)
Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Tân NiênNào ký thác (Tv. 36)Lời bài hát
Mùng Hai TếtNgười kính sợ Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Mùng Ba TếtChúa cao vời (Tv. 103)Lời bài hát
Trung ThuĐến muôn đời (Tv. 135)Lời bài hát
***
Chúa Ba Ngôi – AChúa đáng ca ngợi (Dn. 3)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – BCơ nghiệp Chúa Trời (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – BThật hạnh phúc (Tv. 32)Lời bài hát
Thánh Thể – AChúc tụng ngợi ca (Tv. 147)Lời bài hát
Thánh Thể – AGiêrusalem mới (Tv. 147)Lời bài hát
Thánh Thể – BCon nâng chén 1 (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Thể – BCon nâng chén 2 (Tv. 115)Lời bài hát
Thánh Thể – CCon là Thương tế (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh Thể – CMuôn đời con sẽ là Thượng tế (Tv. 109)Lời bài hát
Thánh tâm – AÂn tình thiên thu (Tv. 102)Lời bài hát
Thánh tâm – AÂn tình Chúa thiên thu (Tv. 102)Lời bài hát
Thánh tâm – BHãy hân hoan (Is. 12)Lời bài hát
Thánh tâm – CChúa chiên lành (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa hiển dungĐấng tối cao (Tv. 96)Lời bài hát
Truyền tinNày con đến (Tv. 39)Lời bài hát
Mẹ Thiên ChúaÁnh tôn nhan (Tv. 66)Lời bài hát
Mẹ Thiên ChúaXin chúc lành (Tv. 66)Lời bài hát
Dâng Chúa vào đền thờVua vinh hiển (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ vọng Mẹ lên trờiCung nghinh Chúa (Tv. 131)Lời bài hát
Lễ vọng Mẹ lên trờiHòm bia thánh (Tv. 131)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiNữ hoàng bên hữu (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiNữ hoàng bên hữu 2 (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiThưa nữ hoàng (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ chính Mẹ lên trờiThưa nương tử (Tv. 44)Lời bài hát
Lễ mân côiLạy trinh nữ (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ mân côiTrinh nữ Maria (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ mân côiLạy đức trinh nữ (Lc. 1)Lời bài hát
Lễ mân côiLinh hồn tôi nhảy mừng (Lc. 1)
Đức Mẹ vô nhiễmMừng Chúa (Tv. 70)Lời bài hát
Đức Mẹ vô nhiễmHát lên (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ các thánhChúa làm chủ (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhĐây dòng dõi (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhNhững kẻ tìm Chúa (Tv. 23)Lời bài hát
Lễ các thánhNhững người tìm Chúa (Tv. 23)Lời bài hát
Các tổng lãnh thiên thầnTôi đàn ca (Tv. 137)Lời bài hát
Thánh GiuseDòng dõi người công chính-1 (Tv. 88)Lời bài hát
Thánh GiuseDòng dõi người công chính-2 Tv. 88)Lời bài hát
Giuse lao độngXin củng cố gia nghiệp (Tv. 89)Lời bài hát
Lễ ca thánh Giuse lao độngThánh Vịnh 127Lời bài hát
Lễ vọng SN Thánh Gioan tẩy giảTừ trong lòng mẫu thân (Tv. 70)Lời bài hát
Lễ chính SN Thánh Gioan tẩy giảCách lạ lùng (Tv. 138)Lời bài hát
Lễ chính SN Thánh Gioan tẩy giảTôi ca ngợi Chúa (Tv. 138)Lời bài hát
Lễ vọng Phê rô Phao lôTiếng các Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa hằng chở che (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa giải thoát tôi (Tv. 33)Lời bài hát
Lễ chính Phê rô Phao lôChúa đã giải thoát (Tv. 33)Lời bài hát
Thánh Anrê tông đồTiếng các Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Thánh Phanxico SavieHãy đi (Tv. 95)Lời bài hát
Thánh nữ Têrêsa Hài đồngXin Chúa giữ gìn (Tv. 130)Lời bài hát
Lễ các linh hồnTôi vững vàng (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnAi trông cậy (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnHồn con khao khát (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnNhư nai rừng (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnTôi vững vàng tin tưởng (Tv. 26)Lời bài hát
Lễ các linh hồnXin đừng lánh mặt (Tv. 26)Lời bài hát
***
Giàu sang va vinh quang1. Chron 29Lời bài hát
Thánh Vịnh 15Xin bảo toàn con
Thánh Vịnh 18Trời xanh tường thuật
Thánh Vịnh 18bPhán quyết của Chúa
Thánh Vịnh 22Có Chúa chăn giữ
Thánh Vịnh 23Chúa là chủ trái đất
Thánh Vịnh 26Tôi vững vàng tin tưởng
Thánh Vịnh 26Tôi vững vàng tin tưởng 4 bè
Thánh Vịnh 29Ngài đã giải thoát
Thánh Vịnh 33Chúa luôn ở bên
Thánh Vịnh 41Như nai rừng
Thánh Vịnh 45Chúa ở cùng chúng ta
Thánh Vịnh 69Đấng giải thoát tôi
Thánh Vịnh 70Miệng con loan truyền (Tv. 70)
Thánh Vịnh 94Chớ cứng đầu
Thánh Vịnh 94Hãy đến reo mừng
Thánh Vịnh 94Tìm kiếm Chúa
Thánh Vịnh 97Hãy ca mừng Chúa
Thánh Vịnh 99Nào hãy đến
Thánh Vịnh 102Đấng nhân hậu
Thánh Vịnh 104Hãy ca tụng
Thánh Vịnh 104Tới muôn đời
Thánh Vịnh 105Khi Chúa gia ân
Thánh Vịnh 105Thương nhớ đến tôi
Thánh Vịnh 111Sự sáng của Người
Thánh Vịnh 117Triều đại công chính
Thánh Vịnh 125Nơi lòng bao dung
Thánh Vịnh 127Lễ ca Thánh Giuse lao động
Thánh Vịnh 127Phúc thay người kính sợ Chúa

THEO THÁNH LỄ. 
Bộ lễ Giáng SinhBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Lạy ChaBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Lạy Cha 2Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh Sáng DanhBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Kinh vinh danhBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Phụ khúc Kinh Kính Mừng Bộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
Xin Chúa thương xótBộ Lễ – Kinh NguyệnLời bài hát
+++
Alleluia Ai chịu khổ hìnhAlleluiaLời bài hát
Alleluia Con xin lắng ngheAlleluiaLời bài hát
Alleluia Chúc tụng Thiên ChúaAlleluiaLời bài hát
Alleluia Hãy mở lòngAlleluiaLời bài hát
Alleluia Một Tin mừngAlleluiaLời bài hát
Alleluia Nào ta cảm tạAlleluiaLời bài hát
Alleluia Ngàn lời caAlleluiaLời bài hát
Alleluia Ngày thánhAlleluiaLời bài hát
Alleluia Trong tình yêu Thiên ChúaAlleluiaLời bài hát
Phúc thay cho người được thử tháchAlleluiaLời bài hát
+++
Con hằng ước mơNhập LễLời bài hát
Hát lên cùng tôiNhập LễLời bài hát
Khi con bước lên bàn tiệc thánhNhập LễLời bài hát
Khúc ca lên đềnNhập LễLời bài hát
Lên đền thánhNhập LễLời bài hát
Quanh bàn thánhNhập LễLời bài hát
Tất cả chư dânNhập LễLời bài hát
Tiến về Nhà ChúaNhập LễLời bài hát
Trước nhan ChúaNhập LễLời bài hát
+++
Của lễ con dângDâng LễLời bài hát
Của lễ đầu mùa Dâng LễLời bài hát
Của lễ đơn sơDâng LễLời bài hát
Của lễ giáng sinhDâng LễLời bài hát
Của lễ niềm vuiDâng LễLời bài hát
Của lễ tình yêuDâng LễLời bài hát
Của lễ trung trinhDâng LễLời bài hát
Dâng của lễDâng LễLời bài hát
Dâng dâng lênDâng LễLời bài hát
Dâng lên bàn thánhDâng LễLời bài hát
Dâng ngọn nến hồngDâng LễLời bài hát
Dâng với Mẹ Dâng LễLời bài hát
Đây của lễDâng LễLời bài hát
Đây chút tình con Dâng LễLời bài hát
Đoàn con dâng ChúaDâng LễLời bài hát
Hát mãi hát mãi Dâng LễLời bài hát
Hãy choDâng LễLời bài hát
Hãy sốngDâng LễLời bài hát
Hãy vui Dâng LễLời bài hát
Hãy yêuDâng LễLời bài hát
Khói hương chân tìnhDâng LễLời bài hát
Lạy Cha nhân ái (Hòa âm)Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng cuộc đời Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng chân thànhDâng LễLời bài hát
Lễ dâng hiệp nhất Dâng LễLời bài hát
Lễ dâng mùa cứu độDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tình yêuDâng LễLời bài hát
Lễ dâng tuổi xuânDâng LễLời bài hát
Lễ dâng trẻ thơDâng LễLời bài hát
Lời tạ ơnDâng LễLời bài hát
Man mác hương trầmDâng LễLời bài hát
Mồ hôi và nước mắtDâng LễLời bài hát
Nén hương lòngDâng LễLời bài hát
Ngạt ngào khói hươngDâng LễLời bài hát
Từ ruộng đấtDâng LễLời bài hát
Với của lễ Dâng LễLời bài hát
+++
Ai kiếm tìmCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ánh sáng Thượng ĐếCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ánh sáng và nguồn sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con đã no thỏaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con xin hát mãiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chính Chúa đang nâng đỡCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chính lời NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa dưỡng nuôiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chút tình cỏ hoaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Đến với NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Giêrusalem mới Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hát mãi, hát mãiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy choCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy sốngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy vuiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy yêuCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Khi người đến thămCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Không gì tách biệtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lạy Chúa con đâyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lắng ngheCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời trường sinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mời dự tiệc thánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Này đây Chúa thống trị Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nơi nhà ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngài đã bẻ bánhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngàn lời caCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nguồn tình yêu từ trái tim ChaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Những ai trông cậyCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Phúc cho aiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ta mang Tin VuiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tạ ơn ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình yêu ngàn trùngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tôi vẫn trông cậy vào NgàiCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Triều thiên vĩnh phúcCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Trước nhan ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin củng cố gia nghiệpCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin ở với conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Chúa chịu thanh tẩyThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Chung khúc phúc cho aiThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Hãy để trẻ nhỏThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Ngọn đèn khêu caoThánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thiên đàng và trẻ thơThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Không gì làm thay đổiKết LễLời bài hát
Ra về trong an bìnhKết LễLời bài hát
MÙA PHỤNG VỤ.
Ánh sáng cứu độMùa VọngLời bài hát
Con xin loan truyềnMùa VọngLời bài hát
Đã đến mùa cứu rỗi Mùa VọngLời bài hát
Hãy lắng nghe Mùa VọngLời bài hát
Hãy mở lòng raMùa VọngLời bài hát
Hãy thắp lên nụ cườiMùa VọngLời bài hát
Hãy thống hốiMùa VọngLời bài hát
Hãy thức tỉnhMùa VọngLời bài hát
Hoan hô ChúaMùa VọngLời bài hát
Hướng nhìn ChúaMùa VọngLời bài hát
Lạy Chúa ChiênMùa VọngLời bài hát
Lễ dâng trông đợiMùa VọngLời bài hát
Nước mắtMùa VọngLời bài hát
Tiếng vang sa mạcMùa VọngLời bài hát
Trên đường thanh tẩyMùa VọngLời bài hát
Trông chờMùa VọngLời bài hát
Xin ban hồng ân cứu độMùa VọngLời bài hát
Xin rủ tình thươngMùa VọngLời bài hát
+++
Chú Bé Đánh Trống
Chuông Giáng sinh chuông hòa bìnhMùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm yêu thương Mùa Giáng SinhLời bài hát
Kinh cầu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Lễ dâng mùa giáng sinh Mùa Giáng SinhLời bài hát
Lời ru nơi hang đáMùa Giáng SinhLời bài hát
Mùa xuân ra đời Mùa Giáng SinhLời bài hát
Nơi Chúa đếnMùa Giáng SinhLời bài hát
Ngôi Lời giáng sinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Người đã đến với anh em
Sáng danh ngàn kiếp muôn thuMùa Giáng SinhLời bài hát
Tiếng hát trên đồng quêMùa Giáng SinhLời bài hát
Tin vui từ trờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Thánh giaMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Con đã lâm bệnh Mùa ChayLời bài hát
Chúa đã giải hòaMùa ChayLời bài hát
Chúa đã giải thoátMùa ChayLời bài hát
Nguyện cầu Chúa thươngMùa ChayLời bài hát
Thống hốiMùa ChayLời bài hát
Xin xót thương conMùa ChayLời bài hát
+++
Ca mừng Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Cùng vui lên
Chúa đã giải phóngMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã lên trờiMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã sống lại thậtMùa Phục SinhLời bài hát
Hy lễ Vượt QuaMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc hát Vượt QuaMùa Phục SinhLời bài hát
Ngày Chúa đã ra tayMùa Phục SinhLời bài hát
Tụng ca nguồn nướcMùa Phục SinhLời bài hát
Xin loan truyềnMùa Phục SinhLời bài hát
Xin tán dươngMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Mùa xuân đếnMùa XuânLời bài hát
Mùa xuân viên mãnMùa XuânLời bài hát
Mừng Chúa XuânMùa XuânLời bài hát

THEO CHỦ ĐỀ.
Thiên Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
+++
Bánh từ trời Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Bằng tất cả tình yêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Chúa chiên lànhThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Chúa cho con no đầyThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Lương thực của conThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Nơi ta tìm đếnThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Nguồn tình yêu từ trái tim ChaThánh Thể – Thánh Tâm
Nhiệm tích Thánh ThểThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Rượu bánh Chúa KitôThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Rượu thơm bánh lànhThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trái tim Chúa GiêsuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
+++
Tung hô Vua GiêsuChúa Kitô VuaLời bài hát
+++
Ai hiểu lòng MẹĐức MẹLời bài hát
Bài ca MariaĐức MẹLời bài hát
Bài ca xin vângĐức MẹLời bài hát
Bóng hình aiĐức MẹLời bài hát
Chào MẹĐức MẹLời bài hát
Chúng con chạy đếnĐức MẹLời bài hát
Chuỗi kinh đậm đà Đức MẹLời bài hát
Dâng conĐức MẹLời bài hát
Dâng con 1Đức MẹLời bài hát
Dâng con 2Đức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ đời conĐức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ tình yêuĐức MẹLời bài hát
Dâng Mẹ xác hồnĐức MẹLời bài hát
Giao ước mớiĐức MẹLời bài hát
Hạnh phúc thayĐức MẹLời bài hát
Huyền nhiệm MariaĐức MẹLời bài hát
Hướng lên MẹĐức MẹLời bài hát
Kính chào Trinh NữĐức MẹLời bài hát
Kinh Kính MừngĐức MẹLời bài hát
Khi thời gian viên mãnĐức MẹLời bài hát
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt NamĐức MẹLời bài hát
Lạy Đức Trinh NữĐức MẹLời bài hát
Lạy Mẹ Vô NhiễmĐức MẹLời bài hát
Lạy Trinh NữĐức MẹLời bài hát
Magnificat Tán dương ChúaĐức MẹLời bài hát
Mẹ đã sống ơn gọiĐức MẹLời bài hát
Mẹ Đồng CôngĐức MẹLời bài hát
Mẹ FatimaĐức MẹLời bài hát
Mẹ hằng cứu giúpĐức MẹLời bài hát
Mẹ hòa bìnhĐức MẹLời bài hát
Mẹ lên trờiĐức MẹLời bài hát
Mẹ thật diễm phúcĐức MẹLời bài hát
Mùa xuân MariaĐức MẹLời bài hát
Muôn lời tạ ơnĐức MẹLời bài hát
Mừng Mẹ lên trờiĐức MẹLời bài hát
Phượng hoàng caĐức MẹLời bài hát
Sống bên MẹĐức MẹLời bài hát
Từng phút từng giâyĐức MẹLời bài hát
Thăm viếngĐức MẹLời bài hát
Trái tim Mẹ khổ đauĐức MẹLời bài hát
Trinh Nữ MariaĐức MẹLời bài hát
Trinh VươngĐức MẹLời bài hát
Trong cánh tay Mẹ hiềnĐức MẹLời bài hát
Vòng hoa Môi KhôiĐức MẹLời bài hát
Vườn hồngĐức MẹLời bài hát
Xin dâng với MẹĐức MẹLời bài hát
+++
Hoa tươi dâng MẹĐức Mẹ (Dâmg Hoa)Lời bài hát
Một trời hoaĐức Mẹ (Dâmg Hoa)Lời bài hát
+++
Ai kính sợ (Lễ Thánh Gia)Các ThánhLời bài hát
AnnaCác ThánhLời bài hát
Anphong caCác ThánhLời bài hát
Bài ca GioanCác ThánhLời bài hát
Bài ca hiến tếCác ThánhLời bài hát
Bài ca PhêrôCác ThánhLời bài hát
Bài ca SaolêCác ThánhLời bài hát
Bài ca Tống Viết BườngCác ThánhLời bài hát
Bạn nghèo của ChúaCác ThánhLời bài hát
Ca nguyện Thánh GiuseCác ThánhLời bài hát
Ca tụng Thánh Phanxicô XaviêCác ThánhLời bài hát
Cất tiếng hát mừngCác ThánhLời bài hát
Cêcilia khúc đàn lòngCác ThánhLời bài hát
Có một người Các ThánhLời bài hát
Cột trụ tiên phongCác ThánhLời bài hát
Chính vì đức tinCác ThánhLời bài hát
Chúng con xin ca tụngCác ThánhLời bài hát
Dòng Đa-vítCác ThánhLời bài hát
Đaminh ngọn đuốc thiêngCác ThánhLời bài hát
Goretti chim bồ câu nhỏCác ThánhLời bài hát
Giacôbê anh hùng tiền phongCác ThánhLời bài hát
Giuse lao động Các ThánhLời bài hát
Hành ca người công chínhCác ThánhLời bài hát
Hạnh phúc nào hơnCác ThánhLời bài hát
Hát mừng chủ chănCác ThánhLời bài hát
Hãy đến cùng GiuseCác ThánhLời bài hát
Hãy mưa hoa hồngCác ThánhLời bài hát
Hiệp sĩ hànhCác ThánhLời bài hát
Hoa huệCác ThánhLời bài hát
Inhaxiô vì vinh quang của ChúaCác ThánhLời bài hát
Laurensô Phó tế trung thành Các ThánhLời bài hát
MartinoCác ThánhLời bài hát
Máu thắm nở hoa Các ThánhLời bài hát
Monica hiền mẫuCác ThánhLời bài hát
Một mối tình (Lễ Thánh Têrêsa)Các ThánhLời bài hát
Mùa hái gặtCác ThánhLời bài hát
Mừng Á Thánh Việt NamCác ThánhLời bài hát
Mừng ca BernadoCác ThánhLời bài hát
Noi gương Thánh GiaCác ThánhLời bài hát
Người công chính (Lễ thánh Giuse)Các ThánhLời bài hát
Người là GioanCác ThánhLời bài hát
Người như bóng mátCác ThánhLời bài hát
Người thợ xay lúaCác ThánhLời bài hát
Nhân chứngCác ThánhLời bài hát
Tạ ơn thánh cảCác ThánhLời bài hát
Tôma thấy Chúa mà tinCác ThánhLời bài hát
Tôma Thiện chủng sinhCác ThánhLời bài hát
Tôn vinh chư vịCác ThánhLời bài hát
Tông đồ phương ĐôngCác ThánhLời bài hát
Thánh Giuse lao độngCác ThánhLời bài hát
Thánh Phêrô Lê TùyCác ThánhLời bài hát
Trăm chi họ tiến lênCác ThánhLời bài hát
Tri ân Đức Cha Thể Các ThánhLời bài hát
Trong âm thầmCác ThánhLời bài hát
Vì Chúa KitôCác ThánhLời bài hát
+++
Ánh sáng cứu độHợp XướngLời bài hát
Bài ca Sáng thếHợp XướngLời bài hát
Bằng tất cả tình yêuHợp XướngLời bài hát
Bóng hình aiHợp XướngLời bài hát
Ca mừng ơn cứu độHợp XướngLời bài hát
Cầu hồnHợp XướngLời bài hát
Công trình của ChúaHợp XướngLời bài hát
Chính tay NgàiHợp XướngLời bài hát
Chớ cứng đầuHợp XướngLời bài hát
Chú bé đánh trốngHợp XướngLời bài hát
Chúa chí thánhHợp XướngLời bài hát
Chúa dưỡng nuôi Hợp XướngLời bài hát
Chúa giải thoát tôiHợp XướngLời bài hát
Chúa là mùa XuânHợp XướngLời bài hát
Chúa nhân lànhHợp XướngLời bài hát
Chúa tối caoHợp XướngLời bài hát
Chúa xót thươngHợp XướngLời bài hát
Chúc ca vinh quang ChúaHợp XướngLời bài hát
Đền SionHợp XướngLời bài hát
Đừng bỏ tôiHợp XướngLời bài hát
Hạnh phúc cho loài ngườiHợp XướngLời bài hát
Hãy lắng ngheHợp XướngLời bài hát
Hãy ngợi khen ChúaHợp XướngLời bài hát
Hãy thức tỉnhHợp XướngLời bài hát
Khúc đàn lòngHợp XướngLời bài hát
Lạy Cha nhân ái Hợp XướngLời bài hát
Một cành đàn hươngHợp XướngLời bài hát
Nơi trú ẩnHợp XướngLời bài hát
Nước mắtHợp XướngLời bài hát
Ngôi lời đã làm ngườiHợp XướngLời bài hát
Người Công giáo Việt NamHợp XướngLời bài hát
Người đã đến với anh emHợp XướngLời bài hát
Người từ đâu tớiHợp XướngLời bài hát
Như gió Hợp XướngLời bài hát
Phụng hoàng caHợp XướngLời bài hát
Qua cơn thử tháchHợp XướngLời bài hát
Sáng danh ngàn kiếp muôn thuHợp XướngLời bài hát
Tiếng chuông vang vangHợp XướngLời bài hát
Tiếng vang sa mạcHợp XướngLời bài hát
Tin Cậy MếnHợp XướngLời bài hát
Tôi hớn hởHợp XướngLời bài hát
Tôi vẫn trông cậy vào NgàiHợp XướngLời bài hát
Thái dương ca Hợp XướngLời bài hát
Thánh thayHợp XướngLời bài hát
Trăm chi họ tiến lênHợp XướngLời bài hát
Trên đường thanh tẩyHợp XướngLời bài hát
Trên viên đá nàyHợp XướngLời bài hát
Trong âm thầmHợp XướngLời bài hát
Trổi cao tiếng kènHợp XướngLời bài hát
Trường ca sáng danh Thiên ChúaHợp XướngLời bài hát
Vinh danhHợp XướngLời bài hát
Với cả tâm tìnhHợp XướngLời bài hát
Xin tạ ơnHợp XướngLời bài hát
Xin thương xótHợp XướngLời bài hát
+++
Cầu hồnCầu HồnLời bài hát
Đấng từ bi Cầu HồnLời bài hát
+++
Con là Linh mụcTận HiếnLời bài hát
Con là Thượng tếTận HiếnLời bài hát
Người đã chon tôiTận HiếnLời bài hát
Như đã một đời Tận HiếnLời bài hát
Quà tặngTận HiếnLời bài hát
Sao Ngài gọi tôi Tận HiếnLời bài hát
Sương trinhTận HiếnLời bài hát
Tôi đã thành hônTận HiếnLời bài hát
Tôi tớ Chúa đâyTận HiếnLời bài hát
Xin Mẹ đỡ nângTận HiếnLời bài hát
Xuân trinhTận HiếnLời bài hát
+++
Ai ra đi Truyền GiáoLời bài hát
+++
Alleluia Trong tình yêu Thiên ChúaHôn PhốiLời bài hát
Halleluia trong tình yêu ChúaHôn PhốiLời bài hát
Hạnh phúc nhiệm mầuHôn PhốiLời bài hát
Không gì làm thay đổiHôn PhốiLời bài hát
Lễ dâng hôn phốiHôn PhốiLời bài hát
Lễ dâng hy vọng Hôn PhốiLời bài hát
Ngày hồng tươi Hôn PhốiLời bài hát
Tình trời đấtHôn PhốiLời bài hát
Tình yêu nâng cánhHôn PhốiLời bài hát
Trái tim thủy chungHôn PhốiLời bài hát
Trước nhan Mẹ yêu thươngHôn PhốiLời bài hát
Vườn tôiHôn PhốiLời bài hát
+++
Ai yêu mến ThầyThiếu NhiLời bài hát
Ánh ban maiThiếu NhiLời bài hát
Ba Ông VuaThiếu NhiLời bài hát
Bài ca cảm tạThiếu NhiLời bài hát
Bông hoa tuyếtThiếu NhiLời bài hát
Ca cảnh Giáng sinhThiếu NhiLời bài hát
Cây thông xanh xanhThiếu NhiLời bài hát
Con ca tụng ChúaThiếu NhiLời bài hát
Con chiên bé nhỏ Thiếu NhiLời bài hát
Con khao khátThiếu NhiLời bài hát
Con tiến dângThiếu NhiLời bài hát
Con tri ânThiếu NhiLời bài hát
Con yêu Chúa lắmThiếu NhiLời bài hát
Cọng rơm khôThiếu NhiLời bài hát
Chú mục đồng thổi kènThiếu NhiLời bài hát
Chúa Hài Đồng và trẻ thơThiếu NhiLời bài hát
Chúng con về đâyThiếu NhiLời bài hát
Dâng về nơi hang đáThiếu NhiLời bài hát
Đây lễ dângThiếu NhiLời bài hát
Đoàn chiên anh dũngThiếu NhiLời bài hát
Đón Chúa Hài đồngThiếu NhiLời bài hát
Đồng ca mừng Chúa Giáng SinhThiếu NhiLời bài hát
Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng tôiThiếu NhiLời bài hát
Giáng Sinh đang vềThiếu NhiLời bài hát
Gió đôngThiếu NhiLời bài hát
HêrôđêThiếu NhiLời bài hát
Lần đầuThiếu NhiLời bài hát
Lòng mến tinThiếu NhiLời bài hát
Magnificat Hồn tôi ngợi caThiếu NhiLời bài hát
Mỗi một ngàyThiếu NhiLời bài hát
Noi gương Cha ThánhThiếu NhiLời bài hát
Nuôi dài ước mơThiếu NhiLời bài hát
Nương bóng Mẹ hiềnThiếu NhiLời bài hát
Ngày ngày Thiếu NhiLời bài hát
Ngôi sao lạThiếu NhiLời bài hát
Ngợi ca bình minh Thiếu NhiLời bài hát
Quà Giáng SinhThiếu NhiLời bài hát
Rượu và bánhThiếu NhiLời bài hát
Tay bắt mặt mừngThiếu NhiLời bài hát
Tiếng hát từ trờiThiếu NhiLời bài hát
Tình xuânThiếu NhiLời bài hát
Tuổi thơ dâng hiếnThiếu NhiLời bài hát
Từ hang đá xưaThiếu NhiLời bài hát
Thánh Giuse nhân từThiếu NhiLời bài hát
Thần Linh thêm sức Thiếu NhiLời bài hát
Tri ân MẹThiếu NhiLời bài hát
Trong tình NgàiThiếu NhiLời bài hát
Trời xanh tường thuậtThiếu NhiLời bài hát
Trung thu yêu thươngThiếu NhiLời bài hát
Vào cung thánhThiếu NhiLời bài hát
Về nhà ChaThiếu NhiLời bài hát
Về nhà ChúaThiếu NhiLời bài hát
Với ánh nếnThiếu NhiLời bài hát
Xin Chúa thương nhậnThiếu NhiLời bài hát
Ý tình đơn sơThiếu NhiLời bài hát
+++
Áo mớiThể Loại TCPV KhácLời bài hát
Ca cảnh Giáng Sinh (Hoạt cảnh)Thể Loại TCPV KhácLời bài hát
Gửi lời hiệp thôngThể Loại TCPV KhácLời bài hát
+++
Bài ca các bà mẹ Công giáoNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
Cũng vì Nhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát
TÂM NGUYỆN CA – MÙA THƯỜNG NIÊN.
MÙA THƯỜNG NIÊN.
01Ánh sáng và nguồn sốngLời bài hát + Mp3
02Áo mớiLời bài hát + Mp3
03Bài ca MariaLời bài hát + Mp3
04Bánh từ trờiLời bài hát + Mp3
05Bằng tất cả tình yêuLời bài hát + Mp3
06Bóng hình aiLời bài hát + Mp3
07Con đã no thỏaLời bài hát + Mp3
08Con hằng ước mơLời bài hát + Mp3
09Con xin hát mãiLời bài hát + Mp3
10Con xin làm tấm bánhLời bài hát + Mp3
11Của lễ trung trinhLời bài hát + Mp3
12Cũng vìLời bài hát + Mp3
13Lạy Chiên Thiên ChúaLời bài hát + Mp3
14Chính Chúa đang nâng đỡLời bài hát + Mp3
15Chính lời NgàiLời bài hát + Mp3
16Chúa cho con no đầyLời bài hát + Mp3
17Chúa dưỡng nuôiLời bài hát + Mp3
18Chút tình cỏ hoaLời bài hát + Mp3
19Dâng cao tiếng hátLời bài hát
20Dâng conLời bài hát + Mp3
21Dâng dâng lênLời bài hát + Mp3
22Dâng lên bàn thánhLời bài hát + Mp3
23Dâng Mẹ đời conLời bài hát + Mp3
24Dâng ngọn nến hồngLời bài hát + Mp3
25Dâng với MẹLời bài hát + Mp3
26Đây của lễLời bài hát + Mp3
27Đây chút tình conLời bài hát + Mp3
28Đến với NgàiLời bài hát + Mp3
29Điều bất ngờLời bài hát + Mp3
30Đoàn con dâng chúaLời bài hát + Mp3
31Giao ước mớiLời bài hát
32Hát lên cùng tôiLời bài hát + Mp3
33Hát mãi hát mãiLời bài hát + Mp3
34Hãy choLời bài hát + Mp3
35Hãy để trẻ nhỏLời bài hát + Mp3
36Hãy mở lòngLời bài hát + Mp3
37Hãy ngợi khen ChúaLời bài hát + Mp3
38Hãy sốngLời bài hát + Mp3
39Hãy vuiLời bài hát + Mp3
40Hãy yêuLời bài hát + Mp3
41Hoan hô ChúaLời bài hát + Mp3
42Huyền nhiệm MariaLời bài hát + Mp3
43Hướng lên MẹLời bài hát + Mp3
44Kinh lạy ChaLời bài hát + Mp3
45Kinh vinh danhLời bài hát + Mp3
46Khi con bước lên bàn tiệc thánhLời bài hát + Mp3
47Khi thời gian viên mãnLời bài hát + Mp3
48Khói hương chân tìnhLời bài hát + Mp3
49Không gì tách biệtLời bài hát + Mp3
50Khúc ca lên đềnLời bài hát + Mp3
51Khúc ca tri ân cảm tạLời bài hát + Mp3
52Lắng ngheLời bài hát + Mp3
53Lễ dâng chân thànhLời bài hát + Mp3
54Lễ dâng tuổi xuânLời bài hát + Mp3
55Lễ dâng trẻ thơLời bài hát + Mp3
56Lên đền thánhLời bài hát + Mp3
57Lời tạ ơnLời bài hát + Mp3
58Lương thực của conLời bài hát + Mp3
59Man mác hương trầmLời bài hát + Mp3
60Mẹ lên trờiLời bài hát + Mp3
61Mộng ước yên vuiLời bài hát
62Một mối tìnhLời bài hát + Mp3
63Mời dự tiệc thánhLời bài hát + Mp3
64Nén hương lòngLời bài hát + Mp3
65Nơi nhà ChúaLời bài hát + Mp3
66Ngài đã bẻ bánhLời bài hát + Mp3
67Ngạt ngào khói hươngLời bài hát + Mp3
68Ngọn đèn khêu caoLời bài hát + Mp3
69Ngài đã bẻ bánhLời bài hát + Mp3
70Người đã chọn tôiLời bài hát + Mp3
71Như đã một đờiLời bài hát
72Quà tặngLời bài hát
73Quanh bàn thánhLời bài hát + Mp3
74Ra về trong an bìnhLời bài hát
75Rượu bánh Chúa KitôLời bài hát + Mp3
76Rượu thơm bánh lànhLời bài hát + Mp3
77Sao Người gọi tôiLời bài hát + Mp3
78Sương trinhLời bài hát + Mp3
79Tạ ơn ChúaLời bài hát + Mp3
80Tán dương ChúaLời bài hát + Mp3
81Tất cả chư dânLời bài hát + Mp3
82Tiến về nhà ChúaLời bài hát + Mp3
83Tiếng chuông vang vangLời bài hát + Mp3
84Tình yêu ngàn trùngLời bài hát + Mp3
85Tôi đã thành hônLời bài hát + Mp3
86Tôi hớn hởLời bài hát + Mp3
87Từ ruộng đấtLời bài hát + Mp3
88Từng phút từng giâyLời bài hát + Mp3
89Thăm viếngLời bài hát + Mp3
90Thiên đàng và trẻ nhỏLời bài hát + Mp3
91Triều thiên vĩnh phúcLời bài hát + Mp3
92Trước nhan ChúaLời bài hát + Mp3
93Với cả tâm tìnhLời bài hát + Mp3
94Với của lễLời bài hát + Mp3
95Vườn tôiLời bài hát + Mp3
96Xin Chúa thương xótLời bài hát + Mp3
97Xin dâng với MẹLời bài hát + Mp3
98Xin ở với conLời bài hát + Mp3
99Xin tạ ơnLời bài hát + Mp3
100Xuân trinhLời bài hát + Mp3
TÂM NGUYỆN CA – MÙA VỌNG & GIÁNG SINH & XUÂN.
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH & XUÂN.
01Bộ lễ giáng sinhLời bài hát + Mp3
02Con sẽ ca ngợiLời bài hát
03Con xin loan truyềnLời bài hát + Mp3
04Của lễ đầu mùaLời bài hát + Mp3
05Của lễ giáng sinhLời bài hát + Mp3
06Của lễ niềm vuiLời bài hát + Mp3
07Của lễ tri ânLời bài hát + Mp3
08Cha đã sinh ra conLời bài hát + Mp3
09Chiên Thiên ChúaLời bài hát + Mp3
10Cho nhau mùa xuânLời bài hát
11Chúa cứu thế đã sinh ra (Tv. 95)Lời bài hát
12Chúa chí ThánhLời bài hát + Mp3
13Chúa chịu thanh tẩyLời bài hát + Mp3
14Chúa là mùa xuânLời bài hát + Mp3
15Chúng tôi đã thấyLời bài hát + Mp3
16Đất trời hòa vuiLời bài hát + Mp3
17Đêm bình anLời bài hát
18Đêm nayLời bài hát
19Đêm yêu thươngLời bài hát + Mp3
20Đêm yêu thương (2 bè)Lời bài hát
21Hang belem (Hoà âm)Lời bài hát + Mp3
22Hãy lắng ngheLời bài hát
23Hãy thức tỉnhLời bài hát + Mp3
24Hãy vui mừngLời bài hát
25Hoan hô ChúaLời bài hát
26Hồng ân cứu rỗiLời bài hát + Mp3
27Hỷ hoan mong đợiLời bài hát + Mp3
28Kinh cầu giáng sinhLời bài hát + Mp3
29Kinh kính mừngLời bài hát + Mp3
30Kinh lạy ChaLời bài hát + Mp3
31Kinh sáng danhLời bài hát + Mp3
32Khắp bờ cõi (Tv. 97)Lời bài hát
33Khi Người đến thămLời bài hát + Mp3
34Khi thời gian viên mãnLời bài hát + Mp3
35Lạy Chúa ChiênLời bài hát + Mp3
36Lễ dâng trông đợiLời bài hát + Mp3
37Lời chúc đầu xuânLời bài hát + Mp3
38Lời ru hang đáLời bài hát + Mp3
39Một hài nhiLời bài hát + Mp3
40Mùa xuân đếnLời bài hát + Mp3
41Mùa xuân ra đờiLời bài hát + Mp3
42Mùa xuân viên mãnLời bài hát + Mp3
43Mừng Chúa xuânLời bài hát + Mp3
44Này đây Chúa thống trịLời bài hát + Mp3
45Noi gương Thánh giaLời bài hát + Mp3
46Nơi Chúa đếnLời bài hát + Mp3
47Ngàn lời ca HallelujaLời bài hát + Mp3
48Ngôi lời giáng sinhLời bài hát + Mp3
49Người từ đâu tớiLời bài hát + Mp3
50Những ai trông cậyLời bài hát + Mp3
51Sáng danh ngàn kiếp muôn thuLời bài hát + Mp3
52Single bellsLời bài hát
53Tiếng hát trên đồng quêLời bài hát + Mp3
54Tiếng vang sa mạcLời bài hát
55Tin vui từ trờiLời bài hát + Mp3
56Tình trời đấtLời bài hát + Mp3
57Tôi vẫn trông cậy vào NgàiLời bài hát
58Thánh giaLời bài hát + Mp3
59Trên đường thanh tẩyLời bài hát + Mp3
60Trông chờLời bài hát + Mp3
61Xin đừng lánh xaLời bài hát
62Xin loan truyềnLời bài hát + Mp3
63Xin rủ tình thươngLời bài hát + Mp3
64Xin thương xótLời bài hát + Mp3
65Xuân như ýLời bài hát + Mp3
TÂM NGUYỆN CA – MÙA CHAY & PHỤC SINH.
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
01Ánh sáng cứu độLời bài hát + Mp3
02Ca mừng ơn cứu độLời bài hát + Mp3
03Ca mừng phục sinhLời bài hát + Mp3
04Con hân hoan trở vềLời bài hát + Mp3
05Của lễ con dângLời bài hát + Mp3
06Của lễ đơn sơLời bài hát + Mp3
07Cùng vui lênLời bài hát + Mp3
08Chúa đã lên trờiLời bài hát + Mp3
09Chúa đã sống lại thậtLời bài hát + Mp3
10Dâng của lễLời bài hát + Mp3
11Gửi lời hiệp thôngLời bài hát + Mp3
12Hãy thắp lên nụ cườiLời bài hát + Mp3
13Hãy thống hốiLời bài hát + Mp3
14Hãy xé lòng Lời bài hát + Mp3
15Hoan ca lễ láLời bài hát + Mp3
16Hỡi cửa thànhLời bài hát + Mp3
17Hy lễ Vượt QuaLời bài hát + Mp3
18Hy lễ vượt qua (2 bè)Lời bài hát + Mp3
18Khúc hát Vượt QuaLời bài hát + Mp3
20Lạy Cha nhân ái (Hòa âm)Lời bài hát + Mp3
21Lễ dâng cuộc đời Lời bài hát + Mp3
22Lễ dâng hiệp nhất Lời bài hát + Mp3
23Lễ dâng hy vọngLời bài hát + Mp3
24Lễ dâng mùa cứu độLời bài hát + Mp3
25Mồ hôi nước mắtLời bài hát + Mp3
26Nơi ta tìm đếnLời bài hát + Mp3
27Nước mắtLời bài hát + Mp3
28Ngày Chúa đã ra tayLời bài hát + Mp3
29Nguồn tình yêu từ trái tim ChaLời bài hát + Mp3
30Người đã đến với anh emLời bài hát + Mp3
31Nhiệm tích thánh thểLời bài hát + Mp3
32Như gióLời bài hát + Mp3
33Ta mang tin vuiLời bài hát + Mp3
34Tin cậy MếnLời bài hát + Mp3
35Tung hô Vua GiêsuLời bài hát + Mp3
36Thái dương caLời bài hát + Mp3
37Thiên Chúa Ba ngôiLời bài hát + Mp3
38Thống hốiLời bài hát + Mp3
39Thứ thaLời bài hát + Mp3
40Trái tim Chúa GiêsuLời bài hát + Mp3
41Xin ban hồng ân cứu độLời bài hát + Mp3
TÂM NGUYỆN CA – ĐỨC MARIA & THÁNH GIUSE.
ĐỨC MARIA & THÁNH GIUSE.
01Ai hiểu lòng MẹLời bài hát + Mp3
02Bài ca xin vângLời bài hát + Mp3
03Bóng hình aiLời bài hát + Mp3
04Chào Mẹ Lời bài hát + Mp3
05Chính tay NgàiLời bài hát + Mp3
06Chúc tụng Thiên ChúaLời bài hát + Mp3
07Chúng con chạy đếnLời bài hát + Mp3
08Chuỗi kinh đậm đàLời bài hát + Mp3
09Dâng conLời bài hát + Mp3
10Dâng Mẹ tình yêuLời bài hát + Mp3
11Dâng Mẹ xác hồnLời bài hát + Mp3
12Dòng ĐavitLời bài hát + Mp3
13Giuse lao độngLời bài hát + Mp3
14Hành ca người công chínhLời bài hát + Mp3
15Hạnh phúc thayLời bài hát + Mp3
16Hãy nhân danh ChúaLời bài hát + Mp3
17Hoa huệLời bài hát + Mp3
18Hoa tươi dâng MẹLời bài hát + Mp3
19Kinh kính mừngLời bài hát + Mp3
20Kính chào trinh nữLời bài hát + Mp3
21Kính lạy thánh GiuseLời bài hát + Mp3
22Lạy Mẹ vô nhiễmLời bài hát + Mp3
23Lễ ca thánh Giuse lao động (Tv. 127)Lời bài hát + Mp3
24Lời nguyện chứng nhânLời bài hát + Mp3
25Mẹ đồng côngLời bài hát + Mp3
26Mẹ FatimaLời bài hát + Mp3
27Mẹ hằng cứu giúpLời bài hát + Mp3
28Mẹ hòa bìnhLời bài hát + Mp3
29Mẹ thật diễm phúcLời bài hát + Mp3
30Một cánh đàn hươngLời bài hát + Mp3
31Mùa xuân MariaLời bài hát + Mp3
32Muôn hoa đẹp tươiLời bài hát + Mp3
33Muôn lời tạ ơnLời bài hát + Mp3
34Mừng Mẹ lên trờiLời bài hát + Mp3
35Người công chínhLời bài hát + Mp3
36Người như bóng mátLời bài hát + Mp3
37Phúc thayLời bài hát + Mp3
38Phượng hoàng caLời bài hát + Mp3
39Sống bên MẹLời bài hát + Mp3
40Tạ ơn Thánh cảLời bài hát + Mp3
41Trái tim Mẹ khổ đauLời bài hát + Mp3
42Trinh vươngLời bài hát + Mp3
43Trong âm thầmLời bài hát + Mp3
44Trong cánh tay Mẹ hiềnLời bài hát + Mp3
45Vinh dự Mẹ Thiên ChúaLời bài hát + Mp3
46Vòng hoa môi khôiLời bài hát + Mp3
47Vườn hồngLời bài hát + Mp3
48Xin củng cố gia nghiệpLời bài hát + Mp3
49Xin Mẹ đỡ nângLời bài hát + Mp3
TÂM NGUYỆN CA – CÁC THÁNH NAM NỮ.
CÁC THÁNH NAM NỮ.
01Ai ra điLời bài hát + Mp3
02An phong caLời bài hát + Mp3
03AnnaLời bài hát + Mp3
04Bài ca các bà mẹ công giáoLời bài hát + Mp3
05Bài ca GioanLời bài hát + Mp3
06Bài ca hiến tếLời bài hát + Mp3
07Bài ca Phê rôLời bài hát + Mp3
08Bài ca SaoleLời bài hát + Mp3
09Bài ca Tống Viết BườngLời bài hát + Mp3
10Bạn nghèo của ChúaLời bài hát + Mp3
11Ca tụng Thánh Phanxico SavieLời bài hát + Mp3
12Cecilia khúc đàn lòngLời bài hát + Mp3
13Có một ngườiLời bài hát + Mp3
14Cột trụ tiên phongLời bài hát + Mp3
15Chính vì đức tinLời bài hát + Mp3
16Chúng con xin ca tụngLời bài hát + Mp3
17Dâng của lễLời bài hát + Mp3
18Đa minh ngọn đuốc thiêngLời bài hát + Mp3
19Đừng bỏ tôiLời bài hát + Mp3
20Giacobe anh hùng tiên phongLời bài hát + Mp3
21Giacobe anh hùng tiên phong 3 bèLời bài hát + Mp3
22Goretti chim bồ câu nhỏLời bài hát + Mp3
23Halleluja Ai chịu khổ hìnhLời bài hát + Mp3
24Halleluja Phúc thay cho ngườiLời bài hát + Mp3
25Hạnh phúc nào hơnLời bài hát + Mp3
26Hát mừng chủ chănLời bài hát + Mp3
27Hãy mưa hoa hồngLời bài hát + Mp3
28Hiền mẫu ca dângLời bài hát + Mp3
29Hiệp sĩ hànhLời bài hát + Mp3
30Inhaxiô vì vinh quang của ChúaLời bài hát + Mp3
31Khai tấuLời bài hát + Mp3
32Laurenso phó tế trung thànhLời bài hát + Mp3
33Lạy các thánh tử đạo Việt namLời bài hát + Mp3
34Lạy Chúa chiênLời bài hát + Mp3
35MartinoLời bài hát + Mp3
36Máu thắm nở hoaLời bài hát + Mp3
37Monica hiền mẫuLời bài hát + Mp3
38Mùa hái gặtLời bài hát + Mp3
39Mừng ca BenedoLời bài hát + Mp3
40Nơi trú ẩnLời bài hát + Mp3
41Người là gioanLời bài hát + Mp3
42Người thợ xay lúaLời bài hát + Mp3
43Nhân chứngLời bài hát + Mp3
44Phúc cho aiLời bài hát + Mp3
45Phúc thayLời bài hát + Mp3
46Qua cơn thử tháchLời bài hát + Mp3
47Tôma thấy Chúa mà tinLời bài hát + Mp3
48Tôma Thiện chủng sinhLời bài hát + Mp3
49Tông đồ phương đôngLời bài hát + Mp3
50Thánh Phêrô Lê TùyLời bài hát + Mp3
51Thánh thayLời bài hát + Mp3
52Trăm chi họ tiến lênLời bài hát + Mp3
53Trên viên đá nàyLời bài hát + Mp3
54Tri ân Đức cha ThểLời bài hát + Mp3
55Vì Chúa KitôLời bài hát + Mp3
56Vinh danhLời bài hát + Mp3
57Xin loan truyềnLời bài hát + Mp3
58Xin thương xótLời bài hát + Mp3
TÂM NGUYỆN CA – CÁC THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT.
CÁC THÁNH LỄ ĐẶC BIỆT.
01Ai kính sợLời bài hát + Mp3
02Ai trông cậy (Tv. 24)Lời bài hát + Mp3
03Bánh thơmLời bài hát + Mp3
04Cầu hồnLời bài hát + Mp3
05Con đã lâm bệnhLời bài hát + Mp3
06Con là linh mụcLời bài hát + Mp3
07Con là thượng tếLời bài hát + Mp3
08Chúa đã xức dầuLời bài hát + Mp3
09Chúc ca vinh danh ChúaLời bài hát + Mp3
10Chúc mừng người tôi tớ ChúaLời bài hát + Mp3
11Dâng đời thủy chungLời bài hát + Mp3
12Dâng Mẹ tình yêuLời bài hát + Mp3
13Dâng Mẹ tình yêu 2 bèLời bài hát + Mp3
14Đền SionLời bài hát + Mp3
15Giêrusalem mới (Tv. 147)Lời bài hát + Mp3
16Giờ đây lạy ChúaLời bài hát + Mp3
17Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Lời bài hát + Mp3
18Hãy mởLời bài hát + Mp3
19Hồn con khao khát (Tv. 41)Lời bài hát + Mp3
20Không gì làm thay đổiLời bài hát + Mp3
21Lạy Chúa con đâyLời bài hát + Mp3
22Lễ dâng hôn phốiLời bài hát + Mp3
23Lễ dâng mùa cứu độLời bài hát + Mp3
24Lễ dâng tình yêuLời bài hát + Mp3
25Lễ dâng tình yêu 4 bèLời bài hát + Mp3
26Linh mục người là aiLời bài hát + Mp3
27Lời trăm nămLời bài hát + Mp3
28Mẹ đã sống ơn gọiLời bài hát + Mp3
29Ngày hồng tươiLời bài hát + Mp3
30Tạ ơn ChúaLời bài hát + Mp3
31Tình yêu nâng cánhLời bài hát + Mp3
32Tôi tớ Chúa đâyLời bài hát + Mp3
33Tôi vững vàng (Tv. 26)Lời bài hát + Mp3
34Trái tim chung thủyLời bài hát + Mp3
35Trước nhan Mẹ yêu thươngLời bài hát + Mp3
36Trường ca Sáng Danh Thiên ChúaLời bài hát + Mp3
37Xin đừng lánh mặt (Tv. 26)Lời bài hát + Mp3
38Xin Mẹ đỡ nângLời bài hát + Mp3
39Xin xót thương con (Tv. 50)Lời bài hát + Mp3
TÂM NGUYỆN CA – CHÚA HÀI ĐỒNG VÀ TRẺ THƠ
CHÚA HÀI ĐỒNG VÀ TRẺ THƠ.
01Ba ông vuaLời bài hát + Mp3
02Bài ca cảm tạLời bài hát + Mp3
03Bông hoa tuyếtLời bài hát + Mp3
04Ca cảnh giáng sinhLời bài hát + Mp3
05Cây thông xanh xanhLời bài hát + Mp3
06Con chiên bé nhỏLời bài hát + Mp3
07Cọng rơm khôLời bài hát + Mp3
08Chú mục đồng thổi kènLời bài hát + Mp3
09Chúa hài đồng và trẻ thơLời bài hát + Mp3
10Chuông Giáng sinh chuông hòa bìnhLời bài hát + Mp3
11Dâng về nơi hang đáLời bài hát + Mp3
12Đón Chúa hài đồngLời bài hát + Mp3
13Đồng ca mừng Chúa giáng sinhLời bài hát + Mp3
14Giáng sinh đang vềLời bài hát + Mp3
15Gió đôngLời bài hát + Mp3
16Hê rô đêLời bài hát + Mp3
17Ngôi sao lạLời bài hát + Mp3
18Ông già NoelLời bài hát + Mp3
19Tiếng hát từ trờiLời bài hát + Mp3
20Từ hang đá xưaLời bài hát + Mp3
 
TÂM NGUYỆN CA – TÂM NGUYỆN CA TRẺ THƠ
TÂM NGUYỆN CA TRẺ THƠ.
01Ánh ban maiLời bài hát + Mp3
02Con ca tụng ChúaLời bài hát + Mp3
03Con khao khátLời bài hát + Mp3
04Con tiến dângLời bài hát + Mp3
05Con tim bé thơLời bài hát + Mp3
06Con tri ânLời bài hát + Mp3
07Con yêu Chúa lắmLời bài hát + Mp3
08Chúng con về đâyLời bài hát + Mp3
09Đây lễ dângLời bài hát + Mp3
10Đoàn chiên anh dũngLời bài hát + Mp3
11EmmanuelLời bài hát + Mp3
12Lần đầuLời bài hát + Mp3
13Lòng mến tinLời bài hát + Mp3
14MagnificatLời bài hát + Mp3
15Mẹ yêuLời bài hát + Mp3
16Mỗi một ngàyLời bài hát + Mp3
17Noi gương cha thánhLời bài hát + Mp3
18Nuôi dài ước mơLời bài hát + Mp3
19Nương bóng Mẹ hiềnLời bài hát + Mp3
20Ngày ngàyLời bài hát + Mp3
21Ngợi ca bình minhLời bài hát + Mp3
22Rượu và bánhLời bài hát + Mp3
23Tiệc thánhLời bài hát
24Tình xuânLời bài hát + Mp3
25Tôn vinh chư vịLời bài hát + Mp3
26Tuổi thơ dâng hiếnLời bài hát + Mp3
27Thánh Giuse nhân từLời bài hát + Mp3
28Thần linh thêm sứcLời bài hát + Mp3
29Tri ân MẹLời bài hát + Mp3
30Trong tình NgàiLời bài hát + Mp3
31Vào cung thánhLời bài hát + Mp3
32Về nhà ChaLời bài hát + Mp3
33Về nhà ChúaLời bài hát + Mp3
34Với ánh nếnLời bài hát + Mp3
35Xin Chúa thương nhậnLời bài hát + Mp3
36Ý tình đơn sơLời bài hát + Mp3
 

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s