Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

PHỤNG VỤ NĂM A .
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật Phục SinhChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Chúa Nhật 2A Phục SinhChúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Con thường như Tô-ma (Ga. 20)Lời bài hát
Sợ hãi – An bình (Ga. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục SinhChúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa vẫn luôn bên con (Lc. 24)
Đường đi theo Chúa (Lc. 24)
Xin đến với con (Lc. 24)
Chúa Nhật 4A Phục SinhChúa Nhật 4A Phục Sinh (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa là Mục tử (Ga. 10)
Chúa Nhật 5A Phục SinhChúa Nhật 5A Phục Sinh (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa chính là đường (Ga. 14)Lời bài hát
Chúa là con đường (Ga. 14)Lời bài hát
Đừng xao xuyến (Ga. 14)
Thầy là Đường (Ga. 14)
Chúa Nhật 6A Phục SinhChúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65)Lời bài hát
Đấng bảo trợ khác (Ga. 14)
Lễ Thăng ThiênChúa lên trời – Nhập lễLời bài hát
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) – Đáp caLời bài hát + Mp4
Chúa về trời (Ga. 28) – Hiệp lễLời bài hát + Mp4
Lễ Vọng Hiện Xuống Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Hiện Xuống Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát + Mp4
Ca Tiếp Liên
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
10A Thường NiênChúa Nhật 10A Thường Niên (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa đi qua đời tôi (Mt. 9)
Chúa gọi Lêvi (Mt. 9)
11A Thường NiênChúa Nhật 11A Thường Niên (Tv. 99)Lời bài hát
Chúa gọi các Tông đồ (Mt. 9)
12A Thường NiênChúa Nhật 12A Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát
Ai tuyên xưng Thầy (Mt. 10)
13A Thường NiênChúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88)Lời bài hát
Xin cho con yêu Chúa (Mt. 10)
14A Thường NiênChúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Hãy đến với Ta (Mt. 11)
15A Thường NiênChúa Nhật 15A Thường Niên (Tv. 64)Lời bài hát
Người đi gieo giống (Mt. 13)
16A Thường NiênChúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)Lời bài hát
Lúa và cỏ lùng (Mt. 13)
17A Thường NiênChúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát
Kho báu Nước Trời (Mt. 13)
18A Thường NiênChúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Nơi đây hoang vắng (Mt. 14)
Xin cho con tình Chúa (Mt. 14)
19A Thường NiênChúa Nhật 19A Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Thuyền trong bão tố (Mt. 14)
20A Thường NiênChúa Nhật 20A Thường Niên (Tv. 66)Lời bài hát
Xin đức tin vững mạnh (Mt. 15)
21A Thường NiênChúa Nhật 21A Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Con cho Thầy là ai? (Mt. 16)
Với con Ta là ai? (Mt. 16)
22A Thường NiênChúa Nhật 22A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Theo Ngài chọn Thánh giá (Mt. 16)
23A Thường NiênChúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Cách sửa lỗi anh em (Mt. 18)
24A Thường NiênChúa Nhật 24A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Phải tha mấy lần (Mt. 18)
Tha thứ mãi (Mt. 18)
25A Thường NiênChúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Xin đong đầy tim con (Mt. 20)
26A Thường NiênChúa Nhật 26A Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát
Lời nói – Việc làm (Mt. 21)
27A Thường NiênChúa Nhật 27A Thường Niên (Tv. 79)Lời bài hát
Người canh tác vườn nho (Mt. 21)
28A Thường NiênChúa Nhật 28A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa mời dự tiệc (Mt. 22)
29A Thường NiênChúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát
Đời Cho Con Điều Gì (Mt. 22)Lời bài hát
30A Thường NiênChúa Nhật 30A Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Điều Răn Trọng Nhất (Mt. 22)Lời bài hát
31A Thường NiênChúa Nhật 31A Thường Niên (Tv. 130)Lời bài hát
Nói mà không làm (Mt. 23)
32A Thường NiênChúa Nhật 32A Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Người khôn – Kẻ dại (Mt. )
33A Thường NiênChúa Nhật 33A Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
34A Thường NiênChúa Nhật 34A Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa xét xử (Mt. 25)
Hạnh phúc hay bất hạnh (Mt. 25)
Chúa Ba NgôiChúa Ba Ngôi – Năm A (Dn. 3)Lời bài hát + Mp4
Lễ Mình Máu Thánh ChúaLễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A (Tv. 147)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm A (Tv. 102)Lời bài hát
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH**
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01)Thánh vịnh 66Lời bài hát
Thánh Phaolo Trở Lại (25.01)Thánh vịnh 116Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh (02.02)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Kính Tông Tòa Thánh Phê-rô (22.02)Thánh vịnh 22Lời bài hát
Thánh Giuse (19.03)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25.03)Thánh vịnh 39Lời bài hát
Thánh Marcô (25.04)Thánh vịnh 88Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ (01.05)Thánh vịnh 89Lời bài hát
Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê (03.05)Thánh vịnh 18Lời bài hát
Thánh Matthia (14.05)Thánh vịnh 112Lời bài hát
Đức Bà viếng thăm Bà Isave (31.05)Thánh ca IsaiaLời bài hát
Vọng Thánh Gioan Tẩy GiảThánh vịnh 70Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06)Thánh vịnh 138Lời bài hát
Vọng Thánh Phêrô và Thánh PhaolôThánh vịnh 18Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29.06)Thánh vịnh 33Lời bài hát
Thánh Tôma Tông Đồ (03.07)Thánh vịnh 116Lời bài hát
Thánh Giacôbê (25.07)Thánh vịnh 116Lời bài hát
Thánh Gioakim & Anna (26.07)Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (06.08)Thánh vịnh 96Lời bài hát
Thánh Lorenso Tử Đạo (10.08)Thánh vịnh 111Lời bài hát
Vọng Đức Mẹ Lên TrờiThánh vịnh 131Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời (15.08)Thánh vịnh 44Lời bài hát
Thánh Batôlômêô (24.08)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Thánh Gioan TG Bị Trảm Quyết (29.08)Thánh vịnh 70Lời bài hát
Sinh Nhật Đức Mẹ (08.09)Thánh vịnh 12Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá (14.09)Thánh vịnh 77Lời bài hát
Đức Mẹ Sầu Bi (15.09)Thánh vịnh 30Lời bài hát
Thánh Matthêu (21.09)Thánh vịnh 18Lời bài hát
Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09)Thánh vịnh 137Lời bài hát
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01.10)Thánh vịnh 130Lời bài hát
Các Thiên Thần Hộ Thủ (02.10)Thánh vịnh 90Lời bài hát
Đức Mẹ Mân Côi (07.10)Luca 1Lời bài hát
Thánh Luca (18.10)Thánh vịnh 144Lời bài hát
Thánh Simon & Giuda (28.10)Thánh vịnh 18Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ (01.11)Thánh vịnh 23Lời bài hát
Cầu Hồn 1Thánh vịnh 22Lời bài hát
Cầu Hồn 2Thánh vịnh 24Lời bài hát
Cầu Hồn 3Thánh vịnh 26Lời bài hát
Lễ Cung Hiến Thánh ĐườngThánh vịnh 97Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt NamThánh vịnh 30Lời bài hát
Thánh Anrê Tông ĐồThánh vịnhLời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Thánh Stêphanô (26.12)Thánh vịnh 30Lời bài hát
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12)Thánh vịnh 96Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài (28.12)Thánh vịnh 123Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2Thánh vịnh 125Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên ChúaThánh vịnh 137Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên ChúaThánh vịnh 144Lời bài hát
Lễ Tất Niên (Tv. 135)Thánh vịnh 135Lời bài hát
Lễ Giao Thừa (Tv. 120)Thánh vịnh 120Lời bài hát
Mùng 1 Tết (1)Thánh vịnh 36Lời bài hát
Mùng 1 Tết (2)Thánh vịnh 29Lời bài hát
Mùng 1 Tết (3)Thánh vịnh 71Lời bài hát
Mùng 2 TếtThánh vịnh 127Lời bài hát
Mùng 3 TếtThánh vịnh 103Lời bài hát
Trung ThuThánh vịnh 135Lời bài hát
THEO CHỦ ĐỀ.
ALBUM*
Cảm tạ Cha
Chúa biết con cần Chúa
Đừng để
Hồng ân thời gian
Ơn Cha nghĩa Mẹ
**
NHẬP LỄ
Ca tụng Chúa (Tv. 145)
Chung một tâm tình
Dâng Thánh lễ/1Lời bài hát
Dâng Thánh lễ/2Lời bài hát
Hãy tạ ơn (Tv. 135)
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)
Lạy Vua Giêsu
Mau về đây
Ôi thập giá cao sang
Reo hò mừng Chúa (Tv. 94)
Vào đền thánh
Vui lên đền thánh (Tv. 21)
Vui lên nào (Is 35, 1-6a.10)
**
DÂNG LỄ
Con có gì để dâng
Con tiến dâng
Của lễ dâng Ngài
Dâng Cha cuộc đời
Dâng lễ /1
Dâng lễ /2
Dâng lễ vật
Dâng lên Cha
Khi dâng của lễ
Xin dâng
Xin dâng Cha
Xin dâng đời con
PHỤNG VỤ NĂM B .
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1B Mùa VọngChúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
Hãy thức tỉnh (Mc. 13)
Chúa Nhật 2B Mùa VọngChúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84)Lời bài hát
Dọn đường Chúa đến (Mc. 1)
Chúa Nhật 3B Mùa VọngChúa Nhật 3B Mùa Vọng (Lc. 1)Lời bài hát
Sống đời chứng nhân (Ga. 1)
Chúa Nhật 4B Mùa VọngChúa Nhật 4B Mùa Vọng (Tv. 88)Lời bài hát
Thiên Thần truyền tin cho Mẹ (Lc. 1)
MÙA GIÁNG SINH A.B.C
Lễ Ngày 23.12Lễ Ngày 23.12 (Tv. 24)Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng SinhLễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhLễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Lời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng SinhLễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96)Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng SinhLễ Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtLễ Thánh Gia Thất (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ Hiển LinhLễ Hiển Linh (Tv. 71)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa Nhật 1B Thường NiênChúa Nhật 1B Thường Niên (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênChúa Nhật 2B Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Trung gian lời gọi (Ga. 1)
Chúa Nhật 3B Thường NiênChúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Lời bài hát
Thời kỳ đã mãn (Mc. 1)
Chúa Nhật 4B Thường NiênChúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Chúa uy quyền (Mc. 1)
Chúa Nhật 5B Thường NiênChúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Lời bài hát
Sứ mạng cứu thế (Mc. 1)
Chúa Nhật 6B Thường NiênChúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Xin Chúa dủ lòng thương (Mc. 1)
Chúa Nhật 7B Thường NiênChúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Lời bài hát
Hãy đứng dậy mà đi (Mc. 2)
Chúa Nhật 8B Thường NiênChúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênChúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Lời bài hát
Luật Chúa là tình thương (Mc. 2)
MÙA CHAY
Thứ Tư Lễ TroThứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1B Mùa ChayChúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Lời bài hát
Hãy trở về sám hối (Mc. 1)
Chúa Nhật 2B Mùa ChayChúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Lời bài hát
Hãy nghe Lời Chúa (Mc. 9)
Chúa Nhật 3B Mùa ChayChúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Lời bài hát
Đền thờ Chúa (Ga. 2)
Chúa Nhật 4B Mùa ChayChúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Lời bài hát
Thiên Chúa yêu thế gian (Ga. 3)
Chúa Nhật 5B Mùa ChayChúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
Nếu hạt lúa (Ga. 12)
Nếu hạt lúa mì… (Ga. 12)
TUẦN THÁNH A.B.C**
Chúa Nhật Lễ LáChúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)Lời bài hát
Lễ DầuLễ Dầu (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhThứ 5 Tuần Thánh (Tv. 115)Lời bài hát
Thứ 6 Tuần ThánhThứ 6 Tuần Thánh (Tv. 30)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 1Vọng Phục Sinh – Bài 1 (Tv. 32)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2Vọng Phục Sinh – Bài 2 (Tv. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3Vọng Phục Sinh – Bài 3 (Xh. 15)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4Vọng Phục Sinh – Bài 4 (Tv. 29)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5Vọng Phục Sinh – Bài 5 (Is. 12)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6Vọng Phục Sinh – Bài 6 (Tv. 18)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7Vọng Phục Sinh – Bài 7 (Tv. 50)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7bVọng Phục Sinh – Bài 7b (Tv. 41)Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh ThưVọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư (Tv. 117)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật Phục SinhChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục SinhChúa Nhật 2B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Con thường như Tô-ma (Ga. 20)
Sợ hãi – An bình (Ga. 20)
Chúa Nhật 3B Phục SinhChúa Nhật 3B Phục Sinh (Tv. 4)Lời bài hát
Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ (Lc. 24)
Chúa Nhật 4B Phục SinhChúa Nhật 4B Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa là mục tử nhân lành (Ga. 10)
Chúa Nhật 5B Phục SinhChúa Nhật 5B Phục Sinh (Tv. 21)Lời bài hát
Như cành lìa cây (Ga. 15)
Chúa Nhật 6B Phục SinhChúa Nhật 6B Phục Sinh (Tv. 97)Lời bài hát
Ai yêu mến Thầy (Ga. 15)
Lễ Thăng Thiên Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Vọng Hiện Xuống Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Hiện Xuống Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
Chúa Nhật 10B Thường NiênChúa Nhật 10B Thường Niên (Tv. 129)
Vì tình yêu thương (Mc. 3)
Chúa Nhật 11B Thường NiênChúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91)
Chuyện Nước Thiên Chúa (Mc. 4)
Chúa Nhật 12B Thường NiênChúa Nhật 12B Thường Niên (Tv. 106)
Sao sợ hãi (Mc. 4)
Chúa Nhật 13B Thường NiênChúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa quyền năng (Mc. 5)
Chúa Nhật 14B Thường NiênChúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122)Lời bài hát
Xin thanh luyện tim con (Mc. 6)
Chúa Nhật 15B Thường NiênChúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84)Lời bài hát
Chúa sai con vào đời (Mc. 6)
Chúa Nhật 16B Thường NiênChúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22)Lời bài hát
Về nơi thanh vắng (Mc. 6)
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Chúa yêu người thế trần (Ga. 6)
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa Nhật 18B Thường Niên (Tv. 77)Lời bài hát
Hãy ra công làm việc (Ga. 6)
Chúa Nhật 19B Thường NiênChúa Nhật 19B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Bánh Trường Sinh (Ga. 6)
Chúa Nhật 20B Thường NiênChúa Nhật 20B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa là Bánh Hằng Sống (Ga. 6)
Chúa Nhật 21B Thường NiênChúa Nhật 21B Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Ai ăn thịt Tôi (Ga. 6)
Chúa Nhật 22B Thường NiênChúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Thờ Chúa ngoài môi miệng (Mc. 7)
Chúa Nhật 23B Thường NiênChúa Nhật 23B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Con bị câm điếc (Mc. 7)
Chúa Nhật 24B Thường NiênChúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114)Lời bài hát
Theo Chúa, nhưng con sợ (Mc. 8)
Chúa Nhật 25B Thường NiênChúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53)Lời bài hát
Ai muốn làm lớn (Mc. 9)
Chúa Nhật 26B Thường NiênChúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18)Lời bài hát
Con tưởng rằng chỉ có con (Mc. 9)
Chúa Nhật 27B Thường NiênChúa Nhật 27B Thường Niên (Tv. 127)Lời bài hát
Sự gì Chúa phối hợp (Mc. 10)
Chúa Nhật 28B Thường NiênChúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Người giàu khó vào Nước Trời (Mc. 10)
Con phải làm chi (Mc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênChúa Nhật 29B Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Ai muốn làm lớn (Mc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênChúa Nhật 30B Thường Niên (Tv. 125)Lời bài hát
Người mù bên vệ đường (Mc. 10)
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa Nhật 31B Thường Niên (Tv. 17)Lời bài hát
Điều răn nào trọng nhất (Mc. 12)
Chúa Nhật 32B Thường NiênChúa Nhật 32B Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Canh chừng (Mc. 12)
Khi làm việc lành (Mc. 12)
Chúa Nhật 33B Thường NiênChúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Rồi đến một ngày (Mc. 13)
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92)Lời bài hát
Đức Kitô Vua vũ trụ
Chúa Ba Ngôi – Năm BChúa Ba Ngôi – Năm B (Tv. 32)
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm BLễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B (Tv. 115)
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm BLễ Thánh Tâm Chúa – Năm B (Is. 12)
PHỤNG VỤ NĂM C .
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1C Mùa VọngChúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24)Lời bài hát
Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngChúa Nhật 2C Mùa Vọng (Tv. 125)Lời bài hát
Hãy dọn sẵn con đường (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngChúa Nhật 3C Mùa Vọng (Is. 12)Lời bài hát
Chúng con phải làm chi (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngChúa Nhật 4C Mùa Vọng (Tv. 79)Lời bài hát
Cưu mang Chúa trong lòng (Lc. 1)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa Nhật 1C Thường NiênChúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênChúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Lời bài hát
Có Chúa đời bình an (Ga. 2)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênChúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Lời bài hát
Con quen làm gì? (Lc. 1)Lời bài hát
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênChúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70)Lời bài hát
Thuận theo ý Chúa (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênChúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Bước theo Ngài (Lc. 5)Lời bài hát
Vâng lời Thầy (Lc. 5)Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênChúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Lời bài hát
Hạnh phúc và bất hạnh (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênChúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Anh em hãy nhân từ (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênChúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Lời bài hát
Xem quả biết cây (Lc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênChúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
Con không đáng Chúa đến thăm (Lc. 7)Lời bài hát
MÙA CHAY
Thứ Tư Lễ TroThứ Tư Lễ Tro (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayChúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa chịu cám dỗ 2 (Lc. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayChúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa biến hình (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayChúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)Lời bài hát
Sẽ chết nếu không sám hối (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayChúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Lời bài hát
Con như người con thứ (Lc. 15)Lời bài hát
Con xin trở về (Lc. 15)Lời bài hát
Như kẻ xa lạ (Lc. 15)Lời bài hát
Xin Cha tha thứ (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayChúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Lời bài hát
Ai sạch tội (Ga. 8)Lời bài hát
Phụ nữ ngoại tình (Ga. 8)Lời bài hát
Ta không kết án con (Ga. 8)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật Phục SinhChúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)Lời bài hát
Ca Tiếp LiênLời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhChúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)
Con thường như Tô-ma (Ga. 20)
Sợ hãi – An bình (Ga. 20)
Chúa Nhật 3C Phục SinhChúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29)
Chúa luôn kề bên (Ga. 21)
Tạ ơn Chúa (Ga. 21)
Chúa Nhật 4C Phục SinhChúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)Lời bài hát
Mục tử yêu chiên (Ga. 10)
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144)
Thầy ban Điều Răn Mới (Ga. 13)
Yêu như Thầy yêu (Ga. 13)
Chúa Nhật 6C Phục SinhChúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66)
Thầy để lại bình an (Ga. 14)
Chúa Nhật 7C Phục SinhNguyện cầu với Cha (Ga. 17)
Lễ Thăng Thiên Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)Lời bài hát
Lễ Vọng Hiện Xuống Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103)
Lễ Hiện Xuống Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
Chúa Nhật 10C Thường NiênChúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa là sự sống (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênChúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)Lời bài hát
Người lỗi lầm trở về (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênChúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)Lời bài hát
Con Người phải chịu đau khổ (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênChúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)Lời bài hát
Con muốn theo Thầy (Lc. 9)Lời bài hát
Xin theo Thầy (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênChúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)Lời bài hát
Xin hãy sai con (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênChúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)Lời bài hát
Xin Chúa ban tràn ơn (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênChúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)Lời bài hát
Một điều cần (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênChúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)Lời bài hát
Hãy cầu nguyện luôn (Lc. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênChúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Hãy giữ mình (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênChúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)Lời bài hát
Hãy tỉnh thức sẵn sàng (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênChúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Mong ước của Thầy (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênChúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)Lời bài hát
Hãy chiến đấu (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênChúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)Lời bài hát
Ai tôn mình lên (Lc. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênChúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (Lc. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênChúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Lời bài hát
Bỏ Chúa, còn gì? (Lc. 15)Lời bài hát
Như kẻ xa lạ (Lc. 15)Lời bài hát
Ôi lòng Chúa nhân từ (Lc. 15)Lời bài hát
Trên trời vui mừng (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênChúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Lời bài hát
Không ai làm tôi hai chủ (Lc. 16)
Chúa Nhật 26C Thường NiênChúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Người giàu – Kẻ nghèo (Lc. 16)
Chúa Nhật 27C Thường NiênChúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Lời bài hát
Xin ban thêm Đức tin (Lc. 17)
Chúa Nhật 28C Thường NiênChúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Cảm tạ ơn Chúa (Lc. 17)
Chúa Nhật 29C Thường NiênChúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)Lời bài hát
Hãy cầu nguyện luôn (Lc. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênChúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)Lời bài hát
Hãy cầu nguyện luôn (Lc. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênChúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)Lời bài hát
Giakêu gặp Chúa (Lc. 19)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênChúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)Lời bài hát
Khi mọi người sống lại (Lc. 20)
Khi sống lại (Lc. 20)
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)Lời bài hát
Hãy canh phòng (Lc. 21)
Chúa Nhật 34C Thường NiênChúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm CChúa Ba Ngôi – Năm C (Tv. 8)Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm CLễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C (Tv. 109)Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm CLễ Thánh Tâm Chúa – Năm C (Tv. 22)Lời bài hát
PHỤNG VỤ NĂM A .
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1A Mùa VọngChúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Lời bài hát
Chúa đến bất ngờ (Mt. 24)
Chúa Nhật 2A Mùa VọngChúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Lời bài hát
Hãy sám hối (Mt. 3)
Chúa Nhật 3A Mùa VọngChúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Lời bài hát
Con biết cậy ai (Mt. 11)
Chúa Nhật 4A Mùa VọngChúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Lời bài hát
Chúa yêu con người (Mt. 1)
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa Nhật 1A Thường NiênChúa Nhật 1A Thường Niên (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênChúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39)Lời bài hát
Đây Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)
Chúa Nhật 3A Thường NiênChúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa là ánh sáng (Mt. 4)
Chúa Nhật 4A Thường NiênChúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Lời bài hát
Hạnh phúc thật (Mt. 5)
Phúc thật 1 (Mt. 5)
Phúc thật 2 (Mt. 5)
Chúa Nhật 5A Thường NiênChúa Nhật 5A Thường Niên (Tv. 111)Lời bài hát
Con là muối (Mt. 5)
Chúa Nhật 6A Thường NiênChúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Lời bài hát
Tuân giữ luật Chúa (Mt. 5)
Chúa Nhật 7A Thường NiênChúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Lời bài hát
Yêu kẻ thù (Mt. 5)
Chúa Nhật 8A Thường NiênChúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Lời bài hát
Đừng lo lắng ngày mai (Mt. 6)
Chúa Nhật 9A Thường NiênChúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Lời bài hát
Lời Ngài trao cho con (Mt. 7)
MÙA CHAY
Thứ Tư Lễ TroThứ Tư Lễ Tro (tV. 50)Lời bài hát
Chúa Nhật 1A Mùa ChayChúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Lời bài hát
Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4)
Chúa Nhật 2A Mùa ChayChúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Lời bài hát
Hãy ngước nhìn lên (Mt. 17)
Chúa Nhật 3A Mùa ChayChúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Lời bài hát
Ai uống nước Ta ban (Ga. 4)
Ai uống nước Ta cho (Ga. 4)
Chúa Nhật 4A Mùa ChayChúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Lời bài hát
Con mù lòa… (Ga. 9)
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga. 9)
Chúa Nhật 5A Mùa ChayChúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Lời bài hát
Chúa là sự sống (Ga. 11)
Chúa là sự sống lại (Ga. 11)

NHẬP LỄ.
Ca tụng Chúa (Tv. 145)Mp3Gp.
Chung một tâm tình
Dâng Thánh lễ/1Lời bài hát
Dâng Thánh lễ/2Lời bài hát
Hãy tạ ơn (Tv. 135)
Lạy Chúa Thánh Thần
Lạy Thiên Chúa con thờ (Tv. 62)
Lạy Vua Giêsu
Mau về đây
Ôi thập giá cao sangSuy tôn Thánh Giá
Reo hò mừng Chúa (Tv. 94)
Vào đền thánh
Vui lên đền thánh (Tv. 21)
Vui lên nào (Is 35, 1-6a.10)3A Mùa Vọng
THÁNH CA TIN MỪNG.
Có Chúa đời bình an
Giakêu gặp ChúaLời bài hát
Ngài là Chiên Thiên Chúa
Người giàu kẻ nghèo
Sợ hãi an bình
Trung gian lời gọi
DÂNG LỄ.
Con có gì để dâng
Con tiến dâng
Của lễ dâng Ngài
Dâng Cha cuộc đời
Dâng lễ /1
Dâng lễ /2
Dâng lễ vật
Dâng lên Cha
Khi dâng của lễ
Xin dâng
Xin dâng Cha
Xin dâng đời con
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ.
Bỏ Chúa còn gì?Lời bài hát
Cảm tạ Cha (Mt. 6)Lời bài hát
Con mang kính màu gì?
Chúa biết con cần Chúa Lời bài hát
Chúa đi qua đời tôiLời bài hát
Chúa là hạnh phúcLời bài hát
Giêsu là tất cảLời bài hát
Không tình cờ Lời bài hát
Mang kính màu gì?Lời bài hát
Mỗi ngày thức dậyLời bài hát
Ta không thể bỏ conLời bài hát
Tình Ngài yêu
Tình người tình ChúaLời bài hát
Vì Chúa là tình yêuLời bài hát
Xin cho con yêu Chúa Lời bài hát
Xin dâng đời conLời bài hát
Yêu là hy sinhLời bài hát
MÙA VỌNG.
Anh em hãy vui lên
Chúa đến bất ngờLời bài hát
Chúa nhật 1A Mùa Vọng
Chúa nhật 2A Mùa Vọng
Chúa nhật 3A Mùa Vọng
Chúa nhật 4A Mùa Vọng
Chúa nhật 1B Mùa Vọng
Chúa nhật 2B Mùa Vọng
Chúa nhật 3B Mùa Vọng
Chúa nhật 4B Mùa Vọng
Chúa nhật 1C Mùa Vọng
Chúa nhật 2C Mùa Vọng
Chúa nhật 3C Mùa Vọng
Chúa nhật 4C Mùa Vọng
Đáp ca ngày 23.12
Dọn đường Chúa đếnLời bài hát
Hãy dọn đường cho Chúa
Hãy dọn đường Chúa
Hãy dọn đường Chúa đến
Hãy dọn sẵn con đườngLời bài hát
Hãy sám hốiLời bài hát
Hãy thức tỉnh canh phòngLời bài hát
Hãy thức tỉnhLời bài hát
Hãy thức tỉnh canh phòng
Sứ Thần truyền tin cho Mẹ
Xin ban Đấng cứu đời
MÙA GIÁNG SINH.
Chúa chịu Phép Rửa
Chúa đã đến
Đáp ca lễ ban ngày Giáng Sinh
Đáp ca lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
Đáp ca lễ đêm Giáng Sinh
Đáp ca lễ Hiển Linh
Đáp ca lễ Mẹ Thiên Chúa
Đáp ca lễ rạng đông Giáng Sinh
Đáp ca lễ Thánh Gia Thất
Đáp ca Lễ Thánh Stêphanô
Đáp ca lễ Vọng Giáng Sinh
Hôm nay ánh sáng bừng lên
Khi mùa đông về
Lễ Các Thánh Anh Hài
Lễ dâng Giáng Sinh
Lễ Hiển Linh
Lễ Thánh Gioan Tông đồ 
Reo vui lên
Theo Ba Vua
Vui lên người hỡi
MÙA CHAY & TUẦN THÁNH.
Ai sạch tộiLời bài hát
Bao tháng ngày trần gian
Con mang phận tro bụi
Con trở về
Con về bên Chúa
Con xin tình yêu Chúa
Chúa biến hình2C Mùa Chay
Chúa chịu cám dỗ1A Mùa Chay
Chúa chịu cám dỗ1C Mùa Chay
Chúa đã yêu con 
Hãy nghe Lời Chúa2B Mùa Chay
Hãy ngước nhìn lên2A Mùa Chay
Hãy thật lòng trở về
Hãy trở về cùng Thiên Chúa
Hãy xét lại lòng con
Lạy Chúa, xin nhớ lại
Lạy Chúa, xin xót thương
Mang kính màu gì?
Mang thân phận người
Mọi sự là phù vân
Mừng vui lên
Nghe lời Chúa gọi
Tình người – Tình Chúa
Trở về sám hối1B Mùa Chay
Về cùng Chúa
Xin gọi con trỗi dậy 
Xin tha thứ tội con
Xin thương phận người
+
TUẦN THÁNH.
Ai sạch tội 
Con đã chối Chúa
Hãy có lòng nhân từ
Hãy rửa chân cho nhau
Lạy Cha
Tình Chúa thương con
Xin thương xót con
Xin xót thương con
Yêu Ngài đến cùng
MÙA PHỤC SINH.
Anh em hãy đi 
Con tin Giêsu
Con thường như Tôma
Chúa đã sống lại 
Chúa đã sống lại rồi
Chúa lên trờiLời bài hát
Chúa phục sinh
Chúa sống lại thật rồi
Chúa về trời (Ga. 28)Lời bài hát + Mp3
Đức Kitô đã phục sinh
Đức Kitô đã phục sinh
Mừng Chúa phục sinh
Mừng Chúa sống lại
Ngài đã sống lại
Nhưng Chúa đã sống lại
Xin ở lại với con
CHÚA BA NGÔI.
Ba Ngôi Thiên Chúa
Chúa Ba Ngôi
Chúc tụng Ba Ngôi
THÁNH THỂ – THÁNH TÂM.
Bí tích cao cả
Con đến đây thờ lạy
Con kính thờ
Con tìm về bên Chúa
Con tin kính
Con tin kính tôn thờ
Con xin mãi tri ân
Chúa đã yêu con
Chúa vì yêu con
Dù mắt con không thấy
Giêsu Vua tình yêu
Mầu nhiệm tình Chúa
Mình Máu Chúa /1
Mình Máu Chúa /2
Mình Máu Chúa /3
Một Lời Chúa phán
Một người lính
Như dân xưa
Ôi Chúa thương con /1
Ôi Chúa thương con /2
Ôi Chúa Vua tình yêu 
Ôi phút giây tuyệt vời
Ôi tình yêu Chúa
Ôi Thánh Tâm tình yêu
Quỳ trước Thánh ThểLời bài hát
Suối nguồn yêu thươngLời bài hát
Tình Chúa thương con
Tình Chúa thương con /2
Tình yêu đáp đền tình yêuLời bài hát
Tình yêu Thánh Tâm
Tôn thờ tình yêu ChúaLời bài hát
Trái tim hiền hòa
Trong hình bánh đơn sơLời bài hát
ĐỨC MẸ.
Con đây mãi là con Mẹ
Dâng Mẹ hoa đời
Dâng Mẹ kinh Mân Côi
Đời con theo Mẹ
Fiat
Giờ con ra đi
Hợp lời chào Mẹ
Lạy Mẹ nhân ái
Mẹ bên Thập giá
Mẹ ơi! Con dâng lên Mẹ
Mẹ Sầu Bi
Nghe lời Mẹ chào
Sứ thần truyền tin cho Mẹ
Theo Mẹ đi phục vụ
Theo Mẹ gẫm suy
Xin dâng Mẹ
Xin Mẹ phù giúp
CÁC THÁNH.
Ai muốn theo tôi
Các Thánh Nam Nữ
Các Thánh Tử đạo
Đừng sợ chi
Một Thánh Tử đạo
Thánh Giuse
Thánh Tử đạo /1
Thánh Tử đạo /2 
Xin biến đổi chúng con
CHA MẸ & GIA ĐÌNH.
Khi còn Cha MẹLời bài hát
Nhớ lại hình bóng MẹLời bài hát
Nhớ Mẹ hiềnLời bài hát
Tình MẹLời bài hát
Thuở còn thơ dạiLời bài hát
TẬN HIẾN.
Cầu cho Linh mục
Có Chúa hạnh phúc trọn đờiLời bài hát
Con có chi
Con chẳng là chi
Chúa chọn con
Chúa đã gọi tôi
Chúa đi qua đời tôi 
Dâng hiến Ngài
Hiến thân theo Ngài
Ngài vì yêu con
Vì Chúa là tình yêu
Xin cho con nhẹ bước
Xin dâng đời con
Xin dâng từ nay
Xin giúp con theo Chúa
Xin thánh hóa Linh mục
CẦU HỒN.
Ai cũng biếtLời bài hát
Biết rằng Lời bài hát
Có chi trên đời Lời bài hát
Có Chúa hạnh phúc trọn đờiLời bài hát
Có và không Lời bài hát
Con đường theo Chúa Lời bài hát
Con hướng về Ngài
Con kêu lên Ngài
Còn gì cho ngày maiLời bài hát
Còn lại chiLời bài hát
Cùng đích đời người
Chúa thương gọi về
Đời là bể khổ
Đời này không là tất cả
Gọi tên con Lời bài hát
Giã từLời bài hát
Hồng ân thời gianLời bài hát
Lời cầu
Một lời nói (Mt. 5)Lời bài hát
Một phút giâyLời bài hát
Nếu… 
Ngày con ra đi
Người nằm đó
Nghĩ về cuộc đờiLời bài hát
Nhìn đoàn người tiễn đưa
Nhớ phận người
Phú hộ dại khờ 
Rồi sẽ đến một ngày
Sẽ có ngày vềCầu HồnLời bài hát
Tay trắng ra đi 
Tình người – Tình Chúa
Tôi thú nhận
Vâng ý Chúa nhiệm mầu
Xin đừng quênLời bài hát
Xin hãy nhớLời bài hát
THÁNH CA SUY NIỆM.
Áo trắng con mặc
Biết bao lần con hứa
Giêsu, lý tưởng của con
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con 
Nhờ Chúa
Tạ ơn 25 năm 
Tiếng gọi từ Thập giá
Trăm lần nghe
Ví như
Vội vàng
Xin hãy nhớ 
Xin thêm đức tin 
TRUYỀN GIÁO – HIỆP NHẤT.
Con ra đi đến với anh em
Chúa sai tôi vào đời
Hãy đi loan báo Tin Mừng
Hãy ra đi
Kinh quảng đại
Lúa chín đầy đồng
THÁNH CA VÀO ĐỜI.
Bỏ Chúa còn gì
Không tình cờ
Ta không thể bỏ con
THÁNH CA BẢN ĐỆM ĐÀN.
Bí tích cao cả
Chúa đã yêu con
Chúa vì yêu con
Con đến đây thờ lạy
Con kính thờ
Con tìm về bên Chúa
Con xin mãi tri ân
Dù mắt con không thấy
Giêsu Vua tình yêu
Một lời Chúa phán
Nhiệm mầu tình Chúa
Như dân xưa
Ôi Chúa thương con 1 
Ôi Chúa thương con 2
Ôi giây phút tuyệt vời
Suối nguồn yêu thương 
Tình yêu đáp đền tình yêu
Tôn thờ tình yêu Chúa
Trong hình bánh đơn sơ
HIỆP LỄ.

Ai sạch tội (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Ai uống nước Ta ban (Ga 4, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Ai uống nước Ta cho (Ga 4, 5-42) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/A.
Có Chúa đời bình an (Ga 2, 1-11) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/C.
Con biết cậy ai (Mt 11, 2-11) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/A.
Con mù lòa… (Ga 9, 41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Con như người con thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Con quen làm gì? (Lc 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Con thường như Tô-ma (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Con xin trở về (Lc 15, 1-3. 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Cưu mang Chúa trong lòng (Lc 1, 39-45) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/C.
Chúa biến hình (Lc 9, 28-36) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/C.
Chúa biết con cần Chúa – Huy Hoàng
Chúa chính là đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa chịu cám dỗ/1 (Mt 4, 1-11) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/A.
Chúa chịu cám dỗ/2 (Lc 4, 1-13) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/C.
Chúa đến bất ngờ (Mt 24, 37-44) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/A.
Chúa là ánh sáng (Mt 4, 12-23) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/A.
Chúa là con đường (Ga 14, 1-12) – Chúa Nhật 5 Phục Sinh/A.
Chúa là hạnh phúc – Huy Hoàng
Chúa là Mục tử (Ga 10, 1-10) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/A.
Chúa là mục tử nhân lành (Ga 10, 11-18) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/B.
Chúa là nguồn ánh sáng (Ga 9, 1-41) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa là sự sống lại (Ga 11, 1-45) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/A.
Chúa luôn kề bên (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Chúa uy quyền (Mc 1, 21-28) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/B.
Chúa vẫn luôn bên con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Chúa yêu con người (Mt 1, 18-24) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/A.
Chúng con phải làm chi (Lc 3, 10-18) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/C.
Dọn đường Chúa đến (Mc 1, 1-8) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/B.
Đây Chiên Thiên Chúa (Ga 1, 29-34) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/A.
Đền thờ Chúa (Ga 2, 13-25) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/B.
Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ (Lc 24, 35-48) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/B.
Đường đi theo Chúa (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Hạnh phúc thật Mt 5, 1-12a) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Hãy dọn sẵn con đường (Lc 3, 1-6) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/C.
Hãy nghe Lời Chúa (Mc 9, 2-10) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/B.
Hãy ngước nhìn lên (Mt 17, 1-9) – Chúa Nhật 2 Mùa Chay/A.
Hãy sám hối (Mt 3, 1-12) – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng/A.
Hãy tỉnh thức canh phòng (Lc 21, 25-28,34-36) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/C.
Hãy thức tỉnh (Mc 13, 33-37) – Chúa Nhật 1 Mùa Vọng/B.
Hãy trở về sám hối (Mc 1, 12-15) – Chúa Nhật 1 Mùa Chay/B.
Mang kính màu gì – Huy Hoàng
Mục tử yêu chiên (Ga 10, 27-30) – Chúa Nhật 4 Phục Sinh/C.
Nếu hạt lúa (Ga 12, 20-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Nếu hạt lúa mì… (Ga 12, 12-33) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/B.
Như kẻ xa lạ (Lc 15, 11-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Phụ nữ ngoại tình (Ga 8, 1-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Phúc thật/1 (Mt 5, 1-12) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Phúc thật/2 (Mt 5, 1-11) – Chúa Nhật 4 Thường Niên/A.
Sẽ chết nếu không sám hối (Lc 13, 1-9) – Chúa Nhật 3 Mùa Chay/C.
Sống đời chứng nhân (Ga 1, 6-8,19-28) – Chúa Nhật 3 Mùa Vọng/B.
Sợ hãi – Anh bình (Ga 20, 19-31) – Chúa Nhật 2 Phục Sinh/ABC.
Ta không kết án con (Ga 8, 3-11) – Chúa Nhật 5 Mùa Chay/C.
Tạ ơn Chúa (Ga 21, 1-14) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/C.
Tình Ngài yêu – Huy Hoàng
Thiên Chúa yêu thế gian (Ga 3, 14-21) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/B.
Thiên Thần truyền tin cho Mẹ (Lc 1, 26-38) – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng/B.
Thời kỳ đã mãn (Mc 1, 14-20) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/B.
Thuận theo ý Chúa (Lc 4, 21-30) – Chúa Nhật 4 Thường Niên.C.
Trung gian lời gọi (Ga 1, 35-42) – Chúa Nhật 2 Thường Niên/B.
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (Lc 1, 1-4; 4, 14-21) – Chúa Nhật 3 Thường Niên/C.
Xin Cha tha thứ (Lc 15, 1-32) – Chúa Nhật 4 Mùa Chay/C.
Xin đến với con (Lc 24, 13-35) – Chúa Nhật 3 Phục Sinh/A.
Yêu là hy sinh – Huy Hoàng – 65
THÁNH CA BẢN ĐỆM ĐÀN.

*
Bí tích cao cả – Huy Hoàng
Chúa đã yêu con – Huy Hoàng
Chúa vì yêu con – Huy Hoàng
Con đến đây thờ lạy – Huy Hoàng
Con kính thờ – Huy Hoàng
Con tìm về bên Chúa – Huy Hoàng
Con xin mãi tri ân – Huy Hoàng
Dù mắt con không thấy – Huy Hoàng
Giêsu Vua tình yêu – Huy Hoàng
Một lời Chúa phán – Huy Hoàng
Nhiệm mầu tình Chúa – Huy Hoàng
Như dân xưa – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 1 – Huy Hoàng
Ôi Chúa thương con 2 – Huy Hoàng
Ôi giây phút tuyệt vời – Huy Hoàng
Suối nguồn yêu thương – Huy Hoàng
Tình yêu đáp đền tình yêu – Huy Hoàng
Tôn thờ tình yêu Chúa – Huy Hoàng
Trong hình bánh đơn sơ – Huy Hoàng

THÁNH CA TIN MỪNG.

*
Có Chúa đời bình an (CN 2 TN C) – Huy Hoàng
Ngài là Chiên Thiên Chúa (CN 2 TN A) – Huy Hoàng
Người giàu kẻ nghèo – Huy Hoàng
Sợ hãi an bình – Huy Hoàng
Trung gian lời gọi (CN 2 TN B) – Huy Hoàng

THÁNH CA SUY NIỆM.

*
Áo trắng con mặc
Biết bao lần con hứa (Lc 9,23-27)
Giêsu, lý tưởng của con 
Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con (Tv. 15)
Nhờ Chúa
Tạ ơn 25 năm 
Tiếng gọi từ Thập giá (Ga 18,16-30)
Trăm lần nghe (Mt 7,24-27)
Ví như
Vội vàng
Xin hãy nhớ (Mt 24,37-44)
Xin thêm đức tin 

TRUYỀN GIÁO – HIỆP NHẤT.

*
Con ra đi đến với anh em (Lc 10,1-20)
Chúa sai tôi vào đời (Lc 4,18-21)
Hãy đi loan báo Tin Mừng (Mt 28,16-20)
Hãy ra đi
Kinh quảng đại
Lúa chín đầy đồng (Mt 9,37)

THÁNH CA VÀO ĐỜI.

*
Bỏ Chúa còn gì – Huy Hoàng
Không tình cờ – Huy Hoàng
Ta không thể bỏ con – Huy Hoàng
*

THÁNH CA TIN MỪNG.
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Chúa đến bất ngờ Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Hãy sám hối Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Con biết cậy ai   Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Chúa yêu con người Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Hãy thức tỉnh Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Dọn đường Chúa đến Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Sống đời chứng nhân Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thiên Thần truyền tin cho Mẹ Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Hãy tỉnh thức canh phòng Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Hãy dọn sẵn con đường Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Chúng con phải làm chi Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Cưu mang Chúa trong lòng Lời bài hát
+
Ngày 23.12 Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh Lời bài hát
+
Thánh Têphanô (26.12) Lời bài hát
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12) Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài (28.12) Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất Lời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Lời bài hát
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayChúa chịu cám dỗ 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Hãy ngước nhìn lên Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Ai uống nước Ta ban Lời bài hát
Ai uống nước Ta cho
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Con mù lòa… Lời bài hát
Chúa là nguồn ánh sáng
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Chúa là sự sống Lời bài hát
Chúa là sự sống lại
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Hãy trở về sám hối Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Hãy nghe Lời Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Đền thờ Chúa  Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thiên Chúa yêu thế gian Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Nếu hạt lúa Lời bài hát
Nếu hạt lúa mì…
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Chúa chịu cám dỗ 2 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Chúa biến hình Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Sẽ chết nếu không sám hối Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Con như người con thứ Lời bài hát
Con xin trở về
Như kẻ xa lạ
Xin Cha tha thứ 
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Ai sạch tội Lời bài hát
Phụ nữ ngoại tình
Ta không kết án con
+
Chúa Nhật Lễ Lá Lời bài hát
Lễ Dầu Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 1 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7b Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục SinhCon thường như Tô-ma Lời bài hát
Sợ hãi – Anh bình 
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Chúa vẫn luôn bên con Lời bài hát
Đường đi theo Chúa
Xin đến với con
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa là Mục tử Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Chúa chính là đường Lời bài hát
Chúa là con đường
Đừng xao xuyến
Thầy là Đường
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Đấng bảo trợ khác Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Con thường như Tô-ma Lời bài hát
Sợ hãi – Anh bình 
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Đừng sợ hãi, chớ nghi ngờ Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Chúa là mục tử nhân lành Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Như cành lìa cây Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Ai yêu mến Thầy Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Con thường như Tô-ma Lời bài hát
Sợ hãi – Anh bình 
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Chúa luôn kề bên Lời bài hát
Tạ ơn Chúa
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Mục tử yêu chiên  Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thầy ban Điều Răn Mới Lời bài hát
Yêu như Thầy yêu
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thầy để lại bình an Lời bài hát
+
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) Lời bài hát
Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Đây Chiên Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Chúa là ánh sáng Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Hạnh phúc thật Lời bài hát
Phúc thật 1 
Phúc thật 2
Chúa Nhật 5A Thường Niên Con là muối Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Tuân giữ luật Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênYêu kẻ thù Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Đừng lo lắng ngày mai Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Ai tuyên xưng Thầy Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Xin cho con yêu Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Hãy đến với Ta Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Người đi gieo giống Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Lúa và cỏ lùng Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Kho báu Nước Trời Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Nơi đây hoang vắng Lời bài hát
Xin cho con tình Chúa
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thuyền trong bão tố Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Xin đức tin vững mạnh Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Trung gian lời gọi Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thời kỳ đã mãn Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Chúa uy quyền Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Sứ mạng cứu thế Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Xin Chúa dủ lòng thương Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Hãy đứng dậy mà đi Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Luật Chúa là tình thương Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Vì tình yêu thương Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Chuyện Nước Thiên Chúa Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Sao sợ hãi Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Chúa quyền năng Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Xin thanh luyện tim con Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Chúa sai con vào đời Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Về nơi thanh vắng Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa yêu người thế trần Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Hãy ra công làm việc Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Bánh Trường Sinh Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Chúa là Bánh Hằng Sống Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Ai ăn thịt Tôi Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thờ Chúa ngoài môi miệng Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Con bị câm điếc Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Theo Chúa, nhưng con sợ Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Ai muốn làm lớn Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Con tưởng rằng chỉ có con Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Sự gì Chúa phối hợp Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Người giàu khó vào Nước Trời Lời bài hát
Con phải làm chi Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênAi muốn làm lớnLời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Người mù bên vệ đường Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Điều răn nào trọng nhất Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Canh chừng Lời bài hát
Khi làm việc lành
Chúa Nhật 33B Thường Niên Rồi đến một ngày Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Đức Kitô Vua vũ trụ Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Có Chúa đời bình an Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Con quen làm gì? Lời bài hát
Ứng nghiệm lời Kinh Thánh
Chúa Nhật 4C Thường Niên Thuận theo ý Chúa  Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Bước theo Ngài Lời bài hát
Vâng lời Thầy
Chúa Nhật 6C Thường Niên Hạnh phúc và bất hạnh Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Anh em hãy nhân từ Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Con Người phải chịu đau khổ Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Con muốn theo Thầy Lời bài hát
Xin theo Thầy
Chúa Nhật 14C Thường Niên Xin hãy sai con Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Xin Chúa ban tràn ơn Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Một điều cần Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Hãy cầu nguyện luôn Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Hãy giữ mình Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Hãy tỉnh thức sẵn sàng Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+
Chúa Ba Ngôi – Năm A Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm B Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm C Lời bài hát
+
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C Lời bài hát
+
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm A Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm B Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm C Lời bài hát
+
Thánh Phaolo Trở Lại Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh Lời bài hát
Kính Tông Tòa Thánh Phê-rô Lời bài hát
Thánh Giuse (Tv. 88) Lời bài hát
Lễ Truyền Tin Lời bài hát
Thánh Marcô Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ Lời bài hát
Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê  Lời bài hát
Thánh Matthia  Lời bài hát
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Lời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả Lời bài hát
Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Lời bài hát
Thánh Giacôbê Lời bài hát
Thánh Gioakim & Anna Lời bài hát
Thánh Lorenso Tử Đạo Lời bài hát
Vọng Đức Mẹ Lên Trời Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời Lời bài hát
Thánh Batôlômêô Lời bài hát
Thánh Gioan TG Bị Trảm Quyết Lời bài hát
Sinh Nhật Đức Mẹ Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá Lời bài hát
Đức Mẹ Sầu Bi Lời bài hát
Thánh Matthêu Lời bài hát
Tổng Lãnh Thiên Thần Lời bài hát
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Lời bài hát
Các Thiên Thần Hộ Thủ Lời bài hát
Đức Mẹ Mân Côi Lời bài hát
Thánh Luca Lời bài hát
Thánh Simon & Giuda Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ Lời bài hát
Cầu Hồn 1 Lời bài hát
Cầu Hồn 2 Lời bài hát
Cầu Hồn 3 Lời bài hát
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lời bài hát
Thánh Anrê Tông Đồ Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2 Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa  Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa Lời bài hát
Lễ Tất Niên Lời bài hát
Lễ Giao Thừa Lời bài hát
Mùng 1 Tết (1) Lời bài hát
Mùng 1 Tết (2) Lời bài hát
Mùng 1 Tết (3) Lời bài hát
Mùng 2 Tết Lời bài hát
Mùng 3 Tết Lời bài hát
Trung Thu Lời bài hát
THIÊN CHÚA.
Ba Ngôi Thiên ChúaChúa Ba NgôiLời bài hát
Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Chúc tụng Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
Bí Tích Cao CảThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con đến đây thờ lạy Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con kính thờThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con tìm về bên ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con tin kínhThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con tin kính tôn thờThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Con xin mãi tri ânThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Chúa vì yêu conThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Giêsu! Vua Tình YêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Mầu nhiệm tình ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Mình Máu Chúa. 1Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Mình Máu Chúa. 2Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Mình Máu Chúa. 3Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Một Lời Chúa PhánThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Một người lính Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Như dân xưaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Ôi Chúa thương con. 1Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Ôi giây phút tuyệt vờiThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Ôi Tình Yêu ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Ôi Thánh Tâm Tình YêuThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Quỳ trước Thánh ThểThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Suối Nguồn Yêu ThươngThánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Tình Chúa thương con (Thánh Tâm B)Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Tôn thờ Tình Yêu Chúa Thánh Thể – Thánh TâmLời bài hát
Trái Tim Hiền HòaThánh Thể – Thánh TâmLời bài háti l
PHỤNG VỤ NĂM A .

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s