Nhạc sĩ Hiền Hòa (Sr.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 03.05.2019) (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 19.3.2021)

ALBUM: TÌNH KHÚC DÂNG MẸ
Lời kinh gia đìnhĐức MẹLời bài hát + Mp3
Nến hồng dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bát hát + Mp3
Ngàn hoa dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát + Mp3
Dâng Mẹ gia đìnhĐức MẹLời bài hát + Mp3
Xin tiến dâng về MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát + Mp3
Hương trầm cung tiếnĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bát hát + Mp3
Dâng Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát + Mp3
Nén hương dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát + Mp3
Hoa dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát + Mp3
Cho Con Thấy ChúaAlbum
Lời trần tìnhAlbum
+++
Hân hoan lên đền thánh ChúaNhập LễLời bát hát
Hân hoan tiến về Nhà ChúaNhập LễLời bát hát
Hòa lên khúc hátNhập LễLời bát hát
Khúc hát lên đềnNhập LễLời bát hát
Tiến lên Thánh cung huyền siêuNhập Lễ
Về Cung ThánhNhập LễLời bát hát
Về nơi Cung ThánhNhập LễLời bát hát
+++
Con xin dângDâng LễLời bát hát
Của lễ cậy tinDâng LễLời bát hát
Của lễ tiến dângDâng LễLời bát hát
Dâng tiếnDâng LễLời bát hát
Hiến lễ đời conDâng LễLời bát hát
Kính tiến lên ChaDâng LễLời bát hát
Lễ con dâng lênDâng LễLời bát hát
Lễ dângDâng LễLời bát hát
Lễ dâng cuộc đờiDâng LễLời bát hát
Lễ dâng đầu mùaDâng LễLời bát hát
Lễ dâng NgàiDâng Lễ
Lễ dâng tình yêuDâng LễLời bát hát
Lễ vật tiến dângDâng LễLời bát hát
Lòng thành dâng tiếnDâng LễLời bát hát
Nguyện dângDâng LễLời bát hát
+++
Ca khen tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Cảm mến tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Cất tiếng tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Có Chúa trong cuộc đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Có Chúa trong cuộc sống Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con cần Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đi tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đi tìm gì? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con được lựa chọn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con đường Thánh Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con tìm Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Con tựa nương nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Cho con được thấy Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa hằng có đó Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa hằng nâng đỡ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là cùng đích đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa là chốn con tựa nương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa mời gọi con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Chúa vẫn biết Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng Chúa lòng thành Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dâng đời yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Dâng lời tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Dấu chân vào đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đời con khát khao Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Đời con là hồng ân Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Gánh khổ đau Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hát lên bài ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hãy luôn tha thứ Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Hòa lên khúc hát Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Hồn con khao khát Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Huyền nhiệm Thánh Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Khi đời con có Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Khổ đau phận người Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa, nếu Ngài muốn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lạy Chúa nhân ái Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng Chúa nhân từ Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng Chúa từ nhân Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lòng xót thương của Cha Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời của Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời hát tạ ơn Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời kêu khấn lên Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Lời kinh khấn nguyện Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời kinh trong đêm Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời nguyện cầu dâng Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời nguyện thẳm sâu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Lời tri ân Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Mối tình huyền siêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nếu đời không có Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Niềm tin nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Ngợi ca tình Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Ngợi ca tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Nguồn trợ lực đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện ca Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện ước Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nguyện ước đời con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Nhiệm mầu Cây Thánh Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Như trẻ thơ Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Sao Chúa đành im lặng? Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tâm tình con thơ Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình hiến dâng Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tâm tình phó thác Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tiếng lòng Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tiếng nói cuộc đời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa cao vời Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa nhiệm mầu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa quá yêu con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tình Chúa yêu con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu con 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu con 2 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu thương Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình Chúa yêu thương 2  Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình yêu Ngài Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình yêu Thập Giá Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Tình yêu Thiên Chúa thương con Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Tựa nương nơi Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thánh ý Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thập Giá tình yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thiên Chúa Đấng bao dung Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Thực thi thánh ý Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Trong tình yêu Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin cho con biết thứ tha Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin khơi lên niềm tin Ca Nguyện – Hiệp Lễ
Xin một lòng trung kiên Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Xin Ngài luôn bên con Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
Yêu như Chúa yêu Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bát hát
+++
Anh em hãy học cùng ta (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Anh em là muối và ánh sáng trần gianThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Bài ca thống hối (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Bình an của Chúa (Ga. 14)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Bỏ Ngài con biết theo ai? (Ga. 6) Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Bước hồi tâm (Ga. 4)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Con không thể làm tôi hai chủ (Mt. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Con như người thợ dệt (Is. 38)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chân lý tình nhiệm mầu (Lc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Cho con thấy Chúa (Lc. 8)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa biến hình (Mt. 17)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa biết con yêu mến Ngài (Mt. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa chạnh lòng xót thương (Lc. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (Lc. 3)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Dụ ngôn con chiên lạcThánh Ca Tin MừngLời bát hát
Dụ ngôn thợ làm vườn nho (Mt. 20)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy đến với Ta (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy tỉnh thức (Mt. 11)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Hãy trả về cho Thiên Chúa (Mt. 22)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Lạy Chúa! Nếu Ngài muốn (Lc. 5)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Lòng Cha từ ái (Lc. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Lòng thành dâng Chúa (Mc. 12)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Lời tâm nguyện (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Mầu nhiệm Nước Trời (Mt. 13)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Nén bạc Chúa trao (Mt. 25)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Nếu Đức tin lớn bằng hạt cảiThánh Ca Tin Mừng
Người khôn ngoan xây nhà trên đá (Mt. 7)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Người phú hộ và anh Lazarô (Lc. 16)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Người về Emmau (Lc. 24)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Những người bé mọn (Lc. 18)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Tiệc cưới Cana (Ga. 2)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Tiếng Chúa gọi mời (Mt. 4) Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Tiếng gọi yêu thương (Lc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Tình bác ái (Mt. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Xin cho con được thấy (Mc. 10)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
Yêu như Chúa đã yêu (Mt. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bát hát
+++
Con ra vềKết LễLời bát hát
Chứng nhân tình yêuKết LễLời bát hát
Niềm xác tínKết LễLời bát hát
Người trẻ có Đức KitôKết LễLời bát hát
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôiKết LễLời bát hát
Xin hiệp nhất chúng con nên mộtKết LễLời bát hát
+++
Chờ mong Chúa đếnMùa VọngLời bát hát
Đợi trông Chúa đếnMùa VọngLời bát hát
Lạy Chúa, xin hãy đếnMùa VọngLời bát hát
Lễ dâng trông đợiMùa VọngLời bát hát
Tâm tình mùa VọngMùa Vọng
Trần gian khát mongMùa VọngLời bát hát
Trần gian khát mong 2Mùa VọngLời bát hát
+++
Lễ dâng Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bát hát
Niềm vui Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bát hát
Niềm vui Giáng Sinh 2Mùa Giáng SinhLời bát hát
Nhạc khúc Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bát hát
+++
Dấu chân tìm vềMùa ChayLời bát hát
Hiến tế tình yêuMùa ChayLời bát hát
Hồi tâmMùa ChayLời bát hát
Lễ dâng cứu độMùa ChayLời bát hát
Lòng con thống hốiMùa ChayLời bát hát
Lời nguyện xinMùa ChayLời bát hát
Lời thống hốiMùa ChayLời bát hát
Lời trần tìnhMùa Chay.Lời bát hát
Nguyện Chúa thứ thaMùa ChayLời bát hát
Phận người mong manhMùa ChayLời bát hát
Tâm tình mùa Chay (Mt. 6) Mùa ChayLời bát hát
Tâm tình thống hốiMùa ChayLời bát hát
Tâm tư người trộm lànhMùa ChayLời bát hát
Thân phận bụi đất Mùa ChayLời bát hát
Thập giá đời conMùa ChayLời bát hát
Trở vềMùa ChayLời bát hát
Trở về bên ChúaMùa ChayLời bát hát
Trở về bên Chúa đi!Mùa ChayLời bát hát
Trở về đi con ơi!Mùa ChayLời bát hát
Trở về với ChúaMùa ChayLời bát hát
Về bên ChúaMùa ChayLời bát hát
Về bên tình ChúaMùa ChayLời bát hát
Xin Chúa thứ thaMùa ChayLời bát hát
Xin thứ thaMùa ChayLời bát hát
+++
Alleluia Chúa đã sống lạiMùa Phục SinhLời bát hát
Chúa lên trờiMùa Phục SinhLời bát hát
Khúc hát Phục SinhMùa Phục SinhLời bát hát
Mừng Chúa lên trờiMùa Phục SinhLời bát hát
Niềm vui Phục SinhMùa Phục SinhLời bát hát
+++
Lễ dâng ngày xuânXuânLời bát hát
Mùa xuân ân phúcXuânLời bát hát
Nguyện ước đầu xuânXuânLời bát hát
Tạ ơn Chúa XuânXuânLời bát hát
Xuân yêu thương XuânLời bát hát
+++
Lạy Ba Ngôi Thiên ChúaChúa Ba NgôiLời bát hát
Thờ lạy Trái Tim ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bát hát
Trái tim của ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bát hát
Trái tim tình yêuThánh Thể – Thánh TâmLời bát hát
Về bên Thánh Tâm ChúaThánh Thể – Thánh TâmLời bát hát
Lòng xót thương của ChaLòng Thương Xót ChúaLời bát hát
+++
Dâng lời cung chúc Trinh Nữ vương
Hát ca mừng MẹĐức MẹLời bát hát
Hương trầm cung tiếnĐức MẹLời bát hát
Hương trầm tiến dângĐức MẹLời bát hát
Lạy Mẹ La VangĐức MẹLời bát hát
Lời cầu với Mẹ Đức MẹLời bát hát
Lời kinh dâng MẹĐức MẹLời bát hát
Nén hương dâng MẹĐức MẹLời bát hát
Nến hồng dâng MẹĐức MẹLời bát hát
Nguyện Mẹ thươngĐức MẹLời bát hát
Tâm tình con thơĐức Mẹ
Tung hô Nữ VươngĐức MẹLời bát hát
Về bên Mẹ La VangĐức MẹLời bát hát
Vì đời con có MẹĐức MẹLời bát hát
Xin vâng như MẹĐức MẹLời bát hát
+++
Dâng Mẹ ngàn hoaDâng Hoa Đức MẹLời bát hát
Hoa dâng kính MẹDâng Hoa Đức MẹLời bát hát
Hoa dâng MẹDâng Hoa Đức MẹLời bát hát
Ngàn hoa dâng MẹDâng Hoa Đức MẹLời bát hát
Tiến dâng về MẹDâng Hoa Đức MẹLời bát hát
Xin tiến dâng về MẹDâng Hoa Đức MẹLời bát hát
+++
Ca mừng Các Thánh Tử Đạo Việt NamCác ThánhLời bát hát
Dâng lời hoan chúcCác ThánhLời bát hát
Mừng kính Thánh PhanxicôCác Thánh
Thánh Phanxicô SavieCác Thánh
+++
Chúa gọi con vềCầu HồnLời bát hát
Hiến lễ cậy trôngCầu HồnLời bát hát
Hiến lễ cuối cùngCầu HồnLời bát hát
Lời khấn nguyệnCầu HồnLời bát hát
Người đã ra đi rồiCầu HồnLời bát hát
Tự tình cát bụiCầu HồnLời bát hát
+++
Dâng Mẹ đời tận hiếnTận Hiến
Hạnh phúc đời dâng hiến Tận HiếnLời bát hát
Huyền nhiệm đời Linh mụcTận HiếnLời bát hát
Khắc ghi tình ChúaTận HiếnLời bát hát
Khúc ca tình yêuTận HiếnLời bát hát
Lời giao ướcTận HiếnLời bát hát
Lời kinh nguyện cầuTận HiếnLời bát hát
Nguyện hiến dângTận HiếnLời bát hát
Tạ ơn hồng ân thánh hiếnTận HiếnLời bát hát
Tâm tư người Linh mụcTận HiếnLời bát hát
Tình ca dâng hiếnTận HiếnLời bát hát
Tình Chúa yêu thươngTận HiếnLời bát hát
+++
Con xin dâng lên MẹHôn PhốiLời bát hát
Dâng Chúa đời hôn nhânHôn PhốiLời bát hát
Dâng Chúa tình duyên vợ chồngHôn PhốiLời bát hát
Dâng Mẹ gia đìnhHôn PhốiLời bát hát
Duyên tình dâng Chúa Hôn PhốiLời bát hát
Duyên tình thắm nồngHôn PhốiLời bát hát
Duyên tình vợ chồngHôn PhốiLời bát hát
Kinh dâng gia đìnhHôn PhốiLời bát hát
Kính dâng Nữ Vương gia đìnhHôn PhốiLời bát hát
Lời kinh gia đìnhHôn PhốiLời bát hát
Nghĩa tình phu thêHôn PhốiLời bát hát
+++
Lời kinh tạ lỗiThiếu NhiLời bát hát
Niềm vui rước ChúaThiếu NhiLời bát hát
Tuổi hồng dâng ChúaThiếu NhiLời bát hát
Tuổi thơ dâng ChúaThiếu NhiLời bát hát
+++
25 năm hồng ân Giáo xứThánh Ca Tạ ƠnLời bát hát
60 năm hồng ân Giáo xứThánh Ca Tạ ƠnLời bát hát
Hồng ân 25 năm Linh mụcThánh Ca Tạ ƠnLời bát hát
+++
Bảo Long – Quê hương conHát Về Xứ ĐạoLời bát hát
Ngọc Liễn – Xứ Đạo chúng conHát Về Xứ ĐạoLời bát hát
Mừng hồng ân 100 năm Chính Tòa Đà Lạt Hát Về Xứ ĐạoLời bát hát
Hội Mân Côi Đài LoanHát Về Hội DòngLời bát hát

 

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s