Nhạc sĩ Phong Trần (Lm. ) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

ALBUM: DÂNG CHÚA MẸ CHA.Thể hiện: Vũ Phong Vũ
Dâng Chúa Mẹ Cha 1 Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 2Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 3Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 4Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 5Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 6Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 7Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 8Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 9Cha MẹLời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 10Cha MẹLời bài hát
ALBUM: DƯỚI CHÂN THẬP GIÁThể hiện: Vũ Phong Vũ
Dưới chân Thập giá 1Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 2Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 3Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 4Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 5Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 6Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 7Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 8Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 9Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 10Mùa ChayLời bài hát + Mp3
ALBUM: LỜI KINH DÂNG MẸThể hiện: Vũ Phong Vũ
Lời kinh dâng Mẹ 1Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 2Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 3Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 4Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 5Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 6Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 7 Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 8Đức MẹLời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 10Đức MẹLời bài hát + Mp3
ALBUM: LỜI KINH NGUYỆN CẦUThể hiện: Vũ Phong Vũ
Lời kinh nguyện cầu 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 3Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 4Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 5Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 6Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 7Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 8Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 9Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 10Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 11Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát

ALBUM: TÌNH CHÚA YÊU CONThể hiện: Vũ Phong Vũ
Tình Chúa yêu con 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 3Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 4Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 5Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 6Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 7Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 8Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 9Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 10Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
ALBUM: THẬP GIÁ ĐỜI CONThể hiện: Vũ Phong VũLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 1 Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 2 Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 3Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 4Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 5Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 6Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 7 Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 8Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 9 Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 10Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá đời con 11Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
ALBUM: THẬP GIÁ LỜI KINHThể hiện: Vũ Phong Vũ
Thập giá lời kinh 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 3Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 4Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 5Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 6Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 7Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 8 Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 9Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Thập giá lời kinh 10Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3

Ca khen Thánh MônicaNhập LễLời bài hát + Mp3
Ca mừng Chúa Giáng SinhNhập Lễ 
Các Thánh Anh HàiNhập LễLời bài hát + Mp3
Cùng đến BêlemNhập Lễ 
Nào cùng Ba VuaNhập Lễ 
Nguyện hiến dângNhập Lễ 
Tìm đến Hang đá BêlemNhập Lễ 
Tìm về BêlemNhập Lễ 
Tôn vinh Ba Ngôi Nhập Lễ 
Thánh Stêphanô Tử ĐạoNhập Lễ Lời bài hát + Mp3
+++
Đây là ngày 1 (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca 
Đây là ngày 2 (Tv. 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca 
Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tv. 44)Thánh Vịnh – Đáp Ca 
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) Thánh Vịnh – Đáp Ca 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca 
+++
Bên máng lừa Dâng Lễ 
Con dâng lên Ngài 1Dâng Lễ 
Của lễ con dângDâng Lễ 
Cùng Ba Vua dâng lễ vậtDâng Lễ 
Cùng với Ba VuaDâng Lễ 
Dâng lênDâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Đây bàn tay con  .Dâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Đôi tay con đâyDâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Đôi tay nàyDâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Hiến lễ đời conDâng Lễ 
Hòa với trầm hương.Dâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Lễ dângDâng Lễ 
Lễ vật con dâng 1Dâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Lễ vật con dâng 2Dâng Lễ 
Lễ vật dâng ChúaDâng Lễ 
Lễ vật dâng Chúa (Thiếu Nhi) Dâng Lễ 
Lễ vật dâng Chúa Hài ĐồngDâng Lễ 
Lễ vật tiến dâng Dâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Lòng thành con tiến dângDâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Tiến dâng NgàiDâng Lễ Lời bài hát + Mp3
Thành tâm kính dângDâng Lễ Lời bài hát + Mp3
+++
Con thuộc về Chúa Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Chúa mời gọi con Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Chúa vẫn mãi yêu conCa Nguyện – Hiệp Lễ 
Dâng Chúa Mẹ Cha 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 4Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp4
Dâng Chúa Mẹ Cha 5Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 6Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 8Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 9Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dâng Chúa Mẹ Cha 10Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 4Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 5Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 6Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 8Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 9Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Dưới chân Thập giá 10Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 3 Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 4Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 5Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 6Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 8Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 9Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 10Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 11 Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 12Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 14Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 15Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 16 Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời kinh nguyện cầu 1 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 3 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 4Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 5Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 6Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 8Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 9 Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 10Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh nguyện cầu 11Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời nguyện đầu xuân 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời nguyện đầu xuân 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời nguyện đầu xuân 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời nguyện đầu xuân 4 Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời nguyện đầu xuân 5Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời nguyện đầu xuân 6Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời nguyện đầu xuân 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời nguyện đầu xuân 8Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Lời nguyện đầu xuân 9Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Lời nguyện đầu xuân 10Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát + Mp3
Một lần khấn hứa Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Quỳ bên hang đá ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ 
Tạ ơn Chúa Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp Lễ 
Tình Chúa yêu con 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 3Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 4Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 5Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 6Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 7Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 8Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 9Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình Chúa yêu con 10Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát + Mp3
Tình yêu tận hiếnCa Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 4Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 5Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 6Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 8Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 9Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 10Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá đời con 11Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 1Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 2Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 3Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 4 Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 5Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 6Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 8Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 9Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Thập giá lời kinh 10Ca Nguyện – Hiệp Lễ 
Trọn đời dâng hiếnCa Nguyện – Hiệp Lễ 
Với các Mục ĐồngCa Nguyện – Hiệp Lễ 
+++
Cùng loan Tin VuiKết Lễ 
Ngàn lời tạ ơnKết Lễ 
Xin dâng lời tạ ơnKết Lễ 
+++
Khúc dân ca dâng Mẹ 1 Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 2Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 3 Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 4Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 5Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 6Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 7Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 8Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 9Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 10Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Khúc dân ca dâng Mẹ 11 Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 1 Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 2Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 3Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 4 Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 5Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 6Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 7 Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 8Đức Mẹ Lời bài hát + Mp3
Lời kinh dâng Mẹ 10Đức Mẹ 
+++
Ca ngợi Thánh GiuseThánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Ca tụng Thánh Giuse Thánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Đến cùng GiuseThánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Khẩn cầu cùng Thánh GiuseThánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Lạy Thánh GiuseThánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Phó thác nơi Thánh GiuseThánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Thánh Giuse bảo trợ những khó khănThánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Thánh Giuse gương lao độngThánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Album: 10 Bài hát ca ngợi Thánh GiuseCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Các ThánhCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Dâng Chúa Mẹ ChaCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Dưới chân Thập GiáCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Khúc dân ca dâng MẹCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Lễ vật con dângCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Lời kinh dâng MẹCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Lời kinh nguyện cầuCa sĩ Vũ Phong Vũ
Album: Thập Giá lời kinhCa sĩ Vũ Phong Vũ
+
Anh hay chị có thấy?Thánh Ca Vào Đời Lời bài hát
Ánh mắt ChúaMùa Chay Lời bài hát
+
Bánh thơm rượu nồngDâng Lễ Lời bài hát
Bên Giêsu
Bên máng lừa (*)Dâng Lễ Lời bài hát
+
Ca khen Các Thánh Tử đạo Việt NamCác Thánh Lời bài hát
Ca khen Thánh Mônica (*)Các Thánh Lời bài hát
Ca mừng các Tổng Lãnh Thiên ThầnCác Thánh Lời bài hát
Ca mừng Các Thánh Nam NữCác Thánh Lời bài hát
Ca mừng Chúa Giáng Sinh (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Ca mừng Thánh CeciliaCác Thánh Lời bài hát
Ca mừng Thánh Têrêsa Hài Đồng GiêsuCác Thánh Lời bài hát
Ca ngợi Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát + Mp3
Ca tụng Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Con dâng lên Ngài 1 (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Con thuộc về Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Con vẫn nợ ChaCha Mẹ Lời bài hát
Còn MẹHiếu kính Mẹ Cha Lời bài hát
Của lễ con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng Ba Vua dâng lễ vật (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng bước theo Thầy GiêsuNhạc Giới Trẻ Lời bài hát
Cùng đến Bêlem (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Cùng loan Tin Vui (*)Kết Lễ Lời bài hát
Cùng với Ba Vua (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng với Mẹ MariaLễ Truyền Tin Lời bài hát
+
Chúa đã gọi con
Chúa mời gọi con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chúa vẫn có đóMùa Chay Lời bài hát
Chúa vẫn mãi yêu con (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Chuyện đời hiến dângCha Mẹ Lời bài hát
Chuyện về Nước Trời Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chuyện Vua thứ tưMùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Dâng Chúa Mẹ Cha 1 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 2 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 3 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 4 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 5 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 6 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 7 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 8 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 9 (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Dâng Chúa Mẹ Cha 10 (*)Cha Mẹ. Lời bài hát
*
Dâng lên (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Dâng lời ca ngợi Thánh GiuseCác Thánh Lời bài hát
*
Dưới chân Thập giá 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Dưới chân Thập giá 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Đây bàn tay con (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Đây là ngày 1 (Tv. 117) (*)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Đây là ngày 2 (Tv. 117) (*)Thánh vịnh – Đáp ca Lời bài hát
Đến cùng Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Đôi tay con đây (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Đôi tay này (*) Dâng Lễ Lời bài hát
Đừng quên tình Mẹ Cha Cha Mẹ Lời bài hát
+
Giêsu I Love You Lời bài hát
+
Hãy hỏi Chúa đi Lời bài hát
Hãy kể cho Chúa ngheCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Hiến lễ đời con (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Hình như Lời bài hát
Hòa với trầm hương (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Huệ trắng dâng Thánh GiuseCác Thánh Lời bài hát
+ Lời bài hát
Khẩn cầu cùng Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
*
Khúc dân ca dâng Mẹ 1 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 2 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 3 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 4 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 5 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 6 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 7 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 8 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 9 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 10 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Khúc dân ca dâng Mẹ 11 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
+
Lạy Thánh Giuse (*)Các Thánh Lời bài hát
Lạy Thánh RôcôCác Thánh Lời bài hát
Lặng Lời bài hát
Lễ dâng (Lễ Thánh Gia) (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dâng 1 (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dâng 2 (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (*)Lễ Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (*)Thiếu nhi Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa Hài Đồng (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ vật tiến dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Lòng thành con tiến dângDâng Lễ Lời bài hát
*
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 1 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 2 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 3 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 4 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 5 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 6 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 7 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 8 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 9 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 10 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 11 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 12 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 14 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 15 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lời kinh dâng Chúa Hài Đồng 16 (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
*
Lời kinh dâng Mẹ 1 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 2 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 3 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 4 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 5 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 6 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 7 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 8 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Lời kinh dâng Mẹ 10 (*)Đức Mẹ Lời bài hát
*
Lời kinh nguyện cầu 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầu 11 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Lời nguyện đầu xuân 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Lời nguyện đầu xuân 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Tv. 44) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tv. 97) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Một đời cho conCha Mẹ Lời bài hát
Một lần khấn hứa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Mừng kính Thánh AugustinoCác Thánh Lời bài hát
+
Nào cùng Ba Vua (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Nợ trăm năm Thể Loại Thánh Ca Khác Lời bài hát
+
Ngàn lời tạ ơn (*)Kết Lễ Lời bài hát
Nguyện cầu cho các đẳng linh hồnCầu Hồn Lời bài hát
Nguyện hiến dâng (*)Tận Hiến Lời bài hát
+
Ơn Ta đủ cho con Lời bài hát
+
Phó thác nơi Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
+
Quỳ bên hang đá Chúa (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Sao con không có lời ru Bảo Vệ Sự Sống Lời bài hát
+
Ta là ai trong vụ án GiêsuTuần Thánh Lời bài hát
Tạ ơn Chúa Giáng Sinh (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tâm tình với ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tấm bánh đời con Lời bài hát
Tiến dâng Ngài (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Tìm đến Hang đá Bêlem (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tìm về Bêlem (*)
Tìm về nguồn Giêsu
Tình Chúa yêu con 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa yêu con 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa yêu con 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình Chúa yêu con 7Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tình yêu tận hiến (*) Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Tôn vinh Ba Ngôi (*)Chúa Ba Ngôi Lời bài hát
+
Tha thứMùa Chay Lời bài hát
Thánh Giuse bảo trợ những khó khăn (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Thánh Giuse gương lao động (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Thánh Stêphanô Tử Đạo (*)Các Thánh Lời bài hát
Thành tâm kính dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
+
Thập giá đời con 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá đời con 11 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
*
Thập giá lời kinh 1 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 2 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 3 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 4 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 5 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 6 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 7 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 8 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 9 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Thập giá lời kinh 10 (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Trọn đời dâng hiến (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Ước mơ của MẹCha Mẹ Lời bài hát
+
Về bên Thánh Giuse nhân hiền (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Với các mục đồng (*)Ca Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
+
Xin dâng lời tạ ơn (*)Kết Lễ Lời bài hát
Xin Thánh Giuse (*)Thánh Giuse Lời bài hát
Xin Thánh Giuse cầu bàu (*)Thánh Giuse Lời bài hát

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s