Nhạc sĩ Bùi Ninh (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

IMPRIMATUR
(Gp. Bùi Chu: 03.6.2008) + (Gp. Bùi Chu: 25.05.2009)  + (Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

PHỤNG VỤ NĂM A.
MÙA PHỤC SINH
3A Phục SinhĐường lối trường sinh (Tv. 15)Lời bài hát + Mp4
Đường Về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát + Mp4
4A Phục SinhĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát + Mp4
Chúa Là Mục Tử (Ga. 10)Lời bài hát + Mp4 
5A Phục SinhXin đổ tình thương (Tv. 32)Lời bài hát + Mp4
Chúa Chính Là Đường (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
6A Phục SinhToàn trái đất (Tv. 65)Lời bài hát + Mp3
Ai Yêu Mến Ta (Ga. 14)Lời bài hát + Mp3
7A Phục SinhNguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)Lời bài hát + Mp4
Hiệp nhất trong Cha (Ga. 17)Lời bài hát + Mp4
Lễ Thăng ThiênMừng Chúa lên Trời (Cv. 1) – Nhập lễLời bài hát + Mp3
Mừng Thiên Chúa (Tv. 46) – Đáp caLời bài hát + Mp3
Lễ dâng Phục Sinh – Dâng lễLời bài hát + Mp3
Chúa lên Quê Trời (Lc. 24) – Hiệp lễLời bài hát + Mp3
Lễ Hiện XuốngNguyện xin Ngôi Ba – Nhập lễLời bài hát + Mp3
Xin sai Thánh Thần-2 (Tv. 103) – Đáp caLời bài hát + Mp3
Lạy Chúa Thánh Thần – Ca tiếp liênLời bài hát + Mp3
Nguyện Chúa Thánh Thần (Ga. 20) – Hiệp lễLời bài hát + Mp3
Lễ Chúa Ba NgôiKính Chúa Ba Ngôi – Nhập lễLời bài hát + Mp3
Chúc tụng Chúa (Đn. 3) – Đáp caLời bài hát + Mp3
Xin hiệp dâng lên Cha – Dâng lễLời bài hát + Mp3
Vinh Danh Ba Ngôi – Hiệp lễLời bài hát + Mp3
Lễ Mình Máu ThánhBánh Trường SinhLời bài hát + Mp3
Nào người ơiLời bài hát + Mp3
Giê-ru-sa-lem ơi! (Tv. 147)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
Chúa Nhật 10A Thường NiênAi sống đời công chính (Tv. 49)Lời bài hát
Chúa muốn tình yêu (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát
Lúa chín đầy đồng (Mt. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênXin đáp lại lời con (Tv. 68)Lời bài hát + Mp4
Tuyên xưng Danh Ta (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênCa ngợi tình Chúa (2)Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (Mt. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (1) (Tv. 144)Lời bài hát
Thánh Tâm Ngài (Mt. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênHạt giống Lời Chúa (Tv. 64)Lời bài hát
Dụ ngôn gieo giống (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênChúa thật nhân hậu (Tv. 85)Lời bài hát
Lúa tốt – Cỏ lùng (Mt. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênHuấn lệnh của Chúa (Tv. 118)Lời bài hát
Dụ ngôn Nước Trời (Mt. 13)Lời bát hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chúc tụng Chúa Trời (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Thầy đây đừng sợ (Mt. 14)Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênNgàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Con xin tin (Mt. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênXin cảm tạ (1) (Tv. 137)Lời bài hát
Con nên Tảng đá (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4
Ai muốn theo Ta (Mt. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Chu toàn luật Cha (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (3) (Tv. 102)Lời bài hát
Nguyện xin ơn Cha (Mt. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênChúa ở gần (Tv. 144)Lời bài hát
Làm Vườn nho (Mt. 20)Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênXin hãy nhớ lại (Tv. 24)Lời bài hát
Sống trọn ý Cha (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênVườn Nho Của Chúa (Tv. 79)Lời bài hát
Ông chủ vườn nho (Mt. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Tiệc cưới Nước Trời (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênMột bài ca mới (Tv. 95)Lời bài hát
Trả về Thiên Chúa (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Điều răn trọng nhất (Mt. 22)Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênLòng con đâu dám (Tv. 130)Lời bài hát
Khiêm nhu phục vụ (Mt. 23)Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênHồn con khát Chúa (2) (Tv. 62)Lời bài hát
Mười cô trinh nữ (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Nén bạc chủ trao (Mt. 25)Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênChúa là Mục tử (Tv. 22)Lời bài hát
Vua Trời ngự tới 2 (Mt. 25)Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm AChúc tụng Chúa (Đn. 3)Lời bài hát + Mp3
Vinh danh Ba NgôiLời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm AGiê-ru-sa-lem ơi! (Tv. 147)Lời bài hát + Mp3
Nào người ơiLời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
Bánh Trường SinhLời bài hát + Mp3
Thánh Tâm Chúa – Năm AÂn tình Thiên Chúa (Tv. 102)Lời bài hát
Thánh Tâm NgàiLời bài hát
Chúa Nhật Truyền GiáoLàm Chứng NhânLời bài hát
Vinh quang Chúa (Tv. 18a)Lời bài hát
Ngàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát
Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chúa biểu dương (2) (Tv. 97)Lời bài hát
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
KÍNH CHƯ THÁNH**
Mẹ Thiên Chúa (01-01)Nguyện xin Thiên Chúa (Tv. 66)Lời bài hát
Thánh Phaolô trở lại (25-01)Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Các con hãy đi
Đức Mẹ dâng Con (02-02)Người là ai (Tv. 23)Lời bài hát
Tông tòa thánh Phêrô (22-02)Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Con nên tảng đá 1 (Mt. 16)Lời bài hát
Thánh Giuse bạn ĐM (19-3)Dòng dõi Người (Tv. 88)Lời bài hát
Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1)Lời bài hát + Mp4
Lễ Truyền Tin (25-3)Này con xin đến (2) (Tv. 39)Lời bài hát
Thiên thần Truyền tin (Lc. 1)Lời bài hát + Mp4
Thánh sử Marcô (25-4)Ca ngợi tình Chúa (4) (Tv. 88)Lời bài hát
Các con hãy đi
Thánh Giuse thợ (01-5)Việc tay con (Tv. 89)Lời bài hát
Nơi quê hươngLời bài hát
Làm rạng Danh ChaLời bài hát
T. Philipphê và Giacôbê (03-5)Vinh quang Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Thánh Matthia T.đồ (14-5)Thánh Matthia Tông đồ (Tv. 112)Lời bài hát
Đức Mẹ thăm viếng (31-5)Đức Mẹ thăm viếng (Is. 12)Lời bài hát
Đức Mẹ thăm viếngLời bài hát
Linh hồn tôi ơiLời bài hát
Thánh Barnabê T.đồ (11-6)Thánh Barnabê T.đồ (Tv. 97)Lời bài hát
Gioan Baotixita – vọng SN (24-6)Tìm đến nương nhờ (Tv. 70)Lời bài hát
Gioan Baotixita – ngày SN (24-6)Thánh Gioan Tiền Hô (24.06)Lời bài hát
Gioan Baotixita – ngày SN (24-6)Dò lòng con (Tv. 138)Lời bài hát
Chúc tụng Đức ChúaLời bài hát
T. Phêrô và Phaolô – vọng (29-6)Vinh quang Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
T. Phêrô và Phaolô – ngày (29-6)Thánh Phêrô và Phaolô (Tv. 33)Lời bài hát
Hai thánh Tông đồ Lời bài hát
Con nên tảng đá 1 (Mt. 16)Lời bài hát
Thánh Phêrô – PhaolôLời bài hát
Thánh Tôma T.đồ (03-7)Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
T. Maria Mađalêna (22-7)Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giacôbê T.đồ (25-7)Thật mừng vui (Tv. 125)Lời bài hát
Hiến thân phục vụ
T.Gioakim và Anna (26-7)Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131)Lời bài hát
Thánh Macta (29.07)Bên Chúa tình yêu (Lc. 10)
Chúa Hiển dung (06-8)Chúa Hiển dung (Tv. 96)Lời bài hát
Chúa Hiển DungLời bài hát
Thánh Đaminh (08-8)Thánh Đaminh (Tv. 95)Lời bài hát
Thánh Laurensô (10-8)Thánh Laurensô (Tv. 111)Lời bài hát
Đức Mẹ lên trời – Vọng (15-8)Hòm bia uy nghi (Tv. 131)Lời bài hát + Mp3
Đức Mẹ lên trời – Ngày (15-8)Nào Tôn Nương (Tv. 44)Lời bài hát + Mp3
Linh hồn tôi ơiLời bài hát + Mp3
Thánh Mẫu La Vang Lời bài hát + Mp3
Thánh Batôlômêô (24-8)Thánh Batôlômêô (Tv. 144)Lời bài hát
T.Matthêu (21-9)Chúa muốn tình yêu (Mt. 9)Lời bài hát
T. Gioan B. Tử đạo (29-8)Thánh Gioan Baotixita Tử đạo (Tv. 70)Lời bài hát
Đức Mẹ sinh nhật (08-9)Đức Mẹ sinh nhật (Tv. 12)Lời bài hát + Mp4
Suy tôn Thánh Giá (14-9Suy tôn Thánh Giá (Tv. 77)Lời bài hát
Đức Mẹ sầu bi (15-9)Đức Mẹ sầu bi (Tv. 30)Lời bài hát
Thánh Matthêu T.đồ (21-9)Vinh quang Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Tổng lãnh Thiên Thần (29-9)Tổng lãnh Thiên Thần (Tv. 137)Lời bài hát
T. Têrêsa Hài đồng (01-10)Lòng con đâu dám (Tv. 130)Lời bài hát
Thiên Thần hộ thủ (02-10)Khi gian nguy (Tv. 90)Lời bài hát
Đức Mẹ Mân côi (07-10)Đức Mẹ Mân côi (Lc. 1)Lời bài hát
Thiên thần Truyền tin (Lc. 1)Lời bài hát
Thánh sử Luca (18-10)Thánh sử Luca (Tv. 144)Lời bài hát
Lúa chín đầy đồng (Mt. 9)Lời bài hát
Thánh Simon – Giuđa T.đồ (28-10)Vinh quang Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Các Thánh nam nữ (01-11)Dòng dõi chính nhân (Tv. 23)Lời bài hát + Mp4
Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Lễ Cầu HồnBởi chính Chúa (Ga. 12)Lời bài hát + Mp4
Cầu hồn – Lễ 1 (02-11)Chúa là mục tử (Tv. 22)Lời bài hát + Mp4
Cầu hồn – Lễ 2 (02-11)Cầu hồn – Lễ 2 (Tv. 24)Lời bài hát
Cầu hồn – Lễ 3 (02-11)Nguồn ánh sáng – 4 (Tv. 26)Lời bài hát + Mp4
CHTĐ. Phêrô – Phaolô (18-11)CHTĐ Phêrô – Phaolô (Tv. 97)Lời bài hát
Thánh Tử đạo Việt Nam (24-11)Thánh Tử đạo Việt Nam (Tv. 125)Lời bài hát + Mp4
Thánh Anrê Tông đồ (30-11)Vinh quang Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Tiếng Chúa gọiLời bài hát
Đức Mẹ Vô nhiễm (08-12)Hãy hát lên (Tv. 97)Lời bài hát
Thiên thần Truyền tin (Lc. 1)Lời bài hát
Linh hồn tôi ơi
Thánh Stêphanô (26-12)Thánh Stêphanô (Tv. 30)Lời bài hát
Vì tin theo ChúaLời bài hát + Mp4
Thánh Gioan T.đồ  (27-12)Thánh Gioan T.đồ (Tv. 96)Lời bài hát
Các thánh Anh hài (28-12)Các thánh Anh hài (Tv. 123)Lời bài hát
CÁC LỄ CHUNG
Cung hiến Thánh Đường Nào cùng nhau (Tv. 94)Lời bài hát
Vui dường nào (3) (Tv. 121)Lời bài hát
Đức Trinh Nữ Maria Magnificat (2) (Lc. 1)Lời bài hát
Nào tôn nương (Tv. 44)Lời bài hát
Hãy tới hòa lời 2 (Tv. 112)Lời bài hát
Thánh Tử Đạo Con xin phó thác (2) (Tv. 30)Lời bài hát
Chúa đã cứu tôi (Tv. 33)Lời bài hát
Nếu Chúa (Tv. 123)Lời bài hát
Ai ra đi (Tv. 125)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mục Tử Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)Lời bài hát
Chúa là Mục tử (Tv. 22)Lời bài hát
Ca ngợi tình Chúa (6) (Tv. 88)Lời bài hát
Con là Thượng Tế (Tv. 109)Lời bài hát
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Thánh Tiến SĩPhán quyết Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Thánh Trinh NữNào tôn nương (2) (Tv. 44)Lời bài hát
Thánh Nam Nữ Phúc cho những ai (Tv. 1)Lời bài hát
Ai sẽ được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Phần gia nghiệp (1) (Tv. 15)Lời bài hát
Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)Lời bài hát
Thập là hạnh phúc (2) (Tv. 111)Lời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Lễ Rửa Tội Nhìn tầng trời (Tv. 8)Lời bài hát
Chúa là Mục tử (Tv. 22)Lời bài hát
Nguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Lời bài hát
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4
Lễ Thêm Sức Xin sai Thánh Thần (3) (Tv. 103)Lời bài hát
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Lễ Truyền Chức Ca ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lời bài hát
Con là Thượng Tế (Tv. 109)Lời bài hát
Con nâng chén (2) (Tv. 115)Lời bài hát
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Lễ Hôn Phối Thật là hạnh phúc (1) (Tv. 111)Lời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Tiệc cưới Ca-na (Ga. 2)Lời bài hát
Thiên Chúa kết hợpLời bài hát
Lễ Khấn Dòng Dòng dõi chính nhân (Tv. 23)Lời bài hát
Hãy nếm thử (2) (Tv. 33)Lời bài hát
Này con xin đến (3) (Tv. 39)Lời bài hát
Nào tôn nương (2) (Tv. 44)Lời bài hát
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4
Lễ Tạ Ơn Hãy tới hòa lời (2) (Tv. 112)Lời bài hát
Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135)Lời bài hát
Xin cảm tạ (2) (Tv. 137)Lời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa (2) (Tv. 144)Lời bài hát
Chúc tụng Đức Chúa
Tạ ơn Thiên Chúa (Te Deum)
Lễ Cầu Hồn Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát + Mp4
Con nâng tâm hồn (2) (Tv. 24)Lời bài hát
Nguồn ánh sáng (4) (Tv. 26)Lời bài hát
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4
Vui dường nào (1) (Tv. 121)Lời bài hát
Chờ đợi Chúa (Tv. 129)Lời bài hát + Mp4
Bởi chính Chúa (Ga. 12)Lời bài hát + Mp4
LỄ ĐẶC BIỆT
Lễ Tất NiênNgợi khen danh Ngài (Tv. 64)Lời bài hát
Cùng tạ ơn (1) (Tv. 135)Lời bài hát
Lễ Giao ThừaƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Lễ Tân niên Xuân sang hát vangLời bài hát
Hát mừng Chúa XuânLời bài hát
Mùng Một TếtNhìn tầng trời (Tv. 8)Lời bài hát
Xin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Triều đại Người (Tv. 71)Lời bài hát + Mp4
Người sẽ ban cho (Mt. 6)Lời bài hát
Mùng Hai TếtHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Cầu cho tổ tiênLời bài hát
Mùng Ba TếtViệc tay con (Tv. 89)Lời bài hát
Làm rạng danh ChaLời bài hát
Tết Trung ThuCùng tạ ơn (2) (Tv. 135)Lời bài hát
Cầu Bình An Xin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Vui dường nào (4) (Tv. 121)Lời bài hát
Cầu Hòa BìnhToàn địa cầu (Tv. 71)Lời bài hát
Cầu Ơn Thiên TriệuPhần gia nghiệp (1) (Tv. 15)Lời bài hát
Này con xin đến (3) (Tv. 39)Lời bài hát
Cầu Hiệp Nhất Chúa là Mục tử (Tv. 22)Lời bài hát
Vui dường nào (1) (Tv. 121)Lời bài hát
Dịp Tĩnh TâmLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Cầu Khi Bị Bách HạiNếu Chúa (Tv. 123)Lời bài hát
Mọi Nhu CầuXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
CHỦ ĐỀ KHÁC.
AlleluiaMẫu Alleluia 
Tung hô Tin MừngVọng – Giáng Sinh
Chay – Phục Sinh
Thường Niên
Chư Thánh – Lễ Chung
Album: Hài Nhi ra đờiMùa Giáng Sinh
Album: Hoa dâng MẹĐức Mẹ
***
Bài ca tạ ơn Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Bài ca tôn vinhĐức MẹLời bài hát
Bài ca từ biệtCầu HồnLời bài hát + Mp4
Bầu trời BelemMùa Giáng SinhLời bài hát
Bờ bến đời conTận HiếnLời bài hát
***
Các Thánh Tử ĐạoCác ThánhLời bài hát + Mp4
Cung trầm bổngĐức MẹLời bài hát
Chính Chúa Phục SinhMùa Phục SinhMùa Phục Sinh
Chốn lưu đầyCa Nguyện – Hiệp Lễ
Chúa đã giáng trầnMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Chúa đã Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát + Mp4
Chúa gọi mờiTận Hiến
Chúa lên Quê TrờiMùa Phục Sinh
***
Dâng Chúa TrờiDâng LễLời bài hát
Dâng hoa kính mừngĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Đêm thâu vườn dầuTuần ThánhLời bài hát
Đến với ChúaNhập LễLời bài hát
***
Giáng Sinh an bìnhMùa Giáng SinhLời bài hát
***
Hài nhi Chúa TrờiMùa Giáng SinhLời bài hát
Hài Nhi ra đời Mùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Hãy dọn đườngMùa VọngLời bài hát
Hãy lo canh thứcMùa VọngLời bài hát
Hãy sám hối ăn nănNghi thức Xức TroLời bài hát + Mp3
Hãy vui lênMùa VọngLời bài hát
Hợp cùng chư ThánhCác ThánhLời bài hát + Mp4 
***
Kính Thánh Đa Minh Ninh (02.06)Các ThánhLời bài hát
Khúc ca khải hoànMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca tạ ơnĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Khúc cảm tạCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
***
Lạy Chúa Thánh ThầnMùa Phục SinhLời bài hát
Lễ dâng Hài NhiMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Lễ dâng Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Lễ dâng Mùa VọngMùa VọngLời bài hát + Mp4
Lễ dâng Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát + Mp3
***
Mùa hoa đã vềĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
***
Nước trường sinhMùa ChayLời bài hát
Ngài là Vua (Tv. 96)Nhập LễLời bài hát + Mp4
Ngôi Lời Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Ngợi mừng Chúa Mùa Phục SinhLời bài hát
Ngũ bái 1Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngũ bái 2Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngũ sắc hoa dâng 1Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngũ sắc hoa dâng 2Đức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Ngục sâu đau thươngCầu HồnLời bài hát + Mp4
Nguyện Chúa Thánh ThầnChúa Thánh ThầnLời bài hát
Nguyện xin Ngôi BaChúa Thánh ThầnLời bài hát + Mp3
***
Ôi Thánh Giuse (19.03)Các ThánhLời bài hát
***
Sẽ được tác sinh (Ga. 19)Cầu HồnLời bài hát + Mp4
***
Ta là sự sống lạiMùa ChayLời bài hát
Tình Cha thương conHiếu Kính Mẹ ChaLời bài hát
Tình Ngài hy sinhTuần ThánhLời bài hát + Mp4
Tình thương ChaMùa ChayLời bài hát
Tung hô danh MẹĐức MẹLời bài hát
Tháng hoa đã vềĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Thánh Mẫu La VangĐức MẹLời bài hát
Trời cao hỡiMùa VọngLời bài hát
***
Vì Chúa sống lạiMùa Phục SinhLời bài hát
Vì tin theo ChúaCác ThánhLời bài hát + Mp4
Vì tình thương ChaMùa ChayLời bài hát
Vinh danh ChúaMùa Giáng SinhLời bài hát + Mp4
Vọng trời caoMùa VọngLời bài hát
Vui ca lênMùa Giáng SinhLời bài hát
Vui lên anh emMùa VọngLời bài hát
***
Xin dâng lên ChaDâng LễLời bài hát + Mp4
Xin Đức Mẹ La VangĐức MẹLời bài hát
Xin tôn vinhĐức MẹLời bài hát + Mp4
Xin trở nên hy tếCầu HồnLời bài hát
***
Yêu thương nhauMùa Phục SinhLời bài hát
PHỤNG VỤ NĂM B.
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1B Mùa VọngXin đến tái thiết (Tv. 79)Lời bài hát
Hãy lo canh thức (Mc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa VọngXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Hãy dọn đường (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa VọngMagnificat-1 (Lc. 1)Lời bài hát
Hãy dọn đường (Ga. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa VọngCa ngợi tình Chúa-1 (Tv. 88)Lời bài hát
Thiên Thần Truyền Tin (Lc. 1)Lời bài hát
MÙA GIÁNG SINH A.B.C
Giáng Sinh (lễ Vọng)Ca ngơị tình Chúa (Tv. 88)Lời bài hát + Mp4
Giáng Sinh (lễ Đêm)Vị Vua cứu thế (Tv. 95)Lời bài hát + Mp4
Giáng Sinh (lễ Rạng đông)Ngày hôm nay (Tv. 96)Lời bài hát + Mp4
Giáng Sinh (lễ Ban ngày)Ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát + Mp4
Thánh Gia ThấtHạnh phúc thay (Tv. 127)Lời bài hát
Ôi Thánh Gia (Lc. 2)Lời bài hát
Noi Gương Thánh Gia (Mt. 2)Lời bài hát + Mp4
Chúa Hiển LinhToàn địa cầu (Tv. 71)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa chịu Phép rửa (Mc. 1)Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường NiênNày con xin đến -1 (Tv. 39)Lời bài hát + Mp4
Chiên Thiên ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường NiênXin hãy dạy con (Tv. 24)Lời bài hát
Tiếng Chúa gọi (Mc. 1)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4B Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Vị Ngôn sứLời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường NiênHãy chúc tụng (Tv. 146)Lời bài hát
Ngài đếnLời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường NiênChốn con náu thân. (Tv. 31)Lời bài hát
Nếu Ngài muốnLời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường NiênXin thương chữa lành (Tv. 40)Lời bài hát
Việc lạ Chúa làmLời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Hôn ước muôn đờiLời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường NiênĐàn hát lên (Tv. 80)Lời bài hát
Ngày Sa-batLời bài hát
MÙA CHAY
Thứ Tư Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát
Khi làm việc lành (Mt. 6)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 1B Mùa ChayĐường lối của Chúa (Tv. 24)Lời bài hát
Chúa chịu cám dỗ (Mc. 1)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2B Mùa ChayLuôn vui bước (Tv. 115)Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (Mc. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3B Mùa ChayLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa ChayBờ sông Babylon (Tv. 136)Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa ChayNguyện Chúa (1) (Tv. 50)Lời bài hát
Bởi chính Chúa (Ga. 12)Lời bài hát + Mp4
TUẦN THÁNH A.B.C
Chúa Nhật lễ LáÔi Thiên Chúa (Tv. 21)Lời bài hát
Đêm thâu vườn dầuLời bài hát + Mp4
Tình Ngài hy sinhLời bài hát + Mp4
Vào Thành ĐôLời bài hát + Mp4
Rước Lá 1Hoan hô Đức Vua (Tv. 23)Lời bài hát
Rước Lá 2Trẻ Do Thái (Tv. 46)Lời bài hát
Thứ 5 Tuần ThánhCon nâng chén (1) (Tv. 115)Lời bài hát
Tình Thầy trao ban (Ga. 13)Lời bài hát + Mp4
Hiệp nhất tin yêuLời bài hát
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
Ôi Bí tích cao vời
Này đây Bánh Thánh
Lễ Truyền DầuCa ngợi tình Chúa (5) (Tv. 88)Lời bài hát
Thứ 6 Tuần ThánhCon xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
Nỗi lòng chiều CanvêLời bài hát + Mp4
Tình Ngài hy sinh
Thờ Kính Thánh GiáLời bài hát + Mp4
Bài đọc 1 Vọng Phục SinhTình thương Chúa (Tv. 32)Lời bài hát
Bài đọc 2 Vọng Phục SinhXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Bài đọc 3 Vọng Phục SinhCùng mừng hát (Xh. 15)Lời bài hát
Bài đọc 4 Vọng Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Bài đọc 5 Vọng Phục SinhHãy vui mừng (2) (Is. 12)Lời bài hát
Bài đọc 6 Vọng Phục SinhLề luật Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Bài đọc 7 Vọng Phục SinhNguyện Chúa (2) (Tv. 50)Lời bài hát
Bài đọc sau Thánh ThưHãy tạ ơn Chúa (Tv. 117)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa đã Phục SinhLời bài hát + Mp4
Khúc ca Phục Sinh
Lễ dâng Phục Sinh
Chính Chúa Phục Sinh
Khúc ca khải hoàn
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 2B Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (2) (Tv. 117)Lời bài hát
Bát phúc lòng thương xót (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3B Phục SinhÁnh tôn nhan (Tv. 4)Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục SinhĐá góc tường (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa Là Mục Tử (Ga. 10)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5B Phục SinhGiữa công hội (Tv. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục SinhChúa biểu dương (1) (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục SinhChúa đặt ngai báu (Tv. 102)Lời bài hát
Hiệp nhất trong Cha (Ga. 17)Lời bài hát + Mp4
Lễ Thăng ThiênMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bài hát
Mừng Chúa Lên Trời (Cv. 1)Lời bài hát + Mp4
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Vọng)Xin sai Thánh Thần (1) (Tv. 103)Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống – Nhập LễNguyện xin Ngôi BaLời bài hát
Chúa Thánh Thần hiện xuống (Ngày)Xin sai Thánh Thần (2) (Tv. 103)Lời bài hát
Ca Tiếp Liên Chúa TT. hiện xuốngLạy Chúa Thánh Thần
Chúa Thánh Thần hiện xuốngNguyện Chúa Thánh Thần
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 ==> TUẦN 34
Chúa Nhật 10B Thường NiênBởi vì Chúa (Tv. 129)Lời bài hát
Dù cho nhân thếLời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91)Lời bài hát
Dụ ngôn Nước TrờiLời bát hát
Chúa Nhật 12B Thường NiênNgười vượt khơi (Tv. 106)Lời bài hát
Người truyền khiến (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường NiênXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Dâng lời ca ngợiLời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường NiênCon ngước nhìn (Tv. 122)Lời bài hát
Nơi quê hương (Mc. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường NiênXin thấy tình thương (Tv. 84)Lời bài hát
Lúa chín đầy đồngLời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường NiênĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Tình thương Thiên ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường NiênChúa mở tay ban (1) (Tv. 144)Lời bài hát
Chúc tụng Chúa TrờiLời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường NiênChúa dưỡng nuôi (Tv. 77)Lời bài hát
Bánh Trường Sinh (Ga. 6)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 19B Thường NiênHãy nếm thử (2) (Tv. 33)Lời bài hát
Bánh Trường Sinh (Ga. 6)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 20B Thường NiênHãy nếm thử (3) (Tv. 33)Lời bài hát
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 21B Thường NiênHãy nếm thử (4) (Tv. 33)Lời bài hát
Nếu bỏ NgàiLời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường NiênAi sẽ được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Đón nhận Lời ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Ngài đã đếnLời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường NiênTôi sẽ bước đi (Tv. 114)Lời bài hát
Ai muốn theo Ta (Mc. 8)Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường NiênXin dùng uy danh (Tv. 53)Lời bài hát
Phục vụ tha nhân (Mc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường NiênGiới răn Ngài (Tv. 18)Lời bài hát
Ta khuyên con (1)Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường NiênNguyện Chúa thương (Tv. 127)Lời bài hát
Thiên Chúa kết hợpLời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường NiênNo say tình Chúa (Tv. 89)Lời bài hát
Con phải làm chiLời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường NiênXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Lời bài hát
Hiến thân phục vụLời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường NiênThật mừng vui (Tv. 125)Lời bài hát
Lạy Thầy GiêsuLời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường NiênChúa là sức mạnh (Tv. 17)Lời bài hát
Điều răn trọng nhấtLời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Đồng tiền bà góaLời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường NiênXin thương giữ gìn (Tv. 15)Lời bài hát
Ngày Quang lâmLời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường NiênChúa là Vua (Tv. 92)Lời bài hát
Nhập lễ Chúa Kitô VuaNgài là Vua (Tv. 96)Lời bài hát
Ngài là VuaLời bài hát
Vua muôn Vua (1)Lời bài hát
*
Chúa Ba Ngôi – Năm BThật hạnh phúc (2) (Tv. 32)Lời bài hát
Vinh danh Ba NgôiLời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm BXin nâng chén (Tv. 115)Lời bài hát
Nào người ơiLời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
Bánh Trường Sinh Lời bài hát + Mp3
Thánh Tâm Chúa – Năm BHãy mừng vui (2) (Is. 12)Lời bài hát
Thánh Tâm NgàiLời bài hát
PHUỤNG VỤ NĂM C.
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1C Mùa VọngCon nâng tâm hồn (Tv. 24)Lời bài hát
Hãy lo canh thức (Lc. 21)Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThật mừng vui (Tv. 125)Lời bài hát
Hãy dọn đường (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngHãy vui mừng (1) (Is. 12)Lời bài hát
Vui lên anh em (Lc. 3)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngXin đến tái thiết (Tv. 79)Lời bài hát
Đức Mẹ thăm viếng (Lc. 1)Lời bài hát
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa chịu Phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2C Thường NiênCùng nhau loan báo (Tv. 95)Lời bài hát
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3C Thường NiênLời của Chúa (Tv. 18)Lời bài hát
Tiếng Chúa gọi (Mt. 4)Lời bài hát +Mp4
Chúa Nhật 4C Thường NiênTìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70)Lời bài hát
Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5C Thường NiênĐàn ca kính Ngài (1) (Tv. 137)Lời bài hát
Muối – Ánh sáng 1 (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6C Thường NiênPhúc cho những ai (Tv. 1)Lời bài hát
Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 7C Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát
Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 8C Thường NiênÔi thú vị thay (Tv. 91)Lời bài hát
Người sẽ ban cho (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Thi hành ý Chúa (Mt. 7)Lời bài hát
MÙA CHAY
Thứ Tư Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát
Khi làm việc lành (Mt. 6)Lời bài hát + Mp4
Ca nhập lễ Mùa ChayThời gian thuận tiệnLời bài hát
Chúa Nhật 1C Mùa ChayKhi gian nan (Tv. 90)Lời bài hát
Chúa chịu cám dỗ (Lc. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2C Mùa ChayNguồn ánh sáng (1) (Tv. 26)Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (Lc. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3C Mùa ChayĐấng từ bi nhân hậu (Tv. 102)Lời bài hát
Chuyện người Ga-li-lê (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayHãy nếm thử (1) (Tv. 33)Lời bài hát
Tình thương Cha (Lc. 15)Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThật mừng vui (Tv. 125)Lời bài hát
Vì tình thương Cha (Ga. 8)Lời bài hát
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117)Lời bài hát
Chúa đã Phục SinhLời bài hát + Mp4
Chính Chúa Phục Sinh
Khúc ca khải hoàn
Lễ dâng Phục Sinh
Khúc ca Phục Sinh
Ca Tiếp Liên lễ Chúa PSNgợi mừng ChúaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Phục SinhHãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117)Lời bài hát + Mp3
Bát phúc lòng thương xót (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Lễ dâng Phục SinhLời bài hát + Mp3
Không thấy mà tin (Ga. 20)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 3C Phục SinhXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát + Mp3
Vì Chúa sống lại (Ga. 21)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 4C Phục SinhToàn thể địa cầu (Tv. 99)Lời bài hát + Mp3
Chúa Là Mục Tử (Ga. 10)Lời bài hát + Mp4 
Chúa Nhật 5C Phục SinhChúc tụng Danh Chúa (3) (Tv. 144)Lời bài hát + Mp3
Yêu thương nhau (Ga. 13)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 6C Phục SinhNgàn dân hỡi (Tv. 66)Lời bài hát + Mp3
Ai Yêu Mến Ta (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 7C Phục SinhMừng vui lên (2) (Tv. 96)Lời bài hát
Hiệp nhất trong Cha (Ga. 17)Lời bài hát + Mp4 
Lễ Thăng ThiênMừng Thiên Chúa (Tv. 46)Lời bài hát + Mp3
Mừng Chúa Lên Trời (Cv. 1)Lời bài hát + Mp3
Chúa lên Quê Trời (Lc. 24)Lời bài hát + Mp3
MÙA THƯỜNG NIÊNTUẦN 10 –> TUẦN 34
Chúa Nhật 10C Thường NiênXin tán dương (Tv. 29)Lời bài hát
Một vị ngôn sứ (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênChúa thứ tha (Tv. 31)Lời bài hát
Lòng cha nhân ái (Lc. 7)Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênHồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Lời bài hát + Mp4
Ai muốn theo Ta (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênPhần gia nghiệp (2) (Tv. 15)Lời bài hát
Xin luôn theo Ngài (Lc. 9)Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênToàn trái đất (Tv. 65)Lời bài hát + Mp4
Lúa chín đầy đồng (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênCon nguyện cầu (Tv. 68)Lời bài hát
Điều răn trọng nhất (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênAi sẽ được vào (Tv. 14)Lời bài hát
Bên Chúa Tình Yêu (Lc. 10)Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênChúa thương đáp lại (Tv. 137)Lời bài hát
Anh em cứ xin (Lc. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Hướng về Quê Trời (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThật hạnh phúc (1) (Tv. 32)Lời bài hát
Canh thức sẵn sàng (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênXin thương mau đến (Tv. 39)Lời bài hát
Thầy đã đến (Lc. 12)Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênBáo Tin Mừng (Tv. 116)Lời bài hát
Vào Nước Chúa (Lc. 13)Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênNào hãy vui mừng (Tv. 67)Lời bài hát
Sống khiêm nhu (Lc. 14)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 23C Thường NiênNơi nương thân (Tv. 89)Lời bài hát + Mp4
Dám chọn Ngài (Lc. 14)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 24C Thường NiênCon sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Lời bài hát + Mp4
Trên Trời mừng vui (Lc. 15)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 25C Thường NiênHãy tới hòa lời (Tv. 122)Lời bài hát + Mp3
Một người quản gia (Lc. 16)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 26C Thường NiênHãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Lời bài hát
Một người giàu có (Lc. 16)Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênHãy đến đây (Tv. 94)Lời bài hát
Xin thêm lòng tin (Lc. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênChúa biểu dương (1) (Tv. 97)Lời bài hát
Cho con tri ân (Lc. 17)Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênƠn phù trợ (Tv. 120)Lời bài hát
Anh em cứ xin (Lc. 11)Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênNgười nghèo kêu xin (Tv. 33)Lời bài hát
Hai người nguyện cầu (Lc. 18)Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênChúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Lời bài hát
Hôm nay Ta đến (Lc. 19)Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênXin lắng tai (Tv. 16)Lời bài hát
Chúa là sự sống lại (Lc. 20)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 33C Thường NiênChúa ngự đến (Tv. 97)Lời bài hát
Vì tin theo Chúa (Lc. 21)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 34C Thường NiênVui dường nào (2) (Tv. 121)Lời bài hát + Mp4
Chúa là Vua (Lc. 23)Lời bài hát + Mp4
***
Chúa Ba Ngôi – Năm CNhìn tầng trời (Tv. 8)Lời bài hát
Vinh danh Ba NgôiLời bài hát
Mình Máu Thánh – Năm CCon là Thượng Tế (Tv. 109)Lời bài hát + Mp3
Nào người ơiLời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (1)Lời bài hát + Mp3
Mình Máu Thánh (2)Lời bài hát + Mp3
Bánh Trường Sinh Lời bài hát + Mp3
Thánh Tâm Chúa – Năm CChúa là Mục tử (Tv. 22)Lời bài hát
Đấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Thánh Tâm NgàiLời bài hát
PHỤNG VỤ NĂM A.
MÙA VỌNG.
Chúa Nhật 1A Mùa VọngVui dường nào (1) (Tv. 121)Lời bài hát + Mp4
Hãy lo canh thức (Mt. 24)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa VọngTriều đại Người (Tv. 71)Lời bài hát + Mp4
Hãy dọn đường (Mt. 3)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa VọngXin Ngài ngự tới (Tv. 145)Lời bài hát + Mp4
Hãy vui lên (Mt. 11)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa VọngĐức Vua hiển vinh (Tv. 23)Lời bài hát + Mp4
Thiên Chúa ở cùng (Mt. 1)Lời bài hát + Mp4
MÙA THƯỜNG NIÊN.TUẦN 1 –> TUẦN 9
Chúa chịu Phép Rửa A.B.CHãy dâng Chúa (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa chịu Phép rửa (Mt. 3)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Thường NiênNày con xin đến (1) (Tv. 39)Lời bài hát + Mp4
Chiên Thiên Chúa (Ga. 1)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Thường NiênNguồn ánh sáng (2) (Tv. 26)Lời bài hát
Tiếng Chúa gọi (Mt. 4)Lời bài hát +Mp4
Chúa Nhật 4A Thường NiênVinh phúc cho ai (Tv. 145)Lời bài hát
Tám Mối Phúc (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Thường NiênMột nguồn ánh sáng (Tv. 111)Lời bài hát + Mp4
Muối – Ánh sáng 1 (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Thường NiênTuân giữ luật Chúa (Tv. 118)Lời bài hát + Mp4
Hãy luôn tuân giữ (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 7A Thường NiênĐấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Lời bài hát + Mp3
Hãy nên trọn lành (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 8A Thường NiênDuy nơi Chúa Trời (Tv. 61)Lời bài hát
Người sẽ ban cho (Mt. 6)Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênXin nên núi đá (Tv. 30)Lời bài hát
Thi hành ý Chúa (Mt. 7)Lời bài hát
MÙA CHAY.**
Ca nhập lễ Mùa ChayThời gian thuận tiệnLời bài hát + Mp3
Dâng lễ Mùa ChayLễ dâng Mùa ChayLời bài hát + Mp3
Ca nguyện Mùa ChayHãy sám hối ăn nănLời bài hát + Mp3
Thứ Tư Lễ TroNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát + Mp3
Khi làm việc lành (Mt. 6)Lời bài hát + Mp4
Nghi thức xức troHãy sám hối ăn nănLời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 1A Mùa ChayNguyện xót thương (Tv. 50)Lời bài hát + Mp3
Chúa chịu cám dỗ (Mt. 4)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Mùa ChayXin tỏ tình thương (2) (Tv. 32)Lời bài hát
Chúa Hiển Dung (Mt. 17)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Mùa ChayHãy đến đây. (Tv. 94)Lời bài hát
Nước Trường Sinh (Ga. 7)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Mùa ChayĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa Là Ánh Sáng (Ga. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 5A Mùa ChayBởi vì Chúa (Tv. 129)Lời bài hát
Ta Là Sự Sống Lại (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật Phục SinhĐây là ngày (Tv. 117) – Đáp caLời bài hát
Ngợi mừng Chúa – Ca tiếp liên
Chúa đã Phục Sinh – Hiệp LễLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 2A Phục SinhHãy cảm tạ Chúa 1 (Tv. 117)
Không thấy mà tin (Ga. 20)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 3A Phục SinhĐường lối trường sinh (Tv. 15)Lời bài hát + Mp4
Đường Về Emmau (Lc. 24)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 4A Phục SinhĐấng chăn nuôi tôi (Tv. 22)Lời bài hát + Mp4
Chúa Là Mục Tử (Ga. 10)Lời bài hát + Mp4 
Chúa Nhật 5A Phục SinhXin đổ tình thương (Tv. 32)Lời bài hát + Mp4
Chúa Chính Là Đường (Ga. 14)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 6A Phục SinhToàn trái đất (Tv. 65)Lời bài hát
Ai Yêu Mến Ta (Ga. 14)
Chúa Nhật 7A Phục SinhNguồn ánh sáng (3) (Tv. 26)Lời bài hát + Mp4
Hiệp nhất trong Cha (Ga. 17)Lời bài hát + Mp4

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s