Nhạc sĩ Vũ Đình Ân – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

NĂM A (THÁNH VỊNH + TIN MỪNG) 
Lễ Chúa Ba Ngôi Dâng lời khen ngợi (Đn. 3)Lời bài hát + Mp3
Lễ Mình Máu ThánhNào tôn vinh Chúa (Tv. 147)Lời bài hát + Mp4
Mình Thánh ChúaLời bài hát + Mp4
Con no thỏaLời bài hát + Mp4
Con được rước ChúaLời bài hát + Mp4
***
Chúa Nhật 10A Thường NiênLòng Chúa nhân từ (Mt. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 11A Thường NiênMười hai Tông đồ (Mt. 9)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 12A Thường NiênTuyên bố nhận Thầy (Mt. 10)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 13A Thường NiênTiếp đón Chúa (Mt. 10)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 14A Thường NiênHãy đến cùng tôi (Mt. 11)Lời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 15A Thường NiênNgười gieo giống (Mt. 13)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 16A Thường NiênLúa tốt và cỏ lùng (Mt. 13)Lời bài hát + Mp3
Chúa Nhật 17A Thường NiênNước Trời (Mt. 13)Lời bài hát + Mp3
THEO THÁNH LỄ.
Nhập LễAi cho conLời bài hát
Nhập LễAi lên nhà ChúaLời bài hát
Nhập LễAi vào nhà ChúaLời bài hát
Nhập LễẨn thân vào nhà ChúaLời bài hát
Nhập LễBiết bao vui mừngLời bài hát
Nhập LễBước vào Thánh đàiLời bài hát
Nhập LễCa mừng Chúa taLời bài hát
Nhập LễCon hát bài tân caLời bài hát
Nhập LễCon hân hoanLời bài hát
Nhập LễCon hoan caLời bài hát
Nhập LễĐoàn người đông đảo.Lời bài hát + Mp4
Nhập LễGần bên ChúaLời bài hát
Nhập LễHãy đến reo mừng (Tv. 94)Lời bài hát + Mp4
Nhập LễHãy hát lênLời bài hát
Nhập LễHân hoan tiến vào Cung Thánh.Lời bài hát + Mp4
Nhập LễLạy Chúa GiêsuLời bài hát
Nhập LễLòng con hân hoanLời bài hát
Nhập LễLòng con vui mừngLời bài hát
Nhập LễLời kinh nguyện cầuLời bài hát
Nhập LễMột điều con ướcLời bài hát
Nhập LễMuôn khúc Thánh caLời bài hát
Nhập LễNgợi khen Chúa ta (Tv. 121)Lời bài hát
Nhập LễỞ trong nhà ChúaLời bài hát
Nhập LễReo mừng ChúaLời bài hát
Nhập LễTâm tư con reo mừng (1)Lời bài hát
Nhập LễTâm tư con reo mừng (2)Lời bài hát
Nhập LễTinh hoa lúa mì (Tv. 80)Lời bài hát
Nhập LễTôi nâng phím đànLời bài hát
Nhập LễThánh lễ MisaLời bài hát.
Nhập LễVào cung thánhLời bài hát
Nhập LễVào nhà ChúaLời bài hát
Nhập LễVào tạ ơn ChúaLời bài hát
Nhập LễVào thánh cungLời bài hát
Nhập LễVào thánh điện (Tv. 99)Lời bài hát
Nhập LễVui vui saoLời bài hát
Nhập LễXin cho conLời bài hát
Nhập LễXin cho hồn conLời bài hát
Nhập LễXin hãy mởLời bài hát
Dâng LễBánh miến rượu nhoLời bài hát
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115)Lời bài hát
Lễ dâng đầu mùaLời bài hát + Mp4
BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
Bộ lễ Cầu HồnLời bài hát
Bộ lễ Hương Kinh (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Kinh Kính Mừng (Hòa âm)Lời bài hát
Kinh Lạy Cha Hằng Hữu (Hòa âm)Lời bài hát
Kính Lạy Nữ Vương (Hòa âm)Lời bài hát
Kinh Sáng Danh (Hòa âm)Lời bài hát
Kinh Trông Cậy (Hòa âm)Lời bài hát
Kinh vinh danh (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Lạy Chiên Thiên Chúa (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Lần chuỗi Kinh Mến Yêu (Hòa âm)Lời bài hát
Thánh! Thánh! Thánh! (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
++
AlleluiaLời bài hát
Halleluia Chúa khải hoànLời bài hát
++
NHẬP LỄ
Ai cho conLời bài hát
Ai lên nhà ChúaLời bài hát
Ai vào nhà ChúaLời bài hát
Ẩn thân vào nhà ChúaLời bài hát
Biết bao vui mừngLời bài hát
Bước vào Thánh đàiLời bài hát
Ca mừng Chúa taLời bài hát
Con hát bài tân caLời bài hát
Con hân hoanLời bài hát
Con hoan caLời bài hát
Đoàn người đông đảo.Lời bài hát + Mp4
Gần bên ChúaLời bài hát
Hãy đến reo mừng (Tv. 94)Lời bài hát + Mp4
Hãy hát lênLời bài hát
Hân hoan tiến vào Cung Thánh.Lời bài hát + Mp4
Lạy Chúa GiêsuLời bài hát
Lòng con hân hoanLời bài hát
Lòng con vui mừngLời bài hát
Lời kinh nguyện cầuLời bài hát
Một điều con ướcLời bài hát
Muôn khúc Thánh caLời bài hát
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121)Lời bài hát
Ở trong nhà ChúaLời bài hát
Reo mừng ChúaLời bài hát
Tâm tư con reo mừng (1)Lời bài hát
Tâm tư con reo mừng (2)Lời bài hát
Tinh hoa lúa mì (Tv. 80)Lời bài hát
Tôi nâng phím đànLời bài hát
Thánh lễ MisaLời bài hát.
Vào cung thánhLời bài hát
Vào nhà ChúaLời bài hát
Vào tạ ơn ChúaLời bài hát
Vào thánh cungLời bài hát
Vào thánh điện (Tv. 99)Lời bài hát
Vui vui saoLời bài hát
Xin cho conLời bài hát
Xin cho hồn conLời bài hát
Xin hãy mởLời bài hát
++
THÁNH VỊNH – ĐÁP CA
Ai được lên núi Chúa (Tv 23)Lời bài hát
Ai được trèo lên (Tv 14)Lời bài hát
Ân nghĩa Ngài (Tv 88)Lời bài hát
Ân sủng Chúa (Tv 32)Lời bài hát
Bài ca cảm tạ (Tv 95) Lời bài hát
Ban ơn cứu độ (Tv. 84) Lời bài hát
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115)Lời bài hát
Cảm tạ Chúa (Tv 117)Lời bài hát
Con vươn hồn con (Tv. 24)Lời bài hát
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Lời bài hát
Con xin phó thác (2) (Tv. 30)Lời bài hát
Con yêu mến Ngài (Tv. 17)Lời bài hát
Cùng ca khen ChúaLời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Lời bài hát
Chúa cứu trợ tôi (Tv. 17)Lời bài hát
Chúa chăn giữ tôi (Tv 22)Lời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi 1 (Tv 22) Lời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi 2 (Tv 22)Lời bài hát
Chúa giải thoát tôi (Tv. 29)Lời bài hát
Chúa là áng sáng (Tv. 20)Lời bài hát
Chúa là Đức Thánh Quân (Tv. 92)Lời bài hát
Chúa là nơi con náu thân (Tv. 30)Lời bài hát
Chúa làm Vua (Tv. 28)Lời bài hát
Chúa Một Niềm Từ Bi (Tv. 102)Lời bài hát
Chúa ngự lên (Tv. 46)Lời bài hát
Chúa ngự qua (Tv. 23)Lời bài hát
Chúa tốt lành (1) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa tốt lành (2) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúa tốt lành (3) (Tv. 33)Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (Tv. 105)Lời bài hát
Chúc tụng Danh ChúaLời bài hát
Hãy tiến vào (Tv. 94)Lời bài hát
Không mơ việc lớn lao (Tv. 130)Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ lên trời (Tv. 44)Lời bài hát
Một bài ca (Tv. 97)Lời bài hát + Mp4
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115)Lời bài hát
Nâng tâm hồn lên (Tv. 24)Lời bài hát
Nép mình bên Chúa (Tv. 130)Lời bài hát
Người đi (Tv. 125)Lời bài hát
Ôi lạy Chúa (Tv 50)Lời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Lời bài hát
Sự sáng (Tv. 26)Lời bài hát
Tiến về nhà Chúa (Tv. 97)Lời bài hát
Tình thương Chúa (Tv. 88)Lời bài hát
Tôi hớn hở biết bao (Lc. 1)Lời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121)Lời bài hát
Thánh vịnh 32Lời bài hát
Thánh vịnh 44Lời bài hát
Thánh vịnh 70Lời bài hát
Theo đường lối Chúa (Tv. 127)Lời bài hát
Thực thi ý Ngài (Tv. 39)Lời bài hát
Trên bờ sông Babylon (Tv. 136)Lời bài hát
Trong nhà ChúaLời bài hát
Việc Chúa làm 2 (Tv. 125)Lời bài hát
Xin phục hồi chúng con (Tv. 79)Lời bài hát
Xót thương chút phận (Tv. 122)Lời bài hát
++
DÂNG LỄ
Bánh miến rượu nhoLời bài hát
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115)Lời bài hát
Lễ dâng đầu mùaLời bài hát + Mp4
Lễ dâng đầu XuânLời bài hát
Lễ vật con dângLời bài hát + Mp4
Xin dângLời bài hát
Xin dâng lênLời bài hát
Xin dâng lên ChaLời bài hát
Xin dâng về ChúaLời bài hát
Xin hiệp dâng (1)Lời bài hát
Xin hiệp dâng (2)Lời bài hát
Xin hiệp nhấtLời bài hát
Xin ơn thái hòaLời bài hát
Xin tiến dâng (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
++
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
Ai yêu mến Thầy Lời bài hát
Ánh sáng Chúa KitôLời bài hát
Ân tình Chúa cao vờiLời bài hát
Bác ái yêu thươngLời bài hát
Bài ca mừng ChúaLời bài hát
Bánh bởi trờiLời bài hát
Bao nhiêu là ơn phúcLời bài hát
Biết lấy chiLời bài hát
Cảm tạ ChúaLời bài hát
Cảm tạ tình ChúaLời bài hát
Cám ơn Ngài (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Con cần ChúaLời bài hát
Con được rước ChúaLời bài hát + Mp4
Con no thỏaLời bài hát + Mp4
Con tín thác vào ChúaLời bài hát + Mp4
Chính ChúaLời bài hát
Chính Mình Máu ChúaLời bài hát
Chúa chăn dắt con (Tv. 22)Lời bài hát
Chúa giang tay hiền hòa (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Chúa giữ gìn đời conLời bài hát
Chúa hằng thương yêuLời bài hát
Chúa hiện thânLời bài hát
Chúa Kitô là cùng đíchLời bài hát
Chúa Kitô là cuộc sốngLời bài hát
Chúa là nguồn ánh sángLời bài hát
Chúa là nguồn cứu độLời bài hát
Chúa là nguồn hạnh phúcLời bài hát
Chúa là sự sángLời bài hát
Chúa là thần lươngLời bài hát
Chúa muôn trùng cao cảLời bài hát
Chúa nuôi hồn xácLời bài hát
Chúa nuôi tôiLời bài hát
Chúa ngự trong conLời bài hát
Chúa ơi ở lại với conLời bài hát
Chúa sống trong conLời bài hát
Chúa vinh quangLời bài hát
Chúa yêu conLời bài hát
Đây Mình Thánh ChúaLời bài hát
Đến với ChúaLời bài hát
Đến với Lòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Đi theo NgàiLời bài hát
Đồng xanhLời bài hát
Đời con có ChúaLời bài hát
Đừng lo chi (1)Lời bài hát
Đừng lo chi (2)Lời bài hát
Đừng sợ hãiLời bài hát + Mp4
Đường đi có ChúaLời bài hát
Gia tài Nước TrờiLời bài hát
Giêsu nguồn dịu êmLời bài hát
Giêsu xin Ngài hãy đếnLời bài hát
Hãy ca mừngLời bài hát
Hãy đến với Ta (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Hãy lại mà ănLời bài hát
Hãy lắng nghe Lời Chúa Lời bài hát
Hãy tín thác vào ChúaLời bài hát + Mp4
Hồn con hướng về ChúaLời bài hát
Hồn tôiLời bài hát
Hồng ân cao vờiLời bài hát + Mp4
Hồng ân ChúaLời bài hát
Hồng ân Thiên ChúaLời bài hát
Không đáng Chúa ngựLời bài hát
Là người bạn thânLời bài hát
Lòng thương xót ChúaLời bài hát
Lời Ngài vẫn còn đóLời bài hát
Mình Máu Thánh ChúaLời bài hát
Mình Thánh ChúaLời bài hát + Mp4
Muôn nghìn hồng ânLời bài hát + Mp4
Muôn nghìn hồng ân (1)Lời bài hát
Muôn nghìn hồng ân (2)Lời bài hát
Nếu không có NgàiLời bài hát
Người yêu của tôiLời bài hát + Mp4
Tạ ơn Cha Lời bài hát
Tạ ơn Chúa muôn đờiLời bài hát
Tâm tình tri ân (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Tầng trời mở raLời bài hát
Tiệc ThánhLời bài hát
Tiệc Thánh Chúa banLời bài hát
Tình Chúa bao laLời bài hát
Tình Chúa cao sâuLời bài hát
Tình Chúa cao vời (+ Phạm Đức Huyến) Lời bài hát
Tình Chúa ngọt ngàoLời bài hát
Tình Chúa tình conLời bài hát
Tình Chúa vẫn cao vờiLời bài hát
Tình yêu Chúa bao la
Tình yêu Chúa không phai
Tình yêu thương bác ái
Tôn vinh Giêsu Vua
Thịt Máu TaLời bài hát
Trong cánh tay NgàiLời bài hát + Mp4
Trông cậy Chúa
Về nguồnLời bài hát + Mp4
Vinh danh Thiên ChúaLời bài hát
Xin Chúa cho con (Hòa âm)Lời bài hát
Xin đổi mới trái timLời bài hát + Mp4
Xin được kết hiệpLời bài hát
Xin hãy dẫn dắt con (Hòa âm)Lời bài hát
Xin mở mắt môi conLời bài hát
Xin ơn bảy nguồnLời bài hát
Xin tạ ơn ChaLời bài hát
Xin thắp sángLời bài hát
Yêu thương là đường ChúaLời bài hát
++
THÁNH CA TIN MỪNG.
Ai ăn thịt tôi (Ga. 6)Lời bài hát
Anh em hãy cầu nguyện (Lc. 21)Lời bài hát
Anh em hãy ra đi (Mc. 6)Lời bài hát
Bánh Trường Sinh (Ga. 6)Lời bài hát
Vua dân Do Thái (Ga. 18) Lời bài hát
Xin Chúa chữa lành (Mc. 7)Lời bài hát
**
KẾT LỄ
Cao đẹp thayLời bài hát + Mp4
Đường con đi (Tv. 18)Lời bài hát + Mp4
Mang một tâm tìnhLời bài hát + Mp4
Niềm tin mớiLời bài hát + Mp3
++
MÙA VỌNG
Anh em hãy vui luônLời bài hát
Con chờ ChúaLời bài hát
Lòng con mong ChúaLời bài hát + Mp4
Mưa Vị Cứu TinhLời bài hát + Mp4
Trời cao xin đổ sươngLời bài hát + Mp4
++
MÙA GIÁNG SINH
An bình Chúa thương – Hợp xướngLời bài hát + Mp4
Ba nhà Đạo sĩLời bài hát
Bêlem năm xưaLời bài hát
Bên hang đá BêlemLời bài hát
Ca khen Chúa ra đờiLời bài hát
Chúa đã ra đời (Hòa âm)Lời bài hát
Chúa đếnLời bài hát
Chúa giang tay hiền hòa (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Chúa ra đờiLời bài hát
Chuông ngân vangLời bài hát
Dâng con tim yêuLời bài hát
Đêm hồng ânLời bài hát
Đoàn mục đồngLời bài hát
Hài nhiLời bài hát
Hài nhi giáng trầnLời bài hát
Hân hoan đón ChúaLời bài hát
Lễ dâng mừng Chúa Giáng SinhLời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Mầu Nhiệm Chúa Giáng Trần Lời bài hát + Mp4
Mẹ ru Con ChúaLời bài hát
Mừng Chúa ra đờiLời bài hát
Mừng vui lênLời bài hát
Noel đã về đâyLời bài hát
Noel NoelLời bài hát + Mp4
Noel về rồiLời bài hát
Noi gương Thánh GiaLời bài hát
Nơi Chúa sinh raLời bài hát + Mp4
Nơi hang đáLời bài hát
Nơi thành BêlemLời bài hát
Nhớ Mùa Đông XưaLời bài hát + Mp4
Quỳ bên máng cỏLời bài hát
Sáng danh Đức ChúaLời bài hát
Suy niệm về ChúaLời bài hát
Tạ ơn Thiên ChúaLời bài hát
Tấm lòng mục đồngLời bài hát
Tiếng Mẹ ru ConLời bài hát
Tình Gia ThấtLời bài hát
Tình yêu con dângLời bài hát
Thánh Tử ra đờiLời bài hát
Thiên đàng trần gianLời bài hát
Trời bừng vuiLời bài hát
Vì yêu nhân thếLời bài hát
Vinh danh ChúaLời bài hát
Vinh quang Chúa (Is. 50)Lời bài hát
++
MÙA CHAY
Bao năm quaLời bài hát
Bên bờ sôngLời bài hát
Bên dòng sôngLời bài hát
Bốn mươi ngày chay tịnhLời bài hát
Con đã xúc phạmLời bài hát
Hoán cải tâm hồnLời bài hát + Mp4
Mùa sám hốiLời bài hát
Về cùng Thiên ChúaLời bài hát
Vinh dự đời tôiLời bài hát
Vinh dự nơi Thập GiáLời bài hát
Xin dủ lòng thươngLời bài hát
Xin đổi thayLời bài hát
Xin vâng lời NgàiLời bài hát
Xin vâng ý ChaLời bài hát + Mp4
++
MÙA PHỤC SINH
AlleluiaLời bài hát
Bà Maria MadalenaLời bài hát
Ca tiếp liên – Lễ Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Ca tụng ChúaLời bài hát
Vua chiến thắng (Ca tiếp liên)Lời bài hát
Vui lên – Ca lênLời bài hát
++
MÙA XUÂN
Cảm mến ChúaLời bài hát
Chúa mùa xuânLời bài hát
Chào mùa xuân mớiLời bài hát + Mp4
Chúa xuânLời bài hát
Dâng Chúa ngày đầu nămLời bài hát
Dâng Mẹ trọn mùa xuânLời bài hát
Đón xuân vềLời bài hát
Lễ dâng đầu Xuân Lời bài hát
Lời cầu đầu nămLời bài hát
Mẹ là mùa xuânLời bài hát
Mẹ như mùa xuânLời bài hát
Mùa Xuân vừa sangLời bài hát + Mp4
Nén hương lòngLời bài hát
Nữ Vương mùa xuânLời bài hát
Ngày đầu nămLời bài hát
Ngày xuân khấn nguyệnLời bài hát
Nguyện Chúa xuânLời bài hát
Trong ngày xuânLời bài hát
Ước mơ ngày xuânLời bài hát
Xuân đã vềLời bài hát
Xuân mới đã vềLời bài hát
Xuân nay đã vềLời bài hát
Xuân reo vuiLời bài hát
Xuân tạ ơnLời bài hát
Xuân về 1Lời bài hát
Xuân về 2Lời bài hát
Xuân xuân ơiLời bài hát
++
THIÊN CHÚA
Chúa chúng con (Tv. 8)Lời bài hát + Mp4
Vinh danh Thiên ChúaLời bài hát
Vua tình yêuLời bài hát
Vui lên đất trời (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Xin Chúa Thánh ThầnLời bài hát
Xin sai Thánh ThầnLời bài hát
Xin Thần Linh ChúaLời bài hát
++
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Bao la lòng ChúaLời bài hát
Biển thương xótLời bài hát + Mp4
Ca vang tình ChúaLời bài hát
Cảm tạ Chúa lòng thương xótLời bài hát + Mp4
Cảm tạ Lòng Thương Xót ChúaLời bài hát
Con đây vẫn tinLời bài hát
Con xin một chỗLời bài hát + Mp4
Chúa là Đấng Xót ThươngLời bài hát + Mp4
Đừng sợ vì có ChúaLời bài hát
Khát vọng Lòng Thương Xót ChúaLời bài hát + Mp4
Khi dìm mình vào Lòng Thương XótLời bài hát + Mp4
Lời Chúa là nguồn sốngLời bài hát + Mp4
Song hành bên ChúaLời bài hát + Mp4
Thác nguồn thương xót chúng conLời bài hát + Mp4
Ước mơ dâng caoLời bài hát
Và tôi tín thácLời bài hát + Mp4
Việc Chúa làm (Tv. 110)Lời bài hát
Xuân mới Lòng Chúa Xót ThươngLời bài hát
++
ĐỨC MẸ
Ave MariaLời bài hát
Ave Maria (Hòa âm)Lời bài hát
Bà là ai?Lời bài hát
Con đến bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Con đi hành hươngLời bài hát
Dưới áo Mẹ.Lời bài hát + Mp4
Hãy về bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Hiền Mẫu La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Hướng về La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Kinh Lạy Nữ VươngLời bài hát
Khúc ca chiều.Lời bài hát + Mp4
Lạy Đức Mẹ Lộ Đức (11.02)Lời bài hát + Mp4
Lời Kinh Mân Côi (+ Phạm Đức Huyến)Lời bài hát
Maria con yêu MẹLời bài hát
Maria Mẹ lên trờiLời bài hát
Maria Vô NhiễmLời bài hát
Mẹ đã lên trời (1)Lời bài hát
Mẹ đã lên trời (2)Lời bài hát
Mẹ đứng nơi đâyLời bài hát + Mp4
Mẹ hiện raLời bài hát
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Mẹ là Mùa XuânLời bài hát
Mẹ là niềm tinLời bài hát
Mẹ như vầng trăngLời bài hát + Mp4
Mẹ về Thiên cung (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên TộiLời bài hát + Mp4
Mệnh lệnh FatimaLời bài hát
Mừng Mẹ về TrờiLời bài hát + Mp3
Mừng Sinh Nhật Đức MariaLời bài hát + Mp4
Nếu vắng bóng MẹLời bài hát
Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44)Lời bài hát
Nữ Trinh của chúng conLời bài hát
Nữ Vương các ThánhLời bài hát
Tâm sự với MẹLời bài hát
Tìm về La Vang (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Tước hiệu Mẹ La Vang + (P. Đức Huyến)Lời bài hát
Trước tôn nhanLời bài hát
Vâng sống như Mẹ (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Vinh quang Mẹ La Vang + (P. Đức Huyến)Lời bài hát
Xin dâng lên MẹLời bài hát
Xin dâng MẹLời bài hát
Xin ơn MẹLời bài hát
Xin vâng theo MẹLời bài hát + Mp4
Yêu mến Mẹ La VangLời bài hát
++
NGỢI CA ĐỨC MẸ
Con chờ Mẹ về (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Maria nữ vương (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Maria suối hồng ân (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Mẹ đầy ân phúc (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Mẹ là quê hương (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Mẹ ơi! (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Nén hương đoàn con dâng (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Ngợi ca danh Mẹ (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
++
DÂNG HOA ĐỨC MẸ
Bài ca dâng MẹLời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đây tháng hoaLời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đoàn con dâng hươngLời bài hát
Bộ Dâng Hoa (1) – Đoàn con về đâyLời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Suy tôn danh MẹLời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến dâng MẹLời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến hoa năm sắcLời bài hát
Bộ dâng hoa (2) – Con đi hái hoaLời bài hát
Hoa năm sắc con dângLời bài hát + Mp4
Mẹ ngàn hoa
Tiến hoa năm sắc (+ P. Đức Huyến)Lời bài hát
Tình con thiết tha
++
CÁC THÁNH
Ai muốn theo ChúaLời bài hát
Hai Thánh Tông Đồ Philippphê và Giacôbê (03.05)Lời bài hát + Mp4
Dòng dõi Người (Tv. 88)Lời bài hát + Mp4
Đầy tớ trung tín (19.03)Lời bài hát + Mp4
Đoàn người đông đảo.Lời bài hát + Mp4
Hãy đến cùng Thánh Giuse Lời bài hát + Mp4
Lễ Các Thánh Nam Nữ (01.11)Lời bài hát + Mp4
Mẹ Têrêsa Calcutta 1Lời bài hát + Mp4
Mẹ Têrêsa Calcutta 2Lời bài hát + Mp4
Tổng Lãnh Thiên Thần (29.09) Lời bài hát + Mp4
Từ đau khổ lớn lao mà đến (Mt. 5)Lời bài hát + Mp4
Thánh Inhaxiô–Antiôkia (17.10) Lời bài hát + Mp4
Thánh Luca – Tác giả Tin Mừng (18.10) Lời bài hát + Mp4
Thánh Luca Thánh Sử (18.10)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mác-cô (25.04)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mác-cô (Tv. 88)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mat-thêu Tông Đồ (21.09)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phanxicô Xaviê Linh Mục (03.12)Lời bài hát + Mp4
Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ (28.10)Lời bài hát + Mp4
Vạn tuế Các ThánhLời bài hát
++
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Cha Vinh Sơn Đỗ Yến (30.06)Lời bài hát + Mp4
Hạt giống Đức TinLời bài hát + Mp4
Lễ dâng đầu mùaLời bài hát + Mp4
Thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường (16.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Antôn Nguyễn Tiến Đích (12.08)Lời bài hát + Mp4
Thánh Augustino Phan Viết Huy (12.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Augustino Schoeffler Đông (Lm.) (01.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Benado Lm. Vũ Văn Duệ (01.08)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Huyên (05.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Hạnh (01.08)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Xuyên* (26.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Nguyễn Văn Xuyên** (26.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Lm. Vũ Đức Trạch (18/09)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo (16.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Nhi (16.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên (16.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Toại (05.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Trần Duy Ninh (02.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Đaminh Vũ Đình Tước (02.04)Lời bài hát + Mp4
Thánh Domingo Henares Minh (26.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Emmanuel Lm. Nguyễn Văn Triệu (17.09)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giacôbê Lm. Đỗ Mai Năm (12.08)Lời bài hát + Mp4
Thánh Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh (28.04)Lời bài hát + Mp4
Thánh Gioan Charles Cornay Tân (20.09)Lời bài hát + Mp4
Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan – Linh mục (26.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Đặng Đình Viên – Linh mục (21.08)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Hiển – Linh mục (09.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (05.09)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (06.12)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân (Lm.) (29.04)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi – Linh mục (08.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (04.07)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Phạm Quang Túc (01.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn (07.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Jacinto Castaneda Gia (07.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục (05.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Martino Tạ Đức Thịnh – Linh mục (08.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mátthêu Alonso Liciniana Đậu (22.01)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm-1 (11.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mátthêu Lê Văn Gẫm-2 (11.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Mátthêu Nguyễn Văn Phượng (26.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Micae Hồ Đình Hy-1 (22.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Micae Hồ Đình Hy-2 (22.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ (12.08)Lời bài hát + Mp4
Thánh Nicola Bùi Đức Thể (12.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu (26.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phanxico Xavier Nguyễn Cần (14.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh (06.04) Lời bài hát + Mp4
Thánh Phao lô Nguyễn Văn Mỹ (18.12)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phao lô Phạm Khắc Khoan (Lm. ) (28.04)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phao lô Trần Văn Hạnh (Giáo dân) (28.05)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (03.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng (06.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Almato Bình (01.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Borie Cao (Giám mục) (24.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần (06.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (10.07)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu (28.04)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Lm. Nguyễn Văn Tự (05.09)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Phan Hữu Đa (17.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Trương Văn Đường (18.12) Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Lm. Vũ Đăng Khoa (24.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Phêrô Vũ Văn Truật (18.12)Lời bài hát + Mp4
Thánh Philipphê Phan Văn Minh (2) (03.07)Lời bài hát + Mp4
Thánh Philipphê Phan Văn Minh (03.07)Lời bài hát + Mp4
Thánh Simon Phan Đức Hòa (12.12)Lời bài hát + Mp4
Thánh Stêphanô Théodore Cuénot Thể (14.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Tôma Đào Đình Toán (27.06)Lời bài hát + Mp4
Thánh Tôma Khuông (30.01)Lời bài hát + Mp4
Thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh (01.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Tương (16.06)Lời bài hát + Mp4
 Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (24.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm Linh Mục (07.11)Lời bài hát + Mp4
Thánh Vinh Sơn Phạm Văn Dương (06.06)Lời bài hát + Mp4
++
CẦU HỒN
Lời cuối tạm biệt – Lễ An TángLời bài hát + Mp4
Nguyện xin Chúa – Lễ An TángLời bài hát + Mp4
An nghỉ đời đời.Lời bài hát + Mp4
Ca dâng lễLời bài hát
Ca hiệp lễLời bài hát
Nghỉ yên bên Chúa.Lời bài hát + Mp4
Xin xót thươngLời bài hát
++
HIẾU KÍNH MẸ CHA
Mẹ đã đi xaLời bài hát + Mp4
Tình cha bao laLời bài hát + Mp4
++
HÔN PHỐI
Bên ngai MẹLời bài hát
Dâng tình yêu đôi lứa Lời bài hát + Mp4
Diễm ca tình hồngLời bài hát
Hiệp dâng rượu bánhLời bài hát
Kinh cầu bên MẹLời bài hát
Lễ dâng thuỷ chung.Lời bài hát + Mp4
Một đời nguyện ướcLời bài hát
Một nửa của tôiLời bài hát
++
THIẾU NHI
Ca tụng Chúa điLời bài hát
Vui rước đènLời bài hát
++
HỢP XƯỚNG
Ca khen Chúa ra đờiLời bài hát
Kinh Hòa BìnhLời bài hát
Trường Ca Cha Thánh Đa Minh Lời bài hát
Trường ca Cha Trương Bửu DiệpLời bài hát
Trường ca Hồng Ân Thiên Chức Linh MụcLời bài hát
Trường ca Năm ThánhLời bài hát
++
CHỦ ĐỀ KHÁC
Xin hãy ban choLời bài hát
Bài ca Đạo Binh Đức Mẹ (Hòa âm)Lời bài hát
 
AlleluiaAllêluia
+++
+++
Ai ăn thịt tôi (Ga. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Anh em hãy cầu nguyện (Lc. 21)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Anh em hãy ra đi (Mc. 6)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Anh em hãy vui luônMùa VọngLời bài hát
Lòng con mong ChúaMùa VọngLời bài hát + Mp4
+++
An bình Chúa thươngMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
AlleluiaMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Ave MariaĐức MẹLời bài hát
Ave Maria (Hòa âm)Đức MẹLời bài hát
+++
Ai muốn theo ChúaCác Thánh
+++
Giao hưởng Hợp xướng – Kinh Hòa BìnhHợp Xướng
Trường Ca Cha Thánh Đa Minh Hợp Xướng
Trường ca Cha Trương Bửu DiệpHợp Xướng
Trường ca Hồng Ân Thiên Chức Linh MụcHợp Xướng
Trường ca Năm ThánhHợp Xướng .
+
Ai muốn theo Chúa (*)Các Thánh Lời bài hát
AlleluiaAllêluia Lời bài hát
AlleluiaMùa Phục Sinh Lời bài hát
++
Ba nhà Đạo sĩ Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bà là ai? (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Bà Maria Madalena (*)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Bài ca dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bài ca Đạo Binh Đức Mẹ (Hòa âm)Nhạc S. Hoạt Đ. Thể Lời bài hát
Ban ơn cứu độ (Tv. 84) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Bánh miến rượu nhoDâng Lễ Lời bài hát
Bánh Trường Sinh (*)18B Thường Niên Lời bài hát
Bao la lòng Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Bao năm quaMùa Chay Lời bài hát
Bêlem năm xưaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Bên bờ sôngMùa Chay Lời bài hát
Bên dòng sôngMùa Chay Lời bài hát
Bên hang đá BêlemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Biết lấy chi dâng Chúa (Tv. 115)Dâng Lễ Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đây tháng hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Đoàn con dâng hươngĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ Dâng Hoa (1) – Đoàn con về đâyĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Suy tôn danh MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến dâng MẹĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (1) – Tiến hoa năm sắcĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ dâng hoa (2) – Con đi hái hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Bộ lễ Cầu HồnBộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bộ lễ Hương Kinh (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Bước vào Thánh đàiNhập Lễ Lời bài hát
+
Ca dâng lễ (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Ca hiệp lễ (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Ca khen Chúa ra đời Hợp Xướng Lời bài hát
Ca khen Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Ca mừng Chúa taNhập Lễ Lời bài hát
Ca tiếp liên – Lễ Chúa Thánh Thần (*)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Ca tụng ChúaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Ca tụng Chúa điThiếu Nhi Lời bài hát
Ca vang tình Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Cảm mến ChúaXuân Lời bài hát
Cảm tạ ChúaCa Nguyện – Hiệp Lễ Lời bài hát
Cảm tạ Chúa (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con chờ ChúaMùa Vọng Lời bài hát
Con chờ Mẹ về (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Con đã xúc phạmMùa Chay Lời bài hát
Con đây vẫn tin (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con đến bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Con đi hành hươngĐức Mẹ Lời bài hát
Con hát bài tân caNhập Lễ Lời bài hát
Con hân hoanNhập Lễ Lời bài hát
Con hoan caNhập Lễ Lời bài hát
Con kính tin tôn thờ (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con là Thượng tế (*)Tận Hiến Lời bài hát
Con mong chờ ChúaMùa Vọng Lời bài hát
Con tín thác vào Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con với Mẹ Maria (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Con vững tin (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Con vươn hồn con (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Con xin phó thác (1) (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Con xin phó thác (2) (Tv. 30) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Con xưng tụng ChúaMùa Chay Lời bài hát
Con yêu Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Con yêu mến Ngài (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Còn tình nào (Ga. 15,9-17) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Của lễ con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ chân thànhDâng Lễ Lời bài hát
Của lễ hiến dâng (+ Phạm Đức Huyến)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ tinh tuyền (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ vẹn tuyền (1) (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Của lễ vẹn tuyền (2) Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng ca khen Chúa (*) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Cùng dâng lễ với Mẹ (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Cùng Mẹ hoan caĐức Mẹ Lời bài hát
Cứ dấu này (*)Tuần Thánh Lời bài hát
++
Cha mẹ con (*)Cha Mẹ Lời bài hát
Cha Thánh Antôn (*)Các Thánh Lời bài hát
Cha Thánh Giuse (2) (*)Các Thánh Lời bài hát
Chào mùa xuân mớiXuân Lời bài hát
Chân lý của ChúaThánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chiên vượt quaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chính anh được sạch (Mc. 1,40-45) (*)6B Thường Niên Lời bài hát
Chính Chúa Giêsu (*)Hợp Xướng Lời bài hát
Chính Chúa Giêsu (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Chính Chúa làm đẹpThiếu Nhi Lời bài hát
Cho tôi xin cám ơn (*)Thánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Chúa biết việc conThánh Ca PV khác Lời bài hát
Chúa cứu trợ tôi (Tv. 17)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn giữ tôi (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi 1 (Tv 22) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chăn nuôi tôi 2 (Tv 22) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa chúc phúc (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúa chúng tôi (Tv. 8)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa đã ra đời (Hòa âm)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lạiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại (2 bè)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại (4 bè)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã sống lại thậtMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã thật Phục sinh (*)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa đã yêu conMùa Chay Lời bài hát
Chúa đến (*)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa đóng ấn (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa gọi con về (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa gọi tôiTận Hiến Lời bài hát
Chúa giải thoát tôi (Tv. 29)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa giàu lòng từ bi (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa giàu lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa giàu ơn cứu độ (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa giang tay hiền hòa (+ Phạm Đức Huyến) Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa hằng nâng đỡ (Tv. 53)25B Thường Niên Lời bài hát
Chúa hiển vinh (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa hòa bìnhMùa Vọng Lời bài hát
Chúa khải hoànMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa là áng sáng (Tv. 20) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là Đức Thánh Quân (Tv. 92)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là nơi con cậy trông (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa là nơi con náu thân (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa là Vua (Tv. 92)34B Thường Niên Lời bài hát
Chúa làm Vua (Tv. 28)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa lên trời Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa lòng thương xót dẫn đường (Tv. 22) (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa luôn khoan hồng (*) Cầu Hồn Lời bài hát
Chúa luôn tồn tại (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa luôn xót thương Mùa Chay Lời bài hát
Chúa Một Niềm Từ Bi (Tv. 102) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa mùa xuân Xuân Lời bài hát
Chúa ngự lên (Tv. 46)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa ngự qua (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa Phục SinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Chúa rửa chânMùa Chay Lời bài hát
Chúa sai tôi đi (*)Truyền Giáo Lời bài hát
Chúa sống lại (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa sống trong tôi (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa tốt lành (1) (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa tốt lành (2) (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa tốt lành (3) (Tv. 33) Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúa thánh hóa trên con (*)Tận Hiến Lời bài hát
Chúa thống trịMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa thương yêu16B Thường Niên Lời bài hát
Chúa trong cuộc đờiThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Chúa và việc của Chúa (+ Phạm Đức Huyến)Thánh ca PV khác Lời bài hát
Chúa vẫn chờ đợi con (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa vẫn giang rộng tayLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa về trờiMùa Phục Sinh Lời bài hát
Chúa viếng thăm lòng con (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Chúa xuânXuân Lời bài hát
Chúa yêu con (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Chúc tụng Chúa (Tv. 105)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Chung một niềm tin (Rom. 8: 35-39)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúng con dâng (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Chúng con đã tin (Ga. 6: 63-68)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Chúng con tôn thờMùa Chay Lời bài hát
Chúng con ra vềKết Lễ Lời bài hát
Chuông ngân vangMùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Dân Do TháiMùa Chay Lời bài hát
Dân Ta hỡiMùa Chay Lời bài hát
Dâng bánh rượuDâng Lễ Lời bài hát
Dâng con tim yêuMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Dâng Cha từ nhânDâng Lễ Lời bài hát
Dâng Chúa ngày đầu nămXuân Lời bài hát
Dâng đời conĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng lênDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên Ba NgôiChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Dâng lên Ba NgôiDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên ChaDâng Lễ Lời bài hát
Dâng lên Lòng Thương Xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng Mẹ hoa đờiĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng Mẹ trọn mùa xuânXuân Lời bài hát
Dâng Mẹ vòng hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Dâng về ChúaDâng Lễ Lời bài hát
Dọn đường cho ChúaMùa Vọng Lời bài hát
Dưới áo MẹĐức Mẹ Lời bài hát
+
Đàn ca mừng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Đêm hồng ânMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đến với Lòng Thương Xót Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Đến với Mẹ Măng ĐenNgợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Điều răn của Chúa (Mc. 7)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Điều răn của Chúa 2 (Mc. 12)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Đoàn con hiệp dângDâng Lễ Lời bài hát
Đoàn mục đồngMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Đoàn người đông đảoCác Thánh Lời bài hát
Đón xuân vềXuân Lời bài hát
Đồng hành cùng Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Đức KitôMùa Phục Sinh Lời bài hát
Đức Mẹ La VangĐức Mẹ Lời bài hát
Đừng cứng lòngMùa Phục Sinh Lời bài hát
Được tạ ơn Ngài (Tv. 91)11B Thường Niên Lời bài hát
Gần bên ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Gỗ êm áiMùa Chay Lời bài hát
Gỗ êm ái (3bè)Mùa Chay Lời bài hát
Gỗ êm ái (4 bè)Mùa Chay Lời bài hát
Gương Thánh GiaCác Thánh Lời bài hát
*
Gia tài Nước Trời Thánh ca Tin Mừng Lời bài hát
+
Halleluia Chúa khải hoànAllêluia Lời bài hát
Hai Tông đồ Các Thánh Lời bài hát
Hài nhiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hài nhi giáng trầnMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hạnh phúc thay (Tv. 32)Lễ Chúa Ba Ngôi B Lời bài hát
Hãy đến cùng GiuseCác Thánh Lời bài hát
Hãy đến reo mừng (Tv. 94)Nhập Lễ Lời bài hát
Hãy đến tôn vinhThánh Ca PV khác Lời bài hát
Hãy đổi mới Mùa Vọng Lời bài hát
Hãy hát lênNhập Lễ Lời bài hát
Hãy mau dọn đườngMùa Vọng Lời bài hát
Hãy nhớ mìnhMùa Chay Lời bài hát
Hãy tiến vào (Tv. 94) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Hãy thật lòngMùa Chay Lời bài hát
Hãy thứ tha (Mt. 18,21-35) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Hãy về bên MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Hãy về bên Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Hãy vui lênMùa Phục Sinh Lời bài hát
Hãy xức troMùa Chay Lời bài hát
Hân hoan đón ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Hân Hoan mừng sinh nhật MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Hết lòng cảm tạThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Hiến lễ con dângDâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ mớiCầu Hồn Lời bài hát
Hiến lễ mớiDâng Lễ Lời bài hát
Hiến lễ tinh tuyềnDâng Lễ Lời bài hát
Hiền Mẫu La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Hiệp dâng lên Chúa lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Hoa Mân CôiĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Hoa năm sắc con dângĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Hoan hô – Chúa Nhật Lễ LáMùa Chay Lời bài hát
Hồn con cô đơn (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Hồng ân lòng Chúa xót thương (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Hơi ấm của MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Hỡi người GalilêMùa Phục Sinh Lời bài hát
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh (Chương 1)Các Thánh Lời bài hát
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh (Chương 2)Các Thánh Lời bài hát
Hợp xướng Cha Thánh Đa Minh (Chương 3)Các Thánh Lời bài hát
Huấn lệnh Chúa (Tv. 18b)26B Thường Niên Lời bài hát
Hương hoa dâng Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Hướng về La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Hy lễ cuộc đời Dâng Lễ Lời bài hát
++
Kinh cầu Thánh GiuseCác Thánh Lời bài hát
Kinh Kính Mừng (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Lạy Cha Hằng Hữu (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kính Lạy Nữ Vương (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Mân CôiĐức Mẹ (Mân Côi) Lời bài hát
Kinh Sáng Danh (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh Trông Cậy (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kinh vinh danh (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Kính chào Nữ Vương (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Kính dâng lên NgàiDâng Lễ Lời bài hát
Kính mừng Các ThánhCác Thánh Lời bài hát
Kính thờ Thánh GiáMùa Chay Lời bài hát
Không chống lại chúng ta (Mc. 9)26B Thường Niên Lời bài hát
Không mơ việc lớn lao (Tv. 130)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Không thấy mà tin (+ Phạm Đức Huyến)2B Phục Sinh Lời bài hát
Khúc ca chiềuĐức Mẹ Lời bài hát
+
Làm người phục vụ 1 (Mc. 9)25B Thường Niên Lời bài hát
Làm người phục vụ 2 (Mc. 10)29B Thường Niên Lời bài hát
Lạy ChaMùa Chay Lời bài hát
Lạy Chiên Thiên Chúa (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Lạy Chúa (*)Cầu Hồn Lời bài hát
Lạy Chúa Giêsu (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Lạy Chúa Trời (Tv. 15)33B Thường Niên Lời bài hát
Lần chuỗi Kinh Mến Yêu (Hòa âm)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Lễ con dâng vềDâng Lễ Lời bài hát
Lễ dâng đơn sơDâng Lễ Lời bài hát
Lễ dâng mừng Chúa Giáng SinhMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Lễ đã xong rồiKết Lễ Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ lên trời (Tv. 44)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Lễ tế đầu mùaDâng Lễ Lời bài hát
Lễ tình thươngDâng Lễ Lời bài hát
Lễ tình yêuDâng Lễ Lời bài hát
Lễ toàn thiêuDâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dângDâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật con dâng 2Dâng Lễ Lời bài hát
Lễ vật dâng Chúa (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Linh mục đầy ân phúcTận Hiến Lời bài hát
Lòng con hân hoanNhập Lễ Lời bài hát
Lòng con vui mừngNhập Lễ Lời bài hát
Lòng Chúa xót thương 1Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lòng Chúa xót thương 2 (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lòng Thương Xót Chúa (Hòa âm)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lòng Thương Xót Chúa thật bao la (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lời cảm tạLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Lời cầu ban chiềuĐức Mẹ Lời bài hát
Lời cầu đầu nămXuân Lời bài hát
Lời cầu thiết thaMùa Chay Lời bài hát
Lời con kêu khấn (Tv. 142)Dâng Lễ Lời bài hát
Lời con thiết thaDâng Lễ Lời bài hát
Lời ChúaThánh Ca PV khác Lời bài hát
Lời Chúa phán dạy Mùa Chay Lời bài hát
Lời dângDâng Lễ Lời bài hát
Lời kinh Mân Côi (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Mân Côi) Lời bài hát
Lời kinh nguyện cầuNhập Lễ Lời bài hát
Lời kinh nhiệm mầu (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Lời nguyện Mân Côi (Hòa âm)Đức Mẹ (Mân Côi) Lời bài hát
Lời Thầy nói (Mc. 13,24-32) (*)33B Thường Niên Lời bài hát
++
Mau tỉnh thức Mùa Chay Lời bài hát
Maria con yêu MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Maria Mẹ lên trờiĐức Mẹ Lời bài hát
Maria nữ vương (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Maria suối hồng ân (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Maria Vô NhiễmĐức Mẹ Lời bài hát
Mây ơi hãy mưaMùa Vọng Lời bài hát
Mẹ của lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Mẹ đã lên trời (1)Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ đã lên trời (2)Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ đầy ân phúc (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ hiện ra Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ là mùa xuânXuân Lời bài hát
Mẹ là niềm tinĐức Mẹ Lời bài hát
Mẹ là quê hương (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ là quê hươngThiếu Nhi Lời bài hát
Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Mẹ như mùa xuânXuân Lời bài hát
Mẹ ơi! (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Mẹ ơi! Có nghe chăngCầu Hồn Lời bài hát
Mẹ ru Con ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mẹ về Thiên cung (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Mệnh lệnh FatimaĐức Mẹ Lời bài hát
MicaeCác Thánh Lời bài hát
Mong đợi Mùa Vọng Lời bài hát
Một bài ca (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Một điều con ướcNhập Lễ Lời bài hát
Một đời con ca ngợi (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Một lòng yêu thương (Mc. 6, 1-6) 14B Thường Niên Lời bài hát
Một niềm cậy tinMùa Chay Lời bài hát
Một tâm tình (Mc 2, 18-22)13B Thường Niên Lời bài hát
Mùa Xuân Thiên Chúa lòng xót thương (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Muôn khúc Thánh caNhập Lễ Lời bài hát
Muôn tâm tìnhDâng Lễ Lời bài hát
Muôn tiếng reo hòMùa Phục Sinh Lời bài hát
Muôn vàn thỏa thuê (Tv. 144)17B Thường Niên Lời bài hát
Mưa Đấng cứu đời Mùa Vọng Lời bài hát
Mừng Chúa phục sinhMùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng Chúa ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mừng Thánh Monica (+ Hoài Đức)Các Thánh Lời bài hát
Mừng Thánh Tử Đạo Việt NamCác Thánh Lời bài hát
Mừng vui ca lênMùa Phục Sinh Lời bài hát
Mừng vui lênMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Mừng vượt quaMùa Phục Sinh Lời bài hát
Nay con trở vềMùa Chay Lời bài hát
Năm chiếc bánh (Ga. 6,1-15)17B Thường Niên Lời bài hát
Nâng chén tạ ơn (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nâng tâm hồn lên (Tv. 24)1C Mùa Vọng Lời bài hát
Nén hương đoàn con dâng (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Nén hương lòngXuân Lời bài hát
Nép mình bên Chúa (Tv. 130)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Nếu vắng bóng MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Niềm tin dâng lễ Dâng Lễ Lời bài hát
Noel đã về đâyMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Noel về rồiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Noi gương Thánh GiaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nơi Chúa sinh raMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nơi hang đáMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nơi mồ hoangCầu Hồn Lời bài hát
Nơi thành BêlemMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Nữ hoàng bên hữu Thánh Vương (Tv. 44)Đức Mẹ Lời bài hát
Nữ Trinh của chúng conĐức Mẹ Lời bài hát
Nữ Vương các ThánhĐức Mẹ Lời bài hát
Nữ Vương mùa xuânXuân Lời bài hát
Nữ Vương Thiên ĐàngMùa Phục Sinh Lời bài hát
++
Ng.Ng. Lời bài hát
Ngàn mây mau mưaMùa Vọng Lời bài hát
Ngày đầu nămXuân Lời bài hát
Ngày Mẹ lên trời ngày con rước đènThiếu Nhi Lời bài hát
Ngày Sa-bát (Mc 2, 23-36)9B Thường Niên Lời bài hát
Ngày xuân khấn nguyệnXuân Lời bài hát
Ngợi ca danh Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Ngợi Ca Đức Mẹ Lời bài hát
Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121)Nhập Lễ Lời bài hát
Nguyện Chúa xuânXuân Lời bài hát
Nguyện dâng Chúa Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Nguyện trời caoMùa Vọng Lời bài hát
Người đi (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Người hiền mẫu (Thánh Mônica)Các Thánh Lời bài hát
Người là bụi troMùa Chay Lời bài hát
Người vãi hạt giống (Mc 4, 26-34)11B Thường Niên Lời bài hát
++
Nhờ cây Thánh giáMùa Chay Lời bài hát
Như ánh trăng rằm (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Như Thánh MađalênaCác Thánh Lời bài hát
Như trẻ thơ (Mt. 22,34-40) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
++
Ôi lạy Chúa (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ở trong nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Ơ bảy nguồnThánh Ca Tạ Ơn Lời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Ơn cứu rỗiMùa Phục Sinh Lời bài hát
+
Phúc cho ai (Mt. 5,1-12a) (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
++
Qua cơm cám dỗCác Thánh Lời bài hát
Quê hương ta (*)Tung hô Tin Mừng Lời bài hát
Quỳ bên máng cỏMùa Giáng Sinh Lời bài hát
++
Reo mừng ChúaNhập Lễ Lời bài hát
Rước lễ lần đầu (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Rước nến Phục SinhTuần Thánh Lời bài hát
Rượu nho bánh thơmDâng Lễ Lời bài hát
++
Sáng danh Đức ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Sao? Nhát thế! (Mc. 4,35-41) (*)12B Thường Niên Lời bài hát
Sẵn sàng theo Ngài Cầu Hồn Lời bài hát
Sẵn sàng theo Ngài Thánh ca Tin Mừng Lời bài hát
Sống đức tin thời cách lyThánh Ca Nguyện Cầu Lời bài hát
Sống đức tin thời CoronaLòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Suy gẫm luật ChúaMùa Chay Lời bài hát
Suy niệm về ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Sự sáng (Tv. 26) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tạ ơn Chúa (*)Thiếu Nhi Lời bài hát
Tạ ơn Chúa lòng thương xót (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tạ ơn Thiên ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tay cầm cành Ôliu Mùa Chay Lời bài hát
Tay cầm cành ÔliuTuần Thánh Lời bài hát
Tay con dâng lênDâng Lễ Lời bài hát
Tâm sự với Mẹ (Đức Mẹ)Đức Mẹ Lời bài hát
Tâm tình yêu Chúa (+ Phạm Đức Huyến) Thiếu nhi Lời bài hát
Tâm tư con reo mừng (1)Nhập Lễ Lời bài hát
Tâm tư con reo mừng (2)Nhập Lễ Lời bài hát
Tấm bánh với ly rượuDâng Lễ Lời bài hát
Tầng trời cao (1) (*)Mùa Vọng Lời bài hát
Tầng trời cao (2) (*)Mùa Vọng Lời bài hát
Tầng trời hãy đổ sương maiMùa Vọng Lời bài hát
Tết Trung ThuThiếu Nhi Lời bài hát
Tiến hoa năm sắc (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Tiến về nhà Chúa (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tiếng chuông Phục sinh (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Tiếng lòng ngợi ca (*)Các Thánh Lời bài hát
Tiếng Mẹ ru ConMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tìm đến Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tìm về bên Chúa (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tìm về La Vang (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Tìm về Thánh Martinô (*)Các Thánh Lời bài hát
Tinh hoa lúa mì (Tv. 80) (*)Mình Máu Thánh Lời bài hát
Tinh hoa lúa mì (Tv. 80) (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Tình ca CêciliaCác Thánh Lời bài hát
Tình con thiết thaĐức Mẹ (Dâng Hoa) Lời bài hát
Tình ChaMùa Chay Lời bài hát
Tình Chúa (*)Mùa Chay Lời bài hát
Tình Chúa vuông tròn (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tình thương Chúa (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tình yêu con dângMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Tình yêu của Chúa xót thương (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tôi đã thấy dòng nước (Bộ Lễ – Kinh Nguyện) Lời bài hát
Tôi đã thấy dòng nước Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Tôi đã thấy nướcMùa Phục Sinh Lời bài hát
Tôi hớn hở biết bao (Lc. 1)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tôi là Bánh Trường Sinh (Ga. 6,41-51) (*)19B Thường Niên Lời bài hát
Tôi nâng phím đànNhập Lễ Lời bài hát
Tôi sẽ lấy gì (Tv. 115) Dâng Lễ Lời bài hát
Tôn vinh chư Thánh (*)Các Thánh Lời bài hát
Tôn vinh Thánh Tâm (*)Thánh Thể – Thánh Tâm Lời bài hát
Tôn vinh Thiên Chúa (Mc. 2,1-12) (*)7B Thường Niên Lời bài hát
Tôi vui mừng (Tv. 121)1A Mùa Vọng Lời bài hát
Từ vực sâu (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Tựa nương bên Ngài (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Tước hiệu Mẹ La Vang + (Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
+
Thánh Anna (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Augustinô (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Cả GiuseCác Thánh Lời bài hát
Thánh ĐaminhCác Thánh Lời bài hát
Thánh Đaminh ngọn đuốc trần gian (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Đaminh vì Chúa quên mình (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh giá trung tínMùa Chay Lời bài hát
Thánh Gioan Lasan (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Gioakim – Thánh AnnaCác Thánh Lời bài hát
Thánh Gioanna Antida (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh lễ MisaNhập Lễ Lời bài hát
Thánh Martinô nhân ái (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh nữ CatarinaCác Thánh Lời bài hát
Thánh nữ Cêcilia (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Nữ Clara (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Nữ Mác-ta (29.07)Các Thánh Lời bài hát
Thánh nữ TêrêsaCác Thánh Lời bài hát
Thánh Phaolô Lê Bảo TịnhCác Thánh Lời bài hát
Thánh Stephano (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Tử ra đờiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Thánh Thần ChúaChúa Thánh Thần Lời bài hát
Thánh Vincentê (*)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Vincentê (1)Các Thánh Lời bài hát
Thánh Vincentê (2)Các Thánh Lời bài hát
Thánh vịnh 32 (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thánh vịnh 44Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thánh vịnh 70 (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Thánh! Thánh! Thánh! (+ Phạm Đức Huyến)Bộ Lễ – Kinh Nguyện Lời bài hát
Thân cát bụiMùa Chay Lời bài hát
Thập Giá Đức KitôTuần Thánh Lời bài hát
Thập Giá vinh quangMùa Phục Sinh Lời bài hát
Thập tự vinh quang (+ Phạm Đức Huyến)Mùa Chay Lời bài hát
Thật lòng về với ChúaMùa Chay Lời bài hát
Theo đường lối Chúa (Tv. 127)27B Thường Niên Lời bài hát
Thiên Chúa phối hợp (Mc. 10)27B Thường Niên Lời bài hát
Thiên đàng trần gianMùa Giáng Sinh Lời bài hát
+
Trả về Xê-da, trả lại cho Chúa (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Trái tim nồng say (*)Các Thánh Lời bài hát
Trăng thu (+ Phạm Đức Huyến)Thiếu Nhi Lời bài hát
Trên bờ sông Babylon (Tv. 136)4B Mùa Chay Lời bài hát
Trọn niềm tin yêuDâng Lễ Lời bài hát
Trong đêm vườn dầu (*)Thánh Ca Tin Mừng Lời bài hát
Trong niềm hân hoan (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Trong ngày xuânXuân Lời bài hát
Trong nhà ChúaThánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Trông đợi ơn trên (*)Mùa Vọng Lời bài hát
Trông ngóng bóng MẹCầu Hồn Lời bài hát
Trời bừng vuiMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Trời caoMùa Vọng Lời bài hát
Trời cao (2)Mùa Vọng Lời bài hát
Trời cao xin đổ sươngMùa Vọng Lời bài hát
Trung Thu đã đến Thiếu Nhi Lời bài hát
Trước bàn thờDâng Lễ Lời bài hát
Trước tôn nhanĐức Mẹ Lời bài hát
+
Ước mơ dâng cao (*)
Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Ước mơ ngày xuânXuân Lời bài hát
+
Vạn tuế Các Thánh (*)Các Thánh Lời bài hát
Vào cung thánh (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Vào nhà Chúa Nhập Lễ Lời bài hát
Vào tạ ơn Chúa (*)Nhập Lễ Lời bài hát
Vào thánh cung Nhập Lễ Lời bài hát
Vào thánh điện (Tv. 99)Nhập Lễ Lời bài hát
Vâng sống như Mẹ (+ Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Việc Chúa làm (Tv. 110) (*)Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Việc Chúa làm 2 (Tv. 125)30B Thường Niên Lời bài hát
Vì yêu nhân thế Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Vinh danh ChúaMùa Giáng Sinh Lời bài hát
Vinh danh Thiên ChúaChúa Ba Ngôi Lời bài hát
Vinh dự đời tôi (*)Mùa Chay Lời bài hát
Vinh dự nơi Thập GiáMùa Chay Lời bài hát
Vinh quang Chúa (Is. 50,1-6)Mùa Giáng Sinh Lời bài hát
Vinh quang Mẹ La Vang + (Phạm Đức Huyến)Đức Mẹ Lời bài hát
Vua chiến thắng (Ca tiếp liên)Mùa Phục Sinh Lời bài hát
Vua dân Do Thái (Ga. 18,33b-37) (*)34B Thường Niên Lời bài hát
Vua tình yêuChúa Kitô Vua Lời bài hát
Vui lên – Ca lênMùa Phục Sinh Lời bài hát
Vui lên đất trời (+ Phạm Đức Huyến)Mình Máu Thánh Lời bài hát
Vui rước đènThiếu Nhi Lời bài hát
Vui vui saoNhập Lễ Lời bài hát
++
Xin cho conNhập Lễ Lời bài hát
Xin cho hồn conNhập Lễ Lời bài hát
Xin Chúa chữa lành (Mc. 7,31-37) (*) 23B Thường Niên Lời bài hát
Xin Chúa Thánh ThầnChúa Thánh Thần Lời bài hát
Xin dângDâng Lễ Lời bài hát
Xin dâng lênDâng Lễ Lời bài hát
Xin dâng lên ChaDâng Lễ Lời bài hát
Xin dâng lên Mẹ (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Xin dâng Mẹ (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Xin dâng về Chúa (*)Dâng Lễ Lời bài hát
Xin dủ lòng thươngMùa Chay Lời bài hát
Xin đổi thayMùa Chay Lời bài hát
Xin hãy ban cho (*)Thánh Ca PV khác Lời bài hát
Xin hãy mở Nhập Lễ Lời bài hát
Xin hiệp dâng (1) Dâng Lễ Lời bài hát
Xin hiệp dâng (2)Dâng Lễ Lời bài hát
Xin hiệp nhấtDâng Lễ Lời bài hát
Xin ơn MẹĐức Mẹ Lời bài hát
Xin ơn thái hòaDâng Lễ Lời bài hát
Xin phục hồi chúng con (Tv. 79) (*)Thánh Vịnh – Đáp Ca Lời bài hát
Xin sai Thánh Thần (*)Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Xin tiến dâng (+ Phạm Đức Huyến)Dâng Lễ Lời bài hát
Xin Thần Linh Chúa (*)Chúa Thánh Thần Lời bài hát
Xin vâng lời NgàiMùa Chay Lời bài hát
Xin vâng theo Mẹ (*)Đức Mẹ Lời bài hát
Xin vâng ý ChaMùa Chay Lời bài hát
Xin xót thươngCầu Hồn Lời bài hát
Xót thương chút phận (Tv. 122)14B Thường Niên Lời bài hát
Xuân đã vềXuân Lời bài hát
Xuân mới đã về Xuân Lời bài hát
Xuân mới Lòng Chúa Xót Thương (*) Lòng Thương Xót Chúa Lời bài hát
Xuân nay đã về Xuân Lời bài hát
Xuân reo vui Xuân Lời bài hát
Xuân tạ ơn Xuân Lời bài hát
Xuân về 1 Xuân Lời bài hát
Xuân về 2 Xuân Lời bài hát
Xuân xuân ơi Xuân Lời bài hát
+
Yêu mến Mẹ La VangĐức Mẹ Lời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s