RSS

_ Thơ 5 Chữ

*
THƠ 5 CHỮ.
*
Ai biết – Nguyên Thoại
Ai về giữa chiều Thu – Viên Mãn
Bằng lăng tím – Nguyên Thoại
Bất chợt – Nguyên Thoại
Biển biết tình yêu không – Nguyên Thoại
Buồn… đừng rơi – Nguyên Thoại
Buồn rơi – Nguyên Thoại
Cám ơn tình – Nguyên Thoại
Cơn mưa chiều – Viên Mãn
Cứ mãi trôi xa – Nguyên Thoại
Cứ vàng đi cải hỡi – Nguyên Thoại
Chín năm rồi – Nguyên Thoại
Cho tình thênh thang – Nguyên Thoại
Chơi vơi – Nguyên Thoại
Dòng sông nhớ – Nguyên Thoại
Duy ngoan ngoãn – Nguyên Thoại
Giăng mưa – Nguyên Thoại
Hai đứa hai nơi – Ngự Hà
Hoa cải vàng bến sông – Nguyên Thoại
Một sớm Thiên An – Nguyên Thoại
Mưa – Phuongnhiaodai
Mười phương cũng về – Viên Mãn
Nắng chiều – Nguyên Thoại
Níu Mẹ – Nguyên Thoại
Nhẹ tênh – Nguyên Thoại
Ơi tình – Nguyên Thoại
Qua vườn mắc cở – Nguyên Thoại
Quà cho em – Nguyên Thoại
Quen – Nguyên Thoại
Rưng rưng – Nguyên Thoại
Se thắt – Nguyên Thoại
Tìm nắng – Nguyên Thoại
Tình rơi – Nguyên Thoại
Tôi nghìn năm với – Nguyên Thoại
Thật khẽ – Nguyên Thoại
Thầy ơi bão tố – Nguyên Thoại
Thơ rơi – Nguyên Thoại
Trời đất trao Ngài – Nguyên Thoại
Vết thời gian – Nguyên Thoại

 

Bình luận đã được đóng.

 
%d bloggers like this: