_ Thơ 7 Chữ

Chờ mấy cho vừa – Nguyên Thoại

Đừng ghét anh – Nguyên Thoại

Rơi lá – Nguyên Thoại

Thầy ơi con hiểu – Nguyên Thoại

Advertisements