Phút lắng đọng Lời Chúa ( 15.11 – 20.11.2021)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Hương lòng 3 *- Nguyễn Chánh.

Dâng Lễ.
*
1. Xin dâng lên từng giọt rượu ngon. Bánh thơm lúa chín đồng xanh. Lễ vật này bao diệu kỳ nhắc nhớ ngày xưa. Bao yêu thương hòa trong câu ca. Cúi xin Chúa hãy nhận cho. Bánh rượu này tựa lễ hiến dâng đời con.

ĐK. Xin dâng lên bóng chiều xưa đã qua. Bao nhiêu năm lỗi lầm xin thứ tha. Xin dâng lên tiếng ca của người về. Hiệp nhất muôn người yêu thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14B Thường Niên (Tv. 122) *- Huy Hoàng.

ĐK: Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, cho tới khi Ngài thương xót phận.

1. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, Đấng đang ngự trên trời, thực là như ánh mắt của người tôi trung nhìn vào tay chủ mình. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 15B Thường Niên (Tv. 84) *- Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương Chúa, và ban ơn cứu độ cho chúng con.

1. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán truyền, vì lời Chúa truyền là lời chúc bình an. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho những ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Chúa hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16B Thường Niên (Tv. 22) *- Huy Hoàng.

ĐK: Chúa là mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì.

1. Chúa là Mục tử chăn dắt tôi nên tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh người cho tôi nằm nghỉ ngơi. Người đưa tôi tới nguồn nước trong lành và bổ sức cho tôi.

2. Tay Người hằng dẫn dắt con đi, đi trên nẻo ngay chính lộ. Chính vì uy danh, dù đi qua miền tăm tối. Lòng tôi không hãi vì Chúa ở cùng Người gìn giữ tôi luôn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13B Thường Niên (Tv. 29) *- Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu con.

1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã cứu con, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ nơi âm phủ, Ngài kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài đã cứu sống.

2. Mừng hát tôn vinh Thánh Danh Ngài, Ngài mãi xuống ơn hộ phù suốt đời cho hết mọi người trần thế. Ngài có nổi giận chỉ thoáng giây thôi, còn suốt cả đời Ngài thương yêu chăn dắt. Tiếp tục đọc