5 phút Lời Chúa tháng 12.2021.

Tiếp tục đọc

Advertisement

03/12. Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục – Hạnh Các Thánh.

Thánh Phanxicô Xaviê được mệnh danh là Phaolô thế kỷ XVI.Thánh nhân có tinh thần truyền giáo cao độ. Ngài luôn hướng tới Chúa và yêu mến các linh hồn.Phanxicô đi đi mãi tới các nước Châu Á. Ngài đến với Á Châu, đến với những con người chưa biết Chúa.Ngài luôn mang trong mình Ngài hai tình yêu đã nên một:tình yêu Ðức Giêsu Cứu Thế và tình yêu các linh hồn. Tiếp tục đọc

27. Sách Khải Huyền – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 22 chương, tác giả là Thánh Gio-an Tông Đồ. Sách được viết vào khoảng năm 68-100 SCN.

Tiếp tục đọc

05. Sách Công Vụ Tông Đồ – Kinh Thánh Tân Ước.

Sách Công Vụ Tông Đồ là một cuốn sách nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 28 chương, tác giả là Thánh Lu-ca, một môn đệ của Thánh Phao-lô. Sách được viết vào khoảng thập niên 60 hoặc 80 thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

04. Tin Mừng theo Thánh Gio-an – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Gio-an hay Phúc Âm Gioan là cuốn thứ tư của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 21 chương, tác giả là Thánh Gio-an, một trong mười hai Tông Đồ của Chúa Giê-su. Sách được viết vào khoảng năm 90 SCN.

Tiếp tục đọc

03. Tin Mừng theo Thánh Lu-ca – Kinh Thánh Tân Ước.

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca hay Phúc Âm Luca là cuốn thứ ba của Kinh Thánh Tân Ước. Sách gồm có 24 chương, tác giả là Thánh Lu-ca, một môn đệ của Thánh Phao-lô. Sách được viết trong thập niên 60 hoặc 80 thế kỷ I SCN.

Tiếp tục đọc

01. Sách Sáng Thế – Kinh Thánh Cựu Ước.

Sách Sáng Thế hay Sáng Thế Ký, Sách Khởi Nguyên là cuốn đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước. Sách gồm có 50 chương, được viết vào khoảng năm 1450-517 TCN, không rõ tác giả là ai, truyền thống cho là ông Mô-sê.

Tiếp tục đọc

09/03. Thánh Phan-xi-ca thành Rô-ma – Hạnh Các Thánh.

Thánh Phan-xi-ca thành Rô-ma sinh vào khoảng năn 1384 tại kinh thành muôn thuở. Vì là người Ý, nên Thánh Nữ có tên theo tiếng Ý là Francesca Romana. Cha mẹ của Thánh Nữ là ông bà Bussa de’ Buxis de’ Leoni, thuộc hàng quý tộc, sở hữu nhiều ruộng vườn, và là những thương gia.

Ngay từ hồi còn nhỏ tuổi, Phan-xi-ca đã bị cuốn hút rất nhiều bởi đời sống Dòng Tu. Cô thường bày ra các trò chơi và đóng vai các Nữ Tử Đạo. Thế nhưng, khi lên 12 tuổi, theo lệnh của cha mẹ, Phan-xi-ca đã lập gia đình với Lorenzo de’ Ponziani. Trong 40 năm sống bậc hôn nhân, bà Phan-xi-ca đã trở thành mẹ của sáu người con. Tiếp tục đọc

08/03. Thánh Gio-an Thiên Chúa – Hạnh Các Thánh.

Thánh là những con người đã sống các nhân đức anh hùng đến nỗi nhìn vào các Ngài, hình ảnh của Chúa Giêsu hiện lên rõ nét nơi các Ngài. Thánh Gio-an Thiên Chúa đã họa lại hình ảnh của Chúa Kitô, Người trở nên một:” Chúa Kitô khác”. Tiếp tục đọc

07/03. Thánh Perpêtua & Fêlicita – Hạnh Các Thánh.

Perpetua & Felicity (Tử đạo ngày 07/3)

Ai ngậm ngùi ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Đó là lời thánh vịnh, lời này mang một ý nghĩa sâu đậm.” Ai vác Thập Giá mà theo Chúa Kitô”, chắc chắn sẽ reo khúc khải hoàn ca. Và điều này rất thích hợp với hai thánh nữ Perpêtua và Fêlicita mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. Tiếp tục đọc