22. Sách Gióp – Kinh Thánh Cựu Ước.

Tiếp tục đọc

Advertisement

23. Sách Thánh Vịnh – Kinh Thánh Cựu Ước.

Tiếp tục đọc