Tin vào Con Chúa (Ga. 3) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Bởi vì yêu thương thế gian mà Cha đã ban Con Một. Ai tin vào Con Chúa sẽ không hư mất bao giờ. Người nào tin yêu Chúa Con đời sau chẳng mang án phạt. Chính Ngài sinh vào dương thế để ban ơn phúc cứu độ.

ĐK. Xin cho con một đức tin, một đức tin kiên cường sắt đá. Cho con tin một Chúa thôi là cùng đích suốt cuộc đời con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lòng Chúa yêu thương (Tv. 102) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Linh hồn tôi ơi! Hãy chúc tụng Chúa đi, toàn thân tôi hỡi tụng ca thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi! Hãy ca tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

ĐK. Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người.
Tiếp tục đọc

Giêrusalem! Hãy ngợi khen (Tv. 147) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen thánh danh. Giê-ru-sa-lem! Vang lời ngợi khen danh Ngài.

1. Nào tôn vinh Chúa này hỡi Giê-ru-sa-lem! Ngợi khen Thiên Chúa này hỡi Si-on! Then cửa nhà ngươi Chúa làm cho thêm chắc. Con cái trong thành Người giáng phúc thi ân.
Tiếp tục đọc

Tôn vinh Chúa muôn đời (Đn. 3) – Đinh Công Huỳnh.

Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi thánh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. Xin dâng lên lời ngợi khen và suy tôn Chúa đến muôn đời.

ĐK. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Tiếp tục đọc

Thánh Mẫu La Vang – Bùi Ninh.

Lễ Mẹ Lên Trời (15.08)
Thể hiện: Thanh Hoài.
*
1. Ngàn lời ngợi ca dâng về Thánh Mẫu La Vang, ngọc ngà quyền sang lung linh phúc vinh Thiên đàng, ngai vàng hào quang Nữ Vương. Vẫn hướng xuống trần Mẹ thương con cái trên đường, trong cơn bách hại để tai nghe tiếng van nài, thương tình giúp con an bình.

ĐK. Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Nữ Vương Thiên Đàng quyền phép cao sang. Xin cho chúng con hằng Cậy Tin Mến sắt son, ngày sau bên Mẹ hưởng vinh phúc nơi Nước Trời.
Tiếp tục đọc

Mưa Vị Công Chính – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Vọng – Album: Trọn Đời Hiến Dâng.
Thể hiện: Mai Hậu.
Thể hiện: Đình Trinh & Cẩm Yến & T. Phương Thảo.

ĐK. Nguyện trời cao mưa Vị Công Chính xuống cho trần gian. Nguyện trời cao hãy đổ mưa xuống cho đất thấm nhuần. Từng ngày đoàn con khát khao chờ mong Chúa Vua đất trời. Nguyện Ngài hãy đến tưới muôn hồng phúc xuống khắp mọi nơi.

1. Này đoàn con đây năm tháng ngóng trông, tựa tuần phiên luôn mong ánh dương hồng, tựa đàn nai khát dòng suối ngọt trong, Chúa khứng thương ban đầy tràn thánh ân. Tiếp tục đọc

Nếu con chợt nhớ – Đinh Công Huỳnh.

Mùa Chay. – Album: Trọn Đời Hiến Dâng.
Thể hiện: Đình Trinh.
*
1. Nếu con chợt nhớ rằng đời con vẫn chưa yêu Ngài, đã bao ngày qua cuộc đời con phiêu lãng giữa đời. Và nay chợt thấy con chưa biết yêu Ngài thiết tha, con xao lãng ân sâu đậm đà, luôn dõi bước con trên đường đời. Thân lạy Chúa hỡi đừng bỏ con Ngài ơi.

ĐK. Nếu con chợt nhớ cuộc đời con lắm phen thờ ơ, thì giờ đây quyết tâm trở về, để sống trong ân tình biển khơi. Chúa ơi đừng chấp tội đời con ngã sa nhiều năm. Nguyện Ngài thương thứ tha lỗi lầm, và hãy ban phúc ân dư tràn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1B Mùa Vọng (Tv. 79) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Lạy Mục tử nhà Ít-ra-en, Ngài chăn dắt nhà Giu-se như chăn chiên cừu xin hãy lắng nghe. Lạy Đấng ngự giữa các thần hộ giá xin hãy hiển vinh. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài mà mau đến cứu độ chúng con.

ĐK. Lạy Chúa xin đoái nhìn chúng con, xin tỏ nhan thánh Chúa và cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Tôi luôn ca tụng Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Chúa đã làm tôi hãnh diện, xin các bạn nghèo nghe nói mà vui lên.

ĐK. Thiên thần của Chúa xây dựng đồn lũy quanh kẻ kính sợ Ngài.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A (Tv. 102) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa, toàn thân tôi tán dương Danh Ngài. Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khen Thiên Chúa và đừng quên các ân huệ Ngài.

ĐK. Ân tình Chúa vạn đại thiên thu dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Tiếp tục đọc

Lễ Mình Máu Chúa A (Tv. 147) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Hãy ca mừng Thượng Đế, này Gia-liêm hỡi, ca ngợi Chúa ngươi thờ. Nào hỡi Si-on. Đấng làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi, bao con cái trung thành, Ngài giáng phúc thi ân.

ĐK. Này Gia-liêm hỡi, hãy ca mừng Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Sống tình hiệp thông – Thái Nguyên.

Kết Lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngọc Điệp & Phan Anh.
*
ĐK. Trong tình yêu mến Chúa ta vui sống tình hiệp thông, cho nhau tất cả tấm lòng cùng nhau xây đắp hy vọng. Hiệp thông nhau trong Đức Ái ta dựng xây, hiệp thông Đức Tin ta hành động, hiệp thông Đức Cậy cùng nhau nỗ lực vươn lên.

1. Chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ có một thân thể trong Đức Ki-tô Đấng cứu độ. Vì cùng chung một tấm bánh ta thông phần với nhau, một cây nho ta là cành với nhau.
Tiếp tục đọc

Trong Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngân Vẹn.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Đấng lòng con mến yêu tôn thờ. Xin giúp con quên mình hoàn toàn, để ở lại trong Chúa. Xin cho con lặng lẽ trong an bình, an bình. Như thể hồn con đang sống trong miền quê hương vĩnh cứu đang chìm sâu, đang chìm sâu, đang chìm sâu trong Ngài.

1. Xin bình an của Chúa phủ kín tâm can, như mặt hồ yên ắng phẳng lặng. Không có chi, không có chi gì làm con xao động. Cho dù trời đêm đông, dù bão giông, vẫn một lòng cậy trông nơi Chúa, Đấng con luôn mong chờ đón đợi nơi sáng ngời.
Tiếp tục đọc

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga. 3) – Thái Nguyên.

Hiệp lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi A. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

*
1. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu ai người nào đâu suy thấu. Mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương tác thành dựng nên mọi sự, cho con người chan chứa niềm vui.

ĐK. Nào cùng cất tiếng ta hòa lên câu hát chúc tụng. Đấng Chúa Trời tình thương cao vời muôn muôn đời ngàn dân tin kính chung nhau cất lời tụng ca. Tình trời bao la ôi lòng Cha thương mến hải hà, xin cảm tạ cùng với Chúa Con, Chúa Thánh Thần ngợp trong ánh sáng muôn muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Chúa Ba Ngôi A. (Đn. 3) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Công Vinh.
*
ĐK: Xin dâng lời ca ngợi chúc vinh muôn đời.

1. Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi.
2. Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi.
3. Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh. Tiếp tục đọc

Dâng Chúa Ba Ngôi – Thái Nguyên.

Dâng Lễ. – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện: Ngân Vẹn & Phan Anh.
*
1. Xin dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, nguồn ban sự sống bánh thơm rượu nồng. Lao công ruộng đồng tỏa lan ngát hương. Xin Ba Ngôi ban muôn ơn phúc, tình thương tỏa sáng trong muôn tâm hồn. Ngàn năm vững bền tình Chúa bao la.

ĐK. Con hoan ca tình Cha ngời sáng Đấng tạo tác chúng sinh. Ôi uy linh! Ba Ngôi nhiệm mầu lòng thành con tin kính. Xin dâng lên lời ca chúc tụng hiển vinh Chúa muôn trùng.
Tiếp tục đọc

Vinh Danh Ba Ngôi – Thái Nguyên.

Nhập lễ – Lễ Chúa Ba Ngôi. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
Thể hiện Sr. Ngân Vẹn & Thanh Phúc.
*
1. Nhìn trời xanh bao la bát ngát. Nhìn ruộng đồng cỏ hoa xanh tươi. Nhìn cây trái trổ sinh thơm ngọt. Chính Chúa Trời tạo tác cho con người.

ĐK. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, Chúa Thánh Thần muôn kiếp. Tự muôn đời như chính hiện nay. Và luôn mãi thiên thu vạn đại.
Tiếp tục đọc

Con no thỏa – Vũ Đình Ân.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
*
ĐK. Con đâu còn ước mong gì là được Chúa viếng thăm hồn con. Ôi ân tình tuyệt vời mà Chúa ban cho đời con mỗi ngày.

1. Con no thỏa ân lộc được Chúa viếng hồn con hôm nay. Hồn con lên tiếng hát tôn vinh ngợi khen Chúa quyền năng vô biên. Tiếp tục đọc

Giê-ru-sa-lem ơi (Tv. 147) – Bùi Ninh.

Lễ Mình Máu Thánh – Năm A.
Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Giê-ru-sa-lem ơi hãy mau tôn vinh Chúa Trời. Và này Xi-on hỡi hãy ngợi khen Chúa của ngươi. Then cài của ngươi Chúa làm cho vững chái. Con cái trong thành Ngài giáng phúc thi ân.

ĐK. Giê-ru-sa-lem ơi hãy ngợi khen Chúa Trời. Cùng cất tiếng chung lời ca khen Chúa muôn đời.
Tiếp tục đọc

Mình Máu Thánh 2 (Ga. 6) – Bùi Ninh.

Lễ Mình Máu Thánh – Thứ Năm Tuần Thánh – Chúa Nhật 20B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)

Thể hiện: Ca đoàn Cecilia.
*
1. Xưa đi trong rừng vắng mưa hay nắng chẳng cơm bánh no. Chúa đã cho Ma-na nuôi dân riêng trên dặm đường xa. Nay Ta đây chính là bánh hằng sống từ trời ban xuống. Nên ai ăn bánh này sẽ được sống hạnh phúc trường sinh.

ĐK. Này là Mình Ta hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Ta hãy nhận lấy mà uống. Vì Giao Ước này đổ ra cho muôn người. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta. Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Ta (đã hiến thân chịu chết và Phục sinh). Tiếp tục đọc