Nhạc sĩ: Viễn Xứ – Thư viện Thánh ca (Pfd.)

*
Bộ lễ: Trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm – Viễn Xứ
*
Ave Maria – Viễn Xứ
*
Benedictus (Chúc tụng Đức Chúa) – Viễn Xứ
Bên Chúa – Viễn Xứ
Bên Mẹ – Viễn Xứ
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bước chân Tin Mừng – Viễn Xứ

Đọc tiếp

Nhạc sĩ Hải Nguyễn (Mi Giáng) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai đi đường ngay thẳng (Tv. 49) – Hải Nguyễn
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ truyền thống – Hải Nguyễn
Alleluia thành hôn – Hải Nguyễn
An bình ra đi – Hải Nguyễn
Ân sủng Chúa (Tv. 32) – Mi Giáng

Đọc tiếp

Chủ đề: Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
A-lê-lu-ia, A-lê-lu-ia Thiên Chúa vì yêu thương thế gian
An bình ra đi – Hải Nguyễn
Muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này
*
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Sao con lánh mặt đi chẳng nhìn thấy Ta? sao con lánh mặt đi
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Xin các Thiên Thần dẫn đưa Phao-lô vào thiên đàng, và khi tới nơi
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 năm hồng ân – Ngọc Linh
Tình yêu Chúa, này tình yêu Chúa, đã dẫn con đi
Ai sống đời công chính (Tv 49) – Ngọc Linh
Ai sống đời công chính Chúa ban muôn ơn lành, Đức Chúa là Thượng Đế
Ai hỏi vì sao – Ngọc Linh
Ai hỏi vì sao có biển (ơ) mênh mông (i i i ) có sông (ới ơ) rộng
Alleluia, Chúa sống lại – Ngọc Linh
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia

Đọc tiếp

Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ

*
Nhạc sĩ Anh Kha
Nhạc sĩ Anh Tuấn
Nhạc sĩ Ân Đức
*
Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng
*
Nhạc sĩ Duy Thiên
*
Nhạc sĩ Đặng Ngọc Ẩn
Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh
Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ
*
Nhạc sĩ Giang Ân
*
Nhạc sĩ Hà Trần
Nhạc sĩ Hải Linh
Nhạc sĩ Hoài Đức
Nhạc sĩ Hoàng Kim
*
Nhạc sĩ Kim Long
*
Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ
Nhạc sĩ Mi Trầm
*
Nhạc sĩ Nguyên Kha
Nhạc sĩ Nguyên Hùng (Nguyễn Hùng Lân)
Nhạc sĩ Nguyễn Duy
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên
*
Nhạc sĩ Phanxicô
Nhạc sĩ Phương Anh
*
Nhạc sĩ Thành Tâm
Nhạc sĩ Thế Thông
Nhạc sĩ Thông Vi Vu
Nhạc sĩ Trầm Hương
Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu
Nhạc sĩ Trần Thế
Nhạc sĩ Trùng Dương
Nhạc sĩ Từ Duyên
*
Nhạc sĩ Viết Chung
Nhạc sĩ Vinam
Nhạc sĩ Vinh Hạnh
Nhạc sĩ Vũ Đình Ân
Nhạc sĩ Vũ Đức Hiệp
Nhạc sĩ Vương Diệu
*
Nhạc sĩ Xuân Thảo
*

Nhạc sĩ Anh Kha (Linh mục) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Ánh sao mai – Anh Kha
Mẹ là Sao Mai, ôi ánh sao hy vọng đời con, giữa đời tăm tối con ước mong Mẹ luôn giữ gìn
Bạn hiền trẻ thơ – Anh Kha
Sa-vi-ô bạn hiền của em, lòng em say đắm, Sa-vi-ô tông đồ của em dìu em đi lên
Bé đây Chúa ơi – Anh Kha
Con hân hoan bước tới bàn thờ, nơi thương con vô bến vô bờ
Biết – Anh Kha
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là ai, biết con là ai

Đọc tiếp

Nhạc sĩ Anh Tuấn – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn
Bánh miến tinh tuyền rượu nho thơm nồng, xin dâng lên Chúa cùng với bao tâm tình
Cảm mến tình Ngài – Anh Tuấn
Ôi cảm mến xiết bao lòng trí tôi dâng lời tụng ca , vì tình Chúa hằng mến thương tôi
Cầu cho Linh mục – Anh Tuấn
Lạy Chúa, lạy Chúa lòng Chúa nhân từ vô biên, xin nghe lời chúng con khấn nguyện
Chỉ vì yêu con – Anh Tuấn
Chúa đã gọi con vì sao Chúa đã gọi con, gọi con bước đi loan truyền tình yêu của Ngài

Đọc tiếp