Category Archives: .Thánh Ca (PDF)

*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Hãy đi chầu Chúa – Lm. Hoàng Kim
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Lm. Hoàng Kim
Thần Linh của Đức Chúa – Lm. Hoàng Kim
Xin sai Thánh Linh – Lm. Hoàng Kim
*
ĐỨC MẸ
*
Mẹ là danh tiếng – Lm. Hoàng Kim
Mẹ về Thiên Cung – Lm. Hoàng Kim
*
NHẬP LỄ Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Nguyên Kha – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

THÁNH THỂ – THÁNH TÂM
*
Bánh bởi Trời – Nguyên Kha
Con tín thác nơi Ngài – Nguyên Kha
Chuỗi kinh thương xót – Nguyên Kha
Nguồn mạch thương xót – Nguyên Kha
Nguồn suối cứu độ – Nguyên Kha
Suối nguồn thương xót – Nguyên Kha
Tiệc Chiên Thánh – Nguyên Kha
Tôn thờ trái tim Chúa – Nguyên Kha
*
CHÚA KITÔ VUA
*
Mừng Vua hoàn vũ (Tv. 47) – Nguyên Kha
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Ôi Thần Linh Cực Thánh – Nguyên Kha
Thánh Thần Chúa – Nguyên Kha
Tràn niềm vui – Nguyên Kha
Xin Chúa Thánh Thần mau đến – Nguyên Kha
Xin Ngài mau đến – Nguyên Kha
*
CHÚA BA NGÔI
*
Tôn vinh Ba Ngôi – Nguyên Kha
*
ĐỨC MẸ Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ: Xuân Thảo (Linh mục) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

BỘ LỄ – KINH NGUYỆN
*
CHÚA BA NGÔI
*
Hoa quả Thánh Thần – Lm. Xuân Thảo
Nào hãy chúc tụng – Lm. Xuân Thảo
Vinh Danh Ba Ngôi – Lm. Xuân Thảo
*
CHÚA KITÔ VUA
*
Con chiên đã bị giết – Lm. Xuân Thảo
*
CHÚA THÁNH THẦN
*
Hoa quả Thánh Thần – Lm. Xuân Thảo   Tiếp tục đọc

Chủ đề: Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A
*
Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
An bình ra đi – Hải Nguyễn
Ánh sáng ngàn thu – Trầm Thiên Thu
*
B
*
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Báo đền – Lm. Thanh Bình
Biết đến bao giờ – Lữ Hành
Biệt khúc – Phanxicô
Bữa tiệc cánh chung – Trầm Hương
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bài ca cảm mến – Ngọc Linh
Biển trời yêu thương – Ngọc Linh
Bốn mùa hiến dâng – Ngọc Linh
Con không xin – Ngọc Linh
Chúa là cuộc sống của con – Ngọc Linh
Chúa là gia nghiệp – Ngọc Linh
Gần lòng Chúa – Ngọc Linh
Hãy chúc tụng Chúa – Ngọc Linh
Hãy đến dâng khúc cảm tạ – Ngọc Linh
Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Ngọc Linh
Hãy ký thác (Tv. 36) – Ngọc Linh
Hãy nhìn coi – Ngọc Linh
Hãy vui mừng – Ngọc Linh
Hy vọng vào Ngài – Ngọc Linh
Khúc ca cảm tạ – Ngọc Linh
Mở lòng – Ngọc Linh
Mơ về yêu thương – Ngọc Linh
Muôn lời chúc tụng – Ngọc Linh
Người ở giữa ngươi – Ngọc Linh
Phúc cho ai hằng giữ – Ngọc Linh
Phúc thay Chúa chọn – Ngọc Linh
Sống trong ân tình – Ngọc Linh
Tạ ơn Cha – Ngọc Linh
Tán tụng tình yêu – Ngọc Linh
Tình ca muôn thuở – Ngọc Linh
Tình Chúa dẫn đưa – Ngọc Linh
Tình Chúa vô biên – Ngọc Linh
Tôi luôn ước mong (Tv. 27) – Ngọc Linh
Tôi ngước mắt – Ngọc Linh
Tôi sẽ chúc tụng – Ngọc Linh
Thiên trường ca tạ ơn – Ngọc Linh
Trên đỉnh yêu thương – Ngọc Linh
Tri ân tình Chúa – Ngọc Linh
Trọn đời theo Chúa – Ngọc Linh
Trời xanh tường thuật (Tv. 18) – Ngọc Linh
Xin cho cả đời con – Ngọc Linh
Xin tình yêu dạy con – Ngọc Linh
*
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Dao Kim (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bài ca dâng hiến – Sr. Trầm Hương & Lm. Dao Kim
Trao dâng thân phận – Lm. Dao Kim
Xin dẫn con đi – Lm. Dao Kim
*
CẦU HỒN
*
Từ đáy vực thẳm – Lm. Dao Kim
*
CHA MẸ
*
Cầu nguyện cho cha mẹ – Lm. Dao Kim
Ngọt ngào – Lm. Dao Kim
*
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Anh Tuấn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bài ca cảm mến – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (2 bè) – Anh Tuấn
Cảm mến Tình Ngài (3 bè) – Anh Tuấn
Có Chúa trong đời – Anh Tuấn
Có Ngài ở bên – Anh Tuấn
Con luôn vững tin – Anh Tuấn
Con xin – Anh Tuấn
Chúa dẫn đưa tôi – Anh Tuấn
Đi theo Ngài – Anh Tuấn
Hãy vui lên – Anh Tuấn
Hỡi nhân trần – Anh Tuấn
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Mi Trầm (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
CA NGUYỆN
*
Alleluia – Lm. Mi Trầm
Ai tách tôi – Lm. Mi Trầm
Bài ca Mẹ Công giáo – Lm. Mi Trầm
Bàn thờ – Lm. Mi Trầm
Biết Chúa biết con – Lm. Mi Trầm
Con là Thượng tế – Lm. Mi Trầm
Con mơ ước – Lm. Mi Trầm
Con sẽ ca ngợi – Lm. Mi Trầm
Con sẽ chúc tụng – Lm. Mi Trầm
Con tín thác – Lm. Mi Trầm
Chỉ mong – Lm. Mi Trầm
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ý Vũ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Chúa là – Ý Vũ
*
NGỢI CA ĐỨC MẸ
*
Âm thầm – Ý Vũ
Bên đời luôn có Mẹ – Ý Vũ
Con đọc kinh Mân côi – Ý Vũ
Chỉ có một Mẹ thôi – Ý Vũ
Dâng Mẹ tình đôi lứa – Ý Vũ
Học với Mẹ – Ý Vũ
Luôn gọi tên Mẹ – Ý Vũ
Maria đẹp ngời Danh Chúa – Ý Vũ
Mẹ của Chúa – Ý Vũ
Mẹ là khúc thánh nhạc – Ý Vũ
Muối và Mẹ – Ý Vũ
Người Nữ Thánh thể – Ý Vũ
Suốt đời nên của lễ – Ý Vũ
Tình hoa Mân côi – Ý Vũ
Theo Mẹ – Ý Vũ
*
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ân Đức (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Biết Chúa, biết con –  Lm. Ân Đức
Bổn phận của con – Lm. Ân Đức
Con biết lấy chi – Lm. Ân Đức
Con không cô đơn – Lm. Ân Đức
Con xin cảm tạ – Lm. Ân Đức
Cho con nhận ra Chúa –  Lm. Ân Đức
Chúa là cây nho –  Lm. Ân Đức
Chúa là điểm tựa –  Lm. Ân Đức
Chúa là phần gia nghiệp (tv 15) –  Lm. Ân Đức
Chúa phải lớn lên – Lm. Ân Đức
Dấu ấn tình yêu (3 bè) – Lm. Ân Đức
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Duy Thiên (Linh mục) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
CA NGUYỆN – HIỆP LỄ
*
Bài ca tạ ơn – Lm. Duy Thiên
Bốn mùa yêu Chúa – Lm. Duy Thiên
Ca khúc yêu thương – Lm. Duy Thiên
Cảm tạ hồng ân – Lm. Duy Thiên
Con tin Chúa ơi –  Lm. Duy Thiên
Cho nhau niềm tin –  Lm. Duy Thiên
Cho tình lên ngôi –  Duy Thiên
Chúa đến thăm con –  Lm. Duy Thiên
Chúa đến với con – Lm. Duy Thiên
Đời con có Chúa – Lm. Duy Thiên
Hạnh phúc đời con – Lm. Duy Thiên
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Lê Ân Thiên – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
BỘ LỄ & KINH NGUYỆN
*
Bộ lễ: Ban phép Thêm Sức – Lê Ân Thiên
Bộ lễ: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Lê Ân Thiên
*
CA NGUYỆN & HIỆP LỄ
*
Con biết lấy gì – Lê Ân Thiên
Cuộc tình con với Ngài – Lê Ân Thiên
Chúa là cùng đích – Lê Ân Thiên
Hồng ân Thiên Chúa – Lê Ân Thiên   
Muôn đời ca tụng – Lê Ân Thiên
Muôn ngàn đời – Lê Ân Thiên
Nhìn lên cung thánh – Lê Ân Thiên
Ôi tình yêu – Lê Ân Thiên    
Tình Chúa yêu con – Lê Ân Thiên
Tình Chúa yêu con 2 – Lê Ân Thiên   
Tình yêu Chúa Kitô – Lê Ân Thiên
Tình yêu Giêsu – Lê Ân Thiên
Tình yêu mong chờ – Lê Ân Thiên
Tình yêu nơi thập giá – Lê Ân Thiên
*
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hải Triều – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
CA NGUYỆN
*
Ánh mắt Chúa nhìn – Hải Triều
Ánh sáng đức tin – Hải Triều
Bài hát tình cha – Hải Triều
Bài ngợi ca Chúa Trời – Hải Triều
Bên chân Chúa – Hải Triều
Bên thiên thần – Hải Triều
Bên vách đá – Hải Triều
Bến thiên đàng (mẫu 1) – Hải Triều
Bến thiên đàng (mẫu 2) – Hải Triều
Cảm tạ tình yêu Chúa – Hải Triều
Cửa thiên đàng mở rộng – Hải Triều
Cha – Hải Triều
Tiếp tục đọc

Nhạc sĩ Thế Thông – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

 


.
Thánh Ca Theo Nhạc Sĩ

Chủ đề: Tận Hiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 Năm Hồng Ân – Lm. Ân 
25 Năm Hồng Ân – Ngọc Linh
Alleluia – Lm. Thái Nguyên 
Ánh mắt Chúa trong đời – Lm. Văn Chi
Ân huệ tình yêu – Lm. Ân Đức
*
Tiếp tục đọc

Chủ đề: Chúa Ba Ngôi – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Abba! Lạy Cha – Nguyên Hữu
Alleluia Lễ Chúa Ba Ngôi
*
Ba Ngôi – Lm. Thanh Bình
Ba Ngôi chí thánh – Đặng Ngọc Ẩn
Ba Ngôi Thiên Chúa – Cao Minh Thắng
Ba Ngôi Thiên Chúa – Liên Bình Định
Bài ca của Chúa – Phạm Đức Huyến
Bài ca tôn vinh – Hoài Bắc
*
Tiếp tục đọc

Thánh ca theo Tựa đề: Vần X – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Xa mặt trời – Hoàng Nam
Xa mặt trời (Không bỏ con) – Hoàng Nam
Xác tín – Thiên Lý
Xác thân làm bánh – Lm Nguyễn Khởi Phụng
Xanh mấy tình – Hải triều
Xanh trời Noel – Lm Nguyễn Duy
Xây dựng Nước Trời – Lm. Thái Nguyên
Xây đắp hòa bình – Phanxicô
Xây nhà – Viễn Xứ
*
Tiếp tục đọc

Chủ đề: Đức Mẹ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

***
25 năm vững bền bên Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
***
Ai người có hiếu – Thái Nguyên
Alleluia – Nam Sơn
Alleluia lễ Đức Mẹ lên Trời – Ninh Doãn Hùng
Angelus – Ba Anh
Ánh mắt Mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh Sao Mai – Anh Kha
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ave Maria – Khuyết danh
Ave Maria – Franz Schubert
Ave Maria – Hải Nguyễn
Ave Maria – Hoàng Diệp
Ave Maria – Kim Long
Ave Maria – Mỹ Sơn
Ave Maria – Thành Tâm
Ave Maria con dâng lời – Huyền Linh
Ave Maria kính dâng Mẹ thương – Hải Vân
Ave Maria tên dịu êm – Trường Luân
Ave Maria trăng từ bi – Nguyễn Duy
Ave Maris Stella – Hoài Đức 
*** Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

***
50 năm hồng ân – Mai Nguyên Vũ
***
Adam-Eva – Mai Nguyên Vũ
Ai lên Núi Thánh (Tv. 23) – Mai Nguyên Vũ
A-nê Lê Thị Thành – Mai Nguyên Vũ
Ánh sáng Chúa – Mai Nguyên Vũ   
***
Bài học khiêm nhu – Mai Nguyên Vũ
Bài thơ tháng năm – Mai Nguyên Vũ (thơ Tứ Diễm)
Bình minh giữa đêm đông – Mai Nguyên Vũ
Bông hồng vàng – Mai Nguyên Vũ
Bước con đi – Mai Nguyên Vũ  
***
Cảm tạ hồng ân – Mai Nguyên Vũ
Cánh hoa dâng Mẹ – Mai Nguyên Vũ
Cây nho – Mai Nguyên Vũ
Có còn không mẹ? – Mai Nguyên Vũ (thơ Nguyên Thoại)
Con muốn yêu Ngài – Mai Nguyên Vũ
Công trình của Chúa – Mai Nguyên Vũ
***
Chiến thắng – Mai Nguyên Vũ   
Chúa chiên – Mai Nguyên Vũ
Chúa là tất cả – Mai Nguyên Vũ
Chúa lên trời – Mai Nguyên Vũ
Chúa Phục sinh – Mai Nguyên Vũ
Chúa quan phòng – Mai Nguyên Vũ
Chúa sống lại – Mai Nguyên Vũ
Chúa yêu – Mai Nguyên Vũ  
Chúc tụng tình Chúa – Mai Nguyên Vũ
Chuyện tình Emmanuel – Mai Nguyên Vũ
*
Dâng Chúa tuổi thơ – Mai Nguyên Vũ   
Dâng lễ Tây nguyên – Mai Nguyên Vũ

Dâng lên Việt Nam – Mai Nguyên Vũ   
Dâng tiến Nữ Vương – Mai Nguyên Vũ
Dâng về Chúa – Mai Nguyên Vũ
Diễm tình khúc – Mai Nguyên Vũ   
Dòng đời – Mai Nguyên Vũ
***
Tiếp tục đọc

Chủ đề: Hôn Phối – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh
40 năm hồng ân – Đinh Công Huỳnh
50 năm hôn phối – Nguyễn Chánh
***
Alleluia 1
Alleluia 2
Alleluia 3
Alleluia 4 – Lm. Mi Trầm
Alleluai hôn phối – Đinh Công Huỳnh
Alleluia hôn phối – Ninh Doãn Hùng
Alleluia hôn phối – Thiên Lý
Alleluia lễ cưới
Alleluia lễ hôn phối – Đỗ Vy Hạ
Alleluia thành hôn – Hải Nguyễn
Alleluia Thiên Chúa luôn ở cùng – Ninh Doãn Hùng
Ân tình chung kết ân tình – Lm Nguyễn Duy
Ân Tình trăm năm – Ninh Doãn 
Ánh nến hiệp nhất – Đinh Công 
***
Tiếp tục đọc