Category Archives: .Thánh Ca (PDF)

Nhạc sĩ Liên Bình Định – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia – Liên Bình Đinh (Hôn Phối)
Alleluia – Liên Bình Định (Hợp Xướng)
Alleluia – Liên Bình Định (Phục Sinh)
Alleluia, Amen – Liên Bình Định (Phục Sinh)
Ave Maria – Liên Bình Định (Đức Mẹ)
*
Ba Ngôi Thiên Chúa – Liên Bình Định (Chúa Ba Ngôi)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (Nhập Lễ)
Bụi tro – Liên Bình Định (Mùa Chay)
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Trọng Khẩn (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca đức mến – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Biểu tượng của tình yêu – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Ca mừng Mẹ đầy ơn phúc – Trọng Khẩn (Đức Mẹ)
Con đường cứu độ – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con đường theo Chúa – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con thống hối – Trọng Khẩn (Mùa Chay)
Con yêu mến Ngài – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Cơn khát của Ngài – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Lã Văn Cường – Thư viện Tình ca

la van cuong
*
Có đôi khi – Lã Văn Cường
Cúc nở trong vườn ai – Lã Văn Cường
*
Ký ức về dòng sông – Lã Văn Cường
*
Khúc chia xa – Lã Văn Cường
Khúc ru tình – Lã Văn Cường
*
Lẻ loi – Lã Văn Cường
Lời hát gởi người – Lã Văn Cường
*
Sao anh không về – Lã Văn Cường & Minh Nguyệt
*
Tìm bóng – Lã Văn Cường
Tương tư trăng – Lã Văn Cường & Từ Yên
*
Vườn yêu – Lã Văn Cường & Minh Nguyệt
*

Nhạc sĩ Lữ Hành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai đi gieo giống (Tv 125) – Lữ Hành
Ai thương – Lữ Hành
An bình ra đi – Lữ Hành
*
Bài ca sám hối – Lữ Hành
Bên cung lòng Chúa – Lữ Hành
Biết đến bao giờ – Lữ Hành
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Oanh Sông Lam (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca ngợi Chúa – Oanh Sông Lam
Có thần linh nào như là Gia-vê – Oanh Sông Lam
Chẳng bao giờ – Oanh Sông Lam
Chỉ có Một Chúa – Oanh Sông Lam
Chỉ trong Chúa mà thôi mới có hòa bình – Oanh Sông Lam
Chúa cứu người công chính – Oanh Sông Lam
Chúa giàu lòng nhân từ – Oanh Sông Lam
Chúa hiện diện – Oanh Sông Lam
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Trinh Nguyên (Nữ tu) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bạn trẻ vào đời – Trinh Nguyên
Cảm tạ tình Chúa – Trinh Nguyên
Có Chúa trong đời – Trinh Nguyên
Dâng Đức Mẹ núi Cúi – Trinh Nguyên
Dâng lên – Trinh Nguyên
Đường thập giá – Trinh Nguyên
Đọc tiếp

Nhạc sĩ: Dao Kim (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca khúc trầm hương – Dao Kim
Con dâng lên Ngài – Dao Kim
Đây mùa hoa đã về – Dao Kim
Giữa đêm không ngờ – Dao Kim
Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua – Dao Kim
Lạy Chúa con đây – Dao Kim & Minh Hân
Một điềm lạ vĩ đại – Dao Kim
Ngọt ngào – Dao Kim
Nguồn mạch hồng ần – Dao Kim
Từ đáy vực thẳm – Dao Kim

Đọc tiếp

Nhạc sĩ: Viễn Xứ – Thư viện Thánh ca (Pfd.)

*
Bộ lễ: Trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm – Viễn Xứ
*
Ave Maria – Viễn Xứ
*
Benedictus (Chúc tụng Đức Chúa) – Viễn Xứ
Bên Chúa – Viễn Xứ
Bên Mẹ – Viễn Xứ
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bước chân Tin Mừng – Viễn Xứ

Đọc tiếp

Nhạc sĩ Hải Nguyễn (Mi Giáng) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai đi đường ngay thẳng (Tv. 49) – Hải Nguyễn
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ truyền thống – Hải Nguyễn
Alleluia thành hôn – Hải Nguyễn
An bình ra đi – Hải Nguyễn
Ân sủng Chúa (Tv. 32) – Mi Giáng

Đọc tiếp

Chủ đề: Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
A-lê-lu-ia, A-lê-lu-ia Thiên Chúa vì yêu thương thế gian
An bình ra đi – Hải Nguyễn
Muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này
*
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Sao con lánh mặt đi chẳng nhìn thấy Ta? sao con lánh mặt đi
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Xin các Thiên Thần dẫn đưa Phao-lô vào thiên đàng, và khi tới nơi
Đọc tiếp