Category Archives: .Thánh Ca (PDF)

Nhạc sĩ Quốc Dũng

quoc dung
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Liên Bình Định – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Alleluia – Liên Bình Đinh (Hôn Phối)
Alleluia – Liên Bình Định (Hợp Xướng)
Alleluia – Liên Bình Định (Phục Sinh)
Alleluia, Amen – Liên Bình Định (Phục Sinh)
Ave Maria – Liên Bình Định (Đức Mẹ)
*
Ba Ngôi Thiên Chúa – Liên Bình Định (Chúa Ba Ngôi)
Bài ca chúc tụng (Tv 148) – Liên Bình Định (Nhập Lễ)
Bụi tro – Liên Bình Định (Mùa Chay)
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Trọng Khẩn (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bài ca đức mến – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Biểu tượng của tình yêu – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Ca mừng Mẹ đầy ơn phúc – Trọng Khẩn (Đức Mẹ)
Con đường cứu độ – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con đường theo Chúa – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Con thống hối – Trọng Khẩn (Mùa Chay)
Con yêu mến Ngài – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
Cơn khát của Ngài – Trọng Khẩn (Ca Nguyện – Hiệp Lễ)
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Lã Văn Cường – Tuyển tập 50 Nhạc phẩm đặc sắc

la van cuong
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Lữ Hành – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai đi gieo giống (Tv 125) – Lữ Hành
Ai thương – Lữ Hành
An bình ra đi – Lữ Hành
*
Bài ca sám hối – Lữ Hành
Bên cung lòng Chúa – Lữ Hành
Biết đến bao giờ – Lữ Hành
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Oanh Sông Lam (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca ngợi Chúa – Oanh Sông Lam
Có thần linh nào như là Gia-vê – Oanh Sông Lam
Chẳng bao giờ – Oanh Sông Lam
Chỉ có Một Chúa – Oanh Sông Lam
Chỉ trong Chúa mà thôi mới có hòa bình – Oanh Sông Lam
Chúa cứu người công chính – Oanh Sông Lam
Chúa giàu lòng nhân từ – Oanh Sông Lam
Chúa hiện diện – Oanh Sông Lam
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Trinh Nguyên (Nữ tu) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bạn trẻ vào đời – Trinh Nguyên
Cảm tạ tình Chúa – Trinh Nguyên
Có Chúa trong đời – Trinh Nguyên
Dâng Đức Mẹ núi Cúi – Trinh Nguyên
Dâng lên – Trinh Nguyên
Đường thập giá – Trinh Nguyên
Đọc tiếp

Nhạc sĩ: Dao Kim (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ca khúc trầm hương – Dao Kim
Con dâng lên Ngài – Dao Kim
Đây mùa hoa đã về – Dao Kim
Giữa đêm không ngờ – Dao Kim
Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua – Dao Kim
Lạy Chúa con đây – Dao Kim & Minh Hân
Một điềm lạ vĩ đại – Dao Kim
Ngọt ngào – Dao Kim
Nguồn mạch hồng ần – Dao Kim
Từ đáy vực thẳm – Dao Kim

Đọc tiếp

Nhạc sĩ: Viễn Xứ – Thư viện Thánh ca (Pfd.)

*
Bộ lễ: Trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm – Viễn Xứ
*
Ave Maria – Viễn Xứ
*
Benedictus (Chúc tụng Đức Chúa) – Viễn Xứ
Bên Chúa – Viễn Xứ
Bên Mẹ – Viễn Xứ
Bơ vơ – Viễn Xứ
Bước chân Tin Mừng – Viễn Xứ

Đọc tiếp

Nhạc sĩ Hải Nguyễn (Mi Giáng) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ai đi đường ngay thẳng (Tv. 49) – Hải Nguyễn
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng
Alleluia Giáng Sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ truyền thống – Hải Nguyễn
Alleluia thành hôn – Hải Nguyễn
An bình ra đi – Hải Nguyễn
Ân sủng Chúa (Tv. 32) – Mi Giáng

Đọc tiếp

Chủ đề: Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
An bình ra đi – Hải Nguyễn
*
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Đọc tiếp

*Nhạc sĩ Ngọc Linh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 năm hồng ân – Ngọc Linh
Tình yêu Chúa, này tình yêu Chúa, đã dẫn con đi
Ai sống đời công chính (Tv 49) – Ngọc Linh
Ai sống đời công chính Chúa ban muôn ơn lành, Đức Chúa là Thượng Đế
Ai hỏi vì sao – Ngọc Linh
Ai hỏi vì sao có biển (ơ) mênh mông (i i i ) có sông (ới ơ) rộng
Alleluia, Chúa sống lại – Ngọc Linh
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia

Đọc tiếp

Thư Viện Thánh Ca (Pdf) – Theo Nhạc Sĩ

*
Nhạc sĩ Anh Kha
Nhạc sĩ Anh Tuấn
Nhạc sĩ Ân Đức
*
Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng
*
Nhạc sĩ Duy Thiên
*
Nhạc sĩ Đặng Ngọc Ẩn
Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh
Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ
*
Nhạc sĩ Giang Ân
*
Nhạc sĩ Hà Trần
Nhạc sĩ Hải Linh
Nhạc sĩ Hoài Đức
Nhạc sĩ Hoàng Kim
*
Nhạc sĩ Kim Long
*
Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ
Nhạc sĩ Mi Trầm
*
Nhạc sĩ Nguyên Kha
Nhạc sĩ Nguyên Hùng (Nguyễn Hùng Lân)
Nhạc sĩ Nguyễn Duy
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên
*
Nhạc sĩ Phanxicô
Nhạc sĩ Phương Anh
*
Nhạc sĩ Thành Tâm
Nhạc sĩ Thế Thông
Nhạc sĩ Thông Vi Vu
Nhạc sĩ Trầm Hương
Nhạc sĩ Trầm Thiên Thu
Nhạc sĩ Trần Thế
Nhạc sĩ Trùng Dương
Nhạc sĩ Từ Duyên
*
Nhạc sĩ Viết Chung
Nhạc sĩ Vinam
Nhạc sĩ Vinh Hạnh
Nhạc sĩ Vũ Đình Ân
Nhạc sĩ Vũ Đức Hiệp
Nhạc sĩ Vương Diệu
*
Nhạc sĩ Xuân Thảo
*

Nhạc sĩ Anh Kha (Linh mục) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Ánh sao mai – Anh Kha (Đức Mẹ)
Bạn hiền trẻ thơ – Anh Kha
Bé đây Chúa ơi – Anh Kha
Biết – Anh Kha

Đọc tiếp

Nhạc sĩ Anh Tuấn – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn
Bánh miến tinh tuyền rượu nho thơm nồng, xin dâng lên Chúa cùng với bao tâm tình
Cảm mến tình Ngài – Anh Tuấn
Ôi cảm mến xiết bao lòng trí tôi dâng lời tụng ca , vì tình Chúa hằng mến thương tôi
Cầu cho Linh mục – Anh Tuấn
Lạy Chúa, lạy Chúa lòng Chúa nhân từ vô biên, xin nghe lời chúng con khấn nguyện
Chỉ vì yêu con – Anh Tuấn
Chúa đã gọi con vì sao Chúa đã gọi con, gọi con bước đi loan truyền tình yêu của Ngài

Đọc tiếp

*Nhạc sĩ Ân Đức (Linh mục) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
25 năm hồng ân –  Ân Đức (Tận Hiến)
*
Ân huệ tình yêu –  Ân Đức  (Tận Hiến)
*
Bài ca linh mục –  Ân Đức
Bài ca người Mục tử –  Ân Đức
Bài ca nhân chứng –  Ân Đức (Tận Hiến)
Biết Chúa, biết con –  Ân Đức
Biết lấy gì – Ân Đức & Thông Giáo
Bổn phận của con – Ân Đức
*
Đọc tiếp

*Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bà mẹ công giáo tạ ơn –  Cao Huy Hoàng
Bạn ơi vui lên – Cao Huy Hoàng
Bạn tình ơi hãy hát – Cao Huy Hoàng
Chiều cuối năm bên Mẹ –  Cao Huy Hoàng

Đọc tiếp

Nhạc sĩ Duy Thiên (Linh mục) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

Lm. Duy Thien
*
Đọc tiếp

Nhạc sĩ Đặng Ngọc Ẩn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Bộ lễ Hồng ân – Đặng Ngọc Ẩn
Ca ngợi Đức Maria – Đặng Ngọc Ẩn
Dư âm còn đây mãi mãi rền vang tồn tại truyền lưu muôn muôn ngàn năm
Cho con theo Chúa – Đặng Ngọc Ẩn
Hỡi người hãy nhớ lời Chúa đã phán truyền dạy, phúc cho những ai tinh thần khó nghèo
Dâng Cha – Đặng Ngọc Ẩn
Tôn vinh Cha là Chúa tể cả muôn loài khắp nơi, đời con đây với xác hồn
Gloria khúc hát giao hòa – Đặng Ngọc Ẩn
No-el (2) Chúa Ngôi Hai đã đến, nào ta cùng đi, đi khắp nơi rao truyền

Đọc tiếp

Chủ đề: Phục Sinh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia – Phanxicô
Con Chiên Vượt Qua. Con Chiên cho chúng ta là Đức Ki-tô
Alleluia – Vũ Đình Ân
Ngợi mừng Vua vinh thắng. Trần hoàn tung hô Chúa
Alleluia Chúa Nhật Phục Sinh – Thái Nguyên
Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng vui trong Chúa
Alleluia Đêm Vong Phục Sinh – Nguyễn Ngọc Hạnh
Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm. Vì đức từ bi của Ngài muôn thuở
Alleluia Hát Lên Người Ơi – Thành Tâm & Trần Sĩ Tín
Chúa yêu trần thế, đã chết cho đời và đã sống lại, hát lên người ơi
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến chiếu sáng tâm hồn đổi mới chúng con
Alleluia Lễ Phục Sinh – Ninh Doãn Hùng
Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô hiến tế. Vậy chúng ta hãy hân hoan mừng lễ trong Ngài
Alleluia Lễ Phục Sinh – Thiên Lý
Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đức Ki-tô đã dâng mình hiến tế. Nào ta cùng vui lên dâng lời
Ánh Sáng Phục Sinh – Phanxicô
Bừng sáng huy hoàng ánh thiều quang trời ngập niềm vui vang câu hát
Ánh Sáng Vinh Quang – Ngọc Linh
Ánh sáng đã xóa tan màn đêm trần gian ơi. Hãy vui mừng người khắp chốn hãy hát lên mừng
Bà Đã Thấy Gì? – Thiên Lý
Bà đã thấy gì hỡi bà Ma-ri-a. Tôi đã thấy nấm mồ Đức Ki-tô, Ngài đã phục sinh khải hoàn
Bà Maria Madalena – Vũ Đình Ân
Này bà Ma-ri-a Ma-da-le-na. Bà hãy nói cho chúng tôi nghe

Đọc tiếp