Category Archives: Theo Chủ Đề

Chủ đề: Đức Mẹ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

***
25 năm vững bền bên Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Đinh Công Lý
***
Ai người có hiếu – Thái Nguyên
Alleluia – Nam Sơn
Alleluia lễ Đức Mẹ lên Trời – Ninh Doãn Hùng
Angelus – Ba Anh
Ánh mắt Mẹ nhân từ – Đinh Công Huỳnh
Ánh Sao Mai – Anh Kha
Ánh trăng diệu huyền – Đinh Công Huỳnh
Ave Maria – Khuyết danh
Ave Maria – Franz Schubert
Ave Maria – Hải Nguyễn
Ave Maria – Hoàng Diệp
Ave Maria – Kim Long
Ave Maria – Mỹ Sơn
Ave Maria – Thành Tâm
Ave Maria con dâng lời – Huyền Linh
Ave Maria kính dâng Mẹ thương – Hải Vân
Ave Maria tên dịu êm – Trường Luân
Ave Maria trăng từ bi – Nguyễn Duy
Ave Maris Stella – Hoài Đức 
*** Tiếp tục đọc

Chủ đề: Cầu Hồn – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia Cầu hồn – Ninh Doãn Hùng
An bình ra đi – Hải Nguyễn
*
Bài ca lòng nhân hậu – Trầm Hương
Bài ca tiễn biệt – Ninh Doãn Hùng
Tiếp tục đọc

Chủ đề: Hôn Phối – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 năm chuỗi ngày hồng ân – Đinh Công Huỳnh
40 năm hồng ân – Đinh Công Huỳnh
50 năm hôn phối – Nguyễn Chánh
***
Alleluia 1
Alleluia 2
Alleluia 3
Alleluia 4 – Lm. Mi Trầm
Alleluai hôn phối – Đinh Công Huỳnh
Alleluia hôn phối – Ninh Doãn Hùng
Alleluia hôn phối – Thiên Lý
Alleluia lễ cưới
Alleluia lễ hôn phối – Đỗ Vy Hạ
Alleluia thành hôn – Hải Nguyễn
Alleluia Thiên Chúa luôn ở cùng – Ninh Doãn Hùng
Ân tình chung kết ân tình – Lm Nguyễn Duy
Ân Tình trăm năm – Ninh Doãn 
Ánh nến hiệp nhất – Đinh Công 
***
Tiếp tục đọc

Chủ đề: Cha Mẹ & Gia Đình – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh sáng đời con – Đinh Công Huỳnh
Ân sâu nghĩa đầy – Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly

Ân tình mẹ cha – Đinh Công Huỳnh
*
Bao la tình cha – Đinh Công Huỳnh
Bao la tình mẹ – Lm Mi Trầm
Bao la tình mẹ cha – Trần Công Danh
Biển rộng tình thương – Trầm Hương & Nguyễn Công Đoan
*
Tiếp tục đọc

4. Mùa Phục Sinh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia – Ngọc Hân
Alleluia – Phanxicô

Alleluia – Vũ Đình Ân
Alleluia Amen – Liên Bình Định
Alleluia Chúa Nhật Phục Sinh – Thái Nguyên
Alleluia Chúa sống lại – Ngọc Linh
Alleluia Đêm Vong Phục Sinh – Nguyễn Ngọc Hạnh
Alleluia Hát Lên Người Ơi – Thành Tâm & Trần Sĩ Tín
Alleluia Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý
Alleluia Lễ Phục Sinh – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Phục Sinh – Thiên Lý
Alleluia Vượt qua – Ngọc Linh
Ánh sáng Phục Sinh – Lutha
Ánh Sáng Phục Sinh – Phanxicô
Ánh Sáng Vinh Quang – Ngọc Linh
***
Tiếp tục đọc

Chủ đề: Tận Hiến – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

25 Năm Hồng Ân – Lm. Ân 
25 Năm Hồng Ân – Ngọc Linh
Alleluia – Lm. Thái Nguyên 
Ánh mắt Chúa trong đời – Lm. Văn Chi
Ân huệ tình yêu – Lm. Ân Đức
*
Bài ca cảm tạ – Trần Minh Hứa
Bài ca dâng hiến 1 – Lm. Dao Kim
Bài ca dâng hiến 2 – Lm. Dao Kim
Bài ca hiến dâng – Lm. Nguyễn Hùng Cường
Bài ca Linh Mục – Lm. Ân Đức
Bài ca người mục tử – Lm. Ân Đức
Bài ca nhân chứng – Lm. Ân Đức
Bạn tình của lòng tôi – Lm. Thái Nguyên
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Biết bao ân tình – Lm. Nguyễn Duy
Biết lấy gì? – Lm. Ân Đức & Thông Giáo
Bốn mươi năm Linh mục – Thiên Lý
Bổn phận của con – Lm. Ân Đức
Bước chân người nở hoa – Đinh Công Huỳnh
Bước chân nữ tỳ – Ngọc Linh
Bước chân Tin mừng – Viễn Xứ
Bước theo Ngài – Quốc Vinh
Bước theo Thầy – Gm. Nguyễn Khảm & Lm. Nguyễn Duy
Bước thời gian – Quốc Thái
*
Cảm mến tình Cha – Lm. Thái Nguyên
Cám ơn Người – Lm. Nguyễn Duy
Cảm tạ hồng ân – Lm. Nguyễn Duy
Cảm tạ Ngài – Lm. Dao Kim
Cát bụi – Hải Nguyễn 
Cầu cho Giáo sĩ – Văn Minh
Cầu cho linh mục – Anh Tuấn
Cầu cho linh mục – Đức Hiệt
Cầu cho linh mục – Lm. Huy Hoàng
Cầu cho linh mục – ĐGM. Ngô Quang Kiệt
Cầu cho linh mục – Xuân Thu
Có một điều – Lm. Ân Đức
Có một tình yêu – Lm. Ân Đức
Con có là chi – Đinh Công Huỳnh
Con đã chọn Ngài – Ngọc Linh
Con đã đến – Lm. Thái Nguyên
Con đã tìm thấy – Sr. Trầm Hương
Con đây là Linh mục – Ngọc Linh
Con đây Ngài ơi – Lm. Văn Chi
Con là ánh nến – Trần Thánh Ân
Con là Linh mục – Lm. Văn Chi
Con là Linh mục – Vũ Chí Hỷ
Con Linh mục – Lm. Tiến Dũng
Con Linh mục – Lm. Từ Duyên
Con chọn Chúa – Đinh Công Huỳnh
Con muốn – Lm. Thái Nguyên & R. Tagore
Con muốn theo Ngài – Hương Đan
Con nhận khăn lúp – Lm. Kim Long
Con thuộc về Chúa – Lm. Thái Nguyên
Con thuộc về Ngài – Hồng Trần
Con vui tiến lên – Lm. Thái Nguyên
Con xin chọn Chúa mà thôi – Lm. Ân Đức
Con xin đến – Lm. Thái Nguyên
Con xin đến – Đinh Công Huỳnh
Của lễ đời con – Lm. Nguyễn Duy
*
Cha chọn con – Đinh Công Huỳnh
Cha thương chọn con – Lm. Kim Long
Chỉ Một Thiên Chúa – Lm. Ân Đức
Chỉ vì yêu con – Anh Tuấn
Chiếc nhẫn con lãnh – Lm. Kim Long
Cho con sứ vụ hồng ân – Lm. Văn Chi
Chúa biết tâm tư con – Giang Ân
Chúa cất tiếng gọi – Lm. Kim Long
Chúa cất tiếng gọi con – Việt Khôi
Chúa chọn con – Lm. Huy Hoàng
Chúa dắt dìu con – Lm. Kim Long
Chúa dìu con – Lm. Văn Chi
Chúa đã chiếm đoạt con – Lm. Ân Đức
Chúa đã chọn con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã chọn con – Lm. Kim Long
Chúa đã chọn con – Lữ Hành
Chúa đã chọn con – Việt Khôi
Chúa đã chọn con – Vũ Đình Ân
Chúa đã gọi con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã gọi con – Lm. Huy Hoàng
Chúa đã gọi con – Ngọc Linh
Chúa đã gọi con – Lm. Nguyễn Duy
Chúa đã gọi con đi – Ngọc Linh
Chúa đã thương – Lm. Ân Đức
Chúa đã thương con – Đinh Công Huỳnh
Chúa đã xức dầu – Lm. Ân Đức
Chúa đã yêu con – Lm. Kim Long
Chúa đã yêu con – Ngọc Linh
Chúa gọi con đi – Phanxicô
Chúa không lầm – Lm. Từ Duyên
Chúa là đối tượng – Lm. Ân Đức
Chúa luôn ở cùng con – Lm. Kim Long
Chúa mời gọi con – Bạch Vân
Chúa muốn con làm gì – Đinh Công Huỳnh
Chúa nguồn hạnh phúc – Lm. Thái Nguyên
Chúa nhìn con – Hồng Trần
Chúa sai con – Hùng Lân
Chúa sai con đi – Lm. Dao Kim
Chúa sẽ cùng con đồng hành – Trần Minh Hứa
Chúa sẽ cùng con đồng hành (4 bè)
Chúa vẫn yêu con – Trầm Hương
Chúa xức dầu – Lm. Hoài Đức
Chúc mừng – Lm. Nguyễn Duy
Chuỗi hồng ân – Lm. Ân Đức
Chứng nhân Tin mừng – Đinh Công Huỳnh
Chứng nhân Tin mừng – Lm. Văn Chi
Chứng nhân Tin Vui – Lm. Văn Chi
*
Dẫn vào tình yêu – Lm. Kim Long
Dâng hiến – Phanxicô
Dâng hiến – Lm. Văn Chi
Dâng khúc tạ ơn – Đinh Công Huỳnh
Dâng lời ước thệ – Lm. Thái Nguyên
Dâng Ngài đời con – Lm. Nguyễn Hùng Cường & Phương Ý
Dâng tiến đời con – Lm. Thái Nguyên
Dâng trao tình con – Thiên Lý
Dấu chân năm tháng – Khuyết danh
Dầu con là ai – Lm. Ân Đức
*
Đáp ơn gọi – Ngọc Kôn
Để nên lời ngợi ca – Lm. Ân Đức
Đêm vang tiếng gọi – Lm. Nguyên Hòa
Đến để phục vụ – Lm. Nguyễn Duy
Đến với Đấng vô hình – Trầm Hương
Điệp khúc tri ân – Lm. Văn Chi
Điệp khúc xin vâng – Lm. Văn Chi
Điều mơ ước của con – Lm. Thái Nguyên
Đôi mắt yêu thương – Lm. Văn Chi
Đổi mới đời con – Lm. Nguyễn Duy
Đội ơn lòng Chúa – Hải Triều & Lê Đình Bảng
Đời con dâng Chúa – Kim Ân & Thanh Liên
Đời dâng hiến – Hải Triều
Đời Linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Đời Linh mục – Văn Duy Tùng
Đời tin yêu – Lm. Thái Nguyên
Được Ngài sai đi – Đinh Công Huỳnh
Đuốc sáng tâm linh – Trầm Hương
Đuốc sáng trần gian – Đinh Công Huỳnh
Đường con theo Chúa – Lm. Ân Đức
*
Giao ước – Ánh Đăng & Thiên Cung
Giao ước tình yêu – Khuyết danh
Gọi tên con – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
Gởi Chúa Giêsu – Ngọc Linh
*
Hân hoan niềm vui (Tv. 39) – Lm. Văn Chi
Hân hoan trong Chúa – Khuyết danh
Hạnh phúc đời thánh hiến – Lm. Ân Đức
Hạt bụi hư vô – Sơn Dương
Hạt bụi không tên – Phanxicô
Hạt cải niềm tin – Lm. Văn Chi
Hát trên đỉnh đồi – Lm. Ân Đức
Hãy theo Thầy – Lm. Nguyễn Duy
Hiến dâng – Đỗ Vy Hạ
Hiến dâng – Hoàng Phương
Hiến dâng cho Ngài – Đinh Công Huỳnh
Hiện hữu trong Đức Kitô – Lm. Ân Đức
Hiến lễ đời con – Lm. Ân Đức
Hiến lễ mới – Hải Hồ & Trần Định
Hoa dại – Lm. Ân Đức
Hoa ca tận hiến (Tv. 39 & Tv. 40) – Lm. Văn Chi
Hồng ân bao la – Minh Tâm
Hồng ân sai đi – Lm. Văn Chi
Hồng phúc Chúa ban – Đinh Công Huỳnh
Hợp khúc dâng Người – Trần Minh Hứa
Hy lễ đời con – Đinh Công Huỳnh
Hy lễ hồng ân – Ngọc Linh
***
Kiên trì theo Chúa – Lm. Ân Đức
Kinh cầu cho các Linh mục – Lm. Nguyễn Duy
Kinh cầu cho các Linh mục – Quốc Vinh
kinh cau cho cac linh muc (2 bâe) – hai nguyen
kinh cau cho linh muc (4 be) – hai nguyen
kinh cau linh muc
kinh dang minh – thai nguyen
kinh hien dang – thai nguyen
kinh tan hien – hai nguyen
kinh tinh yeu – an duc
kinh xin on quang dai – thai nguyen
***

3. Mùa Chay & Tuần Thánh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

 

 

 

 

Chủ đề: Xuân – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Alleluia (Lễ Mồng 1) – Thiên Lý
Này Chúa phán nếu ai yêu mến Thầy. Thì sẽ giữ lời Thầy trong mọi lúc
Alleluia (Lễ Mồng 1) – Hồng Trần
Lạy Chúa là Thiên Chúa Is-ra-el. Tổ Phụ chúng con, Chúa đáng chúc tụng
Alleluia (Lễ Truyền Thống) – Hải Nguyễn
Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả. Thật Danh Người chí thánh chí tôn
Ánh xuân hồng – Lm Kim Long
Nắng xuân hồng tô ngàn hoa phơi phới. Gió xuân hồng làm dịu mát mọi nới
Ánh xuân hồng – Lm Nguyễn Duy
Xuân nay xuân đã về rồi ngàn ánh xuân soi cuộc đời.Nụ hoa đã lên tươi làn hương tỏa nơi nơi
Bài ca đầu năm
Hôm nay ngày đầu năm chúng con đến thờ lạy Chúa.Hát vang bài ca bao thiết tha giữa trời hoa
Bài ca mùa xuân – Đặng Ngọc Ẩn & Sa Mạc Hồng
Xuân kỳ diệu đất trời muôn thuở. Từ ngàn xưa khi chưa có nắng hồng
Bên Mẹ khi xuân về – Lm Nguyễn Duy
Mẹ ơi, nắng xuân tươi vừa sáng lên cho đời. Mẹ ơi, gió xuân vui đang về trên muôn lối
Bốn mùa (Tv 64) – Hoàng Phương
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi
Bốn mùa yêu Chúa – Duy Thiên
Khi mùa xuân đến hoa lá khoe tươi, chim ca trên cành. Con tìm về tin yêu một niềm kính tin Chúa
Các con hãy tìm kiếm (Tv 48) – Nguyễn Quang Huy
Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Và sự công chính của Người
Cảm mến Chúa – Vũ Đình Ân
Tim con nao nức khi xuân về. Muôn hoa đang đua nhau chào đón

Tiếp tục đọc

2. Mùa Giáng Sinh – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

*
Adeste Fideles – Lời Việt: Hoài Chiên
Ai đi về đâu – Nguyễn Khắc Tuần
Ai thương – Lữ Hành
Alleluia! Alleluia! – Lm. Thái Nguyên
Alleluia Giáng sinh – Hải Nguyễn
Alleluia Lễ đêm Giáng sinh – Ninh Doãn Hùng
Alleluia Lễ đêm Giáng sinh – Thiên Lý
Alleluia sau Giáng sinh – Cao Huy Hoàng
An bình Chúa thương – Vũ Đình Ân
Ánh sáng cứu rỗi – Cao Huy Hoàng
Ánh sáng Bê lem – Lm. Thái Nguyên
Ánh sáng bừng lên – Hải Triều
Ánh sao Bê lem – Đinh Công Huỳnh
Ánh sao phương Đông
Ánh sao Thiên đình – Nguyên Long
Ánh sao vào đời – Phanxico
Ánh sao vui
Ánh sao xưa – Trần Hùng Dũng
Ân tình đêm thánh – Ngọc Linh
*
Tiếp tục đọc