– Album: Tin Mừng Giáng Sinh – Nhạc sĩ Thái Nguyên.

Chủ đề: Mùa Giáng Sinh

Tiếp tục đọc

Advertisement

– Album: Lời Ngài con hát 2 – Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.)

* Tiếp tục đọc