– Album: Con hát Chúa nghe – Ca sĩ Triệu Ngọc Yến.

Nhạc sĩ Hiền Hòa

Con cần Chúa – Phan Văn Tùng (Tải về)

Cho con thấy Chúa – Phan Văn Tùng (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Từ ngàn xưa – Ca sĩ Quang Lâm.

Từ ngàn xưa – Kim Long (Tải về)

Cho con bình an – Nguyễn Văn Tuyên (Tải về) Tiếp tục đọc