Category Archives: Album Thánh ca

Album: Hoàng Phương Vol. 1 – Soi Bóng.

SoiBong-HoangPhuongVol1-Front.jpg

Hiến dâng – Bạch Lan  (Download)

Chúa là hải đăng – Gia Ân  (Download) Tiếp tục đọc

Advertisements

Album: Dấu Ấn Tình Yêu 3 – Lm. Ân Đức

DauAnTinhYeu3-Front

Khúc hát một loài hoa – Mai Thiên Vân  (Download)

Ngài có đó – Hương Giang  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Gia Ân 01 – Giêsu Con Hát Về Ngài.

Giêsu, con hát về Ngài – Lm. Nguyễn Duy   (Download)

Chúa vẫn yêu con – Sr. Trầm Hương   (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Sao Mai 14 – Ngợi Ca Đấng Tạo Thành.

SaoMai14-NgoiCaDangTaoThanh-Front

Ngợi ca Đấng tạo thành – Tường Lý (Download)

Chúc tụng Chúa – Minh Hoàng  (Download)

Tiếp tục đọc

Album: Dấu Ấn Tình Yêu 2 – Lm. Ân Đức.

DauAnTinhYeu2-Front

Có một điều – Ngọc Thùy & Ngọc Hạnh & Tứ ca Tam Hiệp  (Download)

Tình ca mùa dâng hiến – Phan Duyên & Linh Đơn & Bích Diễm & Trang Thùy (Download)

Tiếp tục đọc

Album: Cảm Tạ Hồng Ân – Lm. Văn Khoa.

Lm

Cảm tạ hồng ân – Khánh Hòa   (Download)

Ước mơ – Thu Giang & bé Cà Chua  (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Chung Lời Ca Ngợi – Binh Phạm.

ChungLoiCaNgoi-Outside

Chung lời ca ngợi – Khắc Thiệu & Đoan Thùy  (Download)

Tình Chúa bao la 2 – Diệu Hiền  (Download) Tiếp tục đọc

Album: La Vang Khung Trời Tin Yêu – Nguyễn Hoàng Lân.

LaVangKhungTroiTinYeu-Front.jpg

Ta cùng về La Vang – Trà Linh & Ngọc Hiếu  (Download)

La Vang khung trời tin yêu – Hoàng Lan  (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Đôi Khi – Thông Vi Vu.

DoiKhi-Front

Để mẹ trọn niềm vui – Gia Ân  (Download)

Một chút – Tam ca Áo Trắng  (Download) Tiếp tục đọc

Album: Mừng Kính Thánh Anna – Ca đoàn ĐMHCG.

MungKinhThanhAnna-Front

Hoan ca cùng Thánh Anna – Thiên Lan (ca sĩ: Nhật Tân – Download)

Kính Thánh Anna – Đạo Minh (Ca sĩ: Nguyễn Phượng – Download)
Tiếp tục đọc

Album: Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam.

GiaAnVol

Đức Mẹ La Vang – Hải Triều & Đỗ Xuân Quế  (Tốp ca – Download)

Lạy Đức Mẹ La Vang – Hoàng Vũ  (Gia Ân – Download)
Tiếp tục đọc

Album: Tín Thác 1 – Lê Đức Hùng.

TinThac-Front

Tín thác – Gia Ân     (Download)

Đỉnh yêu thương – Thanh Sử     (Download)

Tiếp tục đọc

Album: Dâng Chúa Tình Con 15 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon15-Front

Sao Cha im lặng – Elvis Phương     (Download)

Niềm nhớ quê hương – Bảo Yến         (Download)

Tiếp tục đọc

Album: Con Nâng Hồn Lên Tới Chúa – Vũ Thành An.

ConNangHonLenToiChua-Front

Thánh vịnh 102 – Ngọc Hương     (Download)

Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu – Chung Tử Lưu     (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Mẹ Rất Thánh – Vũ Thành An.

MeRatThanh-Front

Lạy Đức Mẹ Chúa Trời – Hương Lan     (Download)

Lạy Mẫu Nghi cao cả – Sơn Tuyền     (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Hương Lòng Dâng Mẹ – Mai Thiên Vân.

huonglongdangme.jpg

Đền tạ Trái Tim Mẹ – Lm. Nguyễn Khắc Tuần     (Download)

Kìa Bào nào – Lm. Hoàng Diệp      (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Tìm Về Chân Thiện Mỹ – Nguyên Kha.

TimVeChanThienMy-Front

Tìm về chân thiện mỹ – Lệ Hằng    (Download)

Hồn mong gặp Chúa – Lệ Hằng      (Download)

Tiếp tục đọc

Album: Nhớ Về Cha Mẹ – Tin Yêu

TinYeuCa3-NhoVeChaMe-Outside

Lời ru của Mẹ – Bích Hiền (Download)

Nhớ về Cha Mẹ – Xuân Trường (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Yêu Thương Đến Cùng – Lm. Nguyễn Duy

YeuThuongDenCung-Front.jpg

Yêu thương đến cùng (Lm. Kim Long) – Tốp ca (Download)

Yêu cho đến cùng (Lm. Nguyễn Duy) – Mai Hậu (Download)
Tiếp tục đọc

Album: Ca Khúc Yêu Thương – Lm. Duy Thiên

CaKhucYeuThuong-Front

Tình Chúa cao vời – Phương Thảo (Download)

Xin đến với con – Cao Duy (Download)
Tiếp tục đọc