*Nhạc sĩ Phạm Liên Hùng (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

*
Nhạc sĩ Phạm Liên Hùng (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
*
Album: Tình Chúa
*
Ai không bỏ mình
Ai yêu mến Thầy
Ánh Sao Mai Tiếp tục đọc

Advertisements

*Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

*
Nhạc sĩ Huy Hoàng – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
*
Album: Cảm tạ Cha
Album: Chúa biết con cần Chúa
Album: Đừng để
Album: Hồng ân thời gian
Album: Ơn Cha nghĩa Mẹ
* Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hoàng Kim (Lm.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Linh Mục Gioakim Lương Hoàng Kim (12/09/1930 – 15/04/1985)
*
Nhạc sĩ Hoàng Kim – Thư viện Thánh ca (Pdf.)
*
Album: Họp mừng Vượt Qua
*
Bài ca mới – Nhập lễ
Con hãy nhớ rằng – Mùa Phục Sinh
Chiên Vượt Qua – Mùa Phục Sinh
Chúa hiển trị – Mùa Phục Sinh
Chúa là nơi con nương tựa (Tv. 26)
Chúa một niềm thương xót – Mùa Chay Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hương Đan (Sr.) – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc