*Nhạc sĩ An Lệ Thanh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
50 Xuân tươi thắm Lộc Trời (Thánh ca Tạ Ơn)
*
Bài Tango thống hối (Mùa Chay)
*
Con dâng lên Mẹ (Đức Mẹ)
Con thương mến vô cùng (Ngợi ca Đức Mẹ)
Con xin tín thác (Lòng Thương Xót Chúa)
*
Chúa bên tôi (Thể loại Thánh ca Phụng Vụ khác)
*

Tiếp tục đọc