Thu vàng – Cung Tiến

Chiều hôm qua lang thang trên đường…
Hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương…
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng…
Có mùa thu về tơ vàng vương vương.

Một mình đi lang thang trên đường…
Buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng…
Lòng xa xôi và sầu mênh mông…
Có nghe lá vàng não nề rơi không?
Tiếp tục đọc