Lễ dâng tình yêu – Đào Trung.

ĐK.
Dâng lên tòa Chúa từ nhân đây bánh thơm ly rượu nồng.
Dâng lên tình yêu son sắt xin Ngài thương đoái lễ vật dâng.
Dâng lên Thiên tòa cao sáng ngàn gian khó hy sinh lắng lo.
xin dâng vui buồn cuộc sống mọi nguyện ước chân thành con dâng.
Tiếp tục đọc