Trời cao – Duy Tân.

Thể hiện: Anh Nguyên (Tải về)

ĐK:
Trời cao hãy đổ sương xuống. và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời.
1.
Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi đoàn con đã hối tội rồi. Tiếp tục đọc

Đây bánh thánh – Duy Tân.

ÐK:
Ðây bánh thánh, đây rượu thánh, hợp với lòng chúng con dâng lên Chúa nhân hiền. Ðây thánh lễ, đây đoàn chiên, cùng nhất tâm xin Chúa hãy ban phép lành.
1.
Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn, xin nhận bánh rất tinh sạch đoàn con kính tiến. Tuy chẳng đáng cũng trông mong tình Cha đoái tới. Tha ngàn lỗi Chúa ban ơn trường sinh cõi trời.  Tiếp tục đọc

Anh em hãy đi – Duy Tân.

ĐK. Anh em hãy đi, đi khắp bốn phương cho mọi dân cho mọi nước trên khắp thế gian. Anh em hãy đi, đi khắp bốn phương, cho mọi loài cho mọi vật Chúa đã tác thành.

Tin Mừng của Chúa là Tin Mừng yêu thương, là Tin Mừng cứu rỗi. Tin Mừng của Chúa là Tin Mừng an vui đến cho mọi người. Tiếp tục đọc