Đánh mất – Hoàng Hiệp & Thanh Nguyên

Ngày xưa em như chiếc bóng
Chiếc bóng bên anh thầm lặng
Từ lâu em tan thành tia nắng
Gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ

Tiếp tục đọc