Đóa hồng đơn sơ – Hương Vĩnh.

1.
Têrêsa đóa hồng đơn sơ lòng không vương vết nhơ như em bé ngây thơ. Têrêsa chói ngời tin yêu, lòng trong trắng mỹ miều luôn kết hợp sớm chiều.
ĐK:
Xin mưa muôn hoa hồng, mưa hoa hồng thắm xinh, mưa muôn hoa hồng cho trần gian khắp muôn nơi, để trần gian kính yêu Chúa Trời với lòng thành tin. Xin thương ghé mắt nhìn, ghé mắt nhìn chúng con. Xin ghé mắt nhìn đây đoàn con nơi thế trần hằng đợi trông tới quê thiên đàng hưởng nguồn yêu thương. Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Hương Vĩnh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh
Bánh trường sinh – Hương Vĩnh
Biết lấy gì – Hương Vĩnh
*
Ca ngợi Chúa – Hương Vĩnh
Ca tiếp liên Lễ Hiện Xuống – Hương Vĩnh
Ca tiếp liên Lễ Phục Sinh – Hương Vĩnh
Con chỉ là – Hương Vĩnh Tiếp tục đọc

Dâng Cha/1 – Hương Vĩnh.

1.
Dâng Cha hương lúa đầu mùa, ngược xuôi tất tả nắng mưa dãi dầu,
nho thơm nồng ngát tươi mầu, hy sinh lao nhọc con hầu dâng Cha.
ĐK.
Dâng Cha, dâng Cha của lễ vẹn tuyền,
dâng Cha ,dâng Cha với cả tâm tình thiết tha. Tiếp tục đọc