Lặng lẽ – Lâm Tuyền & Dạ Chung

tiếng hát: Sĩ Phú

I.
Nàng từ đâu tới đây, gieo sầu mùa thu
Nàng nhìn ta dưới hoa, nhìn tôi chẳng nói
Cớ sao nhìn ta?
Rồi lòng ta từ đó, đắm say mơ màng chìm trong đôi mắt
Ôi đôi mắt nhung huyền, nhìn ta không nói
Chiều thu ân ái ….

Tiếp tục đọc