Thân phận – Lê Mộng Bảo

Tối qua có người đến nhà xin bỏ trầu cau
Ba mẹ đón chào chuyện hỏi cưới bàn thật lâu
Em buồn em khóc biết bao nhiêu
Nhớ anh và thương anh thật nhiều
Nhưng lòng giận anh và yêu nhau
Cớ sao không tìm nhau

Tiếp tục đọc