Chiều mưa anh đưa em về – Mặc Thế Nhân

Ngày xưa anh đưa em về, đường chiều mưa bay giăng lối
Bàn tay đan tay âm thầm,
Ngập ngừng mình sánh vai nhau chuyện ấm lòng
Đường về dài nhưng không xa vì có nhau

Tiếp tục đọc

Mùa xuân cưới em – Mặc Thế Nhân

Mùa xuân này anh sẽ cưới em
Bỏ thời gian cách xa đợi chờ
Đường sang nhà vang tiếng pháo vui
Theo kiệu hoa có đôi phù rể
Còn trong đời bạn bè dăm tên
Và ngoài ra đã xa biệt rồi đâu còn

Tiếp tục đọc