Lệ buồn nhỏ xuống tim tôi – Mai Trường

Em biết tên anh gặp không dám chào
Duyên kiếp đôi ta còn gì nữa đâu
Chiều về đường vắng mưa rơi
Lệ buồn nhỏ xuống tim tôi
Mưa ơi mưa thương nhớ ai

Tiếp tục đọc