Phố vắng em rồi – Mạnh Phát & Nguyễn Đan Thanh

Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành, tình ngăn cách rồi.
Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi
Em ơi! bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn,
Đèn vàng nhòa sương chưa tắt, khu phố xưa lạnh buồn tênh.

Tiếp tục đọc