Lòng Mẹ/2 – Ngọc Sơn

Lặng nhìn chiều thu mà nhớ thương ai
Gió thu man mác gợi những u sầu
Ngày xưa nghe lá thu rơi
Chiều nay ta đứng nơi đây
Gió lạnh chiều mang sầu nhớ

Tiếp tục đọc