Ngày tân hôn – lời: Phạm Duy.


Nhạc Pháp – Lời Việt: Phạm Duy

Em bên mình anh, lặng im dưới ban thờ
Và quanh chúng ta là vui sướng chan hoà
Tình duyên nhỏ bé thành đôi ước mơ già
Bao nhiêu tóc tơ, giờ đây đã kết se.

Tiếp tục đọc