Đâu phải bởi mùa thu – Phú Quang & Giáng Vân

Em ru gì lời ru cho đá núi
Đá núi tật nguyền vết sẹo thời gian
Em ru gì lời ru cho biển khơi
Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng

Tiếp tục đọc