Ngày Xuân vui cưới – Quốc Anh

Ôi vui quá xá là vui, nhà trai bên gái ai nấy cũng thật tươi
Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, quốc sắc huy hoàng tô thắ cho ngày mai
Mừng tân hôn chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cau
Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi
Quan viên hai họ chúc mừng, cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cau

Tiếp tục đọc