Tình ca – Th. Hoàng Diệp.

Thể hiện: Hoàng Thy (Tải về)

1. Tựa hạt mưa rớt rơi trên biển rộng. Tình yêu con như sương mai hòa trong tình yêu Chúa. Con mong manh, mau tan nhanh như đóa phù dung sớm nở tối phai tàn. Ngài chọn gọi tên con, đưa đôi tay dìu con từng bước. Thân sương mai, hoa mau phai, như cát bụi bay làm sao con hiến dâng cho tình Ngài. Tiếp tục đọc

– Album: Cao vời Tình Chúa – Th. Hoàng Diệp.

CaoVoiTinhChua-Front

Cao vời tình Chúa – Th. Hoàng Diệp  (Download)

Bước theo Mẹ – Th. Hoàng Diệp  (Download) Tiếp tục đọc